Morten Christiansen

Alder: 6
  RSS

Om Morten

Ateist, eksistensialist, moralsk relativist i den form at jeg mener at man selv konstruerer sin egen moral og at den ikke har noen annen legitimitet enn i den grad den får aksept hos andre.

Følgere

Hvert tredje medlem av den norske kirke er ateist

Publisert nesten 3 år siden - 540 visninger

"Hvert tredje medlem av Den norske kirke er ateist, og bare 48 prosent definerer seg som kristne, ifølge en ny meningsmåling." Kilde Vårt land.
 
Et enkelt spørsmål. Hvorfor er det viktig og riktig av kirken å ha mange medlemmer som ikke deler deres trosgrunnlag?

Gå til innlegget

Ulik oppfattelse av moral

Publisert rundt 4 år siden - 887 visninger

En kile til konflikt mellom religiøse og ikke religiøse er debatten om en kan være moralsk uten en Gud. Mitt personlige syn er at det ikke bare er mulig, men i mange situasjoner en fordel å ikke tro.

I en undersøkelse rundt bruken av tortur av Amerikanske myndigheter finner vi en klar statistisk forskjell på troende og ikke troende. Troende forsvarer i større grad tortur enn ikke troende.

Så tenker jeg at dette også har mye med hvilken type kristendom som man finner mye av I USA, slik at tallene kanskje ikke er representative for kristne flest innenfor DNK.

http://moralcompassblog.com/2014/12/21/poll-most-non-believers-decry-cia-torture-while-the-religious-are-o-k-with-it/

While many might assume that the faithful would be morally repulsed by torture, the reality is the opposite. When poll respondents were asked, “Do you personally think the CIA treatment of suspected terrorists amounted to torture, or not?” most Americans said the abuses did not constitute torture. But it was non-religious Americans who were easily the most convinced that the “enhanced interrogation techniques” were, in fact, torture.

The results in response to this question were even more striking: “All in all, do you think the CIA treatment of suspected terrorists was justified or unjustified?” For most Americans, the answer, even after recent revelations, was yes. For most Christians, it’s also yesBut for the non-religious, as the above chart makes clear, the torture was not justified.

Gå til innlegget

Biologi, politikk ... og religion?

Publisert over 4 år siden - 293 visninger

http://academicearth.org/electives/born-republican-born-democrat/

Er det slik at våre meninger og vurderinger i stor grad et produkt av biologi en av et "objektivt"  syn på virkeligheten? Gjelder en slik biologisk påvirkning også vår tendens til å tro eller ikke tro, samt hvilken type religiøs man er? Konservativ eller liberal kristen, handler det om hvem som tolker bibelen riktig, eller tolker man bibelen i stor grad etter hvem man er som menneske?

Gå til innlegget

Buddhisme

Publisert over 6 år siden - 1785 visninger

Life is suffering : the origin of suffering is attatchment

De fire edle sannheter i Buddhismen er Buddhas fire læresetninger om årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. Det fysiske liv ses på som en lidelse, hvor man er bundet i livshjulet – Samsara inntil man når fullstendig oppvåkning.

  1. Sannheten om utilfredsheten: er en konstatering av at, «Det fins lidelse/smerte». Her definerer Buddha hva lidelsen er. Livet er den lidelse som er i fødsel, alderdom, sykdom, død, å være forenet med hva som er ukjærlig og å være skilt fra hva man har kjært.
  2. Sannheten om utilfredshetens opphav: er sannheten om lidelsens opprinnelse eller årsak. Lidelsen har en årsak som bunner i årsakskjeden. De tre rot-årsakene som fører til lidelse/smerte er uvitenhet, hat og begjær.
  3. Sannheten om utilfredshetens opphør: er sannheten om lidelsens opphør. Buddha påviser at selv lidelse/smerte kun er midlertidig.
  4. Sannheten om den åttedelte vei: er sannheten om veien som fører til lidelsens opphør. For å komme ut av lidelsen krever det at mennesket fullstendig oppgir, undertrykker og tilintetgjør de 12 ledd i årsakskjeden. Dette oppnås ved å følge den edle åtteleddede vei og denne fører deg til fullkommen erkjennelse og nirvana, som er den opplyste tilstand i sinnet. Det er altså den åttefoldige vei som kan føre mennesket ut av livshjulet og lidelsen.

Med andre ord så handler de to første om hvordan buddhismen oppfatter virkeligheten og de to andre om hvordan frelsen forstås.

http://no.wikipedia.org/wiki/De_fire_edle_sannheter

Når man leser om religion eller filosofi så kan man gjøre det på ulike måter. Man kan forsøke og finne den sanne mening bak ordene, man kan forsøke og finne ut av hva forfatteren tenkte på, eller man kan bruke teksten som inspirasjon til å fremme egne tanker.

Buddhisme har alltid vært tiltalende for meg som en tekst som i seg selv resonerer med egne tanker, men som antagelig ikke har noe med hva teksten er ment til å formidle. Jeg har av ulike grunner lest på de fire edle sannheter i det siste, og da med hovedvekt på de to første. Oppfattelsen av virkeligheten. Jeg tror ikke at det er en vei til frelse, jeg har ikke som mål og bli frelst.

Livet er lidelse. Jeg tror man kommer lengst med å erkjenne virkeligheten i så stor grad som mulig. Livet vil uunngåelig bestå av en god del lidelse, og det er ingen og ingenting som kan forhindre dette. Det er ingen som skylder deg ett godt liv.

Ett godt eksempel finner man i teksten til Dry your eyes av The streets:

Dry your eyes mate
I know it's hard to take but her mind has been made up
There's plenty more fish in the sea
Dry your eyes mate
I know you want to make her see how much this pain hurts
But you've got to walk away now
It's over

Nei, det hjelper ikke å vise egen lidelse. Lidelse er, og ingen skylder deg å gi opp eget liv for at du skal kunne leve uten smerte. De fleste viser litt omtanke, men der stopper det.


Når man forholder seg til en slik virkelighet så klarer man også på en bedre måte og forholde seg til lidelse er min erfaring. Når noen sier at Gud gir trøst, Gud fjerner smerte, så sier jeg at jeg har ett alternativ som fungerer for meg.

Videre står det at lidelse kan komme av at man har noe man ikke ønsker, lidelse/smerte osv, eller fravær av noe en ønsker. Løsningen, som dessverre Buddhismen sier noe om, er å ikke knytte seg til noe som en kan miste eller å ikke ønske noe man ikke har. Fjerne seg fra higen. Jeg knytter ikke personlig higen etter rikdom eller berømmelse, men jeg har absolutt mennesker i livet som jeg vil at skal bety mye, og med en påfølgende større lidelse hvis noe skulle skje med dem eller ett savn når de ikke er der. Det er en del av pakken.

Kanskje buddhismen snakker om en balanse, kanskje jeg ikke har lest nok. Uansett. Livet er uunngåelig lidelse, og om vi vil eller ikke må vi forholde oss til det. Som en ateist så hjelper tankene rundt de fire edle sannheter som en ikke religiøs livsanskuelse meg til å kunne forholde meg til denne lidelsen, og forhåpentligvis til å verdsette det gode i livet når det først er der.

Kristendommen har ikke noe å tilby meg med sin lovnad om evig liv i godhet. En slik tanke gir meg ikke noe jeg ikke har fra før.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81725 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35458 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21485 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19403 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 125 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 590 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 155 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 212 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 128 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 251 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 125 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 90 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 58 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 590 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 155 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 300 visninger
Les flere