Nikolai Astrup

Alder:
  RSS

Om Nikolai

Utviklingsminister (H)

Følgere

Retten til familieplanlegging

Publisert rundt 1 måned siden - 277 visninger

I Norge diskuterer politikerne hvordan de kan oppfordre par til å få flere barn. I et globalt perspektiv opplever ofte kvinner at det er barrierer mot å få det antall barn de ønsker seg.

Skrevet av Dr. Natalia Kanem, undergeneralsekretær i FN og direktør i FNs befolkningsfond (UNFPA) og Nikolai Astrup, Utviklingsminister (H).

I mange land i Sør-Europa og Øst-Asia får kvinner i snitt litt over ett barn. I store deler av sørlige Sahara er antallet mer enn fem barn per kvinne. Slike forskjeller i fruktbarhet har verden aldri før sett, ifølge en fersk rapport fra UNFPA, FNs Befolkningsfond. Norge er en av de største bidragsyterne til UNFPAs arbeid, som fremmer kvinners og jenters helse og rettigheter i 155 land.

Mangler informasjon. 

Når kvinner får flere barn enn de ønsker seg, er det ofte fordi de mangler god informasjon eller tilgang til moderne prevensjonsmidler, som kan hjelpe dem å planlegge graviditetene sine. Jenter blir giftet bort mens de selv er barn, og får barn mens de selv er svært unge.

Når kvinner får færre barn enn de ønsker seg, kan det skyldes familiepolitikk eller sosiale normer som tvinger kvinner til for eksempel å velge mellom karriere og barn.

I begge tilfellene er kvinnens rett til selv å bestemme om hun vil ha barn, hennes reproduktive rettigheter, ikke oppfylt. I begge tilfellene handler det om mangel på likestilling og er et overtramp på kvinners og jenters rettigheter.

Muligheten til selv å velge. 

I utviklingsland mangler 214 millioner kvinner, som ikke ønsker å bli gravide, tilgang til god prevensjon. Å gi disse kvinnene muligheten til selv å velge om og når de vil bli gravide, vil gjøre flere i stand til å få en utdannelse, en jobb, og å investere mer i de barna de velger å få; i helsen til barna og utdannelsen deres. Dette ville komme kvinner og familier til gode, og også starte en god sirkel av positiv utvikling for mange land.

I 1968 ble retten til selv å bestemme om og når man vil ha barn, anerkjent som en menneske
rett. Siden da har den gjennomsnittlige globale fruktbarheten blitt halvert fra fem til 2 ½ barn per kvinne. Millioner får likevel ikke oppfylt sine reproduktive rettigheter. Dette må prioriteres av alle verdens land – for verdenssamfunnet.

Gå til innlegget

Norge bidrar til utdanning med kvalitet

Publisert 7 måneder siden - 229 visninger

Det handler ikke om «nykolonialisme», men om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning.

I Vårt Land 13. april hevder Anders Breidlid, professor ved OsloMet, at bistanden ikke bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen i utviklingsland. Hans argument er at utdanningsbistanden er et nykolonialistisk prosjekt som er tuftet på en vestlig kunnskapsforståelse. Jeg mener han tar feil.


Norske erfaringer. På begynnelsen av 2000-tallet avslørte PISA-undersøkelsen at norske elever manglet grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Da lærte vi at det ikke hjelper med store budsjetter hvis elevene ikke tilegner seg kompetansen de skal ha. Man må også ha et robust skolesystem, gode lærere, fremtidsrettet undervisning og evnen til å fange opp elever som faller utenfor. Det er mulig at dette er «vestlig kunnskapsforståelse» i Breidlids verden. Jeg kaller det norske erfaringer som andre land kan lære av.

Seks av ti barn i verden kan ikke lese eller skrive, til tross for at de fleste har gått på skole. Jeg tror mange utviklingsland har mye å lære av land som Norge i arbeidet med å få flere elever til å gå ut av skolen med grunnleggende ferdigheter. Derfor bidrar vi til å heve kvaliteten på utdanningen gjennom vår bistand til utviklingsland.


Skoleprosjekt i Malawi. Utdanning av flere lærere, utvikling av undervisningsmateriell, bruk av digitale verktøy, og bedre undervisningsmiljø er noen eksempler. I forrige uke besøkte jeg et av våre skoleprosjekter i Malawi. Vanligvis er det opp mot 100 elever per lærer i barneskolen i Malawi. Vi har finansiert et prosjekt som gir de minste elevene tilgang til iPad med læringsprogrammer innenfor lesing og regning 30-60 minutter per uke. Resultatet er 100 prosent bedre leseferdigheter og 65 prosent bedre matematikkferdigheter enn på skoler som ikke deltar i programmet. Årsaken er at 1:100 undervisningen erstattes av 1:1 undervisning.

Det aller viktigste Norge bidrar med, er å støtte myndighetene i samarbeidslandene og deres arbeid med å styrke sine egne utdanningssystemer. For selv om utviklingslandene kan lære mye av oss, vil vi aldri klare å bygge sterke institusjoner som gir god utdanning til flere generasjoner uten at myndighetene selv er med på laget.


Høyt på agendaen. Heldigvis er det et økende engasjement der ute for å satse på utdanning. Statsministeren har satt utdanning høyt på agendaen. Stadig flere utviklingsland ønsker å lære av Norge. Da jeg annonserte vårt bidrag til det Globale partnerskapet for utdanning, måtte utviklingslandene forplikte seg til å trappe opp sin egen satsing på utdanning for å få glede av de midlene som blant annet Norge bidro med. På den måten får landene selv eierskap til utviklingen av sine utdanningssystemer.

For meg dreier ikke dette seg om nykolonialisme. Det dreier seg om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning. Gode utdanningssystemer er ikke en utgift, men en investering i barnas og landets økonomiske og sosiale utvikling. Vårt bidrag er å bruke vår kompetanse til å bidra til utvikling gjennom støtte til utdanningssektoren i utviklingsland.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Gründer av Guds nåde
av
Vidar Haukeland
35 minutter siden / 13 visninger
0 kommentarer
GT i gudstenesta
av
Magnar Kartveit
36 minutter siden / 11 visninger
0 kommentarer
Omstridt kirkeforskning
av
Knut Lundby
40 minutter siden / 13 visninger
0 kommentarer
Naivitet
av
Håvard Syvertsen
rundt 1 time siden / 37 visninger
0 kommentarer
Neglisjerer nynorsken
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 33 visninger
0 kommentarer
Ideologien rår
av
Espen Ottosen
rundt 3 timer siden / 149 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 820 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 2 timer siden / 58 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 564 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 9 timer siden / 320 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 406 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 337 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 10 timer siden / 844 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 484 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 11 timer siden / 306 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 1820 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 504 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 12 timer siden / 504 visninger
Les flere