Nils-Petter Enstad

Alder: 64
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

Exit Sylvi Listhaug

Publisert 2 dager siden - 1008 visninger

Så fikk dramaet rundt Sylvi Listhaug en konklusjon som må ha vært det nærmeste man kunne komme en «god» slutt: Hun trakk seg.Det gjorde hun med å påberope seg nærmest et trippel-martyrium: Hun ofret seg for partiet, hun ofret seg for regjeringen og hun ofret seg for ytringsfriheten. I sum er dette såpass mye av et over-kill at det etterlater liten tvil om at hun i realiteten fikk tilsendt silkesnoren.

Dermed slapp Stortinget en debatt som mest sannsynlig ville endt opp med en regjeringskrise som ingen ønsker på det nåværende tidspunkt.
               

Statsministeren kunne selvsagt ha gamblet med at KrF ville, om enn både hylende og sparkende, ha kommet på plass, og stemt mot mistillitsforslaget fra Rødt, men da ville hun grovt undervurdert irritasjonen, frustrasjonen og indignasjonen i KrF over den nå svært forhenværende statsrådens mange sjofle angrep, både på KrF som parti og på partilederen som person.
                Etter landsstyrets vedtak dagen før, verken ville eller kunne KrF stemt på en måte som i praksis ville signalisere at man hadde tillit til justisministeren.
                KrF kunne selvsagt valgt en mellomvei som ikke har vært framme i debatten: De kunne «tatt en Gustavsen», det vil si fremmet sitt eget forslag, stemt for dette, og slik sørget for et negativt flertall mot Listhaug. Finn Gustavsen gjorde dette to ganger som representant for det daværende SF i 1963. Forslagene rettet seg mot henholdsvis en statsråd i Gerhardsens tredje regjering og mot regjeringen Lyng noen uker senere. Einar Gerhardsen lot som om negativt flertall ikke var det samme som mistillit, mens John Lyng reagerte annerledes.
               

Det er ingen tvil om at Sylvi Listhaug med sin oppførsel både under og etter dramaet har bidratt sterkt til å svekke Erna Solbergs troverdighet som statsminister. Solbergs kommentarer i etterkant tyder ellers på at hun fremdeles ikke har forstått alvoret i situasjonen. Hennes snikk-snakk om at alle må tenke over hvordan de ordlegger seg bekrefter dette. Hun er svært nær en retorikk som sier at her er alle like slemme, og det er kort og godt tøv. Slik kan man kanskje megle i en bagatellmessig konflikt i skolegården, men det er ikke et slikt scenario man har her.

At hun nærmest i samme øyeblikk som Listhaug slamret døra etter seg sier at hun kan bli statsråd igjen virker verken tillitvekkende eller beroligende.

Det forteller om en statsminister som berget sin regjering med et nødskrik, men som fremdeles ikke har forstått hva som holdt på å treffe henne.

Gå til innlegget

Da Gustavsen felte Gerhardsen

Publisert 4 dager siden - 708 visninger

Det er tirsdag 20. august 1963, første dag av den såkalte Kings Bay-debatten. I innstillingen som er til behandling ligger et forslag fra de fire borgerlige partiene som kort og brutalt sier: «Regjeringen har ikke Stortingets tillit».

Det er ikke flertall for forslaget i innstillingen fra den spesialkomiteen som var blitt etablert i forbindelse med denne saken, men det er heller ikke flertall mot den. Komiteen er delt på midten. Tomannsgruppa fra Sosialistisk Folkeparti var ikke med i komiteen. De sitter nå med makten til å felle eller berge regjeringen.
            Klokka 23 går lederen for tomannsgruppa, Finn Gustavsen fra Oslo, på talerstolen. 56 minutter senere slår han fast at SF vil stemme for forslaget fra de borgerlige partiene. Regjeringskrise er et faktum.

I
La oss stanse der foreløpig.
            I dagene mellom avgivelsen av komitéinnstilling og debatten hadde både Gustavsen og hans medrepresentant Asbjørn Holm vært utsatt for et massivt press fra så vel media som fra andre partier som ville vite hva partiet kom til å konkludere med. Men Gustavsen holdt kortene tett til brystet. Om den daværende nestlederen i Arbeiderpartiet, Trygve Bratteli, ble det senere sagt at han kunne holde kjeft på 13 språk. Også Gustavsen viste at han behersket den kunsten – «noe som ellers ikke virket til å falle særlig naturlig for ham», som John Lyng syrlig bemerket i sine memoarer noen år senere.
            Gustavsen valgte altså å la «bomben sprenges» i Stortingssalen.
            Det var han i sin fulle rett til. En slik strategi er kanskje tilmed et uttrykk for respekt for Stortinget. Det er i salen beslutningene tas. Da bør det også være i salen at begrunnelsen for beslutningene gis.
            Gustavsens avklaring kom nok som et sjokk, ikke minst på det daværende regjeringspartiet. I de to årene SF hadde vært en del av det parlamentariske grunnlaget for Einar Gerhardsens tredje regjering, hadde regjeringspartiet i økende grad tatt SFs støtte for gitt om eller når det røynet på. Det var SF skyld i selv. To ganger tidligere i 1963 hadde regjeringen stått overfor et mistillitsforslag i Stortinget. Begge gangene hadde SF glidd inn på plass, den siste gangen riktignok med litt knurring om at det var ikke sikkert de var like medgjørlige hver gang. Det viste de ved å fremme et kritisk forslag mot den aktuelle statsråden, men regjeringen valgte ikke å tolke det som mistillit, selv om den fikk et negativt flertall mot seg.
            Tredje gang stilte imidlertid SF seg sammen med resten av opposisjonen.

II
De siste minuttene av sitt innlegg brukte Gustavsen til å fremme et tilleggsforslag: «Stortinget uttaler at den oppståtte regjeringskrise best kan løses ved at det dannes en ny regjering med utgangspunkt i Arbeiderpartiet».
            I en situasjon der både ord og tanker bør veies på gullvekt, var dette absolutt et forslag regjeringspartiet burde brukt litt tid på. Det var et forslag av den typen som i komedien «Det lykkelige valg» betegnes som å ligge mellom «nesten noe og absolutt intet». Det leveres mye politikk i det skjæringsfeltet.
            Men fordi en rasende Nils Hønsvald, som var parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, i sin replikk kalte forslaget «en vits», endte det der og da. «Et typisk utslag av (Hønsvalds) klønete stil», som Lars Roar Langslet skrev i sin bok om John Lyng.
            Ved voteringen fikk Gustavsens forslag bare SFs to stemmer, og regjeringen Lyng kom til makten.

III
Også i debatten som skal være i Stortinget 20. mars er det ett parti som sitter med nøkkelen til flertallet. Det er KrF, med sine åtte representanter.
            Erfaringene fra 1963, både fra Kings Bay-debatten og fra de to andre mistillits-situasjonene i Stortinget det året, kan antyde tre strategier for KrF.
            1) At man ikke meddeler konklusjonen før under debatten i salen.
            2) At man, gitt at man støtter mistillitsforslaget fra Rødt, fremmer sitt eget forslag om hvordan man tenker den oppståtte regjeringskrisen kan løse.
            3) At man fremmer et eget forslag der man gjentar og helst forsterker kritikken fra «daddelvedtaket» før helgen. Så får det være opp til statsministeren om hun kan leve med et negativt flertall mot seg eller ikke. Men da ligger ballen hos henne.
            Gerhardsen III gikk videre som om intet hadde hendt da den fikk et negativt flertall mot seg i den såkalte «koksverksaken» noen uker før Kings Bay-debatten.
            Regjeringen Lyng valgte å gå av da den fikk negativt flertall mot seg etter debatten om regjeringens tiltredelseserklæring i september 1963.
            Det er med andre ord historisk empiri på begge reaksjoner.

Artikkelforfatteren har skrevet boka «Sommeren som endret Norge.
Om John Lyngs regjeringsdannelse i 1963» (Civita 2013).

Gå til innlegget

Beklagelse uten troverdighet

Publisert 8 dager siden - 1862 visninger

Onsdag kveld 14. mars kunne landets fjernsynsseere observere en synlig utilpass statsminister Erna Solberg framføre det hun kalte «en unnskyldning» til det norske folk i forbindelse med en facebook-melding justisminister Sylvi Listhaug hadde lagt ut nesten en uke tidligere. Det man fikk, var en beklagelse som var blottet for troverdighet.

Denne mangelen på troverdighet har flere årsaker.
            For det første kom beklagelsen for sent.
            Når det går nesten en uke fra et utspill som all anstendig ryggmargsfølelse tilsier aldri burde kommet til det kommer en slags beklagelse, ikke fra den som har forgått seg, men fra hennes sjef, forteller det med all ønskelig tydelighet at her er det ikke først og fremst snakk om en tungnem statsråd med slak læringskurve, men om en presset sjef som måtte rydde opp etter en uberegnelig medarbeider.
           

Erna Solberg kunne vist lederskap fra første øyeblikk, og instruert justisministeren om å slette det lurvete innlegget. Det gjorde hun ikke, enten det var fordi hun ikke våget eller fordi hun ikke forsto alvoret i saken. Det hjelpeløse forsøket hennes på å forklare dette som en debatt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kan tyde på det.
            Statsministerens neste innspill var en nokså spak, men likevel klar beskjed: Språket i Listhaugs facebookmelding var «for tøff». Enhver annen statsråd ville forstått at dette i realiteten var en oppfordring, for ikke å si ordre, om å endre eller fjerne meldingen. Men ikke Sylvi Listhaug. Hennes reaksjoner har vært som forventet: Da kritikken kom, gikk hun i vranglås. Da den fortsatte å komme, dro hun sutrekortet og var lei seg og såret. Og da hun omsider slettet et innlegg som aldri burde vært lagt ut, begrunnet hun dette med en teknikalitet: Hun hadde brukt et bilde hun ikke hadde lov til å bruke.
           

Det andre troverdighetsproblemet er knyttet til hvem som kom med beklagelsen: Det var feil person. Det er ikke statsministeren som er problemet i denne saken, det er justisministeren. Og hun har ikke beklaget noe som helst.
            Da statsministeren kom med sin beklagelse onsdag kveld, beklaget hun på vegne av regjeringen. Da må man nesten spørre om det betyr at Listhaugs grovheter på facebook ble lagt ut på vegne av regjeringen, og at den i utgangspunktet sto bak det hun skrev? I så fall er saken enda alvorligere enn dersom det bare dreier seg om en statsråd med et elendig skjønn. For selv om Listhaug tilsynelatende kritiserte Arbeiderpartiet, var det i realiteten stortingsflertallet hun beskyldte for ikke å være opptatt av rikets sikkerhet. Og for å vri på et kjent Brecht-sitat: En statsråd eller en regjering som ikke har respekt for flertallet i nasjonalforsamlingen bør finne seg en annen nasjonalforsamling.
           

Samme dag som dette skrives, kommer saken opp i Stortinget. Her vil det bli flertall for et såkalt «daddelvedtak» mot justisministeren nettopp med bakgrunn i facebookmeldingen hun la ut. Stortinget har skjønt det statsministeren ikke ser ut til å ha skjønt: Katten som bjella skal henges på er ikke regjeringen som kollegium, men justisminister Sylvi Listhaug.
            Daddelvedtaket er såpass sterkt i formen at enhver statsråd med litt æresfølelse ville oppfattet det som mistillit, og tatt konsekvensen av det. Men det kan jo skje her som det har skjedd flere ganger før når Frp-statsråder har rotet det til både for seg og regjeringen: De får surre rundt et par uker til, og så skjer det en endring i regjeringen.

Gå til innlegget

Et nytt sentrum

Publisert rundt 1 måned siden - 1483 visninger

Norge har to ganger hatt en såkalt «sentrumsregjering». Begge besto av partiene KrF, Venstre og Senterpartiet, og begge ble ledet av en statsminister fra KrF. Begge regjeringer og begge statsministerne har jevnt over et godt ettermæle som «gode» regjeringer for landet, enda begge var klare mindretallsregjeringer.

Etter stortingsvalget i 2001 brøt Senterpartiet med det som fram til da hadde vært oppfattet som sentrum i norsk politikk. I stedet ble det dannet en regjering som besto av KrF, Venstre og Høyre. Selv om denne regjeringen, som den første på nokså mange år, ble sittende hele denne stortingsperioden, betydde den også en sterk forvitring av det politiske sentrum. Dette viste seg ved valgene i så vel 2005 som 2009.
           

Ved valget i 2009 og i valgkampen før valget i 2013 kunne det med en viss troverdighet argumenteres for at Høyre var blitt en del av det politiske sentrum. Etter 2013, da Høyre gikk i regjering med Frp, var denne analysen stein død. Både Venstre og KrF valgte likevel, i solidaritet med sine egne valgløfter om å bidra til en ny regjering, å inngå en samarbeidsavtale med den blå-blå regjeringen, og forholdt seg lojalt til denne i hele stortingsperioden.
Det samme kan ikke sies om de to regjeringspartiene.
            Erfaringene med en slik avtale, og med Frp i særdeleshet, var da også så dårlige at både KrF og Venstre før valget i 2017 erklærte at noe regjeringssamarbeid med Frp etter valget var og ble uaktuelt. Valget ga da også som resultat at begge regjeringspartiene gikk tilbake både i oppslutning og mandater. Det samme gjorde de to støttepartiene.
Fordi valgresultatet ble såpass uoversiktlig som det ble, kunne Erna Solbergs regjering fortsette, noe den med en frimodighet det ikke var grunnlag for omtalte som «fornyet tillit».
           

Det gikk ikke mange ukene før Venstre valgte å bryte forsikringen de hadde gitt sine velgere om ikke å gå i regjering med Frp. Når de gjorde det, var det for å sikre en «rausere» og «grønnere» politikk på henholdsvis asylområdet og miljøfeltet. Det første signalet som kom på miljøfeltet, var en erklæring fra statsråd Terje Søviknes om at regjeringens oljepolitikk er uendret, «selv med Venstre i regjering», som han sa.
Ingen hadde vel heller trodd noe annet, men altså: Så mye for den «grønnere» politikken.
           

Med Venstre i en regjering som i hovedsak domineres av Frp og de kreftene i Høyre som ligger tettest opp mot dette partiet, må man kunne slå fast at Venstre ikke kan regnes som en del av det politiske sentrum lenger.
Selv med Venstre i regjering, er den blå-blå blokka med sitt lysegrønne skjær langt fra å ha noe flertall i Stortinget, med 80 mandater.
Heller ikke den gamle rødgrønne blokka har et slikt flertall, med 79 mandater. Legger man til de to énmannsgruppene Rødt og MDG, har de riktignok 81 representanter. Det gir heller ikke flertall.
           

Det er derfor KrF som sitter med nøkkelen til flertallet i Stortinget, med sine åtte representanter. KrF sitter i den viktige, men krevende situasjonen som gjerne har vært kalt «vippeposisjon».
Å operere med et «sentrum» som bare består av KrF, blir likevel helt meningsløst. Tida er derfor inne til å re-definere hvem og hva det politiske sentrum består av.
           
KrF og Sp har en lang historie sammen som «sentrum» i norsk politikk. Den politiske dynamikken vil være avgjørende med tanke på hvem og hva som ellers vil kunne defineres som «sentrum».
Rent ideologisk, og i praktisk politikk, ligger Arbeiderpartiet, slik det framstår i dag, langt nærmere sentrum, og KrF, enn de tre regjeringspartiene. Det har også vist seg ved en rekke voteringer etter at det nyvalgte Stortinget kom sammen. Sakene har kanskje vært «små» så langt, men de har vært viktige som symboler og signaler.
Den tida er over da den blå-blå regjeringen kunne ta KrF for gitt!
           
I teorien kan det når som helst dukke opp en sak der vippepartiet KrF bidrar til å felle regjeringen Solberg. Nå er ikke det å felle regjeringer noe man gjør fordi man har lyst til det, slik Arbeiderpartiet har hatt en viss historie på, både i 1986 og 2000. Ansvarligheten er blitt større og hovmodet mindre. Ikke minst er dragningen mot sentrum blitt større.
            En regjering av Ap, Sp og KrF vil derfor ha minst like gode styringsmuligheter som dagens regjering. Velger man å ta SV med i fellesskapet vil den rett og slett ha flertall.

Det er uansett på tide å etablere et nytt sentrum i norsk politikk.

Gå til innlegget

Regjeringsforhandlinger

Publisert 3 måneder siden - 745 visninger

Så er forhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre om en eventuell utvidelse av den blå-blå regjeringen i gang. To damer med blått hår skal finne ut av om de vil ha en stripe av grønt i parykken sin. Den eneste som ser ut til å ha noen form for entusiasme for dette prosjektet, er hun som representerer den grønne stripa, Venstres leder Trine Skei Grande, og selv hennes begeistring virker nokså kontrollert.

Da forhandlingene startet 2. januar, var det gått fire uker siden flertallet i Venstres landsstyre vedtok at partiet ville forhandle med regjeringspartiene om å bli en del av gjengen. Denne tidsbruken må kunnes beskrives som svært påfallende. Forrige gang det var aktuelt å utvide en norsk regjering, i 1986, var hele prosessen unnagjort på drøyt to uker.

Snakke ned               

Det er også påfallende hvordan både statsministeren og hennes nestkommanderende prøver å snakke ned hele prosjektet. Det er jo ikke sikkert man kommer i mål; det er mange vanskelige saker man må bli enige om. Statsministeren passer samtidig på å si at hennes dør også er åpen for en fjerde aktør, nemlig KrF.
Hele scenariet minner om brudgommen som sto foran alteret, og som da han ble spurt om han ville ha henne som ved hans side sto, svarte at egentlig ville han helst hatt søstra.
                Det er lett å forstå statsministerens mangel på begeistring for Venstres initiativ. Selv om stripa med grønt skulle komme på plass i parykken, vil ikke den skjule det som er – og fortsatt vil være – regjeringens viktigste problem: De hårløse feltene i hodebunnen.

Ikke flertall

Det vil fortsatt være snakk om en mindretallsregjering.
Venstre sitter ikke med noen nøkkel til et flertall; den nøkkelen er det KrF som har.
                At statsministeren vekselvis lokker og truer KrF for å få dem med på laget, er bare patetisk. Slik har forsmådde friere alltid drevet på. De oppnår sjelden noe annet enn å forsterke avvisningen og irritasjonen.
                Skulle Erna og Siv likevel bestemme seg for å la Trine være med og leke, bidrar det bare til de må ta de kampene innad i regjeringen som de ellers ville kunne tatt i Stortinget, og sikret seg støtte gjennom vekslende allianser.
               

Torpedo

Helt siden 1961 har mindretallsregjeringer mer vært det vanlige enn unntaket i norsk politikk.
Lykkes man med årets nyttårsprosjekt kan vi for første gang komme til en få en mindretallsregjering der potensielle torpedoer ikke ligger under arken, men i selve lasterommet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
17 minutter siden / 49 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
29 minutter siden / 231 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 617 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 2 timer siden / 225 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 617 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 406 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 2 timer siden / 572 visninger
Les flere