Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Vilkårlig utvalg?

Publisert over 8 år siden

Bibelen sier mangt og meget om samlivet og familien. Ikke alt er å anbefale.

Nettopp! Derfor har vi gjort et grundig arbeid med hva slags premisser som skal legges til grunn for en kristen samlivsetikk. Det er to tusen års arbeid med Skriften i bønn som legger grunnlaget for dette.

For eksempel er dine skriftsteder hentet fra Det gamle testamentet. Med få uttrykk er alle kristne enige om at Det nye testamentet ikke bekrefter hele loven. Alternativet til et forsøk på tolkning og refleksjon er enten å ta alt bokstavelig eller å sette alt til side. Jeg vet ikke hva du foretrekker? Skriv gjerne noe om det..

Jeg mener bestemt at det er vår kristne oppgave å forsøke å forstå disse vanskelige spørsmålene med Guds ord som forpliktende norm.

Gå til kommentaren

Boken

Publisert over 8 år siden

Hei Selma, interessant observasjon!

Utvalget som boken er basert på er sammensatt med god spredning i alder og med menn og kvinner representert. Men det var jeg som fikk gleden av å publisere og stå som redaktør sammen med Knut Alfsvåg. 

Det er ikke mulig for oss å vite hvordan enhver kan leve sine liv best mulig, det ansvaret har man kun selv, men vi ønsker å si noe om hvordan kristen lære forstår disse tingene. Ofte fremstilles dette som livshemmende, men generasjoner av mennesker har opplevd det helt motsatt. Det finnes gode argumenter for at forpliktende samliv er et gode for hele familien, og ikke minst for samfunnet som helhet. 

Boken kan forresten også kjøpes og sendes portofritt ved å kontakte meg, send mail til modahle@gmail.com Den koster 198,- 

Gå til kommentaren

På hvem sine premisser?

Publisert over 8 år siden

Her var det mange karakteristikker. La oss legge de til side.

For det første nekter vi ingen å gjøre noe som helst, tvert om understreker vi i boken at hver må ta sitt valg. Derimot ønsker vi en bredere refleksjon over hva som fremmer kjærlighet og hva nestekjærlighet betyr på samlivsområdet. Vi er overbevist om at løftet om livslang kjærlighet er den største gave man kan gi noen hvis man ønsker å leve sammen.

Men kanskje aller viktigst, vi ønsker å utvide perspektivet. Vi kan ikke lage en samlivsetikk på voksnes premisser. For barna er et trygt og stabilt samliv mellom de voksne en klar faktor for trygghet og dermed en sunn identitetsutvikling.

Vi mener at kristen samlivsetikk er en ressurs fordi den legger verdiene troskap og tilgivelse til grunn.

Vennlig hilsen Morten

Gå til kommentaren

Maktpåvirkning

Publisert over 8 år siden
Lene Bernsen – gå til den siterte teksten.

Det eneste puktet jeg forventer av en god prest er mulig punkt 5. Da med begrensninger om at han kan gi nattverd og samtaler til de som ber om det.

Takk for oppmuntrende kommentar Kjell Skartveit!

Jeg har et par kommentarer til Lene Berntsens kommentar:

For det første er kirkevalget ikke et valg om prestenes arbeidsoppgaver. Jeg er enig med deg i at prestene ikke skal ha som oppgave å redde verden på alle mulige måter for egen hånd. Men kirkevalget dreier seg heller ikke om det. Kirkevalget dreier seg, som alle interessante valg, om hva slags fremtid vi ønsker oss for den organisasjonen vi ønsker å engasjere oss i. Da er det jo naturlig at ulike grupper kommer på banen med mer eller mindre godt formulerte interesser.

En kirke som kun tilbyr nattverd og samtaler, ville ikke være noen kirke. En kirke er et levende fellesskap av mennesker som følger Jesus Kristus, og for å si det med Luther; der Ordet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett. Intet mindre.

Det er en haug av spørsmål som vi kan være enige om å være uenige om (liturgisk musikk, farge på kirkerommet, hvordan vi bygger menighet, strategier for vekst osv.). Jeg mener også at feks hvilke saker kirken skal prioritere i media havner i denne kategorien - der kan vi godt ha ulike meninger. Men kirkens liturgi sier noe om dens fundament, dens grunnlag, hva som er rett og sant. Meninger her må derfor begrunnes på en helt annen måte, og et minimum av krav til slike endringer er en opplyst samtale. 

Samtalen om felles ekteskapslov og en eventuell liturgi er ikke opplyst. Den er tåkelagt av en sterk og politisk kampanje som har hatt som mål å stemple kritikere som trangsynte mørkemenn og motstandere av en åpen og raus kirke. 

I denne situasjonen ligger det oss (jeg skrev innlegget sammen med Jan Harsem) sterkt på hjertet å fremme velfunderte standpunkter og å opplyse om at et ja til en felles vigselsliturgi, er å åpne kirken for en praksis som gir barn færre rettigheter. Det er etter vår mening ikke sterk maktpåvirkning, men en del av forutsetningene for et godt demokratisk arbeid i Den norske kirke.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tungetalens offer

Publisert over 9 år siden

16.09.10 kl. 07:23 skrev Torstein Langesæter:

Problemet til dei fleste kristne er at dei set seg over ORDET (lova og profetane) og ikkje tek til seg kva som står skrive.

Diverre har dei fleste kristne gått fem på Paulusbedraget og ånda dei får vert deretter.

Da kan vi vel konstatere at du ikke svarte på noen av spørsmålene mine, vi er som sagt enige om at den kristne skal holde budene ved Guds hjelp. 

Jeg lurer fortsatt på hva Paulusbedraget er, ingen kristen kirke avviser Paulus som bedrag, så her har du et forklaringsproblem.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1223 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1207 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 789 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 586 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere