Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Ellen Hageman – gå til den siterte teksten.
Du glemmer menns ansvar. Det skal to til for å lage barn. Også i 2014.

Absolutt!!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Marie Rein Bore – gå til den siterte teksten.
Jeg er for loven om selvbestemt abort. Men det må være tillatt å sette spørsmålstegn ved de høye aborttallene, særlig når prevensjonsmidler er gode og lett tilgjengelige.

Her er jeg helt enig, og jeg vil anta at de aller fleste blant de som er for loven om valgfri abort er det samme. 

Men jeg vil benytte anledningen til å rette oppmerksomheten nettopp mot valget av formuleringen "for loven om valgfri abort". Jeg synes det er en velvalgt framstillingsmåte, mye bedre enn å si f.eks. "aborttilhengere". Jeg har vanskelig for å tro at det finnes noe slikt som en "aborttilhenger".

Om det gikk et år uten at det ble forespurt en eneste abort kan jeg vanskelig se for meg at noen ville se på det som et stort problem. Det ville ikke bli kjørt kampanjer for å få opp aborttallene. Det ville ikke blitt innført ekstra avgifter på prevansjon for å få ned forbruket

Med andre ord vil jeg bare slutte meg helhjertet til trådtemaet. Bruk prevansjon folkens. Tenk! Husk!  

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Bjørg Holme – gå til den siterte teksten.
Når en først skal ha en reservesjonsrett synes jeg det bør vurderes om den ikke også bør gjelde andre ting som noen leger ønsker å reservere seg mot, f. eks insetting av spiral.

Eller kanskje....reservasjonsrett mot å sette vaksiner, hvis man synes det er feil...og og og...reservasjon mot medisin, hvis man synes at håndspåleggelse er et bedre alternativ....

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
2 Du mener altså objektivt sant? Det gjør man ikke. Men derimot tenk deg eksemplet med telepati.

Det var da synd, siden den kristne lære hevder at den som tar feil i dette spørsmålet blir nektet adgang til et evig liv i lykke, og er fordømt til et evig liv i lidelse. Så, hvis det ikke finnes noen måte å vite om dette er objektivt sant, hvordan vet man da hva man skal tro?. 

Hvis det den kristne lære forteller er sant, vil jeg vite det. Hvis det islam forteller er sant, vil jeg vite det. 

For at jeg skal tro at det er sant, må det vises på en måte som ikke er avhengig av hva jeg eller noen andre ønsker å tro/ikke tro. Det er ikke viktig for meg å være ateist. Det er viktig for meg å tro på flest mulig ting som er sant, og minst mulig ting som ikke er det. 

Gud kan eksistere, eller ikke eksistere. Det finnes ingen mellomting i så måte. Hvis Gud eksisterer, så eksisterer han i min virkelighet like mye som i din. Hvis han ikke eksisterer, så eksisterer han like lite i din virkelighet som i min. En av påstandene er sann, den andre er ikke-sann. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Siden Gud ikke er et fysisk fenomen i naturen, kan vi imidlertid ikke bruke metoder som kun egner seg for slike fysiske fenomener, som jeg tok opp i #74.

Men påstanden er at Gud innvirker på den fysiske verden direkte. Hvis ikke kunne han eksistert av hjertens lyst uten å være relevant for noe. Og ting som virker i den fysiske verden er da vitterlig vitenskapens domene. 

Spørsmålet blir, hvordan vet man forskjellen på en gud som ikke har påvisbare virkninger i verden, og en gud som slett ikke eksisterer?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere