Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

Sugerør og tvangstrøye.

Publisert nesten 6 år siden

Antalet motstridande interesser som hopar seg opp med den stillinga Den Norske Kyrkja har i norsk lovverk idag er med på å gjere heile situasjonen absurd. Vi har ein statleg institusjon med statleg lønna statstenestemenn som er unntatt å følgje norsk lov, mht vigsling av homoseksuelle. 

Å kalle det ei "folkekyrkje" er også rimeleg fjernt, enn så lenge institusjonen er grunnlagt på sekterisk grunnlag, og i verkelegheita kun er for eit spesifikt segment av "folket". Rett nok vert resten oppmoda til å møte opp og late som og lyge, og legg med det nok eit lag til på mengda absurditetar som statskyrkja står for i eit moderne demokrati. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Moustafa Aziz – gå til den siterte teksten.
Er det en tegn på visdom å velge å ikke tro på noe? Hvordan svarer livets store spørsmål uten tro? Å akseptere at mennesker ikke fra Adem , men fra alger som utviklet seg til å bli menneske!?

Men velger ikke hva man tror og ikke tror. Det er noe man finner ut, hvis man velger å undersøke sine egne tanker og kunnskaper. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Men fra et grunnleggende verdisett kan man utlede en del sekundære verdier, slik som demokrati. Demokrati er både en verdi utledet av individets frihet, som er en grunnleggende verdi, og en styringsform som søker å ta vare på denne verdien.

Det er heller ingen grunn til å postulere at disse verdiene skal være spesifikt norske. Slike finnes ikke. Gode verdier gjelder for alle mennesker, ikke bare for en spesifikk nasjon. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Om du studerer grunnlov og menneskerettigheter, så har du et godt grunnlag for å forstå hvilke verdier vårt samfunn hegner om.

Men nå er nok ikke dette så entydig og veldefinert. Det er en ganske tydelig kjerne, men utenpå denne er det visse variasjoner og uklarheter. Men slik må det være med noe som i utgangspunktet er subjektivt og samtidig skal gjelde en hel nasjon.

Ja, skal man identifisere verdier som er så allmenngyldige som mulig, må de også være så entydige som mulig, og så få som mulig. Men ikke færre. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Respekten for liv, respekt for egenverd, respekt for autonomi, respekt for likeverd..

Hva med bare respekt? Respekt krever likeverd, autonomi, og egenverd. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1210 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1206 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1025 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 850 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 627 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 578 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere