Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

RE: ?

Publisert nesten 11 år siden

15.12.09 kl. 02:37 skrev Gúnnar Skeid:

Og dette er noe å skape splid om i Jesulegeme? Dere har ikke bedre måter å dyrke fellesskapet mellom søsken på?

Jeg er helt enig med deg Gunnar! Jeg mener at kristne avisredaktører bør la vær å så splid om andres troverdighet der det ikke er grunn til det.

Gå til kommentaren

11.12.09 kl. 10:05 skrev Kristian Kahrs:

Morten, selv om jeg oftest er langt mer enig med deg enn Peter, føler jeg at jeg må ta Peter litt i forsvar. Selv om han gjorde det på en klønete måte, hadde han et ønske om å teste troverdigheten min. Kanskje tenkte han i sitt stille sinn noe sånn som: Hvem er denne galingen Kristian Kahrs som sikkert hater alle muslimer. Han kunne nok ha spurt mer direkte om bakgrunnen for min kunnskap og mine uttalelser istedet for å spørre meg om moskebesøk, muslimske venner og om jeg hadde lest i Koranen, men jeg forsto hva han ville. Derfor kunne jeg redegjøre for min bakgrunn i kommentar #22 på den første siden i denne debatten, og Peter sier tusen takk for godt svar og sier jeg har en spennende bakgrunn i kommentaren etter.

Dette dreier seg jo ikke om hvem som er enig med hvem. Dette dreier seg om prinsipper for god og saklig debatt. Jeg (og flere andre her) synes at det er utidig med slike avsporinger fra debatten. Det interessante er jo argumentene du bruker og ikke hvilken bakgrunn du har for å fremsette dem.
Et annet hjertesukk i den sammenheng er at det knapt kan diskuteres noe her inne uten at debattene tar for seg endetiden og Johannes Åpenbaring. Som regel er det langt fra tematikken i åpningsinnlegget.

Gå til kommentaren

07.12.09 kl. 16:19 skrev Peter Walseth:

Det er vanlig i all akademisk sammenheng å sjekke kildene, vite hvor kommer disse påstandene, og kunnskapen fra.

Jeg har ikke inisuert noe som helst. Jeg stilte tre høyst relevante spørsmål. Når jeg vurderer en ytring, med ubegrunnede påstander, så vil jeg også vite noe om kunnskapsnivået til debattantene. Det er jo selvsagt relevant! VI kan ikke skrive alle kilder vi har for å påstandene våre her inne, men nettop derfor kan man jo stille slike spørsmål som jeg gjorde.

Det som ødelegger debatten er at kritiske spørsmål tas til inntekt for at man "begrenser andres ytringsfrihet." Det er tull, og dere har ikke et eneste eksempel på det.

Peter, ingen har beskyldt deg for å ville begrense ytringsfriheten. Det er ikke dette det dreier seg om.

Saken er at de spørsmålene du stiller så lett fører til at man ikke kan uttale seg uten å måtte redegjøre for bakgrunnen sin. Det henger sammen med et debattklima der få holder seg til saken - de fleste tar mannen istedetfor ballen. Jeg tror også du kan være enig i at å kjenne muslimer ikke er noe krav for å uttale seg om islam. Det er selvsagt en stor fordel.

Kildesjekk dreier seg om hva kildene faktisk har sagt, ikke hva slags relasjoner og utdannelse kildene har.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: RE: Ideologisk slagside i VL?

Publisert nesten 11 år siden

Interessant samtale!

09.12.09 kl. 00:18 skrev Kristian Kahrs:

Jeg for min del har problemer med å skille islam og islamisme. Klassisk islam som tar Medina-surene på alvor er islam etter min mening, men hvordan definerer du det? Det er vanskelig å argumentere for at islam bare er en religion, sett i lys av Medina-surene.

Som jeg skrev over er jeg opptatt av å ta mennesker på alvor. Det vil si at hvis noen insisterer på å være ikke-revolusjonære sosialister så kan ikke jeg si at det ikke er mulig fordi sosialisme per definisjon er revolusjonær på grunn av arven fra Marx Kapitalen.

På samme måte må vi se mangfoldet innenfor Islam. Islam definerer jeg som det livssyn som flertallet av verdens muslimer tilhører - altså det som baserer seg på de grunnleggende forutsetningene for Islam. Så vidt jeg kan se er det tilslutning til Koranen, Allah og Muhammed som hans profet. Videre er det livet som muslim som forplikter til daglige bønner, de andre søylene og en viss etikk.

Akkurat som i kristen og jødisk tradisjon foregår det en debatt om hvem som er "innenfor" og "utenfor", men det er vanskelig for meg å bedømme dette innenfor Islam. Innenfor kristen tro vil jeg si at det er tilslutning til de oldkirkelige symbolene (trosbekjennelsene), anerkjennelsen av Jesus som Gud og Bibelen som læregrunnlag og den fremste kilden til åpenbaringen av Jesus Kristus.

På dette grunnlaget mener jeg at ulike politiske retninger innenfor både Islam og Kristendom ikke kan sies å være ensbetydende med den religionen. Det forstyrrer kommunikasjonen. Debatten blir ryddigere hvis vi differansierer. Men når det er sagt kan det godt være at Islam har elementer i seg som lettere kan brukes til å begrunne et totalitært regime (jihad-tradisjonen, Sharia, historiske begivenheter etc.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Ideologisk slagside i VL?

Publisert nesten 11 år siden

07.12.09 kl. 19:04 skrev Kristian Kahrs:

Jeg er enig med deg i at det er viktig å ikke generalisere, men det er likevel ikke feil å definere islam som et totalitært ideologisk og politisk system.

Islamisme betegner ifølge wikipedia: politiske ideologier basert på islam. Den innebærer at islam ikke bare er en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system (Sharia) som muslimer bør arbeide for å innføre. Islam er en religion. Islamisme er de ideologier som jobber for å innføre et samfunnssyn basert på Sharia (ikke så ulikt den teokratiske "gudsstaten" i Geneve på 1500-tallet). Sharia skal vi jobbe mot fordi det ikke gir like rettigheter for alle og bryter dermed med det Janne H. Matlary kaller "humanismens prøve".

Kristian skriver videre:

Jeg skal innrømme at jeg er kritisk til spesielt islamsk innvandring, men det har ikke noen sammenheng med at jeg har noen forbindelse til "høyre-kristendom". Det er rett og slett en erkjennelse av at mange muslimer har hatt store problemer med å tilpasse seg og integreres i den norske kulturen. Det betyr forsåvidt at jeg også avviser muslimer som har gode forutsetninger for å bli integrert i det norske samfunnet, men det finnes en grense for hvor mye mer islamsk kultur Oslo kan tåle. Vi må unngå parallellsamfunn hvor muslimer har sine egne sharialover. Situasjonen i Rosenborg i Malmö er en situasjon vi må unngå.

Jeg kan ikke se at dette ikke har dype likheter med Høyre-kristendom.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere