Morten Slmonsen

Alder: 44
  RSS

Om Morten

Jeg jobber til daglig som IT-konsulent i Oslo. Jeg er gift og har 4 barn. Jeg har vært nokså aktiv på nettdebatt i helt siden vi brukte usenet som samlingspunkt, dvs. for lenge siden. Mine, i denne sammenheng, relevante interesser er samfunn, politikk, naturvitenskap, filosofi og religion.

Ang. livssyn så er jeg pinsevenn og er med i Filadelfiakirken i Oslo. Jeg har tidligere gått i DNK (inntil jeg var 20 år), men har også vært innom Misjonssambandet, UiO, Kings Kids, OASE, Oslo Kristne Senter, Trondheim For Kristus, m.m. Man kan si at min bakgrunn er nokså økumenisk, samtidig som jeg inntar en konservativ grunnholdning.

Prosjekt: Jeg ønsker å forene den kunnskap som vi besitter (som menneskehet) med den åpenbaring som er gitt oss gjennom Jesus i Bibelen, og samtidig være tro mot begge sider.

Følgere

Publisert rundt 12 timer siden - 37 visninger
Geir Solli – gå til den siterte teksten.
Nei, intet menneske kan definere seg selv eller andre bort fra menneskerettighetene. Menneskerettighetene forhindrer ikke at en lovbryter skal bli straffet, men begrenser hvilken straff, vilkårlighet i straff og hvem som kan utøve straffen.

Jeg kan ikke la være å stusse over hva ordet "terrorist" betyr, evt. skjuler. Hele saken her dreier seg om det å forhindre terror og med hvilke midler dette er legitimt. Dersom terrorister betyr "aktivt-utøvende-har-bilen-full-av-sprengstoff", så er det vel rimelig at vi ikke venter på det store smellet før vi stopper dem. Ok, så er det kanskje brudd på en lov å ha sprengstoff i bilen, men man kan tenke seg at man bare er ute å kjører en stor lastebil og *tenker* på å utføre terror. Så dersom vi hadde grunner til å tro at intensjonen til vedkommende var å utføre terror, så ville vi stoppet ham naturlig nok. Her er vel det springende punktet: vi vet ikke når en person plutselig blir terrorist. Inntil han gjør det, er han det egentlig ikke? Og når det har blir gjort terror, er han da fortsatt terrorist - kanskje han allerede angrer?

Min konklusjon blir da slik: gitt at vi til enhver tid visste hvem som faktisk *er* terrorist, så ville hensynet til nasjonen gå foran. Siden vi naturlig nok ikke kan vite i de fleste tilfeller, så kan vi ikke uten videre kalle noen for terrorist med sikkerhet.

Det jeg vil fram til er at spørsmålsstillingen, og dermed også svarene, tilslører mer enn de avdekker. Spørsmålsstilingen burde kanskje være:

Er tidligere terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet?

Ser man slik på det (som jeg regner med at du gjør?) så er jeg tilbøyelig til å være enig med deg, men jeg tenker at du blir for ideell. Menneskerettigheter er ikke den hellige gral.


Gå til kommentaren

Hvor går egentlig grensen?

Publisert rundt 1 måned siden - 19 visninger
Geir Solli – gå til den siterte teksten.
Angående slippery slope, en argumentasjonsform som jeg generelt har liten sans for, så henviser jeg til en god kommentar i dagens Dagsavisen (en avis jeg sjelden deler mening med).

Jeg skjønner at slippery slope argumentet ikke biter på deg, du ser ingen skyer på horisonten. Likevel - den endringen og praksisen vi i dag innfører, åpener muligheten for å argumentere for enda en liten endring i praksis på et senere tidspunkt. Det skjer ikke nå, men senere har mange nok endret tankemåte og da kan man gå videre med ytterligere liberalisering. Jeg har vondt for å se hva som kan reversere en libralisering, annet enn en total samfunnskollaps. Derfor er dette en enveiskjørt gate. 

Jeg lurer forøvrig på om du setter noen grenser for din liberalisme - og i såfall hvorfor. På et eller annet tidspunkt kommer vel hensynet til barnet inn likevel?

Sett at jeg kjøper barn av en surrogatmor i India - jeg har kjøpt eggene i Kina og sæden i USA - gentester viser at det skal gi et svært musikalsk barn (kanskje ikke mulig i dag, men i morgen). Jeg er riktignok en aleneboende mann som akkurat har rundet 50 år, men likevel - jeg har god økonomi og utdannelse og har ønsket meg dette barnet hele livet. Jeg har dessuten lest all som er av litteratur på barneoppdragelse og jeg skal leie inn en au-pair som kan gi en "female touch". 

Ser du noen problemer med dette? Eller er de ikke store nok til at du vil forby dette? Hadde det vært bedre om jeg kjøpte surrogattjenesten fra USA? Eller om det var altruistisk surrogati? 

Hvis du sier at det ikke er noen grenser så vil jeg bli overrasket, for jeg kan sikkert lage det enda mer outrert. Hvis du sier at du har noen grenser så vil neste spørsmål hvilket prinsipp du bruker for å trekke grensen akkurat der. 

Jeg tror kanskje, kanskje du har argumentert så godt at du hopper over en sak: Det er enkelte ting vi ikke kan regulere uten å bli en totalitær stat (slik som når et par skal få barn). Så vi lar det være. Så finnes det mange ting det er forholdsvis lett å regulere, uten at det gjør oss til en totalitær stat - da forholder det seg annerledes. Hvis vi lett kan unngå et onde (jeg sier ikke nødvendigvis at eggdonasjon 100% sikkert er et onde) så er vi kanskje moralsk forpliktet til å gjøre det?Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 10 visninger
Geir Solli – gå til den siterte teksten.
Menneskers frihet trumfer selvsagt for meg ekstremt lett krav om de absolutt optimale forhold. Tanken på at staten skulle sette en øvre aldersgrense på når en skal bli foreldre, inntektskrav, evne til empati, krav til utdannelse, IQ, bosted etc er for meg en vederstyggelighet som er ufattbar. Det er svært mange forhold som gjør et barns sjanser i livet til mindre optimale, jeg ser ikke at staten skal la det beste stå i veien for det gode.

Jeg er enig i ditt resonnement her og synes du har fornuftig avgrensning når det gjelder om staten skal betale for eggdonasjon (og andre fertilitetstiltak for den del). 

Jeg antar det er min konservatisme som trumfer liberalismen, dvs. for meg fremstår dette eksperimentelt og noe vi ikke har noe hast med å legge til rette for. Det kan virke som om det ene tar det andre på dette feltet (slippery slope), så jeg frykter vel en mulighet for å kjøpe barn og enda mer sorteringssamfunn. Kanskje er jeg for pessimistisk, men jeg mener det er et godt prinsipp å ikke basere politikk på optimisme heller.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 17 visninger
Geir Solli – gå til den siterte teksten.
Vi er enige om at den best tenkelige rammen rundt er barn er dets familie. Men det er ikke statens oppgave å sørge for at andre som ønsker andre muligheter, ikke skal få det.  Reproduksjon og barn er typiske individualetiske spørsmål, staten skal i minst mulig grad blande seg inn i slikt.

Kjernefamilien er ikke noe anderledes om barnet har blitt til ved eggdonasjon. Det er min klare mening. Mye av arvematerialet kommer uansett fra mor, selv om en  god del også kommer fra kvinnen som har donert egget. Men mor, far og barn forblir det samme om egget kommer annetsteds fra. Kjernefamilien er den samme om barnet er kommet ved adopsjon, eggdonasjon eller andre måter. Fra Store Norske: Kjernefamilie, elementærfamilie, den vanligste, men ikke den eneste,  familietypen; består av mann, kone og deres barn, både egne og  adopterte.

Nysgjerrighet og interesse for sitt genetiske opphav er naturlig. Det betyr ikke at barn som ikke vet alt om sitt genetiske opphav, har verre kår i livet enn andre. Det har vi ikke noen holdepunkter for å si. Tvert imot er det grunn til å tro at barn som har kommet frem på denne måten har det bedre enn andre. Dette skyldes den tregheten i prosessen og den økonomiske byrden det er for foreldrene, som vil medføre at slike barn statistisk sett har større sjanse for å bli født av en mor som er i et stabilt og godt ekteskap.

Punkt 1: Hva som er statens/fellesskapets oppgaver og ikke finnes det vel ikke et enkelt prinsipp for. Det å sørge for stabile familier og gode oppvekstvilkår skulle man absolutt tro var interessant for et samfunn - og dermed er det ikke merkelig om staten legger noen rammer. Alt har sin grense naturlig nok, når innblandingen blir totalt sett destruktiv.

Punkt 2: Det beste utgangspunktet for et barn må uten tvil være om det vokser opp sammen med sin biologiske mor og far, gitt alle andre parametre like. Det gir barnet de beste forutsetninger for å bli forstått og for å forstå. Jeg kan gå med at det kan være små forskjeller i noen tilfeller, men at noe skulle være i gjennomsnitt like bra har jeg vanskelig for å tro.

Punkt 3: Jeg vil tro det kan mangle gode undersøkeler på endel spesielle forhold (som barn født ved eggdonasjon), men vi kan ikke av den grunn konkludere at det er uproblematisk.

Punkt 4: Er det virkelig slik at det å være adoptert er *like* bra som å være "innfødt"? Hvilke kilder har du?

Jeg gjorde et raskt søk og fant et par ting (samme forsker riktignok):

https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/10/the-adoption-paradox/409495/

https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/12/adoption-happily-ever-after-myth/418230/

Punkt 5: Dersom det viser seg at enkelte former for familie gir barn lavere odds for å lykkes, vil du da revurdere standpunktet ditt til hva staten skal tilby/forby - eller er den liberalistiske linjen viktigere enn det uansett?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 måned siden - 9 visninger
Den kvinnen som har gått 9 måneder gravid og som har født barnet er ikke barnets mor, mener du?

Bare biologisk mor er opphavet til barnet (sammen med biologisk far). Dette er dette jeg mener med mor i mitt tilsvar. Og nei, du blir ikke mor bare å bære fram barnet, man deler ikke arvemateriale med barnet. Dette er ikke bare en teknisk konstruksjon eller appell til naturen, men det betyr at barnets forutsetninger til å bli forstått og for å forstå (opphavet) er de beste, noe som igjen gir de beste rammer for oppvekst. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ananias og Saffira
av
Johan Rosberg
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Faderens lidelse
av
Erling Rimehaug
rundt 6 timer siden / 111 visninger
1 kommentarer
God Listhaug-analyse glemmer sinnet
av
Helge Vatne
rundt 6 timer siden / 112 visninger
2 kommentarer
Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 12 timer siden / 154 visninger
4 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 14 timer siden / 222 visninger
7 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 14 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 16 timer siden / 199 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 1120 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Faderens lidelse
rundt 4 timer siden / 111 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Om å tro eller ikke tro
rundt 4 timer siden / 222 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
rundt 4 timer siden / 278 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 5 timer siden / 154 visninger
Les flere