Nils-Petter Enstad

Alder: 67
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

KrF + H = ikke sant lenger

Publisert nesten 2 år siden

Jeg hører til de KrF-medlemmene som er begeistret for den strategien partileder Knut Arild Hareide har pekt ut når det gjelder partiets plass i norsk politikk.

Den begeistringen deles naturlig nok ikke av alle, verken innenfor eller utenfor partiet. Ikke minst virker det som man er i ferd med å få panikk i partiet Høyre. Fra den kanten hamres det nå løs med kronikker av Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og nå sist Stefan Heggelund (Vårt Land, 29.09.18) om det visstnok gode forholdet mellom KrF og Høyre.
 De skriver i det som virker som manglende forståelse for at forholdet skrotet Høyre selv for flere år siden. Da Høyre hadde valget mellom KrF og Frp, valgte man Frp.

Slik Høyre-kronikørene nå framstår, minner de mest av alt om en som har dumpet kjæresten, men som likevel ønsker å ha vedkommende i beredskap for påkommende tilfeller.
 Det er mye å si om den typen strategi, men særlig troverdig er det jo ikke. Høyre får, som andre som har brutt opp fra forhold, prøve å nøye seg med å bevare et visst vennskap.

Nils-Petter Enstad, forfatter

Gå til innlegget

Sjekkliste for samarbeid

Publisert nesten 2 år siden

De som mener KrF bør gå inn i Solberg-regjeringen, bør krysse av på denne sjekklisten:


* Er det naturlig at KrF går i regjering med et parti som ikke har noe om kirke eller kristne verdier i utkastet til nytt partiprogram, slik tilfellet er med Høyre?
* Er det naturlig at KrF går i regjering med et parti som har programfestet aktiv dødshjelp, slik Frp har gjort?
* Tyder det på at det blir et godt samarbeid med et parti der fremstående tillitsvalgte bruker karakteristikker som «Judas» og «imamsleiker» om KrFs partileder, slik flere Frp-politikere har gjort?
* Hvor sannsynlig er det at de eventuelle gjennomslag KrF måtte få i en regjeringserklæring med Solberg-regjeringen blir respektert med tanke på at punktet i avtalen fra 2013 om at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ble «oppfylt» med tidenes frislepp i den samme politikken?
* Hvor sannsynlig er det at KrFUs vedtak om nei til abort får gjennomslag i et samarbeid der FpU har vedtatt å innføre fri abort til uke 24 i svangerskapet.
* Hvem gir den mest presise beskrivelse av situasjonen, de to nestlederne som snakker lyrisk og emosjonelt om «alt» KrF har oppnådd i samarbeid med Solberg-regjeringen, eller partilederen, som beskriver resultatene som å holde igjen på en negativ utvikling; at det man har oppnådd er at resultatene ikke ble fullt så ille som de ellers ville blitt?
* Til slutt: De i KrF som vil gå inn i den nåværende regjeringen, og som mener kristne verdier må prege politikken i en slik regjering: Hvor stor sannsynlighet er det for at man kan oppnå det ved å gå inn i en regjering som fra før ikke nevner det kristne verdi- og kulturgrunnlaget med ett ord i den regjeringsplattformen som gjelder pr. dags dato?

Gå til innlegget

En hånd på rattet?

Publisert nesten 2 år siden

Som ung småbarnsfar på slutten av 1970-tallet kjøpte jeg min første bil: En pent brukt, tilårskommen «boble».

Det morsomste mine to gutter visste den gang, var å sitte mellom pappas lår, holde i rattet, dreie på det og liksom «kjøre». Hvis pappa fikk bilen til å rulle en meter eller to inne på gårdsplassen, var livet fullkomment.

Av en eller annen grunn er det disse minnene som dukker opp i hukommelsen hver gang jeg hører noen bruke dette som argument for at KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen: Man får en hånd på rattet.

Jeg ser ikke bort fra at mine den gang henholdsvis to og fire år gamle gutter kan ha trodd det faktisk var de som kjørte pappas gamle boble der de satt mellom hans lår, men alle vet jo at slik var det ikke.

I Solberg-regjeringen er det allerede tre som mener de sitter med hendene på rattet. Det går sånn noenlunde fordi disse tre er enige om retningen. En fjerde aktør/sjåfør som dertil har ambisjoner om en annen retning, er selvfølgelig bare i veien.

Gå til innlegget

Dårlige råd fra KrFU

Publisert rundt 2 år siden

Både lederen og de avtroppende nestlederne i KrFU ønsker at KrF skal gå inn i Solberg-regjering. Dette er et ekstremt dårlig råd. Hvor dårlig det er, behøver man bare å se hen til partiet Venstre for å få bekreftet.

Som en del av den blå-blå regjeringen er Venstre blitt både nøytralisert og usynlig. Det grønne innslaget de eventuelt kunne representert, er blitt borte i alt det blå. Asyl- og integreringspolitikken – i den grad Solberg-regjeringen har noen slik – er den samme. Det gjelder også miljøpolitikken og det gjelder fordelingspolitikken. Igjen: I den grad denne regjeringen har hatt noen slik.
            Å argumentere med at KrF må få «en hånd på rattet» er i beste fall naivt. Det rattet er i helt andre hender, og de lar ikke påvirke av KrF noe mer enn de har latt seg påvirke av Venstre.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere