Morgan Lindstrøm

Alder: 64
  RSS

Om Morgan

Følgere

Antichrist 2.0

Publisert over 7 år siden

Antikrist har vært populær på VD i det siste. Senest i "Er den neste paven anti-Krist?" av A.H. Myhren. Hans innlegg var knyttet til synet man kaller "Western Leg". Det mer "oppdaterte" synet, "Eastern Leg", har visst ikke blitt behandlet her på VD.

East or West

Det har opp gjennom historien vært en utbredt tanke at Antikrists rike i endetiden vil utgjøre et slags "gjenoppstandent" romersk rike" (jfr Åp 13:3). Luther og andre har hevdet at dette gjenoppstandne rike ville utgjøres av landene i Europa, og identifiserte Paven med Antikrist. En artikkel kalt "The final Kingdom of Antichrist - The Revived Roman Empire" forteller:

The most familiar view is the one that says the Antichrist will arise from 10 nations from the Western leg within the European Union. This view teaches that the coming kingdom of the Antichrist will arise from the western nations like Italy, Spain, France, England, Germany, Greece etc.

Det "klassiske" synet tenker seg alstå at Antikrist vil oppstå fra landene som utgjorde det vest-romeske rike. I nyere tid har mange begynt å fokusere på hele det romeske rike, og nyere tolkningsmetoder fokuserers det på den delen som utgjorde det øst-romerske rike i stedet. Artikkelen jeg viste til fortsetter:

There is another, fast-growing opinion of those who suspect the Antichrist's kingdom will come from an Eastern Coalition of nations, an Islamic Caliphate. Those who hold to this position claim that the Antichrist will come from the Eastern leg of the Revived Roman Empire represented by a combination of the Babylonian, Persian and Grecian Empires. These are essentially the Islamic nations of the Middle East and Africa, and include Syria, Egypt, Libya, Iraq, Iran, Turkey etc.

Ut fra denne settingen, tenker noen seg at Antikrist kommer fra "The Eastern Leg" og at Antikrists rike vil bestå av land tilhørende det gamle øst-romerske rike. Noen tenker seg at det samme, men at Antikrists rike vil omfatte hele det stor-romerske imperium. Nok en gruppe, tenker i retning av at det øst-romerse rike ble tatt av Ottomanerne som dermed opprettet Det Islamske Kalifat i området - og ser det slik at det er dette som "gjenoppstår" - ikke det romerske rike.

Den Falske Profet og Antikrist

Blant tilhengere av "Easern Leg"-hermenuetikken, finner man både de som tror at Antikrist-begrepet representerer et system og de som tror det representerer en person.

Forfatteren Ellis H. Skolfield har skrevet en bok kalt "The False Prophet". I den hevder han at "Den Falske Profet" er Muhammed. Bøkene til Skolfield kan leses online på nettstedet til Fish House Publishing.

Andre hevder at Antikrist er en person, og knytter ham til Imam al Mahdi - "Den Tolvte Imam" - "The Awaited Saviour".

Og hva er grunnen til at man kan tro noe slikt? Er det tatt rett ut av luften - eller finnes det noen logikk?

For å gjøre en lang historie kort, oppdaget man at Hadithene inneholder profetier om denne kommende frelseren, som nærmest kan lingnes med en "negativ" til profetiene man finner i Daniel + Åpenbaringsboken: Hvis det skulle dukke opp en slik Mahdi-figur, og som setter seg fore å oppfylle Hadithenes eskatologi, vil han oppfylle Bibelens endetidsprofetier samtidig.

Denne figuren svarer til "Assyreren", "The king of the North", som Rudi Wara og Torstein Langesæter viste til i tråden til Myhren, og som Adnan Oktar hevder vil "emerge from Istanbul". Oktar arbeider også for etableringen av "The Turkish-Islamic Union", som skal omfatte noe i retning av det gamle stor-romerske rike - inkludert Israel. Hadithene tilkjennegir visse "tegn" som skal bekrefte at figuren som dukker opp virkelig er Imam al Mahdi. Og jeg gjetter på at Leif Opheim og Tor Martinsen finner igjen noen av sine "50 kjennetegn" her:

 • He will be a descendant of Muhammad and will bear Muhammad’s name (Muhammad bin Abdullah).
 • He will be a very devout Muslim.
 • He will be an unparalleled spiritual, political and military world leader.
 • He will emerge after a period of great turmoil and suffering upon the earth.
 • He will establish justice and righteousness throughout the world and eradicate tyranny and oppression.
 • He will be the Caliph and Imam (vice-regent and leader) of Muslims worldwide.
 • He will lead a world revolution and establish a new world order.
 • He will lead military action against all those who oppose him.
 • He will invade many countries.
 • He will make a seven year peace treaty with a Jew of priestly lineage.
 • He will conquer Israel for Islam and lead the “faithful Muslims” in a final slaughter/battle against Jews.
 • He will establish the new Islamic world headquarters from Jerusalem.
 • He will rule for seven years (possibly as much as eight or nine).
 • He will cause Islam to be the only religion practiced on the earth.
 • He will appear riding a white horse (possibly symbolic).
 • He will discover some previously undiscovered biblical manuscripts that he will use to argue with the Jews and cause some Jews to convert to Islam.
 • He will also re-discover the Ark of the Covenant from the Sea of Galilee, which he will bring to Jerusalem.
 • He will have supernatural power from Allah over the wind and the rain and crops.
 • He will posses and distribute enormous amounts of wealth.
 • He will be loved by all the people of the earth.

  Kilde: Joel Richardson, Antichrist - Islam's awaited Messiah", s 50-51
  Online-versjon: "Will Islam Be Our Future?" : Chapter Four - The Mahdi: Islam’s Awaited Messiah

Den virkelige verden

Mahdi-figuren er ikke kun en mytisk skikkelse som man bare venter passivt på. Han har allerede stor innvirkning på politikken i deler av verden, der troen på hans snarlige ankomst er klippefast. I Iran har forberedelsene til hans ankomst for lengst blitt et statsanliggende. I de følgende artiklene, er denne utviklingen i fokus:

Hamas sin teologi og politikk er også knyttet til den samme eskatologien som den de dyrker i Iran:

Det som gjir dette scenarioet et visst surrealistisk skjær, er dette: Hvis det skulle dukke opp en figur som Mahdi-tilhengerne erkjærer som Den Tolvte Imam - og som setter seg fore å oppfylle Hadithenes profetier - så vil Bibelens endetidsprofetier samtidig gå i oppfyllelse, uavhengig av om de er ekte forutsigelser eller ikke...

Lakmustesten

Så er det grunnlag for å kunne koble Bibelens Antkrist til Islams Mahdi? I følge Johannes, er jo Antikrists første kjennetegn dette:

Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.[1Joh 2:22]

Som vi skal se, kan det på denne bakgrunn være grunnlag for å koble Muhammed/Mahdi til Den Falske Profet/Antikrist.

"Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud", lyder den islamske shahadah, eller trosbekjennelse. Dette høres i utgangspunktet ikke veldig anti-kristelig ut, men utsagnet må ses i lys av Koranens Gudsbilde, "God is but one God", som i Koranens definisjon ikke bare utelukker, men står i motstand til Kristendommens Guddsbilde, som f eks uttrykt i Treenighetslæren. Følgende vers fra Koranen blir ofte resitert i moskeer verden over under fredagsbønnen. Det kan på sett og vis ses som en negasjon av den kristne trosbekjennelse:

O People of the Book! Do not transgress the limits of your religion. Speak nothing but the Truth about God. The Messiah, Jesus the son of Mary was no more than a Prophet of God and His Word (Be) which He bestowed on Mary and a Spirit from Him (which took the shape of a child in her womb). So, believe in God and His Prophet and do not say: "Trinity"." Stop saying that, it is better for you. God is only One Deity. He is far above from the need of having a son! To Him belong all that is in the Heavens and in the Earth. God alone is sufficient for their protection. (Surah 4:171)

I Surah 5:72 erklærer Koranen at det er blasfemisk å forkynne at Jesus er Guds Sønn:

They do blaspheme who say: "(Allah) is Christ the son of Mary." But said Christ: "O Children of Israel! worship Allah, my Lord and your Lord." Whoever joins other gods with Allah,- Allah will forbid him the garden, and the Fire will be his abode. There will for the wrong-doers be no one to help. (Surah 5:72)

Og følgelig erklæres det også blasfemisk å tro på Treenigheten:

They do blaspheme who say: Allah is one of three in a Trinity: for there is no god except One Allah. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous penalty will befall the blasphemers among them. (Surah 5:73)

Og det er jo akkurat her Johannes ville brutt inn og sagt:

Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. (1 Joh 2:22)

Muhammed reklammerte for samfunn med Faderen. Men "den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen," i følge Johannes. Nå finnes det mange trossystemer som fornekter den kristne lære. Men Antikrists trossystem, sa Johannes, skal kjennetegnes ved at selve fornektelsen av Far/Sønn-forholdet mellom Faderen og Sønnen er et nøkkelpunkt. Og det er det i Islamsk tro. Mer enn i noe annet eksisterende - og ikke minst ekspanderende - trossystem.

For the Mahometans

Tankene om å koble Islam til Bibelsk eskatologi er på ingen måte nye. Charles Wesley skrev eksempelvis en hymne - "For the Mahometans" - som i dag fortoner seg ganske "drøy". Her er vers 2:

The smoke of the infernal cave, Which half the Christian world o’er-spread, Disperse, thou heavenly Light, and save The souls by that Imposter led, That Arab thief, as Satan bold, Who quite destroy’d thy Asian fold.

"The smoke of the infernal cave" refererer til Åp 9:1-3:

Den femte engelen blåste i basunen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til avgrunnsbrønnen. Og da den åpnet brønnen, steg det røyk opp, som røyken fra en stor ovn, så solen og luften ble formørket av røyken fra brønnen. Ut av røyken kom det gresshopper som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som skorpionene på jorden.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere