Nadine Al-Mustafa

Alder:
  RSS

Om Nadine

Politisk og samfunnsengasjert student.

Følgere

De blåblås forsømming av Forsvaret

Publisert 4 måneder siden - 445 visninger

Ammunisjonskrise og et sterkt redusert forsvar som ikke kan mobilisere. Ifølge en gradert rapport Klassekampen tidligere har fått tilgang til, gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beredskapen i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon vurderingen "ikke tilfredsstillende", som er den dårligste av fire mulige.

Ifølge den samme rapporten er sentrale deler av Forsvaret "tynt bemannet og har lav utholdenhet", noe som naturligvis vil føre til at det bryter sammen i løpet av kort tid i tilfelle krisesituasjon.

 

Dette kommer i tillegg til avsløringer om ammunisjonskrise hvor lagrene hevdes å være tomme for viktige ammunisjonstyper. Våre styrker har med andre ord kun nok ammunisjon til et par dager i kamp. Ikke har det vært bestillinger på etterforsyninger heller, selv om man vet at bestillingstiden er på 8-12 måneder.

 

Dette er en skremmende utvikling hvor Norge praktisk talt er fritt vilt. I en tid med økende antall terrorangrep, cyberangrep og trusler fra Nord-Korea bør man heller være føre var og bygge opp Forsvaret fremfor å bygge det ned.

 

Dessverre er det ikke det regjeringen vår har gjort. Med et Heimevern som er 7000 soldater fattigere og et nedlagt Sjøheimevern trenger vi sårt et regjeringskifte som kan reversere disse kuttene. Forsvarsbudsjettet må økes, og vi må få flere soldater inn i Heimevernet.

 

Dette er ikke første gangen det har skjedd store kutt i HV. Da Høyre satt med makten i 2005 reduserte de HV fra 83 000 soldater til 50 000. Og nå, i den nye langtidsplanen for Forsvaret velger FRP, AP og Høyre å redusere HV med 7000 soldater samt legge ned Sjøheimevernet.

 

Hvis man tar den graderte rapporten i betraktning ser man at regjeringens kutt i Forsvaret ikke henger på greip. Det trengs et regjeringsskifte, med et sterkt Senterparti til , for å redde Forsvaret ut av denne krisen.

Gå til innlegget

Uforsvarlig overtramp mot befolkningen

Publisert 10 måneder siden - 1179 visninger

Vi har vært vitne til en rekke sentraliseringsreformer denne stortingsperioden. Akuttfunksjoner fra lokalsykehus legges ned, lensmannskontorer legges ned og kommuner tvangssammenslås. Det er en skremmende utvikling som visker ut fundamentet for lokaldemokratiet.

Hvis det er én ting Norge trenger idag, så er det desentralisering. En politikk som gir arbeidsplasser i hele landet, ikke bare Oslo, vil gjøre det mulig for flere å velge å bosette seg i bygdene så vel som tettsteder og andre byer. En distriktspolitikk og næringspolitikk som sørger for desentralisering vil dessuten lette på presset på boligmarkedet i Oslo per idag.

 

Så kommer politireformen som det allerede er svært liten tiltro til. Når regjeringen påstår at denne reformen vil skape mer effektivitet, nærhet og robusthet, sier spørreundersøkelser og ansatte i politiet noe helt annet. Ifølge fagbladet Politiforum har de ansatte liten tro på at polititjenestene vil bli noe bedre som følge av denne reformen.

 

Hva er målet bak alt dette her, Erna? Økt byråkratisering og en sentraliseringspolitikk som gjør livet surt og i nær framtid umulig for de som velger å ikke bosette seg i byene?

 

Det skal ikke være slik at et barn må tilbringe to timer på skolebussen hver dag for å komme seg til og fra skolen.

Det skal ikke være slik at man må vente i timevis for å få sengeplass på sykehuset.

Det skal ikke være slik at man ser seg tvunget til å kjøre bil og forurense miljøet, fordi kollektivtilbudet der man bor praktisk talt er ikke-eksisterende.

Det skal ikke være slik at man må vente i en time før politiet kommer på døra, når det er snakk om liv og død.

 

Er regjeringen klar over hvilke konsekvenser dette kommer til å få? Når det ikke lenger fins arbeidsplasser, skolene er for langt unna, sykehus legges ned, vil folk etterhvert bosette seg mer sentralt. Denne sentraliseringen vi nå vitner til er selvforsterkende, og det betyr at vi kommer til å oppleve større press på byene med høyere boligpriser og økt befolkningsandel. Kommunene man flytter fra vil oppleve ytterligere mangel på arbeidskraft og arbeidsplasser, ubenyttet infrastruktur og lavere tilbud på offentlige tjenester og ytelser.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Hellas + Russland = sant?

Publisert over 2 år siden - 693 visninger

Mens den greske gjeldskrisen eskalerer har Tsipras det siste døgnet blitt observert i Kremlin i møte med Putin. Det spekuleres i om Russland tilbyr Hellas lukrative avtaler som muligens vil få Tsipras til å vende EU ryggen og starte et nytt kapittel.

Men er Russland i stand til å redde Hellas? Møtet mellom Tsipras og Putin har vekket sterke reaksjoner blant europeiske politikere. Tidligere statsminister for Belgia, Guy Verhofstadt, skrev på Twitter at "Putin kan ikke redde Hellas, men EU kan". I et intervju med en tysk avis uttalte Martin Schultz, president i Europaparlamentet at "det er uakseptabelt hvis Tsipras setter Europas politikk hva angår Russland, på spill til fordel for russisk hjelp". 

På tross av disse spekulasjonene, kan man undres om Russland faktisk har den økonomiske stabiliteten til å hjelpe Hellas. Sjefsøkonomen for den britiske tenketanken Centre for European Reform, Christian Odendahl, har sagt at selv om oljeprisen og rubelen har blitt stabilisert, vil den russiske økonomien gå gjennom en lang og alvorlig resesjon. 

Med andre ord er det usikkert om Russland evner på lang sikt å tilby Hellas den hjelpen de trenger. Hva vil skje om oljeprisen faller på nytt?

Jeg må si meg enig med Guy Verforstadt og Christian Odendahl. Russland er ikke i stand til å hjelpe Hellas til de grader mange antar. En mulig utvei kan være at Russland delvis hever importforbudet mot EU og importerer greske matvarer, i bytte mot at russiske selskaper får by på gresk infrastruktur. Så kan man lure på hva den venstrevridde regjeringen i Hellas har å si til det.

Til syvende og sist er dette først og fremst et europeisk problem, skapt av Europa, og det må løses av Europa. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 1 time siden / 37 visninger
0 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 3 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 5 timer siden / 146 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 89 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 14 timer siden / 193 visninger
1 kommentarer
Ole Hallesbys radiotale i 1953
av
Jostein Sandsmark
rundt 16 timer siden / 312 visninger
9 kommentarer
Guds Lam
av
Grete Svendsen
rundt 22 timer siden / 334 visninger
13 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
6 minutter siden / 312 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Presidentens kulisser
12 minutter siden / 982 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
20 minutter siden / 334 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
32 minutter siden / 334 visninger
Anne Jensen kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2135 visninger
J.K. Baltzersen kommenterte på
Ingen fare for ytringsfriheten
rundt 1 time siden / 208 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 2 timer siden / 2135 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 312 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 312 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 312 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 982 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 312 visninger
Les flere