Morten Slmonsen

Alder: 44
  RSS

Om Morten

Jeg jobber til daglig som IT-konsulent i Oslo. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg har vært nokså aktiv på nettdebatt i helt siden vi brukte usenet som samlingspunkt, dvs. for lenge siden. Mine, i denne sammenheng, relevante interesser er samfunn, politikk, naturvitenskap, filosofi og religion.

Ang. livssyn så er jeg pinsevenn og er med i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har tidligere gått i DNK (inntil jeg var 20 år), men har også vært innom Misjonssambandet, UiO, Kings Kids, OASE, Oslo Kristne Senter, Trondheim For Kristus, m.m. Man kan si at min bakgrunn er nokså økumenisk, samtidig som jeg inntar en konservativ grunnholdning.

Prosjekt: Jeg ønsker å forene den kunnskap som vi besitter (som menneskehet) med den åpenbaring som er gitt oss gjennom Jesus i Bibelen, og samtidig være tro mot begge sider.

Følgere

Gud og teknologi

Publisert over 7 år siden - 920 visninger

Premiss for denne diskusjonen: Guds eksistens

Jeg er selv teknolog, og det er vel grunnen til at jeg tenker på dette: Er Gud opptatt av det teknologiske fremskritt? Jeg tror nokså enkelt og greit "nei". Jeg kan dog begrunne det noe: Gud har ikke i sine åpenbaringer i Bibelen lagt særlig vekt på teknologi. Det siste måtte i såfall være Noas Ark og Tempelet, og det er jo en stund siden. Selv om Torleiv Haus nok kan ha rett i at kristendommens tankegang om en rasjonell Gud kan ha ledet mennesket på veien mot eksperimentell vitenksap og teknologiske fremskritt, så ser jeg ingen veldig sterk påvirkning fra Guds side til å forbedre/utvikle teknologien. Og man kan jo saktens se det om Gud og teknologi er motpoler, ettersom Europa ble stadig mer sekularisert og teknologisk avansert på samme tid. Ok, jeg håper jeg har de fleste med meg her så langt.

Hva betyr så dette? Er Gud i mot at vi skal ha et langt liv? At vi ikke skal dø av lungebetennelse? At vi ikke skal kunne fly til Mallorca? At vi skal få flere barn enn vi kan klare å fø? Er det ikke slik at teknologien har brakt oss omtrent *alt* det vi ser på som det gode liv?? Ja, jeg vil nesten våge påstanden at uten teknologisk fremskritt, heller ikke demokrati eller andre rettigheter som vi i dag tar for gitt. Altså sitter vi her i dag og nyter tilværelsen, men må samtidig kanskje innse at Gud ikke har vært spesielt opptatt av dette...kanskje til og med ment at dette ikke er viktig? Siden jeg jobber hver dag for å effektivisere verden (og frata flest mulig folk sin arbeidplass), så er jeg naturlig nok ikke så glad for en slik konklusjon, men jeg synes likevel det er vanskelig å unngå den.

For å prøve å redde meg inn så blir jeg da tvunget til å fundere på hva som *egentlig* er det gode liv. Det virker da selvsagt at det er å leve lenge og ikke dø før sine barn? Men kan Gud være så "cool" i forhold til dette. Er det kanskje det samme i et guddommelig perspektiv om jeg blir 30, 60 eller 90? Og er det kanskje også slik at vi nå synes det ville være forferdelig å dø av lungebetennelse, mens vi selvsagt må akseptere at vi dør av kreft? Men hva om vi løste kreftgåten i fremtiden? Da ville jo vår tilværelse i dag synes som maktesløs i forhold. Fra Guds perspektiv er kanskje denne verden en jammerdal, siden han sammenligner med seg selv? Eller blir det for svartsynt?

Et annet moment er: Med dagens moderne innretninger trenger vi ikke lenger Gud. Det bringer oss bort fra Gud, og med det mister vi kontakten med det viktigste i livet og fortaper oss i det skapte. Kan dette være en slags forklaring? Hadde det rett og slett vært bedre for oss om vi var fattige og led? Eller kunne vi vært like lykkelige, men i større kontakt med selve livet uten all teknologi.

Forøvrig leste jeg nettopp "Abolition of Man" av C.S. Lewis, som antyder at selve teknlogien er det som vil avhumanisere oss. Jeg lurer veldig på det samme selv. Er vi rett og slett på et tog som bare øker farten, men som ikke har noen bremser?

Gå til innlegget

Er mennesket rasjonelt?

Publisert over 7 år siden - 1694 visninger

Jeg har grunnet på en sak nå i lang tid. Kanskje har jeg lurt på dette i mange år, men nå i det siste har det blitt mer akutt. Jeg lurer: Er vi mennesker rasjonelle dersom det kommer i konflikt med våre følelser? Og hvis ikke, er vi da egentlig rasjonelle eller dypest "følelsesvesener"?

Jeg prøver meg nå med en tese som sier slik: Vi føler først, deretter tenker vi for å foklare følelsen. Jeg har en følelse! av at denne tesen har en del for seg, til min skuffelse egentlig. Det empriske grunnlaget for tesen kan man få hver dag ved å studere alle som debatterer på Verdidebatt, men jeg har selvsagt sett innover i meg selv også.

La meg gjøre det klart at jeg ikke forfekter at mennesket er irrasjonelt. Overhodet ikke, men dersom følelse og tanke har en konflikt så vil følelsen vinne. Dette kan i seg selv være en rasjonell oppførsel, da det ofte ikke er særlig godt å "ligge i strid med seg selv". Jeg ber derfor evt. kommentatorer om å fremlegge eksempler på hvordan de har klart å være komplett rasjonell i strid med sin egen intuisjon/følelse og deretter endret oppfatning om et spørsmål eller sak. Jeg er ikke interessert i eksempler på at man valgte bussen fremfor trikken, selv om man følte for trikken eller slike ting - det bør være substansielt. Og husk at om man endrer oppfatning i strid med en følelse/intuisjon, så *kan* det skyldes en *annen* følelse.

For å utbrodere enn nokså enkel teori, så legger jeg til: Mennesker har opp igjennom historien endret seg mye i forhold til hva man mener om saker og ting. Men jeg mener at disse meningene oppstår som følge av tiden man lever i, f.eks. undertrykking, maktmisbruk, tilgang på mat/klær, tilgang på informasjon, osv. Alt det disse faktorer gjør er å endre på mitt følelsesliv, altså hva jeg anser som rett/galt/rettferdig/sant/normalt osv..

En annen observasjon: For å vinne en diskusjon så er det kjøttvekta som teller. Simpelthen: Hvor mange er enige med meg, og hvor mange er enige med deg. Den som har flest vinner. Sånn (ca.) tror jeg det fungerer i all hovedsak. Og hvem som holder med hvem kan ha å gjøre med i hvor stor grad man kan klare å argumentere på en måte som treffer følelsene til folk, evt. din personlige utstråling osv. Altså er de fleste diskusjoner i sin natur ikke spesielt rasjonelle, det er kun på overflaten.

Jeg kan jo alltids håpe at jeg blir kraftig imøtegått her, men siden jeg føler at dette stemmer så skal det jo allerede mye til for at jeg ombestemmer meg. Det vil jo være en innrømmelse av at jeg har tatt feil, noe som ikke kan stemme;) Skulle jeg ha rett så er det jo et åpent spørsmål om diskusjoner har noen verdi for å endre meninger. Det kan nok ha en verdi for ens egen del, eller for de som allerede er på samme side - så jeg ser fortsatt en viss nytte.

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6886 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3585 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 485 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 494 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 401 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1393 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 24 timer siden / 852 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
4 minutter siden / 1996 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
7 minutter siden / 1996 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
10 minutter siden / 1996 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
11 minutter siden / 1996 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
15 minutter siden / 1996 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
17 minutter siden / 1996 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
23 minutter siden / 1996 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
24 minutter siden / 1664 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
34 minutter siden / 613 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
38 minutter siden / 349 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
rundt 1 time siden / 349 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 180 visninger
Les flere