Olav Andreas Sæther

Alder: 37
  RSS

Om Olav Andreas

Meninger om det meste. Synes døgnet har for få timer, og kan ikke love en veldig aktivt oppdatert blogg, men ønsker likevell å ta del i debatten når jeg synes jeg har noe å si. Kjemper for kristne verdier, men uten bruk av teokratiske virkemiddel. Har sterke meninger om stat-kirke, utpreget frikirkelig i kirkesyn. Meninger om "usunn karismatikk". Har dysleksi og skrivefeil, er stort sett blid (selv om engasjerte innlegg noen ganger gir surpomp inntrykk). Mine innlegg er enten "forkynnende" (formulert som preken/andakt, der jeg mener meg trygg på det jeg skriver, og har faste meninger), eller "debaterende" i tema hvor jeg er underveis og ikke påberoper meg å ha noen som helst fasitt.

Følgere

Jeg er bare 27 år. Men det er åpenbart at jeg begynner å bli gammel. Eller: begynner er nok en underdrivelse. Jeg henger rett og slett ikke med i den teknologiske utviklingen. En "kost-nytte" analyse av twitter og facebook har ...

foreløbig gjort at jeg har holdt meg unna begge deler. Jeg er tilgjengelig 24/7 av alle som "kjenner meg" på mobil. Sjekker eposten flere ganger daglig. Hvorfor skulle jeg ha behov for å endre status til "spiser middag før jobb", "måtte på do før jeg rakk å hente avisen", "kaffen i dag var god" osv?

 

Først av alt: kan noen forklare meg:

1) hvilken del av mashlows behovspyramide dekkes av Twitter?

2) hvordan fungerer twitter? (Når jeg har vært innom twitter sidene til enkelte får jeg følelsen av å sitte vedsiden av en som snakker veldig høyt i mobilen. Jeg ser halvparten av mange samtaler @ditt: ja det er sant, @datt: ja sånn er det @henne: haha, ja også i går så ... hvor er resten av samtalen? Jeg skjønner ikke).

3) hvilke områder av livet mitt kan twitter efektivisere, utvide, forbedre? eller sagt på en annen måte: hvorfor twitrer du? hvorfor bør jeg twitre? (Siden "alle twitrer", bare ikke meg, så må det være noe jeg ikke skjønner).

 

Flere tegn på at jeg er blitt gammel er at jeg i 5 år under studier ikke har hatt tv. Og når jeg så kjøper tv, så kjøper jeg en gammeldags en. En som ikke er flatere enn magen min, tvert i mot. Den er 32" og nesten det samme bakover inn i skapet. Jeg fant den på finn.no , jeg liker å tro at internetthandling er moderne. Men det er det neppe. Jeg skulle helst hatt en tv som er større en stueveggen min, som har en spesifikasjonsliste med minst ti punkter med ord som består av 3-5 bokstaver satt sammen på en måte jeg ikke skjønner.

En "hverdag" jobber jeg 12 timer, sover 8 timer, spiser i omlag 2 timer, resten av tiden går med til personhygiene, handling, og litt rydding. De lange arbeidsdagene gir noen ekstra fridager innimellom, de går med til trening, litt verdidebatt, epost, sms, avislesning, og større husarbeid. Eller kanskje være sosial ansikt til ansikt med folk. - Vell, Jeg har tv'en som "bakgrunnsstøy" for å få med meg grunnleggende "ting i tiden" og litt "easy listening" og underholdning. Viasat 4, Discovery, Tv3, NRK er det som oftes står på. Mens jeg leser aviser, skriver litt her, leser andre folks blogg. Jeg kunne sikkert twitret også, men da må jeg nødvendighivs gjøre mindre av noe annet. Hvis ikke må døgnet få flere timer.

Har "vanlige folk" bedre tid enn meg? Har de mere spennende liv enn meg? For å ikke høres ut som en sur gammel gubbe, (selv om det antaglighvis er det jeg er?), så la meg presisere: jeg spør for å lære. "Verden" ser ut til å ha oppdaget noe fantastisk, mens jeg står mistroende og undrende på sidelinjen. Twitter kan nok frelse meg, men kan noen fortelle meg hva denne frelsen innebærer? hva koster det av meg, hvilke behov dekker det, hva får jeg igjen?

Om dette er verdidebatt? vell, det handler om metoder for debatt, og det handler om tidsbruk. Og hvordan vi bruker tiden vår er jo en verdi det er verd å debatere.

*Olav Andreas* - "på bakerste rad på vekkelsestwitringsmøte for første gang"

Gå til innlegget

Misbruk av "Religionsfrihet" argumentet.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg gidder ikke komentere Gelius. Det har mange nok gjort. Jeg skal bare kort komentere forleggeren hans, Arve Juritzen.

Samme dag som det ble kjent at det er åpnet for avskedigelsessak mot Gelius komenterer forlegger Arve Juritzen i telfonintervju med NRK radio at "Dersom Gelius får sparken for å ha gitt ut en bok... så har vi ikke lengre religionsfrihet i Norge".

Juritzen kan neppe ane hva han snakker om.

Religionsfrihet innebærer retten til å opprette et trosamfunn, melde seg inn eller ut av et trosamfunn, møte andre med samme tro til feiring av religionens høytider og sermonier, etc.

Religionsfriheten innebærer også retten til de troende å internt i sitt religionsamfunn velge sine ledere. Selvfølgelig dermed også retten til å forsøke å endre teologi, standpunkter, virkemåter, sermoniers former etc, så lenge mann er medlem i trosamfunnet. Men Religionsfrihet kan selvfølgelig IKKE inneholde retten til å være ansatt som leder i et trosamfunn.

Religionsfrihet er en menneskerett. Å være leder i en kirke eller religiøsorganisasjon er ikke en menneskerett. En forutsetning for religionsfrihet er at kirken/organisasjonen kan velge sine egne ledere, og så avsette dem om grunnlaget for tilliten ikke lengre er tilstedet. En tillit som åpenbart må være basert på lederens evne og vilje til å leve og virke i trå mot trosamfunnets nedfelte trosgrunnlag, interne regler og eventuelle sermonielle retningsliter m.m.

Så kan en leder bruke sin stilling til å søke å endre på trosgrunnlaget, reglene og retningslinjene. Men så lege de ikke formelt er endret forventes det likefult at de følges. Om de ikke følges er han/hun ikke kvalifisert til å være leder i/for trosamfunnet.

Dette burde være et åpenbart resonemang. Juritzens kortslutning skulle tilsi at jeg f.eks. i religionsfrihetens navn kunne gjenomført en falsk konvertering til Islam, påtatt meg de riktige meninger utad og ervervet meg en stilling som Imama. For så en stund etterpå begynne å messe ut lærepunkter, og hatt en livstil, stikk i strid med alt Islam står for. For så i det det åpnes avskjedigelsessak mot meg hylt og skreket "nå er det ikke lengre religionsfrihet i Norge". Eller jeg ganske enkelt kunne stormet inn på kontoret til Human Etisk forbund, og smelt en utskrift av Juritzens "slagkraftige" argumentasjon i bordet med den andre hånden, FN's utalelser om religionsfrihet med den andre, og deretter reglerett forlangt å tiltre en toppstilling umiddelbart.

De fleste ser vell at dette er absurd. Juritzen pleide å hjelpe folk med forbrukersaker. Men nå trenger han selv hjelp til å lære seg forskjellen på kamp for menneskerettigheter og tåkeprat.

Gå til innlegget

Alkohol og nattverd.

Publisert rundt 10 år siden

Hensynet til "høykirkelige" går framfor norsk lov og hensynet til mindreårige og x-alkoholikere.

Kirkemøtet har diskutert spørsmålet om alkoholholdig eller alkoholfri nattverdsvin. Jeg må si argumentene for alkoholfri er gode.

"Bodil Birkenes fra Bjørgvin har tidligere på Kirkemøtet pekt på at det ifølge norsk lov ikke er anledning til å servere alkohol til personer under 18 år alkohol.

Vi har da tre alternativer: Å bruke avalkoholisert vin, å nekte alle personer under 18 år nattverd eller å bryte norsk lov. Jeg er ikke for å bryte norsk lov, selv ikke i Guds navn. Jeg er ikke for å nekte personer under 18 år nattverd. Men jeg er veldig for avalkoholisert nattverdvin, sa Birkenes"

"Solveig Bratseth fulgte dette opp i plenumsdebatten lørdag formiddag:

– Konfirmanter lurer på hvordan vi i kirken vår kan ha alkohol i nattverdvinen, når de ellers er for unge til å få kjøpe alkohol, bemerket hun." (Kilde)

"Inger Kari Søyland fra Stavanger har foreslått at det kun skal brukes vin uten alkohol i nattverden. Hun vil ha et vern som barn som kommer fra hjem med rusproblemer og viste til at møtet med alkohol i nattverden er et problem for tidligere rusmisbrukere.

– Hvorfor skal vi bruke alkohol når det er så mange som har problemer med det? spurte hun.

– Vi ønsker gjerne at barna blir med til nattverd. Da blir det problematisk med alkohol i vinen, sa Solveig Kopperstad Brathseth fra Nidaros" (Kilde)

Argumentet i mot er mere av typen "gammel vane vond å vende".

"Hvis Kirkemøtet vedtar at alkoholholdig nattverdvin ikke er lovlig, vil noen forlate vårt kirkefellesskap. Derfor bør vi tenke oss om før vi gjør et slikt vedtak, sa Harald Hegstad, lederen i Oslo bispedømmeråd."

Hva er så argumentene bak argumentet? Dvs. Hvordan tenker og argumenterer disse "noen" som er villig til å forlate DNK dersom vinen blir alkoholfri?

Det ligger neppe en tung teologisk konservatisme i grunn. Dersom det hadde vært tilfellet skulle man tro disse personene allerede hadde forlatt DNK på grunn av andre spørsmålet. Og alkoholfri vin er tilnærmet enerådig i nattverden i konservative bedehus og det brede tversnitt av frikirker. Her lukter det høykirkelig fastgroddhet uten gode argumenter. Men hvis noen av disse "noen" som Hegstad viser til finnes på verdidebatt.no er jeg meget nyskjerrig på å høre deres resonemanger for alkoholens viktighet i nattverdsvinen. (Hvis noen er interesert i mine egne tanker om nattverden, så finnes den utfyllende her).

Gå til innlegget

"Kristne" rasister.

Publisert rundt 10 år siden

Hvordan kan de som tror på at "alle folkeslag" skal kunne bli disipler, og de som sier at her er ikke "Jøde eller Greker" likevell utføre rasisme?

Har du lest disse ordene før?

"gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn," "Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus"

Da vet du kanskje at disse tingene står i Bibelen og er vesentlige deler av den kristne troens kjerne?

Hvordan kan det da gå til at mann får slikt som meldes i en notis i dagens Vårt land?

"Mange omvendte muslimer opplever rasisme, diskriminering og ekskludering i møte med kristne miljøer" - "En del kristne har fordommer mot omvendte muslimer. De er skeptiske til at muslimer i det heletatt kan omvende seg. Mange har problemer med å forholde seg til muslimer fordi de elsker det jødisek folk." - Sitatene er fra Paul Johansen leder i KABA.

Utalelsen kommer i forbindelse med at det skal opprettes et "hemmelig misjonsenter" for personer som har vendt om fra islam til kristendom.

Hva er galt med disse folkene som har disse ukristelige holdningene, men likevel kaller seg kristne? Har de glemt pinsebudskapet som gjorde at de, hedninger som alle europeere er, får tilgang på evangeliet og kan kalles Guds barn? Vi er podet inn på vintreet, vi var ikke opprinnelig der. At vi har fått evangeliet er av nåde. Den samme veien er åpen for muslimer som konverterer.

Eller for å si det på en annen måte: hvis du mener at veien er stengt for omvendte muslimer, så er det det samme som å si at den aldri har vært åpen for deg!

Ergo lever du som har disse fordommene fremdeles i dine synder, utenfor frelsen i Kristus!

VEND OM!

Gå til innlegget

En Efesers første blogginnlegg til Tyatira

Publisert rundt 10 år siden

Et "brev" med Bibelreferanser og parafraser, som innholdsmessig oppsumerer tanker jeg ble sittende med etter "Lørdagsbibelskole" på Frøyland forsamlingshus nå i kveld. Temaet var Johannes åpenbaring 1-3.

Kjære dere kristne i Tyatira, Jeg må desverre takke nei til invitasjonene om å være med på inspirasjonsweekend som dere arangerer neste helg, da vi den helgen har Bibelseminar her i Efesus.

Vi har måttet erkjenne det her i Efesus, at vi mangler den iver og kjærlighet som dere i Tyatira har til kristus og hverandre. Vi har hørt om alle de prosjekter og arangemanger dere har, ja det er et stort og rikt arbeid dere driver.

For noen måneder siden flyttet noen fra Smyrna hit til Efesus. Vi takker Herren for disse, som har vært frimodige nok til å påpeke vår menighets mangler i forhold til dette med kjærligheten. Kjærligheten til Herren selv, og det personlige forholdet til ham, men også til våre medmennesker. Derfor skulle jeg og resten av eldsterådet gjerne vert å hørt på, når dere nå inviterer til inspirasjonsweekend. Vi erkjenner at dere er flinkere enn oss til å oppfylle Kristi lov (Gal. 6.2). Men jeg stusser på noen av forkynnerne dere annonserer med på denne inspirasjonsweekenden. F.eks. tenker jeg på dette ekteskapskurset med Jesabel, hvor dere skriver at hun har et profetisk klarsyn og tjeneste. I Efesus har vi god trening med å avsløre falske apostler og profeter. Jeg kan si det så enkelt at Jesabel ville aldri fått slippe til på vår talestol. Vi søker å holde fast på apostlenes lære (Apg 2,42), og selv om ikke varmen i vårt felleskap er så god som den burde vært, er jeg stolt over at vi har avist nikolaittenes gjerninger og lære. Denne burde også dere ta avstand fra.

Våre nye venner fra Smyrna forteller at de i fjor var tilstede på noen fellesmøter som dere i Tyatira hadde sammen med menigheten i Pergamum. De forteller at både "Bileam- og Balaktilhengere" var talere på kveldsmøtene her. Dette såret våre venner fra Smyrna, som jo har det til felles med Pergamum at de har opplevd forfølgelse og trengsel. Men på disse møtene kjente de ikke igjen budskapet. De sa det var både livsnært og folkelig, og det fornektet på ingen måte Herrens navn. Men det var likefult et fremmed budskap i det. På samme måte som vi i Efesus nå tar tak i de problemer vi har, så vi kan slippe at Herren flytter lysestaken bort fra oss, ber jeg dere ta til dere de ord jeg her skriver. Husk at Herren gransker nyrer og hjerter. Lærespørsmålene er ikke uvesentlige for ham. Omvend dere fra den vranglæren som er hos dere.

Våre herlige brødre i Smyrna har lidd stor trengsel, men det har skapt en Kristusavhengighet og kjærlighet til hverandre som er til stor velsignelse. På grunn av de læreproblemer som er hos dere i Tyatira har jeg reservasjoner mot å samarbeide for tett med dere. Vi i Efesus har istedet gått sammen med menighetne i Smyrna om et nytt undervisnings og studieprogram. Dette trur vi er riktig vei å gå, og startskuddet går som sagt nå til helgen med det Bibelseminaret vi skal ha. Vi har ikke noe eget studiematerill, men følger en metode vi har lært av noen tilreisende fra Berøa. (Apg. 17.10-11). Jeg kan fortelle mere om det neste gang vi møtes.

Guds fred.

Hilsen Pastor i Efesus.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere