Nils-Petter Enstad

Alder: 67
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

"Samme trosgrunnlag"

Publisert over 8 år siden

Svein Harberg gjør det litt for lett for seg selv når han ikke har annet svar på mine motforestillinger enn at utspillet hans kun gjelder grupper med det samme trosgrunnlaget, det vil si det kristne. Jeg har argumentert mot dette også. Av de 18 linjene som mitt innlegg nr 2 utgjør, handler 14 om de ulike kristne retningene. Jeg kan gjengi dem her: At det er en genrell trend at kristne mennesker ikke har fellesskap med hverandre utover organisasjons- og kirkesamfunnsgrensene er en beskrivelse jeg for min del ikke kjenner meg igjen i. Likevel tror at selv der vil ideen om et felles gudshus støte på praktiske problemer. De aller fleste kristne forsamlinger jeg kjenner til har gudstjeneste hver søndag, året gjennom. Hvordan skal det ordnes praktisk i et slikt allemannstempel? Forventer man at baptister og pinsevenner skal delta i gudstjenester der barn blir døpt? Eller at alle skal følge en katolsk messe? Eller at alle skal føle seg komfortable med et heidundrende frelsesarmemøte (for å bruke Sigrid Undsets formulering i boka "Elleve år")?
Jeg setter pris på mangfoldet i den kristne kirke både lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg setter så stor pris på at jeg ikke vil se det bli gjort om til en slags lapskaus;

Når Harberg sier jeg "tviholder" på at utspillet hans også gjelder andre religioner, går han inn i den lite gloriøse debattradisjon som heter "Svakt argument - hev stemmen". Og jeg kommenterte ikke bare ut fra innlegget hans, men også intervjuet, der han sier at i prinsippet bør også de av andre religioner kunne bruke et slikt samvirkelagstempel.

Gå til kommentaren

En presisering

Publisert over 8 år siden

Jeg tror det er behov for en presisering ifht Leif Kåre Lende sitt innlegg: Utspillet handler ikke om et felles gudshus for alle kristne, men for alle religioner. Det er faktisk noe annet. Jeg tror heller ikke at erfaringene fra en liten bygd er overførbart til verken større bygder, små byer eller storbyer.

Gå til kommentaren

Fellesskap

Publisert over 8 år siden

Dette innspillet handler ikke om at kristne skal kunne ha fellesskap med hverandre eller om man kan feire gudstjeneste i et felles, vigslet rom. Her foregår det mye god økumenikk allerede - jeg skal selve tale på et slikt møte om en drøy uke. At det er en genrell trend at kristne mennesker ikke har fellesskap med hverandre utover organisasjons- og kirkesamfunnsgrensene er en beskrivelse jeg for min del ikke kjenner meg igjen i. Likevel tror at selv der vil ideen om et felles gudshus støte på praktiske problemer. De aller fleste kristne forsamlinger jeg kjenner til har gudstjeneste hver søndag, året gjennom. Hvordan skal det ordnes praktisk i et slikt allemannstempel? Forventer man at baptister og pinsevenner skal delta i gudstjenester der barn blir døpt? Eller at alle skal følge en katolsk messe? Eller at alle skal føle seg komfortable med et heidundrende frelsesarmemøte (for å bruke Sigrid Undsets formulering i boka "Elleve år")?
Jeg setter pris på mangfoldet i den kristne kirke både lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg setter så stor pris på at jeg ikke vil se det bli gjort om til en slags lapskaus; det være seg en rent kristen lapskaus eller med innslag fra andre religioner også.

Gå til kommentaren

Useriøst...

Publisert over 8 år siden

Jeg har store problemer med å oppfatte dette innspillet seriøst. Dette er agurktid de luxe. En kirke, et bedehus eller et frelsesarmelokale er ikke som en hvilken som helst foredragssal eller konsertlokale, selv om de kan brukes til dette også. Men det er ikke, og skal ikke være, deres primære formål. Jeg vet ikke hvor fortrolig Høyres livssynspolitiske talsmann er med kirker og bedehus, men han skal ikke behøve å gjøre mye research for å forstå at det å gjøre et kirkerom med alter og alterring om til et Frelsesarmelokale med flagg, plattform og botsbenk, er ikke noe man gjør med et pas tastetrykk. Bare for å ta ett eksempel. Eller å gjøre en pinsekirke med dåpsgrav om til en moske eller synagoge ved noen nye tastetrykk.
Overskriften på innlegget er "Flere trossamfunn under samme tak"  - i virkeligheten er det snakk om flere religioner under samme tak. Skulle et slikt forslag bli realisert, vil det ikke være uttrykk verken for pluralisme eller mangfold, men for det totale virrvarr. 
Kirkelederne oppfordres til å "ta ballen" - jeg tror de skjønner at dette er en ball det ikke er verd å sparke andre steder enn der den hører hjemme: Langt ut over sidelinja.

Gå til kommentaren

Marginalt

Publisert nesten 9 år siden


Oddbjørn Johansen "håper i det lengste" at det Per Haakonsen uttrykker er "et marginalt synspunkt i KrF".
Ærlig talt! Han vet meget godt at det er et svært marginalt synspunkt i alle sammenhenger. "Håper i det lengste" var en helt unødvendig sleivbemerkning!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere