Mads Ripe

Alder:
  RSS

Om Mads

Følgere

En kirke på egne ben?

Publisert over 5 år siden

Hvor stor tillit har Den Norske Kirke til sin egen støtte blant folk flest?

Vil kirken tørre å gå inn for et forslag der en stryker den eksisterende medlemslisten, og krever aktiv innmelding av hver enkelt for å fortsatt stå som medlem? Er det noen som tror at medlemstallet etter en slik manøver ville blitt i nærheten av det det er idag? 

Gå til innlegget

Kan man velge hva man tror?

Publisert over 6 år siden

Hva mener dere her på forumet? Er tro et resultat av et bevisst valg, eller er det noe annet som bestemmer hva man tror eller ikke tror?

Gå til innlegget

Tro eller viten, et verdispørsmål

Publisert over 6 år siden

Er sterk tro en dyd eller en last?

I følge følgere av mange religioner er troen en mer solid grunnsten enn verdslig viten. Det er på troen man skal tufte sine verdier, og etter den skal man velge sine handlinger. Sterk tro blir av mange sett som en overlegen moralsk levemåte. Men er det slik? Burde man ikke søke en mer vitenbasert base for sin moral og sine handlinger? Kan tro alene skille mellom skitt og kanel?

Min påstand er at så lenge man velger å forholde seg til tro, bør man også være ærlig til å innrømme at det er en god sjanse for at man tar helt feil. Hvorfor sitter det så langt inne hos endel å i det hele tatt vurdere om de har gode grunner til å tro det de tror?

Min avsluttende påstand er at et sekulært, vitenbasert livssyn har et moralsk potensiale som ligger milevis over det som ligger i religiøs tro.

Gå til innlegget

HVA ATEISME ER.

Publisert nesten 7 år siden

For å kunne diskutere ateisme, synes jeg der er på sin plass å definere hva begrepet ateisme peker til.

Ateisme er ikke en religion, et livssyn eller et levesett. Det finnes ingen ateistiske dogmer, regler eller læresetninger man må forholde seg til for å kalle seg ateist. Ateisme er kun en respons til en enkel påstand, nemlig den at "Gud Eksisterer". Og responsen til påstanden vil som regel være; "Bevis det".

Så enkelt er det.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5179 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3157 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2335 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2206 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1779 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1755 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1738 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1672 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere