Martin Tobias

Alder: 62
  RSS

Om Martin

Følgere

Finanskrise, Libralisme og litt sånn

Publisert rundt 11 år siden

Vedrørende øknomisk krise og kapitalisme så er det John Maynard Keynes som vi kan takke for mye av de problemene vi har i dag. De aller fleste sentralbanksjefer, økonomer og finansanalytikere er Keynes tilhengere. De støtter en inflasjondrevet pengepolitikk.

Skal du studere motpolen som ligger tett opptil det Milton Friedman forfektet bør du studere Ludvig Von Mises og The Austrian School of economics. Du finner toneangivende proponenter for denne økonomiske skoleretningen i dag. Peter Schiff ,Jim Rogers, Marc Faber og Gerald Celente er kanskje de mest kjente. Personlig liker jeg Peter Schiff aller best. Når man lytter til denne karen gir alt mening, og man skjønner hvorfor krisen er som den er.

Han var en av de få som forutsa hele krisen som begynte å utspinne seg i 2008. Alle de andre ekspertene skjønte ingenting. Peter schiff legger skylden på sentrabankens kunstige lave rente, statlig innblanding og regulering av det frie marked. Det er bare en myte at markedet er fritt i feks USA.

Han tar også til orde for at det Obama nå har gjort med å spytte inn 700 billioner penger uten dekning i reelle verdier, vil gjøre neste krise enda større. Inflasjonen vil snart begynne å løpe ut av kontroll, rentene vil gå til himmels, Kina vil slutte å kjøpe amerikanske verdiløse statsobligasjoner, og krisen er et faktum. USA går konk og dollaren blir verdiløs, og et hav av mennesker føres ut i det ytterste kaos.

Dette er realitetene folkens.

Hadde det frie marked fått ordne opp selv, uten bailouts av Wall street og insolvative foretak, så hadde markedet korrigert seg selv. Nå står for foran en enda større krise, og den kan begynne i neste uke, eller om et år..mao ikke langt unna.

Sann libralisme er den viktigste mekanismen for å unnga slike ting. I et sant libralistisk system vil aldri mennesker få så mye makt at de kan overstyre konstitusjonelle rettigheter.

Alt gir fullstendig mening når man går denne ideologien i sømmene.

Sosialismen er ikke bare gudsforaktelig i sin natur, men den er også ytters dehuman, ved at den kveler skapertrang, engasjement og initiativ.

En gjeng med forskere i USA fant ut at sånn ca var det private dobbelt så bra til å utføre samme jobb som det offentlige, til halvparten av prisen med tilsvarende eller bedre kvalitet.

Likevel vil folk i Norge ha mer av det offentlige. Har ikke NAV lært oss noe?
Hadde NAV vært privat, hadde de vært stengt på dagen.

Også villfarelsen om at de varme hendene finnes i det offentlige. Tvert imot. Undersøkelse tatt for noen år tilbake viste større trivsel og dermed også mer kvalitet i jobben blant private aktører, enn offentlige innen samme arbeid.

Hvem tror du har varmest hender. De som mistrives eller de som trives?

Så snakker folk om at sosialisme er så bra fordi alle skal med, og felleksapstankegangen.

Jens snakker alltid om fellesskapet, aldri individet.

Men hva er så bra med det. Hvem ønsker ikke å bli sett som et menneske, ikke bare en i en masse. Vår Herre vet ihvertfall å møte oss som individuelle mennesker med forskjellige behov og lengsler.

Og dette fellesskapet. Hva annet er det en en konformitetspresse. Alle skal med om de vil eller ikke. Alle skal bli mest mulig like om de vil eller ikke. I Jens sitt felleskap er det negativt at mennesker blomstrer og lever ut sine gaver, for det kan gå på bekostning av noen andre som ikke klarer det samme.

Nei, Gud forby.

Gå til innlegget

Profetisk advarsel om endetiden

Publisert over 11 år siden

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)
Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Broder Frodsham  var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England.

Varsel om dom

Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer.

Min vrede skal manifistere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du (USA) har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer. Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på.

Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig

Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran.  Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom.  Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.    

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv.

Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten (tegn og under), men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de bli overlistet av forførende ånder og lede mange til frafall.

Forførende ånder

Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder.  Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg.  De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt.

Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk. Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier.  Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei.  Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham. Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg.

Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt.

Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.  La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen , da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.  

Jeg formaner deg

Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mittfolk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”.

Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære. Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk.

Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet. Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført.  Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi i Skriften. ”

Bli ikke forført

Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner.  Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer

Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem.

Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg.

Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.

Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme.

Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg  for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet

Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet?  Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem.

Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet. Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående.

Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg.          I disse dager renser jeg Min kirke. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

Stanley Frodsham (1882-1969)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjengitt på norsk av Morten Tobiassen

Gå til innlegget

Tanker rundt klimakampen

Publisert over 11 år siden

For de fleste som følger klimadebatten, eller klimamonologen, så er det mange ting som burde få mennesker til å heve øyenbrynene. Her om dagen kunne vi lese i Dagbladet at kloden var blitt kaldere. Dette er i og for seg ingen stor nyhet, men det som var underlig var måten forskere forklarte dette på. At kloden var blitt kaldere siden 2002 forklarte de med naturlige svingninger, mens oppvarmingen tilskriver de menneskelig aktivitet. Noen som aner en liten brist i tankesystemet her??

Vel, dessverre så er det blitt slik at klimaforskere som støtter teorien om menneskeskapt global oppvarming har vunnet media, poltikken og ellers meningsdannelsen i det offentlige rom. Det er veldig lite rom for forskere som mener annerledes. De slipper ikke til. Og om de slipper til ligger det alltid en trussel om inndragelse av forskningsmidler, usikker jobbfremtid, sjikane og endog drapstrusler. Det er blitt sånn på denne kloden, at dissidentene skal hysjes ned. Det frie ord prises, men det gjelder bare dersom man spiller "by the rules".

Vitenskap er vitenskap, ikke religion. Likevel behandles det ofte  mer som det sistnevnte. Mennesker trenger jo noe å tro på, og for mange har miljøet blitt en salig tilflukt. Du finner genuine miljømartyrer for, sånne som Lars Haltebrekken eller nå avdøde Steinar Lem. Disse lever det de preker, og vil påtvinge alle oss andre å følge deres religion.

Så har du miljøhyklerene. Al Gore står jo her frem som et stjerneeksempel. Selv forbruker han mer strøm en en liten norsk landsby, flyr privatjet, og tjener rått med "grønne" penger, men han vil at alle andre på kloden skal senke sin levestandard for miljøet. Senator James Inhof og Michael Chricton utfordret begge Al Gore på dette hykleriet, og sa at dersom Al Gore var villig til å undertegne et løfte om leve på det samme energiforbruket han skisserer for resten av befolkningen, så virket hans kamp for miljøet i det minste troverdig.
Selvsagt ble det ikke noe av dette, men det eksemplifiserer godt hvordan den grønne maktelite tenker.

Det er altså noen som skal ofres for å redde jorden fra menneskeskapt katastrofe.
I dagens nærningsliv kan vi i dag lese at klimaforsker Ken Caldeira fra Stanford University foreslår å pumpe ut enorme mengder med svoveldioksid over den nordlige halvkule. På den måten vil sollyset reduserers med ca 10% og det vil bli kaldt, surt og farlig, men grønnlands isen vil mest sannsynlig ikke smelte. Eneste problemet er at nordområdene blir ubeboelige, men pytt, pytt...så lenge ikke Ken Caldeira rammes er det ok. Målet helliger middelet, ikke sant??!

Gå til innlegget

Kirken må tilbake til sine røtter

Publisert over 11 år siden

Kirken ble stiftet av Jesus Kristus, og befalingen lød; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem og lærer dem alt det jeg har pålagt dere. Kirkens fremste oppgave teologisk sett er altså å vinne mennesker for den kristne tro, og bevare dem i troen.
I dag er vi vitne til en kirke som i stadig større grad bruker tid på alt annet enn forkynnelsen av det klassiske evangelium om omvendelse, syndsforlatelse og tjeneste for Gud.
Nylig har kirken vært ute og markert seg mot oljeleting i Nordområdene. Dette har de gjort fordi klimakrisen i følge dem en av de største utfordringer som verden står overfor . Global etikk og grønn hverdag er det nye evangelium.
I stedet for å holde seg til sin bekjennelse om å søke sjelers frelse fra evig fortapelse, så bruker biskopene og prester tid på å predikere jordens sak, en jord som den Gud de bekjenner seg til, skal tilintetgjøre når Han kommer tilbake.

Er det noen som aner en sviktende dømmekraft her? Er ikke ordene fra romerbrevet treffende når det slår fast at mennesker med en sviktende dømmekraft ærer skapningen, i stedet for Skaperen? Hadde de æret Skaperen ville jeg tro de hadde tatt Han seriøst, og brukt tid og hatt hovedfokus på det som var deres opprinnelige mandat, nemlig å vende mennesker til og oppdra dem i den kristne tro.

Nå må ingen tro at jeg er imot politisk engasjement. Tvert om. Det syntes jeg noe alle nordmenn burde være deltakere i. Men en kirke, hvis fremste oppgave fra dens tilblivelse og til nå, er å bruke tiden på troen og menneskers trosliv, hvilken funksjon og hvilken troverdighet har den, når den til stadighet må markere seg i sakene som ligger helt i ytterkantene. Alle biskopene vil nok peke på viktigheten av å bry seg om skaperverket og forklare dette teologisk. De vil også teologisk forklare hvor viktig det er med religiøs toleranse, hijab, Israel boikott, rettferdig kaffi..osv. Det er alle ting som kan være gode og støtte, men det berører ikke det sentrale i Kristentroen. Det har ingenting med evangeliet å gjøre. Å høre biskopene si at klimasaken er den viktigste utfordingen vi står overfor, lager en dårlig lyd. For hvem er det biskopene skal representere? Hva er deres mandat? Og hvis Gud er kirkens øverste Herre, hvorfor er biskopene så i utakt med Ham?
Alle som er litt kjent med klassisk kristen teologi vet at Guds viktigste anliggende er sjelers frelse. I Åpenbaringsboken i Bibelen står det til og med at "Himmel og Jord skal brenne" når Herren kommer tilbake for å dømme levende og døde. Hvorfor skal da Kirken og biskopene bruke masse tid på å redde kloden, når den i følge deres egen tro allrede er predestinert til å forgå??

Jeg tror kirkens menn selv vet disse ting, men de ser at benkeradene blir tommere for hver dag som går, og spiller på de kortene de kan for å være relevante. Om kirken gjorde det dens Herre påbød dem, nemlig å forkynne de gode nyhetene, helberede de syke, løse dem som er bundet, reise opp de døde, da tror jeg ganske så kjapt benkeradene hadde blitt fulle igjen. Alt styret rundt "Snåsamannen" viser jo ganske så tydelig hva folk lengter etter.

Kirken må gå i seg selv. Den må holde seg unna politikken, og heller fornye troskapen til det som var dens egentlige mandat og funksjon, nemlig å være "Guds rike" på jord.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere