Nils-Petter Enstad

Alder: 65
  RSS

Om Nils-Petter

Forfatter og frilansskribent - blogg: www.enstadmedia.blogspot.com
Tidligere offiser i Frelsesarmeen.
Utgivelser (utvalg):
Et parti for verdier og resultater. Østfold KrF gjennom 70 år (2015)
Gospelsangeren Elvis Presley (2015)
En liten slumsøster lå og skulle dø. Om Frelsesarmeen i nordisk skjønnlitteratur (2014) -
Døden i baksetet - bakgrunnshistorier om gospelsanger og -sangere (2013) -
Sommeren som endret Norge. Om dannelsen av John Lyngs regjering (2013) -
Vårherres sporhunder - om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid (2012),
- I milla seg og himlen - en vandring i Alf Prøysens religiøse landskap (2010) -
Sverd eller kors? Kristningen av Norge som politisk prosess (2008).

Følgere

Alkoholfritt manifest

Publisert 3 dager siden

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti skal behandle et forslag til lokalpolitisk manifest når man samles i Sola siste helga i april.

I forslaget, som både sentralstyret og landsstyret har behandlet, er ikke alkoholpolitikken nevnt med ett ord. Det opplyser Vårt Land.
               Forslaget til manifest skulle bygges på KrFs nye, politiske prosjekt, forklarer leder i komiteen, påtroppende nestleder Ingelin Noresjø.
               Det forklarer kanskje saken?
               I et politisk prosjekt som handler om å gå i regjering med Frp kan det umulig være plass til alkoholpolitikk også.

Gå til innlegget

Eksklusjonsparagraf er en dårlig idé

Publisert 15 dager siden

Jeg har ved et par anledninger truffet på personer som, enten på egne eller andres vegne, har prøvd å skryte på seg at de er blitt ekskludert fra KrF. Da har det vært veldig greit å kunne avsløre bløffen deres: Man kan rett og slett ikke bli ekskludert fra KrF. Slik har det vært, og slik bør det fortsette å være.

I nyere tid er det først og fremst innen Fremskrittspartiet man har hørt om ekskluderinger/suspenderinger av medlemmer. Bare hittil i år har det vært to slike saker i dette partiet. Begge har vist hvor tilfeldig slike bestemmelser fungerer og hvor rettsløs den er som blir gjenstand for slike prosesser.
            Landsmøtet i KrF skal behandle et forslag fra landsstyret om at partiet skal innføre slike bestemmelser i lovverket sitt. Som grunnlag for at man skal starte slike prosesser nevnes «hatefulle ytringer og trusler» eller at man er dømt for seksuelle overgrep og annen alvorlig kriminalitet. 

Når medlemskap i andre partier også nevnes som kriterium for ekskludering, blir det nesten litt komisk – i hvert fall useriøst. 

Kriteriet «arbeidet for andre partier» er mer uklart.
Hva betyr det?
Vil det være grunnlag for å starte en ekskluderingsprosess dersom et KrF-medlem jobber i kantinen eller på sentralbordet i et annet parti?
Eller tar på seg oppdrag i forbindelse med egen næringsvirksomhet?
            Slike kriterier vil måtte være generelle og derfor gjenstand for tolkning. Og i det ligger det alltid en glideskala, og dermed en større fare for misbruk. Ikke minst har mange av de eksklusjonssakene man har sett i Frp vist dette.
Eksklusjonsparagrafer kan fort bli et hensiktsmessig redskap i hendene på folk som vil bli kvitte plagsomme kritikere. Derfor bør ikke landsmøtet gi dem et slikt redskap.


Gå til innlegget

Nettverk eller fraksjon?

Publisert rundt 1 måned siden

Nettverket «Drivkraft» hadde sin første samling i midten av februar. Jeg var ikke til stede, men de som var det, har beskrevet den som en positiv opplevelse

Samlingen er blitt kritisert både fordi den i det hele tatt ble holdt, og på grunn av noen av de som sto i front under samlingen. Ordet «fraksjonsvirksomhet» er blitt hentet fram. Det er ett av de virkelig «stygge» ordene i politisk organisasjonssammenheng. Bruker man det ordet, er det fordi man vil oppnå en bestemt effekt: Stigmatisering, spredning av mistillit både når det gjelder motiver og demokratisk sinnelag.

Nettverk
Nå er det ikke noe nytt at grupper innen en bevegelse, eksempelvis politiske partier, danner nettverk i forbindelse med saker der det er stort engasjement. Foran begge folkeavstemningene om norsk medlemskap i EEC/EF/EU (bokstavkodene har endret seg!) hadde Arbeiderpartiet denne typen nettverk i sin organisasjon. Foran folkeavstemningen i 1972 het nettverket Arbeiderbevegelsens informasjonskomité (AIK), foran avstemmingen i 1994 het det Sosialdemokrater mot EU (SME). Begge var på «den seirende siden» i de aktuelle tilfellene, men mens AIK brøt ut og ble en del av SV, forble SME i partiet.
Begge må kunne betegnes som «fraksjonsvirksomhet»; de motarbeidet aktivt det som var partiets politikk.
          Det samme kan ikke sies om «Drivkraft». Bak dette nettverket står både personer som er utmeldt av KrF og personer som fortsatt er medlemmer. Nettverket har ikke noe eget program, de representerer ikke noen «trussel» mot partiledelsen. Det er nærliggende å betegne det som en råk i isen; et åndehull der man kan dukke opp fra tid til annen og få litt andre impulser. Det er et nettverk som er ideologisk, mer enn politisk. Sånn sett er ikke nettverket «Drivkraft» i dag prinsipielt annerledes enn hvordan tenketanken «Skaperkraft» har fungert i perioder.

«Like gode venner»?
Noen mener tydeligvis at etter en prosess som har delt partiet i to omtrent like store deler, og kløyvd det fra topp til bunn, skal man nå bare gå videre og være «like gode venner».
Det er en tankegang som preges like mye av naivitet som frekkhet. Ikke minst det siste, fordi et viktig premiss for det som ble landsmøtevedtaket var en illusorisk påstand om at det forelå en «historisk sjanse» til å endre abortloven.
De som trodde på det argumentet bør i dag sitte med den samme følelsen som den får som blir lovet en biff og får servert en hamburger.

Små seire
Den nye familieministeren har lagt en sak som var under arbeid om søndagsåpne butikker i skuffen, og får fortjent ros for det. Man han, og alle andre, vet at det samme kunne han gjort i et regjeringssamarbeid den andre veien.
Når man på den ene siden over-selger små seire og samtidig feier både kameler og elefanter under teppet, bør man ha respekt for at det kan være noen som har behov for å vite at det finnes noen fellesskap der man fortsatt kan være kristendemokrater og tenke helhetlig og ideologisk; ikke bare kortsiktig strategisk.

Publisert i papirutgaven 14. mars 2019

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2752 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2340 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
11 dager siden / 2241 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2120 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2071 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1544 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1447 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
21 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere