Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Dersom man vil endre taushetsplikten i straffesaker hvor tilregenlighetsspørsmålet er avgjørende, krever det ikke mer enn at man tilføyer en unntagelse til loven, om at taushetsplikten oppheves dersom et eventuelt vitnemål kan få avgjørende betydning for tilregnelighetsspørsmålet i en straffesak.

Lippestad argumenterte med at dette ikke ville være avgjørende informasjon, men bare supplerende, så det kan virke som om noe sånt finnes i loven allerede. Men dette vet jeg ikke.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Det ser ut til

De blir for tidkrevende for meg å svare på hele innlegget ditt, så jeg velger derfor bare ut et par avsnitt.

"Eg minner om at minst ein av ekstremist-ekspertane sa at Breivik sin aksjon var dømd til å verta mislukka. Dette er rett noko ein ting han har til felles med mange andre terrorismeaskjonar. Men seinast i retten i dag skrøytte han av at denne aksjonen var den størst aksjonen sidan Andre verdskrigen. Eg lyt vedgå at eg ikkje ser eit argument om at «det er eg som har laga den største smellen» som serleg frisk. Utsegna viser at Breivik no — på same måte som i manifestet — syner ei heilt urealistisk haldning til kva effekt aksjonen han skulle ha. Han verkar heilt ute av stand til ei realistisk vurdering av verknadene av aksjonen"

Det kan hende terrorisme-eksperten har rett, men det er ikke selvinnlysende at terror ikke kan fungere etter hensikten. At en terrorist er fornøyd med å være "den beste" terroristen, er vel ikke så merkelig, selv om det selvsagt er "sykt" i folkelig forstand. Breivik har på mange områder spådd rett om følgene terroraksjonen skulle ha. Han forventet f.eks. økt oppslutning om Arbeiderpartiet og en heksejakt på moderate kulturkonservative (litt usikker på om han brukte akkurat ordet "kulturkonservative"), at han ville bli hatet, erklært gal (hvis jeg husker rett) osv. Men uansett, målt opp mot eksperter er det mange av oss som sikkert har urealistiske forestillinger om mye. Realistisk forhold til omverdenen dreier seg ikke om å ha de rette vurderinger av emner som også du og jeg kan være uenige om, men om å ikke ha umulige vrangforestillinger.  

"Poenget er jo at det er me — du og eg — som er sjuke dersom me let oss påverka koss Breivik oppfører seg. Difor vert folk sinte når Breivik snakkar om at han ikkje Banna. Det er jo irrelevant. Det er irrelevant når me tenkjer på det han har gjort — og det er irrelevant for det Breivik har peika som det han kjempar for no: Å ikkje verta kjend sjuk."

Hvis et vitne påstår at Breivik bannet på Utøya, og at han mener dette er feil, er det greit at han opplyser om dette. Jeg ville kanskje gjort det samme om jeg var tiltalt i en rettssak, selv om det ikke var relevant for skyldspørsmålet. Noen mennesker er bare pedantisk opptatt av at rett skal være rett. 

"Eg skjønar at det har veldig stor verdi å kunna påvisa sjukdom hjå Breivik utan å trekkja inn Utøya, slik du skriv nedanfor. Men ein normal, frisk person hadde aldri kome på å poengtera at han ikkje lo og ikkje banna på Utøya? Ein normal, frisk person hadde aldri kome på at han kunne fortelja normale, friske menneske at at det at han ikkje banna på Utøya, det er ein grunn til å tolka Breivik som frisk."

I så fall er jeg ingen normal, frisk person, for jeg synes dette som sagt gir helt kurant mening.

Jeg synes argumentasjonen din bærer preg av en sammenblanding av det du oppfatter som "ikke friskt" og hva som skal til for å ha en diagnose som gir utilregnelighet i juridisk forstand. Med din standard hadde nok ikke jeg heller kommet gjennom nåløyet. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Som eg sa ovanfor, har det hendt liknande ting før — jamfør nedbrenninga av huset til Yngve Hågensen. Den gongen gjekk PST på jakt etter høgreekstremistar — noko som for so vidt var logiskt.

Har folk med Asberger begått alvorlig kriminalitet før? Ble det påvist at det var Asbergeren som hadde skylda - og ikke pollenallergien?

Ja, jeg vet at jeg er flåsete nå, beklager det.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Skulle de hjelpe det?"

Bare at spørsmålet i det hele tatt stilles, er til å bli lamslått av. Når man så vet at det politisk og juridisk(?) korrekte svaret er nei, ja da...

Om ikke annet, så skulle jeg ønske dere politikere var litt mindre høflige, hadde litt mindre fininnstilte sosiale antenner, og var fullstendig forpliktet på den usminkede sannheten når dere uttalte dere eller debatterte abort i media. Dirken fungerer ikke, her må dørene sprenges. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Jeg synes at kontrasten mellom forbrytelsens alvorlighetsgrad og den tiltaltes rettigheter virker nærmest grotesk.

Nå har jo også Breiviks mor protestert på at mannen skulle føres som vitne i retten. Retten må gjøre det som er rett, og den så det ikke slik at det var gode nok grunner for å frita fra taushetsplikten i denne saken. At mannen selv velger å bryte taushetsplikten, må stå for hans egen regning. Etter min mening burde han bli straffeforfulgt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 5676 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 3751 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
24 dager siden / 1366 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1264 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
10 dager siden / 1235 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1196 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1163 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1150 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere