Olav Andreas Sæther

Alder: 37
  RSS

Om Olav Andreas

Meninger om det meste. Synes døgnet har for få timer, og kan ikke love en veldig aktivt oppdatert blogg, men ønsker likevell å ta del i debatten når jeg synes jeg har noe å si. Kjemper for kristne verdier, men uten bruk av teokratiske virkemiddel. Har sterke meninger om stat-kirke, utpreget frikirkelig i kirkesyn. Meninger om "usunn karismatikk". Har dysleksi og skrivefeil, er stort sett blid (selv om engasjerte innlegg noen ganger gir surpomp inntrykk). Mine innlegg er enten "forkynnende" (formulert som preken/andakt, der jeg mener meg trygg på det jeg skriver, og har faste meninger), eller "debaterende" i tema hvor jeg er underveis og ikke påberoper meg å ha noen som helst fasitt.

Følgere

Evangeliet og Kjøleskapet

Publisert over 11 år siden

Mandag var jeg å kjøpte meg nytt kjøleskap. Full av iver etter å ta i bruk arvtageren til det som "tok kvelden" søndag ettermiddag, satte jeg det på plass og begynte å lese i bruksanvisningen.

Samtidig tenkte jeg "hvor vanskelig kan et kjøleskap være? er det ikke bare å sette i kontakten å sette på plass maten?". Bruksanvisningen inneholdt som jeg antok en hel del åpenbarte sannheter,  men så kom jeg til et avsnitt som overasket meg.

Jeg siterer "Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, åndelige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskaper om bruken, dersom de ikke holdes under oppsikt eller har fått opplæring i bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet".

Kristenlivet kan for utenforstående, og også kristne selv, oppleves som en haug med "må". Man må lese Bibelen, man må gå på Gudstjenester, man må be, man må unngå å banne, man skal ha en god sexualmoral, man skal... skal ikke...

En kristen bror nevnte nylig at han hadde problemer med en strofe i sangen "Navnet Jesus".  - Navnet jesus MÅ jeg elske. - Jeg må jo ikke det innvendte han. Det er jo helt frivillig, noe han vil og ikke noe han må.

Ivrig kommer jeg sangens forfatter i forsvar og sier at det er "frivillighetens må", sammenlignbart med når en far er borte fra sine barn på et lengre jobboppdrag og bare "må hjem". Ingen tvinger ham fysisk, men kjærligheten til barna driver ham like hardt som et hvilket som helst juridisk "må".

Guds kjærlighet til menneskene var så stor at han måtte ofre sin egen Sønn for å gi oss en åpen dør til frelse. Ingen andre enn Gud selv tvang ham til dette, men det ble like vell et MÅ.

Ved å gjøre det  åpnet ham en vei til frelse, som er enklere enn å bruke et kjøleskap. Her er vi velkommne alle, uanset hvor reduserte vi er fysisk, åndelig og mentalt.

Rom 5:8 - Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. 

 Jeg har derfor den gleden å si, at om du til og med er så redusert at du ikke kan bruke et kjøleskap, så er likevel Himmelens dør åpen for deg.

All kristenlivets "må" er slike "kjærlighets må" drevet av kjærlighet tilbake til Jesus. Om apostlenes misjonsgjerninger sier Paulus:

2Kor 5:14f
 14 For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd.
 15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.

 Så la oss da gjøre slik oppfordringen er til menigheten til Efesus i Åpenbaringsboken, huske på "den første kjærlighet" slik at alle de gjerninger vi gjør som kristne ikke framstår for oss selv og andre som "tvangs - må", men som "kjærlighets må". Og kanskje skal du til og med slutte med noe av det du fyller ditt kristenliv med, og bare sitte ved Jesu føtter for en stund.

Luk 10:41f
 41 Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.
 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Så velger jeg personlig å også ha en evangeliskt tilnærming til kjøleskapets bruksanvisning: når det står beskrevet hvilken hylle som er best for ost, og hvilken som er best for kjøtt, så stoler jeg på at "skaperen" av kjøleskapet vet best, og vil mitt beste, og søker å følge rådene så langt det går. Men i motsetning til at osten blir hard om hard og ubrukelig om jeg lagrer den feil, så vet jeg at Guds nåde er ny, hver en morgen.

Klag 3:22f
 22 Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.  23 Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.

Ha en strålende dag :)

Gå til innlegget

KRL/RLE er ikke orsak til avkristning

Publisert over 11 år siden

Har endel ganger hørt, fra forskjellig hold men mest fra "konservative lekmannskretser" som jeg selv liker å si at jeg tilhører, at KRL faget og senere RLE faget er strategier i avkristningen av Norge. - Jeg er kun i begrenset grad enig i en slik diagnose.

Jeg skal senere forklare hvorfor. Men da dette medfører et innlegg av en lengde lengre enn det som mange har tid til å skumme over "i farta", vil jeg starte med denne korte innledningen, og etterlyse komentarer på hvorfor DU eventuelt mener at KRL faget (og senere RLE faget) har avkristnet Norge.

Mvh. - inntil Videre. O.A. Sæther ;)

Gå til innlegget

FRP tilbereder kameler for bedehusfolket.

Publisert over 11 år siden

For ikke lenge siden kom FRP med det mest markante brudd på kristen etikk og menneskesyn, i det de innførte et ja til Aktiv Dødshjelp i sitt partiprogram. Med skuffelse og undring betraktet jeg at endel "kristne" har valgt å svelge denne kamelen.

Nå tilbereder Sandberg en ny kamel, i det han legger opp til at f.eks. forfølgelse for sin kristne tro ikke skal være gyldig grunnlag for asyl.  

I ryggen puster også ungdomspartiet, med en politikk rundt sexualmoral som strider mot synspunktene til de fleste kristenkonservative som har "flyktet til frp". - På tide for disse å våkne opp og se at FRP aldri har vært den "trygge havnen" de trudde?

Fagre ord om Israel har forblindet folk til å ikke se at FRP i virkeligheten er at ultraliberalt parti som ønsker å bryte ned den arbeidsmoral og etikk som f.eks. Hans Nielsen Hauge sto for. - Skattelette og pornotv uten sladd til det Norske folk. - La mjødet flyte, til hverdags og fest.

En virkelig godt stekt kamel krydret med ord om det hellige land. - Men er virkelig krydderet nok til at FRP's kameler bør svelges?

Gå til innlegget

Uforstandige galatere! - og oss andre.

Publisert over 11 år siden

Apg 8:29-35
 29 Da sa Ånden til Filip: Gå dit bort og hold deg nær til den vognen!
 30 Filip løp da borttil, og hørte at han leste profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du leser?
 31 Han svarte: Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han bad Filip stige opp og sette seg sammen med ham.
 32 Men det avsnitt i Skriften som han leste, var dette: Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn.
 33 I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ætt? For hans liv blir tatt bort fra jorden.
 34 Hoffmannen sa da til Filip: Jeg ber deg si meg: Hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen?
 35 Da tok Filip til orde, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham.

Ja, så enkelt virket Guds ånd en gang i tiden. Veiledet displer til å bruke tid på Guds Ord, sammen med nye på veien. Og "ut fra dette" (og andre) skriftsteder forkynne evangeliet om Jesus.

- I dag, om noen unge spør om hjelp til å leve som kristen, så møter man i stedenfor tilbud om konferanser og soaking kurs. "Skjønner du det du leser? Han svarte: Hvordan skulle jeg kunne det når ingen rettleder meg?"  og vår tids "Filipper" gir vedkommende en brosjyre om alphamiddag, helbredelsemøter, eller catch the fire kurs. - Sånn at han slipper å gruble mere over dette med Bibelen, men istedenfor kan la seg underholde hele veien til Himmelen.

Men hvor fører dette hen?

Gal 3:1f
 1 Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!
 2 Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger(soaking) dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?

Gal 1:6f
 6 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium,
 7 skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

2Kor 11:4
 4 For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne.

En gang i tiden het det seg at "Rom 10:17:
Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." og ikke ved meditasjonsteknikker til spesialkjøpt musikk, diplomer og navneskilt fra http://soaking.no/index.php?art=19&kat=9&mid=0 500kr + frakt :P - det er hva Guds Ånd prises til i dag. Han som pleide å være gratis, av Nåde alene. Hvordan var det mulig for Hans Nielsen Hauge å spre evangeliet i Norge uten at han først var autorisert leder av en Soaking Prayer School?

1Kor 2:2
For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.

Kan det virkelig være så enkelt?

Finnes det noen kristenledere der ute som er i stand til å "ut fra dette skriftsted" forkynne evangeliet? Eller har vi gjort Guds Ånd avhengig av at vi må være på den riktige konferansen, til det riktige tidspunktet?

Jeg sliter med å se at Guds Ånd ville latt seg diktere på en slik måte, og legge gjerninger og metoder som tillegg til evangeliet. Og opplever dette dermed som både et annet evangelium, og en annen ånd. Muligens også en annen Jesus.

Uforstandige "sett inn navnet på din egen forasmling" - har vi blitt forhekset?

I tilfelle, hvordan bryter vi denne forheksingen?

Apg 17:10-12
 10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge.
 11 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.
 12 Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn.

På tide med litt gammeldags Bibellesning? - Sammen med en "Filip" som kan forklare hva man leser. Og forkynne evangeliet?

Gå til innlegget

Hanne Nabintu Herland tar feil om Sex.

Publisert over 11 år siden

Tenkte jeg skulle ta for meg noen sitater fra siste ukenes utsagn, fra den etterhvert godt profiletere religionshistorikeren Hanne Nabintu Herland. Av ryddighets hensyn gjengir jeg sitatene innledningshvis, og komenterer dem samlet nedenfor.

Hanne Nabintu Herland maner til et moralsk oppgjør. "- Parforhold går i oppløsning, halvparten skiller seg, barn fødes utenfor ekteskap, det er greit å lyve når man føler for det. Vi er så vant til fri tilgang på sex, at når vi fyller 30, har mange hatt så mange seksualpartnere at vi ikke er i stand til å stifte familie og holde oss til én mann. Folk har så lite ryggrad i dag at de ikke klarer å si nei til en tilfeldig mann på et julebord. Kvinner dolker sine menn i ryggen og er utro, de dolker venninnene sine i ryggen og har sex med mennene deres. Det er på tide med en moralsk opprustning" - Sitat fra http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1339584.ece . En smule satt på spissen, men det er ikke vanskelig å være enig i diagnosen på samfunnet.

Løsningen hun maner til synes i første omgang riktig så "kristelig". - Vi skal ikke fjerne sexen og begjæret, men vi skal få den inn i ekteskapet,

"- Jeg mener norske kvinner er for raske til å nekte mannen sex. Det forventes at mannen må gjøre husarbeid - og dersom han ikke ser støv i krokene, så skal han nektes sex. Disse metodene er for harde - kjønnene blir ikke venner av den slags hardhet mot hverandre, sier hun." -http://www.dagenmagazinet.no/Nyheter/Samfunn/tabid/248/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=61752 (1)

"– Vær stolt av å lage god mat, pynt deg litt, server mannen din med glede og tilfredsstill ham seksuelt. Kvinner hadde vært langt lurere dersom de brukte sex som et middel til konfliktløsning. Vi ville fått mange flere tilfredse parforhold. " http://www.vl.no/samfunn/article4401077.ece (2)

Det kan være interesangt å spørre, er dagens samfunn så mye værre enn tidligere tilstander? Jeg er fristet til å påstå at så ikke er tilfelle. - Når Gud gav Moseloven var det til et samfunn hvor Gud så det som nødvendig å rydde kraftig opp i sexualmoralen, jamf. 3. Mosebok 18 som er særdeles detaljert i retningslinjene for hvem det ikke er greit å ha sexuelt samvær med. Blandt annet nevnes en rekke forskjellige nær-slekt forhold som fordømmes. Det vitner om at Incest var "normalt", og måtte ryddes opp i. Også sex mellom mennesker og dyr var det nødvendig for Gud å stadfeste som noe som er "motbydelig". - se 3.mos 18.23

I NT tid leser vi i 1. Korinterbrev om at det i menigheten finnes personer som begår hor, "og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone." . 1.Kor 5.1

Vi mennesker er altså oss selv like, og Forkynneren får rett i at det er "Intet nytt under solen".

Mer kjent enn H.N. Herland er forhåpentlighvis Paulus, og også han anbefaler ekteskapet som løsning. - Begjæret betraktes som naturlig nok, men det skal få sitt utløp innenfor rene og sunne rammer. ..."dersom de ikke kan være avholdende, må de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær" 1.Kor7.9

"... for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann". 1.Kor. 7.2

Sitatene fra Herland ovenfor kan synes å samsvare med Paulus, i det han sier: 1.kor.7 4-5: " 4 Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. 5 Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve"

Samtidig finner jeg et svært negativt syn på mannen i Herlands utsagn. Selv om jeg i dag, som singel, handler inn, lager mat, vasker klær og vasker hus, så vil jeg angivelig ikke klare å se slike behov lengre den dagen jeg blir gift. Tvert i mot, vil jeg da være så lat, at for å få meg til å gjøre slikt må "kvinnen" nekte meg sex. For det er et språk vi menn, i følge Herland, forstår. - Og slik gjør vistnok mange kvinner. - (jamf. (1) ovenfor).

Nå var dette utsagnet ment fra Herland til andre kvinner, og ikke til meg som mann. Hun sier også at slik "sexnekt" er noe kvinnene må slutte med. Det forbedrer dog ikke mannsynet, på at vi menn er noen dumme dyr som lar oss diktere av kvinnes forføring eller mangel på sådan. Tvert i mot når hun i det siste sitatet jeg limte inn (jamf. (2) ovenfor) oppfordrer kvinnene til å bruke sex som et middel til konfliktløsning, da kan jeg ikke annet enn å føle meg som mann dømt. - Jeg er altså så dum, at om det er en konflikt i et forhold, så lar jeg meg forføre bort fra mine meninger ved at kvinne spriker med beina. ?

(Og sier hun ikke dermed en smule i mot seg selv? "kvinnen" skal ikke bruke sexnekt som straff. Men oppfordres til å "belønne" med sex for å løse konflikter. Er ikke det egentlig samme sak, men med et om mulig enda mere spekulativt fortegn?)

Nå er jeg singel, og har aldri vært gift. Så stort mye om ekteskap vet jeg vell strengt tatt ikke. Men om noen "kandidater" leser dette, så kan jeg med en gang poengtere, at jeg ikke ønsker ei kone som "ligger seg ut av" konflikter. - Er det noe uoppgjort i forholdet så ønsker jeg at sakens fakta kommer fram, diskuteres, og avgjøres. Jeg ønsker ikke å bli sett på som et sexdyr, som kan "ligges bort" fra mine meninger om alt fra soffatrekk til bilmerke, eller hvor ferien skal gå.

Samtidig opplever jeg, at selv om Paulus poengterer sexens tilstedeværelse i ekteskapet, og mannens "eierskap" over kvinnens kropp, like mye som Herland gjør, så har han samtidig et "likestillings" prinsipp på plass. Han poengterer nemlig "PÅ SAMME MÅTE rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen."

Hos Paulus er Sex en gjensidig sak. Ikke noe den ene gjør for å få overtak over den andre. - Salomos høysang er full av klisjeaktige formuleringer, erotisk ladete så det holder, men samtidig formulert slik at sexen framstår i en innpaktning av romantikk og kjærlighet. - Og noe helt annet enn "et middel til konfliktløsning".

Herland maner til et moralsk oppgjør. Men er det moralsk å redusere sex til "et middel til konfliktløsning?"

Nei, sex er noe helt annet enn et usselt "trumkort" i en diskusjon. Det er en kjærlighetshandling som gjøres "med", ikke "mot".

Og fra Kjærlighetens høysang (1.Kor 13.) tar jeg med:

  4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
  den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
   
  5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
  er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
   
  6 Den gleder seg ikke over urett,
  men har sin glede i sannheten.
   
  7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt

Når Herland oppfordrer kvinner til  å bruke sex som et "middel til konfliktløsning" er hun i direkte opposisjon til Bibelens kjærlighets ideal og sexualmoral. I det hun oppfordrer til å "søke sitt eget". Og jeg klarer ikke å se at "å søke sitt eget" innen et ekteskap er noe mere høyverdig enn å "søke sitt eget" utenfor ekteskapet.

- Jeg vil tvert i mot si, at om den kvinnen jeg en gang blir gift med, fristes til å bruke sexnekt som en  straffehandling mot meg, ja så skal jeg i kjærlighet "utholde alt". Også får jeg finne utav hva konfliktens kjerne er, og tålmodig rydde og tørke støv om det så er det som skal til. - Det burde uanset ikke bli så vanskelig, jeg gjør jo 100% av husarbeidet selv nå når jeg er enslig. Hvorfor skulle det bli så mye vanskeligere å gjøre 50% av det når jeg blir gift?

Forøvrig vil jeg anbefale H.N. Herland, og hvem som helst andre, til å lese boken "kjærlighetens fem språk". http://www.lundeforlag.no/bok.cfm?id=1425 , der vil hun kunne finne at Physical Touch (derunder, men ikke begrenset til, sex) kun er en av mange måter å vise kjærlighet på. Og at et fungerende parforhold avhenger av at man kan kommunisere med/på partnerens "kjærlighetspråk".

I mitt tilfelle skårer "Acts of Service" og "Quality Time" høyere enn "Physical Touch". Så mulig derfor jeg protesterer mot H.N. Herlands "sex-syn". - Uanset føler jeg hun snakker mot seg selv og sporer av i sin iver etter å "sette ting på spissen".

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere