Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Er det mulig?

Publisert over 10 år siden

Jeg deler fullt ut ditt og Tanja Garthus syn på denne saken. I denne saken har Giske demonstrert sin maktarroganse så tydelig som det er mulig! Han utnevner altså styremedlemmer som han er sikker på vil stemme i tråd meg hans syn når det kommer til utflytting. Dette ville gjøre jobben hans atskillig enklere. Dette er en skamplett på det norske demokratiet. Desverre er dette i tråd med Arbeiderpartiets måte å arbeide på. Når viktige stillinger / komiteer / styrer skal konstitueres velges folk med arbeiderpartibakgrunn og i denne saken altså folk som kommer fra Giskes hjemfylke.

Marvin Wiseth har tapt ansikt og bør trekke seg som leder for styret til OVF. Det er pinlig å se at en norsk erfaren politiker høvler over sitt eget styre med en slik arroganse og et slikt maktspråkk.

Gå til kommentaren

Bra med målrettethet!

Publisert over 10 år siden

Misjonssambandet har vært en pioner for norsk misjon, og det er motiverende å lese det du skriver - Espen - om at det skal organisasjonen fortsatt være. Det gir troverdighet at du deler av dine egne erfaringer som misjonær knyttet til et spesielt område.

Jeg har selv vært mest inspirert til å drive misjon i Norge, men har (spesielt etter Normisjons generalforsamling i Juni) mer og mer fått øynene opp for at norsk misjon og ytremisjon kan dra store veksler på hverandre. I et møte med en jevnaldrende misjonær i øst-Europa delte vi erfaringer som liknet nokså mye på hverandre. Norge er blitt et etterkristent land der vi ikke kan gå utfra at folk har elementær kunnskap til kristen tro.

Lykke til med resten av generalforsamlingen og med å legge en viktig og god strategi for å nå mennesker både i inn- og utland i årene som kommer!

Gå til kommentaren

Ekteskap, mindre verdt?

Publisert over 10 år siden

Jeg har sett mange stygge angrep på Monsen de siste ukene, men dette er en av de verste fra R. Pedersen:

"Eller er det slik at hennes ekteskap i utgangspunktet kan ha vært særdeles svakt fundamentert siden det ikke skal mer til for å rive grunnen under det?"

Slike insinuasjoner ødelegger debatten, hold deg til saken!

I streng juridisk forstand har neppe de godt gifte ekteparene fra før årsskiftet mistet noen rettigheter, men Monsens argument bygger likevel på en forståelse av at ekteskapet har mistet sin gyldighet. Jeg tror det her er nyttig å skille mellom et lovverks normative funksjon og dets faktiske regulering av økonomiske, politiske og praktiske forhold.

Selv om man de facto ikke har mistet rettigheter knyttet til arv, skilsmisse, bidrag fra staten etc. så er selve normgrunnlaget for ekteskapet totalt endret. Det er disse forhold filosofen har pekt på. Ekteskapet er ikke lenger en statlig regulering av forholdet familiemedlemmene i mellom med utgangspunkt i det biologiske foreldreskapet.

Dette har riktignok også enkelte praktiske implikasjoner. Ekteparet skriver under på et annet dokument, trossamfunnene har fått endret sin vigselspraksis etc. Men først og fremst har det skjedd en endring i hele holdningen og fundamentet for ekteskapstanken. Der ekteskapet før regulerte familien regulerer den nå menneskers kjærlighet (altså en abstrakt ide). Da har jeg enda ikke gått inn på de omfattende endringene for foreldreskapet. Barn har mistet retten til oppvekst med far, men medmor har også fått tildelt en fremmed rolle som "sterilisert far".

Gå til kommentaren

Til det absurde

Publisert over 10 år siden

Nina Karin, du skal ha takk for din svært klarte dekonstruksjon av en antihuman lovgivning som på sikt vil få mange til å måtte svelge i seg fyndordene fra "den nye tid" som ekteskapsloven visstnok skal skape. Et likekjønnet nirvana der ingen forskjellsbehandles. Men midt oppe i denne kjønnsnedvurderte idyllen ser ikke våpendragerne for den nye loven hvilken absurd situasjon vi er oppe i. Det er denne absurditeten som du på en fabelaktig måte gjør klar for oss. At regjeringen har delt ut roller der det lesbiske paret blir delt i en mor og en "far" der den som spiller rollen som far, altså medmor, ikke får rett til assistert befruktning. Kaoset er komplett. Spillet blir tydelig. Regjeringen har forsøkt å konstruere en familie som skal likne på originalen, men som aldri vil bli det.

Gå til kommentaren

Riktig retning

Publisert over 10 år siden

Jeg synes det er godt å se at de med den erfaring du har vektlegger og har tro på de positive tendensene til demokratisk utvikling som ligger under overflaten på Ahmadinejads regime og harde retorikk. Demokrati bygges nedenfra, og det er å håpe at den sterke demokratiske bevegelsen i Iran på sikt vil få konsekvenser også for valgresultat og styringsform. Studentbevegelsen, kvinnerbevegelsen og et aktivt kulturliv er alle elementer som kan gi håp for fremtiden!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere