Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Det er en skuffelse å lese at man ikke har kommet lenger i den religiøse sfære. Ingen blir født med homofil legning, eller for den slags skyld andre motstridende unaturlige egenskaper.

Hvordan vet du dette? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Det er åpenbart ikke godt for et barn som ikke tror, og hvilken nytte har Gud og de kristne av å tvinge barn til å ikke være sannferdige ovenfor seg selv?

Saken er vel at det er i barneskolealder at barn er mest mottakelige for å ta til seg tro fra autoriteter. Det er i den alderen de synes det er viktig å ha tilgang til dem for å så frøene sine. Det er nettopp de som ikke tror det er viktig for dem å nå. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Undertegnede er personlig ateist, men jeg mener Brun-Pedersen vil få store problemer med å tilbakevise de historiske kjensgjerninger som bevitner riktigheten av Grunnlovens termer så som "vår kristne og humanistiske arv.

Nå er det engang slik at humanisme ikke er et utelukkende ateistisk fenomen. Begrepet humanisme oppstå innenfor kristendommen. Og de deler av "den kristne arv" som nyter respekt i befolkningen er i hovedsak av humanistisk arv. Det er derfor ingen grunn til å skulle ta vare på en formulering som kun tjener til å ta vare på de delene av nedarvet kultur som betinger tro på en guddommelig autoritet. 

Egentlig tror jeg muligens at hele grunnloven kunne hatt godt av en full reformulering, med endringer der det er hensiktsmessig. En sllk endring kunne for eksempel vært et formelt skille mellom stat og religion, slik at man kan sikre trosfriheten i all overskuelig framtid. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Dette er så selvsagt og så klart beskrevet at det må ligge noe annet bak

Kanskje det er på tide med noen billboards her til lands også, slik at man kan få banket det inn?  Ikke det at de som misforstår med vilje vil være mottagelige, men slik at andre ikke blir villedet av dem. Dette er en viktig forskjell.

Norge er et land med grunnlovsfestet religionsfrihet, som betyr at borgerne kan bekjenne seg til hvilken religion de vil, eller ingen religion i det hele tatt. Slik skal det fortsatt være, og et skarpt skille mellom stat og religion er en måte å sikre denne friheten på, ikke en trussel mot den. 

En annen misforståelse, som kanskje er vanskeligere å klargjøre er forskjellen mellom sekularisme og ateisme. Når man snakker om en sekulær stat, så mener man en stat der det er plass for mennesker av enhver tro. Det er snakk om en arena der ingen statlig auroritet legger føringer for enkeltmenneskers rett til  å utøve sin religiøse praksis, eller mangel på sådan, der den ligger innenfor det øvrige lovverket. 

En sekulær stat er altså ikke en stat bare for ateister. Likevel må vi ateister tørre å innrømme at sekularismen er vår hjemmebane. Gjør vi ikke det får vi ikke en ryddig debatt. Men det som må komme bedre frem er at det betyr ikke at ateister vil bruke en sekulær statsmakt til å bekjempe trosfrihet. Sekularitet i det offentlige embedsverk på alle plan burde være en kampsak for alle som vil ha størst mulig garanti for at ens egen frihet til å bekjenne seg til det man av en eller annen grunn tror på. Det vil bety at man kan måtte tåle å se at handlinger og levemåter som strider mot det en tror på florerer, men det betyr også at ens egne handlinger og levemåter som strider mot det andre tror på må tåles. Innenfor lovens øvrige grenser, selvfølgelig. 

Gå til kommentaren

Glem nå innvandrerne en stund.

Publisert rundt 6 år siden
Når vi ikke snakker om bønn, er det fordi våre innvandrere har tatt den oppgaven på alvor. Vi har sluppet unna.

Jeg er norsk nordmann født og oppvokst. Jeg vil ikke ha bønn i skolen, av noe slag. Jeg vil ikke at voksne mennesker skal stå å fortelle mine barn at man skal be til en gud, og at det er en god ting å bare tro på det. Det er ikke en god ting å bare tro. Tro er ikke en dyd. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere