Mons Henrik Slagsvold

Alder: 78
  RSS

Om Mons Henrik

Uten profil-Profilløs.

Følgere

Russlands abortproblem.

Publisert 6 måneder siden - 253 visninger

Mange russiske kvinner bruker abort som sin eneste form for prevensjon forteller nettstedet Russian Faith.

Offisielle tall viser at 930 000 russiske kvinner avbryter svangerskapet hvert år. Dette er halvparten av hva det var i 1995 og en syvendedel av hva det var i  Sovjetunionen i 1965 da det var 3 ganger så mange aborter som fødsler. Den russiske abortraten er fortsatt betydelig høyere per capita i Russland enn i Vesteuropa og USA. 

I likestillingens ånd og for at begge kjønn skulle ha samme muligheter i arbeidslivet, var den kommunistiske Sovjetunionen det første land i verden som legaliserte abort i 1920. Praksisen er forblitt populær siden.

For å motvirke dette har myndighetene innført betydelige økonomiske bidrag og sosiale fordeler til de som velger å bære frem barnet sitt. Sannsynligvis først og fremst av demografiske hensyn.

Men også i Russland er politikere avhengig av stemmer i valg. Det er neppe noen russisk politiker som våger å stille spørsmål ved den liberale abortlovgivningen, heller ikke Putin. Det ville sannsynligvis påvirke hans muligheter for gjenvalg 18 mars 2018 i negativ retning.

Som kristen kirke er Den Russiskortodokse kirken også sterkt engasjert i abortspørsmålet. Et eksempel på dette er den prominente og avholdte moskvapresten Fader Dmitry Smirnov, kjent for sitt engasjement i abort - og familiespørsmål.

Fader Smirnov er en mann som aldri går rundt grøten. Selv om han er en meget velskolert teolog svarer han villig, med direkte tale og med seriøse og kraftfulle svar på alle slags spørsmål, praktiske som tilsynelatende trivielle ting som: «kommer jeg til helvete hvis jeg går i miniskjørt?»

Fader Smirnov fremstår med en glitrende mangel på politisk korrekthet. Uforstyrret og tillitsfullt sier han ting andre knapt tør hinte om i en rolig og avslappet tone.

Samtidig er det få prester som utstråler en slik varme, vennlighet, omsorg og åpenhet. I motsetning til mange andre eldre kirkepersonligheter som kan være en smule tørre og harde eller for intellektuelle har Smirnov bena på bakken, er varm, elskverdig og vennlig og folk elsker ham forteller Russian Faith.

Fader Smirnov snakker ofte og svært engasjert mot abort. I en artikkel avslører han hvordan han forholder seg når han blir oppsøkt av kvinner som strever med en abortavgjørelse Han forteller:

—Hvis hun går til en prest for å søke råd bør vi forstå at hun innerst inne ønsker å beholde barnet, om enn rent ubevisst. En vibrerende streng i hennes sjel er årsaken til at hun har oppsøkt kirken, og vi må finne denne strengen. 

I slike situasjoner sier jeg: «Hvorfor vil du drepe barnet ditt? - Gi det til meg -jeg skal oppdra barnet ditt og sørge for det. Dessuten skal jeg ta imot det nårsomhelst du sier «Jeg vil gi det til deg», - - - bare ikke drep det.»

«Jeg har bare en regel» forklarer Smirnov: «Du skal føde barnet men ikke fortelle noen at du skal gi det fra deg. Du ammer barnet på sykehuset og så vil vi komme i en bil og hente  barnet. Her har du mitt telefonnr. Skulle du ombestemme deg vil vi bringe barnet tilbake til deg om du så har reist helt til Vladivostok. (Ni tidssoner fra Moskva.) Men ikke bruk penger på billett. Vi kommer til deg med barnet. Du trenger ingenting. Jeg vil gi deg de pengene du trenger for å komme deg etter fødselen. Hvis jeg lurer deg kan du alltids fortelle folk hvordan jeg rotet det til i hodet ditt og gjerne gi folk telefonnummeret mitt og adressen min.»

«Men forklar meg nå: Hvorfor vil du drepe barnet ditt? Hva er poenget med det? Det vil gi deg en synd på samvittigheten. Du aner ikke hvordan eldre kvinner som har valgt abort da de var unge kommer hit og gråter. - - - Bli her litt, for nå kommer en slik kvinne hit. Jeg skal sette deg over så du kan lytte til hva hun sier og høre hvordan hun lider nå. Og slik vil også du komme til å lide hele livet ditt.»

«Men du vil kunne slippe dette. - - Også før i tiden var det vanlig å levere barna til et eller annet kloster hvor de ble fostret opp eller til barnløse kvinner som aldri ble gift - - bare ikke drep barnet ditt!»

«Min erfaring er at såfort kvinnen er i gang med ammingen hører jeg ikke mer fra henne» forteller Fader Smirnov. 

Gå til innlegget

Politiske kontraster.

Publisert 6 måneder siden - 120 visninger

Washingtons neo-konservatve etablissement er sjokktroppene i New World Orders (Globalismens) krig mot religion, nasjoner og tradisjoner.

En av globalistenes ideologer, Michael Leedeen, forklarer neocon-bevegelsens «Operation Gladio» slik: «Kreativ destruksjon er vårt mellomnavn. Både i vårt eget land og i utlandet. Vi river ned den gamle orden hver dag i alt fra forretningsliv til videnskap, litteratur, kunst, arkitektur, film, religion, politikk og lovverk. Våre fiender har alltid hatet denne hvirvelvind av energi og kreativitet som raserer deres tradisjoner og vi påfører dem skam for ikke å følge med i tiden.»

Mange kjenner altfor godt til dette fra vårt eget land.

Foreslår forøvrig et søk på Lt. Col. Michael Aquino, selverklært Satanist og sjef for «Psychological Warfare» i det amerikanske militære.

Den dominerende amerikanske ideologien står i diametral motsetning til Russlands og Putins ledesnor: « Å trekke veksler på og lærdom av vår nasjonale, moralske og spirituelle/åndelige arv er vår eneste vei til fremgang.

Gå til innlegget

Putins kristne visjon.

Publisert 7 måneder siden - 890 visninger

For å fremme sin kristne visjon for Russland oppmuntrer Putin rutinemessig sin administrasjon og landets regionale guvernører til å lese visse russiske pro-kristne filosofer.

Russland gjennomgår i dag en bemerkelsesverdig renessanse av den kristne tro der president Putin og hans regjering søker å fylle tomrommet etter den ateistiske kommunismens ideologi med Russlands tradisjonsrike ortodokse kristendom. Initiaivet har et sterkt gjennomslag i befolkningen i form av det man hos oss kanskje ville kalle en vekkelse. 

Russland har i Dag 36000 kirker og 1000 klostre. 28000 av disse kirkene og 800 klostere er restauret eller gjenoppbygget etter 70 års forfall og riving under kommunismen og det er ingen mangel på prester, munker eller nonner.

Putin har beordret gjenreising av Chodovkirken og Voznesenskyklostrene i Kreml som begge var ødelagt av bolshevikene. På denne måten tar Putin kraftig avstand fra kommunisttidens ateistiske ideologi og bekrefter Ortodoxien som selve hjertet i russisk kultur.

I denne nasjonsbyggingen er et nøkkelelement hos Putin de kristne russiske filosofene Nikolay Berdyaev, Vladimir Solovyov og Ivan Ilyin og deres tenkning.  Putin siterer ofte disse filosofene i sine taler.

Kjernen hos disse filosofene er tanken på Russlands messianske rolle i verdenshistorien og landets behov for å bevare seg selv gjennom østlig Ortodoxi og gjenreisning av landets historiske grenser.

Fra sin landflyktighet i Sveits under kommuniststyret skrev filosofen Ilyin om det 20 århundrets russiske tragedie: «Den Russiske revolusjonen er en refleksjon av den religiøse krisen vi gjennomlever i vår tid. Et forsøk på å etablere en offentlighet og et statssystem med utspring i tanker av Fredrich Nietzshe og realisert som politisk idé av Karl Marx. Dette antikristne viruset ble eksportert til Russland fra Vesten. - - Men mister vi våre bånd til Gud og den kristne tradisjon blir menneskeheten moralsk blind og grepet av materialisme, irrasjonallisme og nihilisme.»

Så når vesten i dag søker å spre sitt kulturmarxistiske, relativistiske menneskesyn og tvil på menneskeverdet med ledsagende dekadanse og moralske forfall sier Russland av bitter erfaring nei takk og søker å skjerme sitt land og sin nasjon. 

Ilyin hevder at for å overkomme den moralske krisen må folkene vende tilbake til de «evige verdier» definert som «tro, kjærlighet, frihet, samvittighet, familie, fedreland og nasjon. Fremst av disse står tro og kjærlighet.» (Man må anta at Ilyin holder friheten til selvdestruksjon utenfor.)

Ilyin sier videre: «For å gjenreise Russlands storhet må menneskene finne tilbake til troen på Gud. Denne troen vil styrke deres sinn og viljestyrke og gjøre dem sterke nok til å overgå seg selv. For Russlands historie handler først og fremst om moralens triumf over vanskeligheter, fristelser, farer og fiender.» 

I forholdet mellom kirke og stat, men også mellom kirken og forsvaret er «symfoni» det sentrale begrepet der det handler om verdslige og spirituelle makter som står ved siden av hverandre og komplementerer hverandre uten å kontollere hverandre. Et utslag av dette er at i alle lover som innføres i Russland skal lovens første setning handle om moral. For den Russisk Ortodokse kirken er tanken at dens oppgave er å overrisle staten og forsvaret med Russisk Ortodox spiritualitet. 

Av tegn på dette kan nevnes loven som forbyr propaganda for homofilt samliv og LGBT-bevegelsen i det offentlige rom. Det samme kommer symbolsk til utrykk når Forsvarsminister Shoigu stående i sin representasjonscabriolet slår korsets tegn med offiserslua under armen i det paraden passerer Christ the Savior Cathedral komplexet i Moskva. (Dette er Russlands største og viktigste katedral.  Den ble ødelagt av Stalin i 1931 og gjenreist i 2000.)

Etter et besøk i Moskva med lange samtaler med Vladimir Putin fortalte Angela Märkel hoderystende at Putin lever i en annen tid, i en annen verden. I fortiden. Sett på bakgrunn av det jeg har forsøkt å beskrive og med utsikt fra et avkristnet og nærmest hedensk Europa hadde hun på en måte rett.

Gå til innlegget

Et ukjent kristenkonservativt samarbeid.

Publisert 8 måneder siden - 509 visninger

Den amerikanske ultraliberale Hillary-tenketanken «Think Progress» har etter grundig research gjordt en del skrekkinngytende funn.

Dette på bakgrunn av at amerikanske konservative kristne og Den Russiske kirken med sterk støtte fra sin kristne president Vladimir Putin har et nært forhold til hverandre pga. samme syn på mange av dagens åndelige stridsspørsmål som homofiles rettigheter - (særlig ekteskap mellom homofile), abort, skillsmisse, undervisning i hjemmene, store familier, islamisme, skolebønn, Hollywood, moralsk forfall, verdensomspennende forfølgelse av kristne og viktigheten av å sette kristne verdier i front og sentrum av samfunnet og dets utvikling.

 Her er noen smakebiter fra tenketankens «skremmende» funn:

 1.Den evangelikale tungvekteren Franklin Graham, sønn av den berømte Billy, er en stor beundrer av Putin. Han er regelmessig i Russland og arbeider nært med representanter for Den Russiske kirke og har møter med Putin sammen med noen få utvalgte amerikanske kollegaer.

 2. Russland har blitt den globale lederen for konservative kristne med stadig stigende støtte fra amerikanske kristne.

 3. Anti-LGBT grupper (Lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle) i USA og Russland samarbeider.

 4. Stadig flere prominente amerikanske evangelikale ledere roser og beundrer Russlands konservative sosiale agenda.

 5. Pat Buchanan, en fremtredende konservativ politisk leder og tidligere amerikansk presidentkandidat er også ombord. Han skriver at Russland har potensiale til å ta over USA’s plass som bastion for kristne verdier i verden og spør: «Hvilken side er Gud på nå?» (Min kommentar: Når man leser om sexskandalene som ryster Hollywood og hele det liberale elitemiljøet i USA for tiden kan man sandelig lure!)

 6. Visepresident Pence som er kjent for sitt sterkt konservative kristne ståsted i sosiale spørsmål er også om bord.

 Den politiske stemningen i Washington og deres medier renner over av hysterisk, amerikansk McCarthyisme, russofobi og krigstrusler. Dette tatt i betraktning kan kontakten og forståelsen mellom konservative kristne i USA og Russland også sees på som et modig konfliktdempende mellommenneskelig fredsarbeide på tvers av skillelinjene og en motvekt mot Washingtonelitens utenrikspolitikk. 

 Når man ser på opphavet til researchen og den sannsynlige hensikten må kanskje det hele tas med en klype salt. Men det er ihverfall nok til at det  russiske nettstedet «Christian Faith», hvor mer av rapporten finnes, takker tenketanken «Think Progress» for disse eksellente nyhetene og for å spre gode ord!

http://russian-faith.com/trends-church-politics/many-top-us-christian-leaders-are-working-russia-again-n1035

Gå til innlegget

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 407 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 297 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1643 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 202 visninger
3 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 407 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 98 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 297 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 113 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 246 visninger
3 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 93 visninger
1 kommentarer
Hvor ble det av Jan Bøhler?
av
Erik Lunde
rundt 19 timer siden / 177 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
16 minutter siden / 246 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
24 minutter siden / 202 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
33 minutter siden / 246 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
39 minutter siden / 414 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
42 minutter siden / 419 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
42 minutter siden / 4403 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 246 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 202 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2132 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 202 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Det står skrevet, men mange bryr seg fint lite om det.
rundt 1 time siden / 1065 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2132 visninger
Les flere