Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Fortsatt søkt

Publisert over 7 år siden
Om vi går bort frå det konstitusjonelle nivået og ser meir allmen på lovverket og korleis dette blir praktisert, er forskjellane sjølvsagt svært store mellom Norge og Egypt. Det egyptiske lovverket er samla sett langt meir "islamsk" enn norske lover er "kristne", med problematiske konsekvensar både for egyptiske kristne og for muslimske dissidentar

Nettopp på bakgrunn av det du skriver her, er sammenlikningen søk. Man kan ikke kun se på det prinsipielle spørsmålet om religiøs forankring i grunnloven uavhengig av hvilken kontekst dette står i, og hvilket innhold referansen har. Det undrer meg at det går an å gjøre en slik sammenlikning så ubeskyttet når man har jobbet så grundig med disse spørsmålene som Leirvik har. 

Sharia-referansen har et helt bestemt juridisk innhold som gir en rekke følger for landets lovgivning. I en situasjon hvor landets grunnlov blir vedtatt med tvilsomme demokratiske metoder, av et lederskap som har en klar agenda med å islamisere samfunnet, og som for vidt vi vet vil prioritere Sharia fremfor universelle menneskerettigheter, så er forskjellen svært stor.

Mer normativt  kan man peke på at skjelningen mellom tro og samfunn, religion og stat etc. har utviklet seg i en helt annen retning i Europa enn i Midtøsten. Islam har ikke de samme "ressursene" for den samme skjelningen. En referanse til vår "kristne arv" er derfor noe helt annet i Norge enn det er i Egypt, og en slik sammenlikning opplyser ikke saken.

Gå til kommentaren

Godt skrevet

Publisert over 7 år siden
Dagfinn Stærk – gå til den siterte teksten.
Minoritet, jeg? I det norske samfunn – ja. I det internasjonale kirkeliv – nei.

Nyttig presisering som også er godt dekkende for min egen selvforståelse. Innledningen på artikkelen gir også et godt innblikk i en (sviger)familie hvis god takhøyde er et varemerke. Takk for det!

Gå til kommentaren

Bra om bispevalg!

Publisert over 7 år siden

Helt enig! Det er lite klargjørende for debatten når ”åpen, raus og inkluderende” står i motsetning til den tradisjonelle ”bibelbelte”-teologien. Etter min mening er begge posisjoner defensive. Det er ikke slik at prester med et liberalt syn på samlivsetiske spørsmål er i en offersituasjon.

Vi lever i et debattklima hvor den offentlige samtalen gir full ryggdekning for det liberale synet. Bak deres engasjement ligger det et ønske om gradvis aksept som i andre ”testspørsmål”. 

Kjærlighet er ikke noe vi skal bruke mot hverandre i debatter, slik som du også skriver, men noe vi gir fordi Gud har elsket oss først. 

Jeg har skrevet mer om dette her.  

Gå til kommentaren

Heia Ballo!

Publisert over 7 år siden

Det er et tap at Stortinget har mistet en politiker av rang som Ballo. Han evner å kombinere prinsipiell tenkning med klar og aktuell tale. Vi trenger denne delen av venstresiden som innebærer et korrektiv til det teknokratiske AP. Det ser ut til at Ballo og flere andre ser at abortloven og bioloven har klare etiske utfordringer knyttet til seg. At Ballo nå står frem og gir støtte til samvittighetslegene er en stor styrke for saken.
Gå til kommentaren

Svært godt innlegg

Publisert nesten 8 år siden

Jeg støtter deg helhjertet i det du skriver Erik, og du gjør det med gode begrunnelser og ideologisk forankring. Men det viktigste er at du viser omsorg for den svake og setter den ekstreme idealismen inn i en kontekst hvor konsekvensene vises. 

For meg er det opplagt at en total frihet for den enkelte, betyr at fellesskapet lider. Jeg synes det er rart at ikke Unge Venstre ser det samme.  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2987 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1675 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1519 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 663 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere