Nina Karin Monsen

Alder: 75
  RSS

Om Nina Karin

Filosof, forfatter og statsstipendiat.

Følgere

Hva er en kvinne?

Publisert rundt 5 år siden

I dag skal kvinner kunne skru på og av sin menneskelighet. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

Debatten om selvbestemt abort er igjen i sentrum. Grunnen er fastlegers krav om reservasjonsrett og abortsøkende kvinners rettssikkerhet.

Hovedmotivet for legestudiet er å redde liv. Det er et kristent-moralsk standpunkt. Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort bekrefter dette ved å minne om at menneskets samvittighet står over statens lovgivning. Egentlig en selvfølgelighet.

Leger må leve et liv utenfor komfortsonen. De må tåle personlige problemer, usikkerhet, angst, tvil og mye ubehag av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter. Om de klager daglig til kollegaer, nærmeste, venner, naboer – slik moderne mennesker har for vane å klage - vil de få høre at de burde slutte i jobben. Ingen er tvunget til å bli lege.

Ubehag. Leger som er for samvittighetens røst, opplever ekstra ubehag i media. Kollegaer kan mene at de er illojale, sniker seg unna problemer, og gjør hverdagen komplisert. Legers liv er vanskelig nok. Ingen er heller nødt til å bli fastlege. Pasienter vil dog ellers prise seg lykkelig over at deres leger tar sin samvittighet på alvor.

Moralsk prinsippfaste og samvittighetsfulle leger kan føle seg misforstått, undervurdert og respektløst behandlet. Er de ikke mennesker? Har de ikke rett både til en personlig moral og en årvåken samvittighet? Det settes pris på i kristne og humanistiske miljøer. Rakryggete personer blir beundret. Det er som om menneskeheten ikke kan klare seg uten dem for å forstå hva det er å være menneske. 

Når abort sees som en helserettighet for kvinner, skifter argumentasjonen karakter. Den går fra å være etisk, til å bli politisk. Ingen sier at de ønsker abort av moralske grunner, eller argumenterer ut fra samvittighet og personlig moral. De snakker bare om frihet og om hvem som eier kvinnekroppen. Det gjør i hvert fall ikke fosteret. Det er eiendomsløst. Kvinner sees som en universell svak gruppe, kvinnen som ønsker abort, er offeret. Hennes foster er utdefinert som menneske. Mor bestemmer. Men ingen abortleger har det jeg vet noen gang stått frem og fortalt hvor mange fostre de har fjernet. Snakker kvinner om sin(e) aborter er det i fortrolighet til nære venninner, i familieselskaper er det tabu. Akkurat som få snakker om døden.

Velger bort. Når gravide kvinner i moderne vestlige samfunn skal be om abort bygger de ikke på moralske prinsipper eller på samvittighetens røst. De bygger på politiske resonnementer. De velger bort et foster, samlivet med barnet og mest sannsynlig også barnebarn. De velger mellom nåtidens ubehag og en ukjent fremtid. Der ligger problemer og venter, det gjør alltid det, uansett hva man velger. Det er ikke spesielt for abortsøkende kvinner at fremtiden kan fortone seg som umulig. Vi lever alle i mange former for dypt ubehag og kompliserte problemer livet i gjennom.

Gravide kvinner som ønsker abort, styres av sine overbevisninger og tankevaner som alle andre. De har ikke tid til å kvalitetssikre sine overbevisninger i løpet av fem – seks uker. Hvem kan det? De må være sterke om de skal stå imot synet fra det moderne samfunnet om at det ikke er sikkert at fosteret er et menneske. Det hersker i praksis så godt som full politisk enighet om det er grunn til tvil. Også filosofer bidrar til tvilen på fosteret.

Spriker. Når argumentasjonen i abortdebatten spriker fra moralske livsprinsipper og samvittighet hos noen fastleger til politiske rettigheter for seksuelt uforsiktige kvinner, henger det sammen med at fosteret er gjenstand for politisk-ideologisk maktkamp. Alle vet at får fosteret leve, blir det et menneske. Det finnes i menneskers sinn ingen tvil overhodet. Ikke hos noen. Men mange vil helst at fosteret ikke er menneskelig. De vil det skal være en amfibie. De er darwinister. De vil ikke være forpliktet av at de selv er menneske.

Kan gravide kvinner respektere sin samvittighet, når selv leger må kjempe for sin? I vårt prinsippløse og samvittighetsmotvillige samfunn er den antatt svake kvinnen overlatt til den politiske retorikken. Hun kan lett se på abort som en plikt for barnets skyld. Kan hun si nei takk til de politisk rettroendes tilbud om en rettighet, som ved nærmere ettersyn viser seg å være en moralsk plikt for kvinner med frihetsbehov og en karriere foran seg? Hun må tenke på barnet og dets situasjon. Det er ille for barnet å bli født, sier de, når moren ikke ønsker det. Plutselig er fosteret blitt et uønsket barn.

Sjonglerer. Retorikken sjonglerer med moralen. Den blir snudd opp ned. Det som før var rett, blir galt.  Prinsipper og samvittighet gjør livet krevende, forpliktelser og bånd kommer løpende. Politikken fremmer egoismen. Skjult bak politiseringen av fosterets menneskelighet ligger politisering av kvinnekropp og seksualitet. Et gode for så mange som mulig, maksimalt med nytelse, er hedonismens styrende prinsipp. Uten omkostninger annet enn penger. Noen mener at seksuelt begjær skal stå på dagens orden for så mange som mulig. Men mann og kvinne som virkelig elsker hverandre som personer vil se felles foster som en elsket person. Er kjærligheten menneskelig, eller er den animalsk? For de animalske er fosteret bare et uelsket produkt.

Uansett hvordan vi snur og vender oss er kampen om menneskets vesen, mann, kvinne og barn, hovedsaken. Gud ville være menneske, Jesus ble født. Moralen er menneskets kjennetegn. Moral gjør oss til personer og sørger for kjærlighet i våre liv. Er vi ikke selv personer, kan vi ikke oppfatte at andre er det. 

Moral og nytelse. Kvinners rett til abort, springer i våre rike velferdsland ut fra en kamp om menneskekroppen. Gravide kvinner skal ikke behøve å oppleve livet som en ukomfortabel sone. Men i dag skal kunne skru på og av sin kjærlighet til kommende barn. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 30.12.2013

Gå til innlegget

Strasbourg

Publisert over 5 år siden

Menneskerettigheter

Fladmark anvender en hånlig tone. Merkelig, ettersom han synes tema er dumt og vi som fremsetter det like dumme. Han burde finne et tema som passer ham bedre.

I Strasbourg klaget vi for å få rett til å reise sak i Norge, det var alt. Å reise sak er en menneskerettighet. Strasbourgdomstolen behandler kun menneskerettigheter.

Vi kunne ha tapt i retten om vi hadde fått føre saken. Men da ville dommerne måtte begrunne at vi som allerede var gifte etter den gamle ekteskapsinstitusjonen med far, mor og barn, ikke skulle få samtykke til om vi ville inn i den nye med barnemarkedet og konstruerte familier. De måtte ha erklært oss som ikke - personer, og hevdet at vår frie vilje ikke hadde noen betydning, samtidig som homoseksuelle parntere skulle utvises respekt.

Ellers er det litt morsomt med disse aggressive herremennene som neppe har lest den loven de selv er gift under - om de er gift da. Men skal vi legge deres forståelse til grunn kan et nytt stortingsflertall innføre sharia ekteskapet, med rett for menn til å ha fire koner, og overføre automatisk alle norske såkalte ekteskap til denne loven. Da blir også homoseksuelle "ektepar", sharia gift. Vil homoseksuelle menn får utvidete rettigheter? Det blir enda morsommere. Også så får vi samme type rett for kvinner - og ekteskapet er blitt et mangegifte. Vil folk flest protestere da? 

Men tror man ikke lovgivning betyr noe, og at staten ordner alt til alles beste, så må man gjerne tro det.

Gå til innlegget

Ekteskapslovens krav til gyldige ekteskap

Publisert over 5 år siden

Ekteskapet er gyldig bare hvis det er inngått av fri vilje

Debatten her lider av en stor mangel. Mange av de som skriver har aldri lest ekteskapsloven de selv giftet seg under, og de forstår ikke lovgivningens betydning for samfunnsutviklingen. Noen harselerer derfor over oss som har forstått det.

Både den gamle ekteskapsloven og den homofile loven krever at ekteskapet er inngått etter fri vilje. Når partnerne fikk anledning til å samtykke er det fordi ekteskapet er gyldig bare hvis dette er tilfelle. De gamle ekteskapene som ble transformert til en helt ny ekteskapsinstitusjon, ble overført uten samtykke.

Den frie viljes betydning for ekteskapet kan ikke overvurderes. Hjertet må være med hele veien, og viljen og samtykke er bekreftelsen på hjertets valg. Når hjertet ikke er med lenger, er det lett å skille seg. Det er bare å trekke samtykket tilbake, og gi melding til myndighetene.

Når man er tvangsgiftet eller tvangsoverført er man teknisk sett i i en annen situasjon. Hva det innebærer er det myndighetene som må utrede. Men man kan ikke skille seg fra et ugyldig ekteskap, man kan bare få ekteskapet oppløst eller nullifisert.

Gå til innlegget

Barns verdighet

Publisert over 5 år siden

Barn er ikke ting

Igjen og igjen kommer det innlegg fra de politisk korrekte (venstresiden, homolobbyen, osv.) som viser at de ikke forbinder barnet med det å være en verdig person man skal utvise respekt. Ord som respekt og verdighet er forbeholdt voksne. De betraktes visstnok som en slags manipuleringsord, men de er grunnleggende i FNs menneskerettigheter. Uten disse ordene forsvinner selve begrepet menneskerettighet.

Når det gjelder homoseksuelles muligheter til å ivareta oppveksten for barn de lar konstruere, minner jeg om at lesbiske kvinner går fra hverandre 3.1 ganger så ofte som ektepar - det gjelder fremdeles etter at de har fått adgang til barnemarkedet. Homoseksuelle menn er heller ikke av den monogame typen, vanligvis.

Henviser til min bok Kampen om ekteskapet og barnet, konsekvenser, argumenter og analyse, 2009. Den kan kjøpes fra Luther/Avenir forlag. Også min hjemmeside: ninakarinmonsen.no, har mange artikler. Les og lær.

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere