Mons Henrik Slagsvold

Alder: 77
  RSS

Om Mons Henrik

Uten profil-Profilløs.

Følgere

Putins kristne visjon.

Publisert 6 dager siden - 698 visninger

For å fremme sin kristne visjon for Russland oppmuntrer Putin rutinemessig sin administrasjon og landets regionale guvernører til å lese visse russiske pro-kristne filosofer.

Russland gjennomgår i dag en bemerkelsesverdig renessanse av den kristne tro der president Putin og hans regjering søker å fylle tomrommet etter den ateistiske kommunismens ideologi med Russlands tradisjonsrike ortodokse kristendom. Initiaivet har et sterkt gjennomslag i befolkningen i form av det man hos oss kanskje ville kalle en vekkelse. 

Russland har i Dag 36000 kirker og 1000 klostre. 28000 av disse kirkene og 800 klostere er restauret eller gjenoppbygget etter 70 års forfall og riving under kommunismen og det er ingen mangel på prester, munker eller nonner.

Putin har beordret gjenreising av Chodovkirken og Voznesenskyklostrene i Kreml som begge var ødelagt av bolshevikene. På denne måten tar Putin kraftig avstand fra kommunisttidens ateistiske ideologi og bekrefter Ortodoxien som selve hjertet i russisk kultur.

I denne nasjonsbyggingen er et nøkkelelement hos Putin de kristne russiske filosofene Nikolay Berdyaev, Vladimir Solovyov og Ivan Ilyin og deres tenkning.  Putin siterer ofte disse filosofene i sine taler.

Kjernen hos disse filosofene er tanken på Russlands messianske rolle i verdenshistorien og landets behov for å bevare seg selv gjennom østlig Ortodoxi og gjenreisning av landets historiske grenser.

Fra sin landflyktighet i Sveits under kommuniststyret skrev filosofen Ilyin om det 20 århundrets russiske tragedie: «Den Russiske revolusjonen er en refleksjon av den religiøse krisen vi gjennomlever i vår tid. Et forsøk på å etablere en offentlighet og et statssystem med utspring i tanker av Fredrich Nietzshe og realisert som politisk idé av Karl Marx. Dette antikristne viruset ble eksportert til Russland fra Vesten. - - Men mister vi våre bånd til Gud og den kristne tradisjon blir menneskeheten moralsk blind og grepet av materialisme, irrasjonallisme og nihilisme.»

Så når vesten i dag søker å spre sitt kulturmarxistiske, relativistiske menneskesyn og tvil på menneskeverdet med ledsagende dekadanse og moralske forfall sier Russland av bitter erfaring nei takk og søker å skjerme sitt land og sin nasjon. 

Ilyin hevder at for å overkomme den moralske krisen må folkene vende tilbake til de «evige verdier» definert som «tro, kjærlighet, frihet, samvittighet, familie, fedreland og nasjon. Fremst av disse står tro og kjærlighet.» (Man må anta at Ilyin holder friheten til selvdestruksjon utenfor.)

Ilyin sier videre: «For å gjenreise Russlands storhet må menneskene finne tilbake til troen på Gud. Denne troen vil styrke deres sinn og viljestyrke og gjøre dem sterke nok til å overgå seg selv. For Russlands historie handler først og fremst om moralens triumf over vanskeligheter, fristelser, farer og fiender.» 

I forholdet mellom kirke og stat, men også mellom kirken og forsvaret er «symfoni» det sentrale begrepet der det handler om verdslige og spirituelle makter som står ved siden av hverandre og komplementerer hverandre uten å kontollere hverandre. Et utslag av dette er at i alle lover som innføres i Russland skal lovens første setning handle om moral. For den Russisk Ortodokse kirken er tanken at dens oppgave er å overrisle staten og forsvaret med Russisk Ortodox spiritualitet. 

Av tegn på dette kan nevnes loven som forbyr propaganda for homofilt samliv og LGBT-bevegelsen i det offentlige rom. Det samme kommer symbolsk til utrykk når Forsvarsminister Shoigu stående i sin representasjonscabriolet slår korsets tegn med offiserslua under armen i det paraden passerer Christ the Savior Cathedral komplexet i Moskva. (Dette er Russlands største og viktigste katedral.  Den ble ødelagt av Stalin i 1931 og gjenreist i 2000.)

Etter et besøk i Moskva med lange samtaler med Vladimir Putin fortalte Angela Märkel hoderystende at Putin lever i en annen tid, i en annen verden. I fortiden. Sett på bakgrunn av det jeg har forsøkt å beskrive og med utsikt fra et avkristnet og nærmest hedensk Europa hadde hun på en måte rett.

Gå til innlegget

Et ukjent kristenkonservativt samarbeid.

Publisert rundt 1 måned siden - 471 visninger

Den amerikanske ultraliberale Hillary-tenketanken «Think Progress» har etter grundig research gjordt en del skrekkinngytende funn.

Dette på bakgrunn av at amerikanske konservative kristne og Den Russiske kirken med sterk støtte fra sin kristne president Vladimir Putin har et nært forhold til hverandre pga. samme syn på mange av dagens åndelige stridsspørsmål som homofiles rettigheter - (særlig ekteskap mellom homofile), abort, skillsmisse, undervisning i hjemmene, store familier, islamisme, skolebønn, Hollywood, moralsk forfall, verdensomspennende forfølgelse av kristne og viktigheten av å sette kristne verdier i front og sentrum av samfunnet og dets utvikling.

 Her er noen smakebiter fra tenketankens «skremmende» funn:

 1.Den evangelikale tungvekteren Franklin Graham, sønn av den berømte Billy, er en stor beundrer av Putin. Han er regelmessig i Russland og arbeider nært med representanter for Den Russiske kirke og har møter med Putin sammen med noen få utvalgte amerikanske kollegaer.

 2. Russland har blitt den globale lederen for konservative kristne med stadig stigende støtte fra amerikanske kristne.

 3. Anti-LGBT grupper (Lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle) i USA og Russland samarbeider.

 4. Stadig flere prominente amerikanske evangelikale ledere roser og beundrer Russlands konservative sosiale agenda.

 5. Pat Buchanan, en fremtredende konservativ politisk leder og tidligere amerikansk presidentkandidat er også ombord. Han skriver at Russland har potensiale til å ta over USA’s plass som bastion for kristne verdier i verden og spør: «Hvilken side er Gud på nå?» (Min kommentar: Når man leser om sexskandalene som ryster Hollywood og hele det liberale elitemiljøet i USA for tiden kan man sandelig lure!)

 6. Visepresident Pence som er kjent for sitt sterkt konservative kristne ståsted i sosiale spørsmål er også om bord.

 Den politiske stemningen i Washington og deres medier renner over av hysterisk, amerikansk McCarthyisme, russofobi og krigstrusler. Dette tatt i betraktning kan kontakten og forståelsen mellom konservative kristne i USA og Russland også sees på som et modig konfliktdempende mellommenneskelig fredsarbeide på tvers av skillelinjene og en motvekt mot Washingtonelitens utenrikspolitikk. 

 Når man ser på opphavet til researchen og den sannsynlige hensikten må kanskje det hele tas med en klype salt. Men det er ihverfall nok til at det  russiske nettstedet «Christian Faith», hvor mer av rapporten finnes, takker tenketanken «Think Progress» for disse eksellente nyhetene og for å spre gode ord!

http://russian-faith.com/trends-church-politics/many-top-us-christian-leaders-are-working-russia-again-n1035

Gå til innlegget

Fredsprisen.

Publisert rundt 1 måned siden - 728 visninger

Mangt og meget kunne vært sagt om årets fredspris.

Men jeg vil nøye meg med å si at det var en fryd å være vitne til noe så sjeldent som en engasjert debatt på Dagsnytt 18 i går om norsk forsvars og utenrikspolitikk der man måtte minne Børge Brende om at han ikke er utenriksminister i USA.

Hvis prisen har bidratt til at dette drepende og passiviserende røykteppet av en norsk konsensus som kveler all debatt om disse grunnleggende viktige temaene lettner var prisutdelingen en innertier hva Norge angår. 

En meningsmåling NUPI offentliggjorde for kort tid siden viser at femten prosent av velgerne er mest opptatt av utenrikspolitikk. En av tre vil at det skal spille en sterkere rolle i valgkampen. For to av tre spiller det en rolle for partivalg, for en av fire spiller det en viktig rolle. 

For de fleste av disse vil jeg anta at slike tilløp til debatt om dette viktige interessefeltet var befriende. Men når jeg studerer f.eks. Aftenpostens behandling av gårsdagens begivenhet er det grunn til å vente at røykteppet snart er på plass igjen. 

Men: Hurra for den lille avisen Dagen som synes å være en selvtenkende publikasjon. NRK fortjener også honnør for sin innsats og sitt engasjement etter min formening.

Kanskje bør vi takke Donald Trump?

 

Gå til innlegget

Marionetten Donald Trump.

Publisert 3 måneder siden - 1516 visninger

På Breitbart.com skriver det opposisjonelle nettstedets Brian Darling:

"CNBC reported the many statements candidate Trump made opposed to the war including the following: “Afghanistan is a complete waste. Time to come home!”; “We should leave Afghanistan immediately. No more wasted lives. If we have to go back in, we go in hard & quick. Rebuild the US first”; and “Let’s get out of Afghanistan. Our troops are being killed by the Afghanis we train and we waste billions there. Nonsense! Rebuild the USA”.  That was the guy I voted for – not the one I saw tonight.»

Dette og en haug med lignende uttalelser omkring krig, intervensjonisme og utenrikspolitikk var en hovedgrunn til at jeg personlig så med forsiktige forhåpninger på Trump som president. Men nå vedtar hans administrasjon å sende ytterligere 5000 amerikanske soldater til hengemyra Afganistan til en blodig krig som forlengst er tapt og som har kostet amerikanske skattebetalere beløp i trillionklassen av dollar samt 2500 sønner og døtre. De fleste selvsagt tilhørende Hillary Clintons deplorable.

I Trumps fremste talerør, Breitbart, snakkes det nå ustanselig om President McMaster, generalen assistert av svigersønnen Jahred Kushner og datteren Ivanka. 

Nærmest satt på spissen  finner jeg situasjonen interessant som en illustrasjon på dagens politikk og politikere og forholdet mellom valgretorikk og praktisk politikk. I dette tilfelle så åpenbart og nærmest karikert. Det var ikke dette Trump vant valget på.

Og så var det dette sagnomsuste amerikanske «demokratiet» da!! Trump føyer seg allerede inn i rekken av amerikanske marionettpresidenter under ledelse av dypstaten og politiske krigshissere som den traumatiserte krigsaddicten John McCain som elsker endeløse kriger uten mål. Men det militærindustrielle komplekset som Eisenhover advarte mot gnir seg i hendene. Og vasallene tier og dilter med.

Gå til innlegget

Norge bryter folkeretten i Syria.

Publisert 4 måneder siden - 459 visninger

Norge er det eneste landet i Nato foruten de krigspolitiske siamesiske tvillingene USA og UK som deltar aktivt i et eklatant brudd på folkeretten i Syria og bidrar aktivt til å forlenge krigen

Al Mastar News skriver 22.7.2017: – "On Saturday morning, the  Osoud Al-Sharqiya branch deployed two BM-21 Grad multiple rocket launchers against the Syrian Arab Army (SAA), Hezbollah and Iraqi volunteers in the desert of southern Syria.

These rebel forces are supported by US, British and  special Norwegian forces that are based around a military base at the Al-Tanf border crossing." (Al-Tanf ligger inne på Syrisk område.)

Sjefen for USAs Special Operations Command, firestjerners general Raymond A. Thomas, uttalte om USA’s posisjon i Syria under et intervju på Aspen Security Forum 21. juli 2017:

“Here’s the conundrum: We are operating in the sovereign country of Syria. We’re a bad day away from the Russians saying, ‘Why are you still in Syria, US?’It has come up in the form of some close calls there, but it will be hard – I defer to the lawyers in the crowd and others in terms of international law on the basis for us staying there other than our CT [counterterrorism] writ. If the Russians play that card, we may want to stay and have no ability to do it.”

Altså: toppsjefen for USAs spesialoperasjoner innrømmer at USA ikke har internasjonal lov på sin side når det gjelder å ha tropper i Syria og å bli stående der. Og han sier at dersom Russland en dag spør: Hva har dere her å gjøre, så vil USA ha små muligheter til å bli stående.»

Det betyr at USAs operasjon i Syria er i strid med internasjonal lov og folkeretten, og nå blir dette også erkjent av deres kommanderende general.

Det som burde interessere oss i Norge skriver Steigan, "er at når USAs overkommando innrømmer at deres tilstedeværelse i Syria er ulovlig under internasjonal lov, så har de samtidig sagt at også Norges tilstedeværelse er det."

Slik man betrakter Russlands «anektering» av Krim der ikke et skudd ble løsnet er vi tydeligvis fullt på høyde med russerne og vel så det hva brudd på folkeretten angår. 

Noen burde stille Erna Solberg noen ytterst skarpe spørsmål om dette, og det bør bli et krav i Norge at denne ulovlige operasjonen avsluttes umiddelbart.

Men Erna Solbergs regjering er taus som graven i sin angst for debatt om temaet. Og norske medier som skal være folkets vaktbikje følger lydig opp med øredøvende taushet. Skammelig!

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6331 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6762 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
19 dager siden / 2203 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3554 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 475 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3533 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 7995 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2661 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
rundt 3 timer siden / 125 visninger
0 kommentarer
Midtøstens nye urokråke
av
Erling Rimehaug
rundt 18 timer siden / 470 visninger
3 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
rundt 19 timer siden / 60 visninger
0 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
rundt 19 timer siden / 167 visninger
0 kommentarer
Spor i ørkensanda
av
Kjell A. Nyhus
rundt 22 timer siden / 285 visninger
5 kommentarer
av
Audun Wold
1 dag siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
1 minutt siden / 4549 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
5 minutter siden / 285 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
24 minutter siden / 4549 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Spor i ørkensanda
31 minutter siden / 285 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 1 time siden / 285 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4549 visninger
Tom Arne Møllerbråten kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1475 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Spor i ørkensanda
rundt 2 timer siden / 285 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 2 timer siden / 4549 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Tvilsom type
rundt 2 timer siden / 1475 visninger
Greta Aune Jotun kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 884 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 2 timer siden / 4549 visninger
Les flere