Morten Slmonsen

Alder: 44
  RSS

Om Morten

Jeg jobber til daglig som IT-konsulent i Oslo. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg har vært nokså aktiv på nettdebatt i helt siden vi brukte usenet som samlingspunkt, dvs. for lenge siden. Mine, i denne sammenheng, relevante interesser er samfunn, politikk, naturvitenskap, filosofi og religion.

Ang. livssyn så er jeg pinsevenn og er med i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har tidligere gått i DNK (inntil jeg var 20 år), men har også vært innom Misjonssambandet, UiO, Kings Kids, OASE, Oslo Kristne Senter, Trondheim For Kristus, m.m. Man kan si at min bakgrunn er nokså økumenisk, samtidig som jeg inntar en konservativ grunnholdning.

Prosjekt: Jeg ønsker å forene den kunnskap som vi besitter (som menneskehet) med den åpenbaring som er gitt oss gjennom Jesus i Bibelen, og samtidig være tro mot begge sider.

Følgere

Publisert 6 dager siden - 8 visninger
Den friheten som vinnes på denne måten, er ikke et resultat i menneskets omgivelser. Friheten finnes inne i oss. Denne friheten er altså avhengig av en forvandling eller utvikling i mennesket.

Så hva er det i så fall  inne i oss som ikke er avhengig av noe utenfor oss? Hvis det skal skje en utvikling og forvandling inne i oss som er reelt fri, så må vel denne være upåvirket av ting utenfor, være seg både Gud og mennesker og miljø og genetikk?

Gå til kommentaren

Publisert 6 dager siden - 6 visninger
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Fri beskriver ikke noe, egentlig. Det er ER - selveksisterende. Vi kan gjerne droppe de forslagene jeg kom med tidligere. Men legger du til vilje så åpner du ytterligere en dimensjon, da kommer rasjonalitet inn.

Så "fri" er den omfattende dimensjon, viljen splitter den dimensjonen, eller legger til. Først da konkretiseres begrepet i en rasjonell kontekst. Tør jeg påstå, men hvis det er uforståelig har jeg et forklaringsproblem. Det vil jeg gjerne løse, om mulig.

Intellekt, bundet i en rasjonell kontekst, er ufri. Så intellektet alene kan ikke fatte fullt ut, eller omfatte - det er jeg overbevist om. Det har jeg forstått tidligere.

Det kan godt være du har rett, men dette blir for meg nokså spekulativt. Jeg foretrekker å legge dette over i kategorien for "mysterium", istedet for å lage en slags pseduo-vitenskapelig forklaring, da det gir et skinn av større forstand og lys over dette enn man strengt tatt har.

Gå til kommentaren

Publisert 6 dager siden - 9 visninger
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Ja, jeg synes du forhaster deg. Jeg likte deg der du ikke var så forstandig. Det rasjonelle apparatet er ikke det eneste apparat vi har. Vi har det åndsfunksjonelle apparatet, det emosjonelle apparatet, det sansemessige/fysiske apparatet. Det rasjonelle apparatet befinner seg på det mentale plan, IQ planet. Det er svært begrenset.

Jeg kan aksepterer greit at vårt rasjonelle apparat er begrenset. Men en diskusjon som denne er i sin natur rasjonell. Enhver kan legge fram dimensjoner og spekulasjoner i alle retninger, men det vil forbli en forestilling som man ikke kryssjekke eller gå videre inn i. 

Jeg velger istedet å skille mellom hva jeg ved troen ser og hva jeg med intellektet forstår. På det rasjonelle planet ser reell frihet nokså umulig ut, mens ved troen (åndsfunksjonelle) så ser jeg det jeg ikke kan forstå. Jeg tror da heller ikke at Gud har skapt oss slik at vi alle tror vi har fri vilje (selv ateistene gjør det), men at det likevel bare er en illusjon. 

Gå til kommentaren

Publisert 6 dager siden - 5 visninger
Ja,jeg er enig i at vi fortsatt har en form for fri vilje,men basisen for å bruke den frie viljen er forandret.

Kan du forklare meg hva som er fritt i den "frie vilje"? Jeg sliter som sagt med å begripe hvordan rasjonelle ateister kan holde seg med et slikt dogme. 

Gå til kommentaren

Publisert 6 dager siden - 6 visninger

Det er jo et stort paradoks at frie blir vi først i troen på Jesus som vår Herre.  Vi blir først frie da vi overgir  og underlegger oss Jesus.  Vi er gitt fri vilje til å tro - til å bli som barn igjen ved å overgi oss til Jesus.

Det handler ikke om å være fri til å velge blå eller rød genser.  Vår frie vilje er begrenset og begrenses av kjærlighetsbudet.  

Bare for å oppklare: blå og rød genser er jo banalt - men det tjener som en metafor for de viktige valgene. 

Jeg er enig at vi ikke trenger en 360 graders frihet, den kan godt være begrenset. Dette tok jeg opp i en kommentar til Tore Olsen. Men det forandrer ikke det at vi må ha noe som er reelt fritt. 

Du snakker f.eks. om motivasjon, men motivasjon kommer ikke fra intet - det er bestemt av mengder av faktorer. Dersom vi ikke kan faktisk velge motivasjonen fritt, så er våre handlinger determinert av en motivasjon vi ikke kan påvirke. Da er vi tilbake i det at vi mangler reell frihet.

Jeg skjønner og sympatiserer med det du sier om indre og ytre frihet, men det treffer ikke mitt anliggende slik jeg ser det. Selv om man skulle oppnå det noen ville kalle "full indre frihet", så blir dette bare et bilde på en tilstand hvor du er komplett tilfreds og hvor du er i en slags harmoni med deg selv, Gud og mennesker. Man kan gjerne bruke ordet "frihet" om dette, men dersom denne tilstanden er noe du er determinert til å komme til, omtrent som en velfungerende motor - så ser jeg ikke hvor friheten reelt sett kommer inn. 

Kanskje stiller jeg umulige krav, men jeg klarer ikke å legge fra meg et bilde av meg som skaper, dvs. jeg programmerer en Kunstig Intelligens. Dersom jeg lager denne KI på en måte som er slik at uansett hva den gjør, så er det bestemt av faktorer utenfor KI'en (temperatur eller interaksjon med andre KI'er eller hva som helst). Da spør jeg meg selv hvilken verdi det ville ha for meg om denne KI'en "liker" meg? Riktignok kan KI'en være imponerende, men den er ikke *genuin* i sin relasjon til meg - det er bare et resultat av tilfeldig eller styrte input til den. Står i Gud i samme posisjon i forhold til oss - og vil ikke Gud ønske det samme? 

Gå til kommentaren

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6572 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6881 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2233 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3575 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 490 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3547 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8046 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2687 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 3 timer siden / 63 visninger
0 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 5 timer siden / 136 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 7 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 7 timer siden / 292 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 19 timer siden / 1009 visninger
10 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 19 timer siden / 733 visninger
13 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 22 timer siden / 283 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
1 minutt siden / 1521 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
3 minutter siden / 1521 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1850 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
10 minutter siden / 1521 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
24 minutter siden / 1521 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
27 minutter siden / 1009 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
29 minutter siden / 2796 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Reis deg og gå inn
35 minutter siden / 136 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Makten og ærbødigheten
39 minutter siden / 1009 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 586 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 586 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 1 time siden / 1850 visninger
Les flere