Nina Karin Monsen

Alder: 75
  RSS

Om Nina Karin

Filosof, forfatter og statsstipendiat.

Følgere

Sluttstrek

Publisert nesten 4 år siden

Jeg finner ingen grunn til å delta mer i denne debatten der mange ikke er oppatt av sak.

Gå til kommentaren

Rett til far i barneloven

Publisert nesten 4 år siden

Far - hvor er du?

Fremdeles er det mange i Norge som ikke vet at barn av lesbiske, med kjæreste, ikke har rett til far i norsk barnelov § 4a. Det skjedde samtidig som man la ned den gamle ekteskapsloven og partnerskapsloven i 2008. I 2009 ble en pakke av lover innført. Det tok et knapt år å endre det heteronormative synet på familien til et homonormativt syn i lovgivningen. En serie på TV heter noe slikt som Da jeg traff din mor. Andre serier er om gjenforening av familie, osv. Mye følelser hele tiden. Planlagt farløse og mormløse barn er satt utenfor dette fellesskapet, som de har like mye rett til som alle andre barn. Jeg henviser til boken min Kampen om ekteskapet og barnet, konsekvenser, argumenter og analyser, 2009. Vil dessuten sette stor pris på at de som vil diksutere med meg, leser boken, og ikke holder seg med løsrevne, halve setninger, uten kontekst og sammeheng, og mistolket og fordreid for å skaffe seg en syndbukk, hakkekylling, homofob, rasist og nazist... De politisk korrekte er så forferdelig moralistiske, og de vil gjerne sette ord i fengsel om de kan, også tanker og følelser de ikke føler seg bekvem med. Men jeg blir aldri homonormativ, jeg er og blir heterosentrisk.

Gå til kommentaren

Religion

Publisert nesten 4 år siden

La meg tilføye noe til kronikken fra 31.05.Dagbladet, Elle, Melle, deg fortelle.
Barn har rett på medlemskap i den familien de tilhører, og rett på å vokse opp med mor og far, så sant mulig.

Jeg skriver for tiden en bok om Ytringsfrihet i moderne tid, med støtte fra Fritt Ord og NFF. På slutten av arbeidet måtte jeg lese Mellingens avhandling, ettersom den er et eneste stort forsøk på å ta fra meg og mine likesinnede ytringsfriheten, og den munner ut i en trussel om anmeldelse for hatkriminalitet. Jeg kontaktet Kunnskapsdepartementet om hvilke retningslinjer som gjaldt, og for å få et snarlig svar, fortalte jeg mitt syn på avhandlingen. Universitas fanget dette opp, og ville skrive enten de fikk vite innholdet i klagen eller ikke. Jeg foreslo at de ventet, hva skulle de skrive om en klage som ikke var skrevet? Departementet varslet meg ikke om at de hadde utlevert både min henvendelse og sitt eget svar. Universitas ventet i 14 dager og vi snakket sammen. De tok med bare litt av det jeg sa, men trakk inn andre. De ville lage oppslag. Det samme ville Dagbladet, men de ba meg også om å skrive en kronikk - den som står på trykk her. Fædrelandsvennen vil skrive, de nekter å ta med i ingressen at jeg slåss for barnas rettigheter, det er ikke relevant, sier de. Derimot ville de ha med at jeg slåss mot homofiles rettigheter, hvilket er løgn. Dagen skriver at min klage er avvist både i KD og UiA. Det har rettet opp. Fæve har ikke rettet opp. I intervjuet med Dagbladet sa jeg utrolig såret og krenkete - jeg testet ut reaksjonene. Det er nytalen som gjelder enkelte grupper. Den gjelder ikke enkeltpersoner. Å lese 170 s. med krenkelser er slitsomt, men det er også morsomt. Mellingens og homonormatives nytale er også komisk, Holberg ville ha kost seg med dem.

Her følger et udrag fra boken min. Jeg foreslår at de som interesserer seg for tema, tenker seg enten noen få år frem i tiden, eller tar en fantasireise til Canada eller USA, f.eks. til Det hvite Hus der Obama har åpnet et genderrom for Queers og LGBT - folket.

Den åndsdebatten som når raser gjennom de vestlige, kristne land er uten sidestykke i historien, etter det jeg vet. Der har vært åndsdebatter om menneskesyn og virkelighetsbilde, fra hedningetid, selvsagt. Men dette som skjer nå? I Canada er det kommet så langt at de som kjenner situasjonen frykter for den personlige friheten. Dawn Stefanowicz, oppvokst med homoseksuell far og forstyrret mor, forfatter av boken Out from Under; The Impact of Homosexual Parenting (200?), skriver at amerikanerne trenger å forstå at the Endgame av Lesbians, Gays, Bisexuals og Transer (LGBT) rettighetsbevegelse sentraliserer statsmakten og betyr slutten på the First Amendment friheter. Hun skriver også at det myndighetene som presser ytringsfriheten og de andre frihetene.«Because of legal restrictions on speech, if you say or write anything considered «homophibic» (inluding. By definition, anything questioning same – sex marriage), you could face discipline, termination of employment, or prosecution by the government. … personal autonomy and freedom of expression become nothing mor than pipe dreams, and children become commodified. … Their partner can never replace our missing biological parent. … the state ignores children’s foremost right: their immutable, instrinsic yearning to know and be raised by their own biological parents. … In effect, same – sex marriage not oly deprives children of their own rights to natural parentage, it gives the state the power to override the autonomy of biological parents, which means parental rights are usurped by the government. … you can be saddled with tens of thousands of dollars in legal fees, fined, and forced to take sensitivity training.HATE TRIBUNALS ARE COMING.”

Gå til kommentaren

Såret og lattermild

Publisert nesten 4 år siden

Hanne Marie Pedersen - Eriksen skal ikke være bekymret for meg. Jeg kan både le og gråte. Istedenfor bør hun bekymre seg for den retorikken som føres på vegne av de andre homoseksuelle. hvor mange ganger skal de høre at de krenkes og såres? At det er fare for selvmord, trist liv osv.? De homonormative sårer og krenker ved å beskylde heteronorme for homofobi, et begrep de selv har laget. Det finnes ingen panisk angst for homoseksuelle, eller annen sinnsforvirring som dreier seg utelukkende om dem. I forbindelse med debatten i 2007-2009, ble jeg beskyldt for det meste: rasist, nazist, homofobi - fordi jeg holder fast ved at ekteskapet er for mann og kvinne - og ved at barn skal ha rett til far i norsk barnelov. Les § 4a, der barn har mistet retten til far. Hvor mange barn blir gjort planlagt farløse og morløse i årene fremover? Hvor mange barn lever i sorg og tap fordi de mor eller far, eller en de overhodet ikke er i slekt med, vil det? I dag kan kvinner reise til utlandet og få både egg og sæd donasjon, en dokumentar fortalte nylig om Barcelona der det kan kjøpes. En prest burde kunne tenke på samfunnskonsekvenser.

Gå til kommentaren

Elle Melle

Publisert nesten 4 år siden

Mellingens avhandling ligger på nettet - 304 sider.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere