Mona Ekenes

Alder:
  RSS

Om Mona

Følgere

6) Gud er kjærlighet. Det er denne kjærligheten han vil vi skal misjonere. Har man ikke kjærlighet er man intet. Da gavner man intet. 

Sånn er det egentlig med denne saken.

- Det viser seg faktisk direkte i levd liv, også ved det som formidles der det som ligger en absolutt sterkest på hjertet derfor ikke kan holdes tilbake. Har Kristus Jesus og alt som hører Guds Rike til, gjort sterkest, dypest og størst inntrykk. Da er det  - det - som først og fremst vil prege ens liv og det som formidles -.

- For det som hjertet er fylt av det taler jo munnen -, slik det står skrevet.

- Det er faktum -, 

Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen. Matt 12,34

Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen. Luk 6,45

- Da har jeg derfor ikke har dette fra meg selv (kjødet), da kan dette samtidig 100% garantert gjenkjennes i Skriftene. Som er Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje -. Så lenge en også er trygg på at det som formidles samstemmer med Skriftene, da henviser en jo samtidig til Skriftene, slik at også andre selv kan lese hva som står der. Også de som ikke har en Bibel.

Riktignok finnes det x-antall som misbruker skriftsteder for å fremme deres agenda, slike avsløres jo før eller senere. Uansett så er det et faktum, at det som hjertet er fylt av formidles videre. Uansett hva det er.

Men er hjertet fylt av seg selv, sine egne tanker, meninger, synspunkter; samt sterke oppfordringer til at andre aller helst skal mene og gjøre det samme, samt være på samme måten. Da er det jo en selv som ligger en sterkest på hjertet. Det selvet som da befinner seg midt i verdens sentrum for slike personer, som alle andre da  (utfra slike personers oppfatning) aller helst burde la seg dominere av. De selvbestaltede kongene på haugene, som kjemper om å bli den største og mest innflytelsesrike kongen på haugen av dem alle.

Selv om slikt forsøkes å kveruleres bort i det vide og brede, slik politikere (ikke absolutt alle, men de som tiltrekkes av slikt) blir lært opp til å tale overbevisende om saker som ikke står på det hemmelige og egentlige programmet. Men kan få til å høres overbevisende nok ut og der slike politikere gir et inntrykk av at de ønsker folkets beste, mange har blitt lurt og bedratt og fått falsk trygghet på grunn av slike triks. 

- Ingen tvinger deg vel til å lese det jeg skriver eller kommentere det -, med dine 20661 (+?) kommentarer slår du jo de fleste ved et slikt engasjement. Men hva er det du oftest formidler da Njål Kristiansen? Edder og galde (sure oppstøt) mer eller mindre utspedd mot alle andre som ikke mener det samme som Njål Kristiansen selv og hans samstemte. Hvor mye er det du formidler som kan gjenkjennes på Skriftene da?

For klarere og tydeligere kan vel ikke Kristus Jesus Selv si det, unntatt hvis en har blitt blindet for det, eller ennå ikke har fått det åpenbart:

25 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Et rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hjem som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. 26 Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da hans rike bli stående? 27 Og dersom det er med Beelsebuls hjelp jeg driver ut de onde ånder, hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne.

 28 Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.
 29 Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans.

 30 Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.
 31  Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.

 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.
Matt 12,25-32

13 Noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa: "Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner." 14 Sju sønner av den jødiske øversteprest Skevas drev på med dette. 15 Men den onde ånd svarte dem: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?" 16 Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset. 17 Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesos, både jødene og grekerne, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble prist.

 18 Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. 19 Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50.000 sølvpenger.
20 På denne måten hadde Herrens ord veldig fremgang og fikk stor makt.
Apg 19,13-20

For at noe kan samles, må Guds Ord (såkornet) først bli spredt og falle i god jord og vannes for å kunne spire og vokse, modne og bli fullmodent, for deretter å gi god høst og da samles inn til Guds Bolig. Noen vekster spirer meget fort og blir fort fullmodne, andre vekster spirer sent og blir sent fullmodne.

Det kornet som ikke faller i god jord, duger jo ikke til noe. Det også vil bli samlet og da bli kastet på avfallshaugen for å brennes.
Her kommer også det som hjertet er fylt av inn som en viktig og helt nødvendig faktor.

Kristendommen har vel blitt debattert fra den ble til og blir fortsatt debattert, der Skriftene som er Det Fullkomne Ordet; egentlig er udiskutabelt selv om det ofte skjer. Hvor fåfengt det er å tro at mennesker har noe å stille opp mot Den Allmektige Gud! 

- Hva er et debattforum, der det ikke finnes udiskutable fakta å bringe til torgs? Hvis ikke er det jo kun duket for direkte kaos og forvirring -. (Med tanke på din kommentar #296 som jeg oppdaget for kort tid siden).

Gå til kommentaren

Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Publisert rundt 1 år siden
Dette til tross tror jeg oppramsingene av Bibelen faller på stengrunn fordi vi som skriver og leser her har Bibelen inne og kjenner stoffet gjerne helt fra barnsben av. Du viser oss hva du har lest, men ikke om du har forstått. Det forblir ubesvart, men det jeg ville si er at for min del trenger du ikke gjenta Bibelen flere ganger nå. Jeg leser den andre steder i andre sammenhenger. Her skriver jeg om andres og mine meninger, og leser Bibelen når det er anledning til det. Om du mener noe om det som står i Bibelen og din åndskamp, er det lettere om du bare sier dette med egne ord. 

Det høres jo ikke bra ut Njål Kristiansen for:

Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Luk 8,6
 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir satt på prøve, faller de fra. Luk 8,13

Vet du ikke at Guds Ord også er som kilde av levende vann?

 - I likhet med alle andre, så får også jeg se og forstå stykkevis og delt -. Derfor er det jo desto viktigere at Kristus Jesus Selv  får komme til og Selv tale direkte til oss. Er ikke alene om å ha fått se det som viktig. Samtidig er det jo ikke kun de som deltar her på VD som kan lese det vi skriver, dette forumet er jo åpent for alle som leser VD. 

Kan du tenke den tanken at heller ikke alle har en Bibel i en tid der kristendommen er sterkt på retur? Heller ikke alle har lest Bibelen fra barnsben av og x-antall aner ikke hva som står i den?

Du vet vel også at vi skal lyde Gud mer enn mennesker, eller har du glemt det?

Gå til kommentaren

Ytringsfrihet er enkelt når man har kvittet seg med meningsmotstanderne (i Helvetes evig brennende ild) og bare de rettroende, åndelige gjenstår.

Det er vel dette som er den egentlige konsensus-menigheten.

Bare eliten, som består av x antall mennesker, kan bejae hverandres sannhet til evig tid. Noe sier meg at de som er mest aktive på VD, ikke har så mye å se frem til i resten av evigheten.

Ingen som har fått troens gave ønker å kvitte seg med meningsmotstandere, Kristus Jesus vet aller best å håndtere dem og hjelper Sine når det er nødvendig. Men det å diskutere med dem i det vide og brede er ikke til gagn for noen.

Skriftene gir også svaret på slikt, som jeg faktisk også bruker som Hovedfasit:

Men de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk, skal du vise fra deg. Øv deg heller i gudsfrykt. 1 Tim 4,7

Ikke kun med tanke på deg jeg skriver dette, men til alle (også dem som ikke deltar på dette forumet, for de finnes også) som ikke vet om den viktige forskjellen:

Det å unngå fortapelse/ helvete er det kun Kristus Jesus som kan hjelpe oss med, her finnes det absolutt - ingen unntak -. Guds Menighet består av alle som har tatt i mot Jesu Kristi kall og omvendt seg til Kristus Jesus, fått sine synder tilgitt og lever ved Guds Nåde og Miskunn, har fått et nytt hjerte og en ny ånd. Som dermed har medført at en er innlemmet i Guds Rike og hører Kristus Jesus til. Jøde først og så hedning.

Guds verdensvide Menighet er Jesu Kristi Legeme her på jorden. Er alle som har tatt imot Jesu Kristi kall og lagt hele sitt liv i Jesu hender og fått et nytt liv og alle sine synder tilgitt, som underveis på Livets Veg lærer å stole på Kristus Jesus i ett og alt. Som også underveis har fått erfare at Kristus Jesus svikter aldri og holder alt det Han har lovet, selv om en selv snubler og svikter under veis. Da kan vi jo komme til Jesus med alt dette og få tilgivelse, takket være Guds ufattelige store Kjærlighet, Nåde, Barmhjertighet, Rettferdighet og Miskunn.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Esek 36,26

han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 2 Kor 3,6
---
Så den konsensus-menigheten du sikter til Frøland, stemmer ikke i virkeligheten med hvordan Guds Menighet er. Der ingen vil kvitte seg med sine motstandere, men håper at så mange som mulig av dem skal bli frelst. Hvorfor tror du ellers at misjon er så sentralt i Guds verdensvide Menighet? Forfulgte ikke også Saulus, senere Guds apostel Paulus de kristne på den tiden? Paulus ble jo hedningenes apostel. Hva med den ene røveren som ble korsfestet sammen med Jesus og ble med Jesus til Paradis?

Alvorlig talt, hvordan kan du egentlig uttale deg så snevert og skråsikkert om dette, når du tydeligvis ikke vet hvordan det er og ikke har erfart det å bli innlemmet i Guds Menighet? 

Ikke alle menigheter (de vranglærende sektene) disse som ikke er av Guds Menighet, selv om det blir hevdet. Det finnes både falske hyrder, falske forkynnere og falske kristne som også driver sine menigheter/sekter, eller blander seg sammen med andre kristne.

Guds Ord skal spres, selv om såkornet Guds Ord ikke kun faller i god jord:

4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse: 5 "En mann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien; det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre foll." Da han hadde sagt dette, ropte han ut: "Den som har ører å høre med, hør!"

  9  Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.

  11 Lignelsen skal tydes slik: Såkornet er Guds ord.

  12 De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid; når de blir satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Luk 8,4-15

Gå til kommentaren

Det er faktisk også fakta.

Publisert rundt 1 år siden
Disse  "fakta" er lov å ytre i full offentlighet.

Og x-antall (avk. av et ukjent antall), som jeg vet at du og x-antall andre meget godt forstår, der x-antall gjør nøyaktig det samme. Det er faktisk  - også - fakta, som x-antall liker å bli påminnet om, andre stiller seg likegyldige, eller andre misliker sterkt. 

Så var det med ytringsfriheten da........ . 

X-antall vil jo gjerne kneble og dirigere andres ytringsfrihet over i sin retning, der x-antall som vil dominere med  sine egne definisjoner.

Frivillig og samstemt enighet bringer stor glede, når x-antall er samstemte om alt som er sant og av det gode. Da er det det  gode og gledefylte budskapet, Evangeliet om Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors og Jesu Kristi liv og virke og Jesu Kristi Legemlige oppstandelse fra de døde, helt sentralt.

Det er faktisk  - også - fakta.

Gå til kommentaren
Nei, da.  Det handler bare om uenighet.

Er nok ikke enig med deg i det. 

Det bedrives betydelig åndskamp i disse tider og den øker. Se bare på det som skjer i verden, er det ikke en betydelig åndskamp som pågår for også å kneble ytringsfriheten da? Hvem er det som har kuppet definisjonsretten på det meste da? Her vet jeg at du vil protestere, for ditt syn har du jo tydelig gitt tilkjenne i tidligere kommentarer.

Mediene bedriver jo også en betydelig åndskamp, de vil jo ihuga og intenst oppdra befolkningen til å bli globalistisk, mens styresmaktene belønner dem.

Også det er en betydelig åndskamp, som fører til kaos. Et tydelig villet kaos, der det meste transformeres til det ugjenkjennelige.

Alle som verdsetter profetiene i Skriftene, vet at det går mot svært vanskelige tider. Tidens tegn er temmelig tydelige for x-antall av oss.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere