Morgan Lindstrøm

Alder: 64
  RSS

Om Morgan

Følgere

Å sette sitt håp til Kristus

Publisert over 7 år siden

 1. En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!»
 2. Men den andre bebreidet ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg?
 3. For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.»
 4. Og han sa: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!»
 5. Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i Paradis.»
 1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
  han som i Kristus har velsignet oss
  med all Åndens velsignelse i himmelen.
 2. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.
 3. I kjærlighet har han,
  av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
  å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,
 4. til pris og ære for hans herlighet
  og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.
 5. I ham har vi forløsningen
  som ble vunnet ved hans blod,
  tilgivelse for syndene.
  Så stor og rik er hans nåde,
 6. som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt,
 7. da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet,
  den frie beslutning han hadde fattet
 8. om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne:
  å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.
 9. I ham har vi også fått del i arven,
  vi som på forhånd var bestemt til det
  etter Guds forsett,
  han som gjennomfører alle ting
  etter sin plan og vilje.
 10. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet,
  vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere