Nikolai Astrup

Alder:
  RSS

Om Nikolai

Utviklingsminister (H)

Følgere

Norge bidrar til utdanning med kvalitet

Publisert 5 måneder siden - 229 visninger

Det handler ikke om «nykolonialisme», men om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning.

I Vårt Land 13. april hevder Anders Breidlid, professor ved OsloMet, at bistanden ikke bidrar til å heve kvaliteten på utdanningen i utviklingsland. Hans argument er at utdanningsbistanden er et nykolonialistisk prosjekt som er tuftet på en vestlig kunnskapsforståelse. Jeg mener han tar feil.


Norske erfaringer. På begynnelsen av 2000-tallet avslørte PISA-undersøkelsen at norske elever manglet grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Da lærte vi at det ikke hjelper med store budsjetter hvis elevene ikke tilegner seg kompetansen de skal ha. Man må også ha et robust skolesystem, gode lærere, fremtidsrettet undervisning og evnen til å fange opp elever som faller utenfor. Det er mulig at dette er «vestlig kunnskapsforståelse» i Breidlids verden. Jeg kaller det norske erfaringer som andre land kan lære av.

Seks av ti barn i verden kan ikke lese eller skrive, til tross for at de fleste har gått på skole. Jeg tror mange utviklingsland har mye å lære av land som Norge i arbeidet med å få flere elever til å gå ut av skolen med grunnleggende ferdigheter. Derfor bidrar vi til å heve kvaliteten på utdanningen gjennom vår bistand til utviklingsland.


Skoleprosjekt i Malawi. Utdanning av flere lærere, utvikling av undervisningsmateriell, bruk av digitale verktøy, og bedre undervisningsmiljø er noen eksempler. I forrige uke besøkte jeg et av våre skoleprosjekter i Malawi. Vanligvis er det opp mot 100 elever per lærer i barneskolen i Malawi. Vi har finansiert et prosjekt som gir de minste elevene tilgang til iPad med læringsprogrammer innenfor lesing og regning 30-60 minutter per uke. Resultatet er 100 prosent bedre leseferdigheter og 65 prosent bedre matematikkferdigheter enn på skoler som ikke deltar i programmet. Årsaken er at 1:100 undervisningen erstattes av 1:1 undervisning.

Det aller viktigste Norge bidrar med, er å støtte myndighetene i samarbeidslandene og deres arbeid med å styrke sine egne utdanningssystemer. For selv om utviklingslandene kan lære mye av oss, vil vi aldri klare å bygge sterke institusjoner som gir god utdanning til flere generasjoner uten at myndighetene selv er med på laget.


Høyt på agendaen. Heldigvis er det et økende engasjement der ute for å satse på utdanning. Statsministeren har satt utdanning høyt på agendaen. Stadig flere utviklingsland ønsker å lære av Norge. Da jeg annonserte vårt bidrag til det Globale partnerskapet for utdanning, måtte utviklingslandene forplikte seg til å trappe opp sin egen satsing på utdanning for å få glede av de midlene som blant annet Norge bidro med. På den måten får landene selv eierskap til utviklingen av sine utdanningssystemer.

For meg dreier ikke dette seg om nykolonialisme. Det dreier seg om å sette utviklingslandene i stand til å satse på utdanning. Gode utdanningssystemer er ikke en utgift, men en investering i barnas og landets økonomiske og sosiale utvikling. Vårt bidrag er å bruke vår kompetanse til å bidra til utvikling gjennom støtte til utdanningssektoren i utviklingsland.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Stortrommetakter
av
Gulla Nyheim Gramstad
rundt 5 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Det glemte bibelverset
av
Petter Mohn
rundt 10 timer siden / 180 visninger
2 kommentarer
Liten tillit – skjør fred
av
Richard Skretteberg
rundt 11 timer siden / 573 visninger
0 kommentarer
Vi som spar møkka
av
Levi Fragell
rundt 15 timer siden / 684 visninger
2 kommentarer
Spa møkk eller bygge?
av
Vårt Land
rundt 17 timer siden / 1386 visninger
15 kommentarer
En fot i bakken
av
Usman Rana
rundt 17 timer siden / 728 visninger
1 kommentarer
Rapport fra Oslo-skolen
av
Lars Gule
1 dag siden / 742 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Hva er vann?
5 minutter siden / 1248 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Spa møkk eller bygge?
39 minutter siden / 1386 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
41 minutter siden / 1458 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 710 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kvinner vet best
rundt 1 time siden / 337 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 710 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 1 time siden / 1458 visninger
Roald Øye kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 710 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Jordan Peterson om ortodoksien.
rundt 1 time siden / 449 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 710 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Hva er vann?
rundt 2 timer siden / 1248 visninger
Toril Søland kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 2 timer siden / 1458 visninger
Les flere