Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Når ble islam et flertall i folket og en samlende faktor i norsk kultur.?? Finnes det ikke en kirke i hver eneste bygd og by i Norge..?

Selv om HEF gremmes over det,er fortsatt et stort flertall av det norske folk knyttet til kirken ved dåp,konfirmasjon,bryllup og begravelse....OG ved store minnestunder når katastrofer rammer.

Det er humanetikere som sutrer..så da er det opplagt at de sjøl for gjøre det som trengs for å lage de seremoniene de trenger..!

Den kristne tro har ikke flertall og samlende virkning i min familie og omgangskrets. Hvis min familie og mine venner skulle måtte sitte i en kirke og høre en prest holde minnestund over meg, ville de vite at det er å spytte på mitt minne, med mindre han holder seremonien helt tom for religiøst innhold. Og det kreves ikke mye for å skjønne at da trenger man verken kirke eller prest. Eller han kan lyve så det synger av ham, som er det som vanligvis skjer når ikke-troende begraves i kirken. Jeg tror det er langt mellom de prestene som ville stått og preket om det de egentlig tror skjer med meg, fram for de som er glad i meg. 

Det handler ikke om sutring. Det handler om respekt for mennesker på samme måte som du krever respekt for deg selv. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.
Mange mindre fellesskap definerer sine verdier. Altså hva som skal prege dem. Dette kan være alt fra bedrifter til foreninger og lag.

Som nasjon bør vi, etter min mening, også være opptatt av det. Fordi verdier former kulturen vår.

Det rare er jo at politikerne våre er opptatt av verdiene til vår nasjon. Stoltenberg hevder jo til og med at de forebygger terror. Men hva er verdiene våre? Styreformer er som sagt ikke verdier.

Da ble det mye lettere å skjønne hva du vil ta opp. Takk. 

Det er jo selvfølgelig noe å tenke over, uansett hvilke verdier man selv setter høyt. Jeg kan se en hel del problemer med det, men også fordeler, bare man finner gode løsninger på de problemene. 

Et mer umiddelbart prosjekt, slik jeg ser det, er å identifisere de grunnleggende holdninger og verdier som allerede ligger til grunn for det samfunnet vi har idag. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.
Spørsmål 1;
Hva er våre felles verdier?

Spørsmål 2;
Hvorfor evner ikke våre mest sentrale politikere sette ord på disse?

Jeg sier ikke at Ripe og andre ikke har verdier. Jeg sier ikke at bedriften Ripe arbeider i ikke har verdier. Jeg sier at vi som samfunn, ikke har felles verdier. De er ikke definer! Kan du se forskjellen?

Hvilke samfunn vil du si har slike klart definerte verdier? Hvem bestemmer hvilke de er? Hvordan identifiserer vi verdier fra ikke-verdier, etter din mening?

Jeg spør for å få mer kjøtt på diskusjonen, for å si det slik. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Her får vi igjen demonstrert hvor tolerante humanetikerne er når de ikke tåler å menge seg med troende mennesker.....
Hvis det ikke er bra nok,så vil jeg råde dem til å arrangere sine EGNE markeringer,og ikke HVER gang komme og sutre over at kirken blir brukt av det store flertallet.!!

Det er på høy tid at dere er voksne nok til å ta ansvar for egen sekterisme.

Neste gang tar vi minnestunden i en moske, dere... Med en imam som foretter. Det må da være like greit for både Holt og Bratlie, ikke sant, tolerante som dere er? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.
Igjen; det er besynderlig at man ønsker og snakker fint om verdier, men evner ikke se problemstillingen i innlegget mitt.

Det er fordi problemstillingen er en stråmann. Det burde ikke være noen overraskelse at en som ikke er enig i at vi har et verdiløst samfunn ikke vil debattere "vårt verdiløse samfunn".  Hvis du har til hensikt å debattere "verdier som ikke samsvarer med mine" så får du skrive det. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere