Martin Tobias

Alder: 62
  RSS

Om Martin

Følgere

Norge - et sykt land!

Publisert over 10 år siden

I norge har vi ikke så høyt sykefravær. Vel, det vil si så lenge vi ikke tar antall uføre med i regnestykket. Om vi tar med disse tallene blir regnestykket et helt annet.

I Norge har vi et helsevesen som allerede er overbelastet og som ikke på noen måte er rustet til eldrebølgen som nå er på vei. Køene for operasjoner blir lengre og lengre, samtidig som vi stadig bruker mer penger på helse. For å få mest mest mulig statlige pengeinnsprøytninger trikser man med innkallingsfrister. Private helseaktører må vi skåne pasientene mest mulig for. De vil jo bare ta på oss med kalde hender og skade oss, selv om de behandler langt flere syke enn de de offentlige sykehusene gjør.   

I norge har vi en syk skole. På en undersøkelse som nylig ble gjort havnet Norge på 33 plass bak masse østblokk land. Norge har aldri brukt mer penger på skolen, og for hvert kunnskapsløft virker det som nivået synker tilsvarende.

I Norge har vi vel snart verdens største offentlige sektor. Gjerdrem har flere ganger advart mot boblen i offentlig sektor, men stadig nye byråkrater ansettes. Nye byråer opprettes. Komiteer nedsettes. Utvalg utpekes.

Det finnes vel knapt en bedrift i dag som ikke har en gunstig kontrakt med den norske stat. Det er jo ingen som betaler bedre enn offentlig sektor for sine mange konsulenter og sitt tjenestesamarbeid med privat sektor. For i det offentlige Norge er det ikke så nøye med effektivitet og kostnadskontroll. Vi har lært at kostnadsfokus og effektivitet skaper kynisme og kulde. Det vil vi ikke ha noe av. Det er bare kjipe kapitalister som tenker effektivitet og kostnadskontroll. Kanskje det er derfor riksrevisjonen stadig får hakeslipp hver gang det avdekkes tull og ball i offentlig sektor.

Er det noen som syntes det er rart. Hva annet enn konkurranse, den livsfarlige konkurranse er det som driver ting fremover? Nei, vi er mer komfortable med monopolene i Norge.

 I Norge forakter vi de rike. Vi lager trøbbel for dem som vil skape og innovere. Jeg skjønner godt at fredriksen flagger ut. Ulikt Røkke som har tjent gode penger på å dele seng med AP, så har Fredriksen gjort jobben alene og har gjennom sin strategiske brillians og satningsvilje skapt seg et imperium.

Off så fælt sukker olav og Kari Nordmann. En forferdelig rik kynisk drittsekk. Få han ut. Bare la han reise. OSV. Hatkommentarene til Fredriksen og alle andre rike i dette landet har en tendens til å flomme over i blogger og og nettdebatter. Det virker som nordmenn flest tror at Norge er best tjent med å bli kvitt alle de grusomme rike investorene og kapitalistene.

Dette var noen kjappe frustrasjoner som ble til et innlegg. Jeg kunne selvsagt har skrevet mer, men har ikke tid. Jeg konkludererer bare med sorg at dersom ikke det skjer noen radikale endringer i dette landet, vil Norge om en generasjon eller to være noe i nærheten av et U-land. Anbefaler alle å lese ' The road to Serfdom' av Fridriech Hayek.

Gå til innlegget

Lenge leve grådigheten

Publisert over 10 år siden

Er det bare jeg som er drittlei all den streikingen som foregår i disse dager. Hele tiden er det et rop om mer. Jeg leste nettopp at renholdsarbeidere i Nordsjøen vil streike fordi de ikke tjener det samme som opertaører med fagbrev. Lønna til renholdspersonell i Nordsjøen er bare på ca en halv million.

Vektere vil ha 30 kr mer i timen på grunnlønna over de tre neste årene. NHO har tilbudt dem 7,91 kr, langt bedre enn de fleste andre oppgjør i dette landet, men likevel er det ikke nok.

I Europa er det krise og mennesker kuttes i lønn. I Latvia var det lønnskutt på 20%. I Norge skal vi ha mer, enda vi er så rike, så mette, så velkledde som vi aldri før har vært.

Jeg har ingenting imot at mennesker tjener gode penger og lykkes i livet, men å gjøre det på fellesskapets bekostning har jeg veldig imot.

Solidariteten som sosialistene snakker så mye om finnes ikke. LO og alle de andre fagforeningene representerer heller egoismens høyborg...skal ha, skal ha...

Jeg rammes ikke av streiken. Jeg er ikke rik i norsk forstand, men heller ikke fattig. Jeg er fornøyd med det jeg har. Jeg sympatiserer veldig med alle dem som blir rammet av alle disse meningsløse streikene, og jeg er flau over å være nordmann..når jeg tenker på hvordan mange europerer nå har det.

Tjen gjerne gode penger..og tjener du ikke gode penger så få deg en utdannelse slik at du kan tjene gode penger, eller bli fornøyd med det du har...men for Guds skyld slutt med den sutringen og slutt å ramme uskyldige med den sutringen din.

Litt rett fra levra her..men jeg er drittlei streik i alle sine former og fasetter. Jeg føler den for lengst har utspilt sin rolle.

Gå til innlegget

Homofili og Hetrofili kan ikke likestilles

Publisert over 10 år siden

Dette er ikke et innlegg om hvorvidt homofile skal få gifte seg eller ikke, eller om de skal få barn eller ikke. Jeg er i utgangspunktet for frihet, og ønsker at staten skal blande seg minst mulig. Jeg ønsker heller ikke å presse noen inn i det jeg tror på, men jeg forventer det samme sinnelaget tilbake. Men når vi altså har det systemet vi har i Norge så blir vi som småbarnsforeldre presset inn i noe vi ikke liker.

Utifra et kristent ståsted er det lett å avfeie teorien om likekjønnede forhold, og at disse er like normative og etisk riktige som hetrofile, men jeg skjønner også at dette ikke holder som argument i et sekulært samfunn.

Jeg har ikke problemer med at mine barn lærer at det finnes mennesker som vil leve med det samme kjønn, men jeg har problemer med at dette fremstilles om like normalt, naturlig og etisk rett som hetrofile parforhold.

Homofili kan i mine øyne aldri likestilles med hetrofili. Det kan i mine øyne begrunnes enkelt utifra noen filosofiske og etiske prinsipper.

Om man skulle si at homofili bar i seg den samme normative kraften og var like etisk rett som hetrofili, må et slikt utsagn bestå sin prøve. Vi kan ta dyreriket som et eksempel. Hva om vi over natten fikk et dyrerike hvor bortimot alle dyrene innen sine arter la av seg den heterofile forplantningssexen, og parret seg med sine likekjønnede i stedet. Hva ville den endelige konsekvensen av dette blitt? Jo, kaos, stagnasjon og til slutt ødeleggelse av det økologiske systemet.

Poenget mitt er enkelt. Man kan ikke sidestille homofili med heterofili hva normalitet, og etiske retningslinjer angår. Det faller på sin egen urimelighet. Homofile forhold kan ikke fra naturens side uten hjelp fra tredje person eller teknologiske hjelpemidler, frembringe barn. Det bryter med naturens eget forplantningssystem, og er dermed naturstridig. Immanuel Kant anvender tankegangen om at man kan måle en handlings etiske verdi utifra spørsmål som:

Hva om alle mennesker i hele verden gjorde det samme?

I forhold til homofili vil altså dette bli etisk galt, fordi det ville virke selvutslettende på menneskeheten. Man forutsetter da at homofilien praktiseres fullt ut, og at det ikke skjer noen formering enten kunstig eller på tvers av parene. Mao, vi måler noe og ser hva enderesultatet vil være.

Jeg brukte dyrerriket som et eksempel. Mange homofile begrunner sin homofili med at det hos visse arter praktiseres homosex. Hvorvidt dette er tilsiktet eller ikke, og hva som ligger i dette vet vi ikke. Men problemet med å i det hele tatt anvende dyreriket for å begrunne hva som er naturlig hos mennesker eller ikke blir fort åpenbart. Mange dyr spiser feks sine egne barn, de praktiserer ofte incest og har flyktige partnere. Det er helt vanlig hos kaniner at hannen parrer seg med sine egne unger. OSV... det blir altså veldig søkt og tåpelig og bruke dyreriket som eksempel for å forsvare eller ikke, tilstander hos mennesket. Jeg regner med at ingen ville si at incest er naturlig og normalt fordi det forekommer hos dyr?! 

Det er sikkert noen som går bananas nå, og skal kalle meg for alt mulig rart, men det er jeg ikke så opptatt av. Men jeg vil veldig gjerne høre arguemntasjon mot det jeg forfekter her.

Gå til innlegget

Miljøbevegelsen inhumane side

Publisert nesten 11 år siden

Dette må være et av de tristeste eksemplene på hvordan miljøorganisasjoner har fått lov til å ramponere en næring som vi alle er avhengige av. I California Central Valley, USA, har over 50 % av hele USA sin matproduksjon funnet sted. Landområdene her er særdeles fruktbare og har produsert mat gjennom flere generasjoner. 

For kort tid siden klarte en miljøktivister å presse gjennom en lov i den amerikanske kongress som stengte av hele irrigasjonssystemet til denne dalen. Dette ble gjort fordi de var bekymret for at en liten sildefisk skulle bli utryddet etter at den var kommet på FNS' endangered species list'. Fisken har tydeligvis ikke hatt problemer de siste 150 årene, men nå var det plutselig problemer mente miljøaktivistene. Debatten om fisken faktisk er truet er ikke over, men for sikkerhetsskyld har man altså stengt av hele dalen fra matproduksjon.

Resusltatet ble det verst tenkelige. I dag er hele dalen brakk, 80000 mennesker har mistet jobben sin og i en verden hvor matlagrene tømmes, og tallene på dem som sulter stadig går opp, så legges altså et av verdens mest fruktbare jordbruksområder ned. Alt på grunn av en ny 'ECOscare'. 

Det er altså tydelig hva som driver mange av miljøorganisasjonene. Det er definitivt ikke nestekjærligheten til mennesker, men en kjærlighet til jorden, dyr og planter som så mer enn gjerne legger mennesket på alteret. Peter Singer, en populær australsk etikkfilosof, skiller ikke mellom mennesker, planter og dyr. Han mener dyrene er like verdifulle og har like mye rett til å leve som menneskene, ja kanskje mer. Peter Singer er bare en av mange som feks Greenpeace, NRDC osv henter sin inspirasjon fra.

Det er trist og tragisk, men jeg er ganske så sikker på at det nettopp er 'de grønne' enten gjennom en ignorant velmenhenhet, eller ved direkte ond vilje som kommer til å utgjøre den største trusselen mot menneskers ve og vel i tiden som kommer.

http://www.youtube.com/watch?v=Twd59PrqCNg&feature=related

Gå til innlegget

Fattigdom er ingen dyd

Publisert nesten 11 år siden

Hvorfor romantiserer man fattigdom i dagens Norge?

Det kan sannelig virke sånn. I flere av de seneste innleggene her på VL, så snakkes det så flott om å leve med møysomhet og eie lite og at lykken ligger i det å leve slik.

Det kan jo godt være at det finnes en del som lever møysomt og er lykkelige, men det finnes sikkert noen rike også som er lykkelig nettopp fordi de er rike. Poenget mitt er at lykken er forkjellig fra menneske til menneske, og vi må ta høyde for dette. Derfor trenger vil mest mulig frihet slik at flest mulig  kan leve ut sitt gudgitte potensiale og tilføre seg selv og verden mest mulig. Dette skaper rikdom og velstand, og rikdom og velstand er bra.

Veldig ofte hører man kristne lovprise fattigdommen, nærmest som en verdi i seg selv, men det er selsvagt ikke noen kristen tanke. Bibelen advarer aldri mot rikdom, men mot kjærlighet til penger. Rikdom og produksjon henger uløselig sammen...er det noen som vil si at produksjon er ondt?

Rikdom har gjort at vesten lever godt, slipper å sulte og har muligheter for livsutfoldelse som mangler i fattige land. Jo flere rike det er i et land, jo flere arbeidsplasser vil vi ha og hjulene vil virkelig svive i økonomien. Dette er noe alle er tjent med. 

Til motsetning ser vi hva Kina gjorde når de innførte kommunismen. De drepte, fengslet og torturerte de rike, bedrifseierene...all dem som var med å holde landets økonomiske hjul i gang...og resultatet var hungersnød og tomme varehyller.

Rikdom er bra. Vi trenger å verdsette alle dem som skaper ting og bygger både rikdom for seg selv og andre. Vi trenger å dyrke frem ressursene i folk. La de flinke bli flinkere, og legg forholdene til rette for at det kan skje. Ingen, selv ikke de svake og fattige i vårt land, er tjent med at velferdsstaten til slutt kollapser under sin egen vekt fordi at industrien er borte, produksjonen er borte og alt vi har er forbrukere, men ingen kapital og ingen reell verdiskapning.

Vi må bort fra den meningsløse tankegangen om at det nærmest er kriminelt å lykkes og ha suksess. Det er nettopp denne tankegangen som er så kvelende for alt som heter skapertrang og kreativitet, og den viser oss veldig godt hvorfor kollektivistiske systemer før eller siden kollapser nettopp pga de har forsømt og drevet bort de rike, entrepenørene, enerene...

Jeg avslutter innlegget med å anbefale boken Atlas Shrugged, eller Dem som beveger verden av Ayn Rand. Det er en meget tankevekkende bok som tar for seg nettopp dette.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere