Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Den treenige Gud

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

I kristen teologi forstår vi Gud som noe som er helt annerledes enn sitt skaperverk og følgelig ikke mulig å fange med vår erkjennelsesevne. Riktignok kommer Gud nær i Jesus Kristus og åpenbarer seg, men dette betyr ikke at vi fullt ut kan forstå den treenige Gud. Luthers teologi om den skjulte Gud er viktig i denne sammenhengen. 

Gå til kommentaren

Feil premiss

Publisert nesten 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Er ikke disse like glade i sine foreldre? Er ikke disse barna ønskelige?

Svaret på spørsmålene dine er selvsagt ja. Det er ingenting som tyder på at seksuell orientering påvirker omsorgsevnen. Hvordan de nye familieformene påvirker barnets psykiske helse, vet vi lite om foreløpig. Mye tyder på at barn klarer seg greit selv om de vokser opp i annerledes familier selv om det er et tankekors at alt fokus på betydningen av både mor og far som rollemodeller, er skjøvet til side. 

Når dette er sagt, så angriper ikke jeg eller andre som er mot likekjønnet ekteskap omsorgsevnen til foreldrene. Det er barnets rett til, så langt det er mulig, å vokse opp sammen med sine foreldre som er rammet. Barnet er ved lov fratatt ikke bare retten til samvær med sin far, men faktisk retten til å ha en far. Barnets rettigheter er dypt krenket, og det påligger oss alle å jobbe for å gi retten tilbake til barna.

Gå til kommentaren

Svarer i eget innlegg

Publisert nesten 4 år siden
Morten Dahle Stærk skriver at det finnes «fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap» i sitt svarinnleg 27. juli. Han unnlater i så tilfelle å presentere dem.

Jeg svarer på denne påstanden og resten av dette innlegget her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11653647/

Gå til kommentaren

Griper ikke helt poenget

Publisert nesten 4 år siden
Morten Dahle Stærk skriver at det finnes «fornuftige begrunnelser mot likekjønnet ekteskap» i sitt svarinnleg 27. juli. Han unnlater i så tilfelle å presentere dem.

Takk for svar. Beklager at det tok meg litt tid å svare. 

For det første blandes to anliggender sammen i debatten. Den opprinnelige diskusjonen var om innvendingene mot likekjønnet ekteskap kun hører hjemme i «det åndelige regimentet». Da utfordret du meg på å vise at det finnes ikke-religiøse argumenter som forsvarer motstanden. Nå har jeg vist til en rekke argumenter som ikke trenger noen religiøs begrunnelse (dette var årsaken til at jeg tok med de homofiles egne ikke-religiøse argumenter mot loven), så den siden av diskusjonen opplever jeg at vi er ferdig med. 
At du mener at mine argumenter ikke holder og ikke er fornuftige nok, står du selvsagt helt fritt til å mene, men det er en annen diskusjon enn den som gjelder legitimeringen av et engasjement ut fra toregimentslæren. 

Kjønnenes forskjellighet
Her legger du en del premisser inn i min argumentasjon som ikke var der i mitt opprinnelige innlegg. De ulike seksuelle orienteringene er ikke vesentlig for meg, og jeg mener at staten ikke burde legge seg opp i folks seksuelle orientering ved inngåelse av ekteskap. Om en med homofil orientering likevel vil inngå et ekteskap med en med motsatt kjønn, er det staten uvedkommet (det har skjedd til alle tider).

Mitt argument hviler på den grunnleggende observasjonen at det må en kvinne og mann til for å skape et barn sammen (kjønnsforskjellen). Dette gjør denne relasjonen vesensforskjellig fra den likekjønnede relasjonen. Denne vesensforskjellen er tung nok til å begrunne at ekteskapet er forbeholdt den eneste konstellasjonen hvor barn kan forekomme naturlig.

Jeg ser at flere her bruker argumentet med at da er det kun forplantingsdyktige som skal kunne gifte seg. Dette er ingen logisk konklusjon av premissene for dette argumentet. At barn kun oppstår med en mor og en far betyr bare at forplantingen har en biologisk side. Barnet har ifølge barnekonvensjonen rett til å vokse opp med sine biologiske foreldre (og ekteskapet har inntil nylig vært en beskyttelse av dette). 

Polygami 
Du har skrevet et par ganger at homofili er medfødt, men dette medfører ikke riktighet. Jeg har skrevet en mastergrad om seksuell identitet. I min tråling etter «seksualitetens opphav» fant jeg ingen seriøse forskere som mener at homofili er medfødt. Tvert imot er homoforskningen så og si entydig på at den ikke er det. Men når det er sagt, synes jeg ikke den diskusjonen («født sånn eller blitt sånn») er relevant for vår diskusjon. Det er feks. nok av dem som mener at det er naturstridig å leve monogamt, to og to, også. 

Argumentet er relevant fordi du baserer din argumentasjon på premisset om at de som ønsker å gifte seg, må få gifte seg. Dette kan enkelt overføres til debatten om polygami.  

Ekteskap og foreldreskap kan fremdeles ikke skilles 
Gitt at du hadde rett, mener jeg at du i realiteten nedgraderer alle ekteskap til å være et partnerskap. Et partnerskap var en opphøyd samboeravtale hvor paret var sikret alle juridiske rettigheter, men hvor retten til assistert befruktning/adopsjon var utelatt. De som ivret for en ny ekteskapsforståelse argumenterte hele tiden på denne måten (størst av alt er kjærligheten, vi må innlegge homofile i ekteskapet, sikre juridiske rettigheter etc.). Dette var velment, men banal retorikk. Den underforliggende begrunnelsen for å endre noe som helst, var å sikre rettighetene til assistert befruktning og adopsjon. Ved å argumentere for at KrF skal akseptere ekteskapet som en kjærlighetsbonus nedgraderer man ekteskapet og aksepterer den veldig lettvinte retorikken til motparten. 

Mest alvorlig er likevel at et KrF som inntar et slikt ståsted på nytt og med rette vil bli anklaget å diskrimentere – for hvorfor skulle kun tokjønnede par få disse rettighetene når de er viet under samme lov. Dette er et argument de som ivrer for en ny posisjon, må kunne svare på.

Nestekjærlighet og juridiske rammer 
Jeg synes dette kanskje er den svakeste argumentasjon for de som forsvarer likekjønnet ekteskap. På hvilke andre samfunnsområder deregulerer man en hel institusjon for at folk skal føle seg bedre? Og hvorfor er det viktig for politikerne å hjelpe folk med kjærligheten? Spesielt for deg som er opptatt av maktens grenser bør dette være til ettertanke. Nestekjærligheten er forhåpentlig like viktig for meg som for deg. Vi kan enkelt stå sammen om alle former for diskriminering og vold mot homofile verden over. Ingen skal selvsagt oppleve represalier for å utøve sin seksuelle dragning så lenge det ikke skader andre. Dette har ikke staten noe med.

Enten man føler det slik eller ikke, er juridiske rammer en del av ekteskapet (hvis ikke hadde det jo ikke vært noen sak for staten), så der følger jeg deg ikke helt. 

Gå til kommentaren

I samfunnet

Publisert nesten 4 år siden
Likekjønnet eksteskap i kirken, eller generelt?

Debatten mellom Skulstad og meg dreier seg om hvorvidt man skal ta stilling mot likekjønnet ekteskap i samfunnet utfra en kristendemokratisk begrunnelse. Debatten om hvorvidt trossamfunn bør innføre vigsel av likekjønnede er en annen. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2972 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1618 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1270 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1071 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere