Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
For det andre, at det insinueres at jeg her prøver å selge en idé (for å dra penger ut av lomma på andre mennesker) er relativt hysterisk, med mindre man er av den (forutinntatte) mening at ALLE skal selge noe og at alle FAKTISK gjør det, men dette er en annen diskusjon og har i prinsippet ingenting med Verdidebatt å gjøre fordi man prøver å si at vanlig kommunikasjon innebærer SALG, noe som går på tvers av allmenn oppfatning, mener ihvertfall jeg!

Nå prøvde ikke jeg å insinuere noe slikt at du ville ta penger for noe, bare at argumentasjonen lignet mistenkelig på salgsteknikk. Pascals Wager er ubrukelig i noen form, for enhver som gjerne vil vite hva som er sant. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Slik sett blir konservative kristne som ikke respekterer individet de som skiller seg fra de felles verdier.

Heller er det vel ikke liberale samfunn som forlanger at folk går i takt......

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.
De er samfunnsordninger. Styreformer. De er tomme begreper som må fylles med noe for at de skal ha betydning. De må fylles med det som virkelig er «verdier».

Verdier beskriver hva som preger oss. De beskriver hvordan vi er og vil være. Verdier må ikke tas for gitt, men må kommuniseres på en slik måte at folk har en bevissthet om dem og tar dem inn i sitt eget liv. Da fungerer de som lim, og vil være med på å skape en felles identitet. Verdier skaper også normer i forhold til hvordan vi opptrer sammen. Og – verdiene våre former og definerer vår kultur, og forebygger ukultur.

Hva er det oppi her du mener er gode verdier da? Hva er det du mener begrepene må fylles med? Og hvordan har du tenkt at man skal gjennomføre det? Er felles identitet en verdi? Hva da med de som ikke føler seg som en del av denne identiteten? 

Mennesket er et sosialt vesen, det er derfor vi danner samfunn på den måten vi gjør. Men dannelsen av sterke samfunn kommer med en pris, og det er spenningen mellom inn-gruppen og ut-gruppene. Og prisen betales da av de som tilhører ut-gruppene. 

Kanskje er raushet ovenfor mennesker uten de samme tanker og meninger som oss selv en verdi i seg selv? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
x x – gå til den siterte teksten.
Hvorvidt du tror på dette eller hint, er strengt tatt irrelevant så lenge du av egen fri vilje velger å bli med på en diskusjon om et spesifikt emne - f.eks her vedrørende emnet kristendom.

Så vidt jeg kan se handler tråden om humanister på VD.... Og min kommentar dreier seg om hvorvidt argumenter med utgangspunkt i "forholdet mellom gud og menneske" er fruktbart i møte med noen som ikke aksepterer det grunnleggende premisset det utgjør. 

Spesielt lite matnyttig blir det i debatter der man er uenige om saker der argumentene hentes direkte fra, og er grunngitt med, religionens egne dogmer. 

Gå til kommentaren

Innertier eller skivebom?

Publisert rundt 6 år siden
Ruth Hauge – gå til den siterte teksten.
Det ER så bra sagt!For dette er jo hva kristendommen handler om.

Resten er mest hvilket ansikt den har fått utad, enten det er ved prest eller lek elle stat.

Egentlig kan kristendommen oppsummeres med Johannes 3:16

Det hjelper lite å legge fram "forholdet mellom en himmelsk far og et menneske" for oss som tror at bare en av de nevnte eksisterer. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere