Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Grunnlovens paragraf 112 slår fast at alle forslag om å endre Grunnloven må legges fram før et stortingsvalg, og at de først kan vedtas i neste periode.

Denne uken skal Stortinget ta stilling til forslag om å forankre en del menneskerettigheter i Grunnloven, blant annet om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32 (2011–2012) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-182/2/ ,.

 

Her er to av forslagene til ordlyden:

Ny § 93 skal lyde:

 

Alternativ 1 B

Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Alternativ 2 B

§ 93

Ethvert menneske har rett til liv fra fødselen. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Det er neppe sannsynlig at alternativ 2B vil få flertall. Hvilke konsekvenser vil alternativ 1 B i Grunnloven kunne få? Vil en ny§ 93 «Ethvert menneske har rett til liv»sikrer loven av 30. mai 1978 om selvbestemt abort? Eller kan den bli en juridisk felle for kvinners autonomi i de første 12 ukene av svangerskapet?

 

 

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende uttalelse til medlemmene av Stortingets Presidentskap:

 http://kvinnesak.no/grunnlovsforlaget-om-rett-til-liv-apner-for-omkamp-om-abortloven

"Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening har forståelse for Stortingets ønske om å fornye Norges Grunnlov nå i 2014, men dette gjøres etter vår mening uten at de fulle konsekvenser av de nye bestemmelsene er analysert. Landsmøtet peker på at når en grunnlovsbestemmelse først er vedtatt, har Stortinget ikke lenger kontroll med hvordan denne blir tolket og anvendt av domstolene. Dette gjelder også når det er tatt inn uttalelser i forarbeidene om tolkingen av bestemmelsen. Landsmøtets bekymring gjelder særlig forslaget til utforming av bestemmelsen om rett til liv som ser ut til å ha tilslutning fra Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall, nemlig formuleringen ”Ethvert menneske har rett til liv” foreslått som første ledd i ny § 93. Etter vårt landsmøtes syn vil denne ordlyden kunne åpne, om ikke nå så i fremtiden, for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven fordi livet starter allerede tidlig i svangerskapet.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer derfor Presidentskapet til å sørge for at vedtak av en bestemmelse om retten til liv foreløpig utsettes til det foreligger en bestemmelse som sikrer at retten til abort ikke angripes ved domstolene.

 Vedtatt av landsmøtet 10. mai 2014

På vegne av Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt

leder"

 

Gå til innlegget

Det skrives en del om kjærlighet. Hva er så kjærlig? Hvilken kjærlighet snakkes det om?Ikke enkelt i en diskusjon å snakke om kjærlighet uten å gi en nærmere definisjon. Et søk på «Definisjon kjærlighet» ga 8770 treff, begrenset til kun norsk.

For meg er det ikke nok å slenge ut selve ordet og tro at alle rundt meg forstår hva jeg mener. Dermed reiser spørsmålet seg: Hvordan arter kjærlighet seg – helt konkret. J. Konrad Stettbacher treffer meg når han definerer ordet på følgende vis.

 

 «Kjærlighet er ikke en ting. Kjærlighet er liv. Det betyr å være lys levende. Kjærlighet er aktiv omsorg for livet"

 

Jeg vet ikke hvordan andre opplever Stettbachers definisjon – at kjærlighet er handling. Jeg har båret den med meg siden 1993. Etter hvert gir ordene meg større og større mening. Den gir størst gjenklar i meg når jeg føler meg mest integrert med alt det skapte rundt meg.

Men hva er kjærlighet for andre?

.

Edit: "Peace is putting love into action". Riane Eisler

Gå til innlegget

Det synes å være konsensus om at 'Nazi' er et akronym for det tyske ordet Nationalsozialismus.

I sin kommentar #228 forklarer Gunnar Søyland oss at «‘Z'en i "Nazi" kommer fra soialismen Vi ser altså at z'en kommer fra sosialismen. Det offisielle navnet på det tyske nazi-partiet var forøvrig NationalSozialistische Deutsche ArbeiterPartei, forkortet til NSDAP.» 

Jeg har spurt nå to tyskere som har gitt meg nøyaktig samme forklaring.Er dette den eneste/ riktige forklaring? Vi kan glemme forklaringen til det tyske parti NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschland) fra hvor jeg oversatte noen linjer. Det ser ut for meg at dette parti vil renvaske Nazitiden (se kommentar #232)

Da NSDAP også rommer begrepet sosialisme og sosialisme for enkelte er = kommunisme er = djevelen selv, velger en rekke mennesker av ideologiske grunner å fortelle oss at:  

«Det er et udiskuterbart faktum at nazistene var det Tyske Arbeiderpartiet NSDAP - de var venstreorienterte mørkerøde nasjonal sosialister med en stor mektig stat som mål, kritikk av kapitalisme, oppbygging og videreutvikling av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere. Samme retorikken bruker jo av både Arbeiderpartiet og SV.» (sitatet er klippet fra VD)

I et annet sitat herfra heter det:

«Hva er nazisme? Det er nasjonalsosialisme - nasjonalistisk (rasistisk) sosialisme»

 

Dette må da være den rene ønsketenkning fra dagens høyreekstreme. For hvordan kan dette stemme overens med hitlertidens parole:

 “Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Wer macht uns frei? Die Hitlerpartei!’’ (Hvem har forrådt oss? Sosialdemokratene!Hvem gjør oss frie? Hitlerpartiet!)

 Nazistenes ubarmhjertige forfølgelse av sosialdemokrater og kommunister må vel være det sikreste bevis på at ovennevnte VD-sitater er historieforfalskning.

 

Til saken. Hva er så opprinnelsen til begrepet ‘Nazi’:

Opprinnelig var «Nazi» en utbredt koseform for det i Bayern og Østerrike mye brukte fornavn Ignaz  (en forkortelse av det latinske navn Ignatius).  Nazi’ ble også brukt nedsettende om en enfoldig, tullete person, og/ eller for en tysk-østerriker og tysk-böhmer. Ludwig Thoma (1867 – 1921) skrev for eksempel teaterstykket med tittel: „Der Schusternazi“ (Skomakernazi). ‘  

Navnet/ begrepet Nazi går videre i historien, mens jeg hopper nå til 1930: Da ble begrepet Nazi brukt for skjerpe avstanden mellom Hitler-tilhengere og Sozi (Sozialist = SPD- eller SPÖ-tilhengere). Den usedvanlig nysgjerrige anbefales å studere alle Nazi-irrganger her 

 

Intet nytt under solen: Jeg tenker her på Nazi-parolen «Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten!» Og slik er det også i dag. Det er AP og SV som sies å ha forrådt den Norske Nasjon. Og da slutter ringen seg med Resirkulert hets

Gå til innlegget

Varsel om ny kommentar uteblir

Publisert nesten 7 år siden

Er det bare meg

som ikke får vasel i sin mailbok når det har kommet en ny kommentar i en tråd man følger? Siden i går ettermiddag er slik varsel uteblitt hos meg.

Gå til innlegget

Ultraortodokse jødiske menn prøvde å stanse jødiske kvinner som ba ved Klagemuren i Jerusalem fredag. En israelsk domstol har gitt kvinnene rett til å gjøre det, men bønnene deres provoserer,

står det under bildet som viser en ultraortodoks jødisk mann som løfter hånden og rekker tunge mens han blir prøvd dratt bort. NRK’s nettside kom sist fredag med denne nyhet (10.05.2013). Hvem er disse kvinnene som ba?

«Women of the Wall» er organisasjonen som siden 1988 har kjempet for å få utøve religiøse ritualer foran vestveggen (Klagemuren. Kotel). Kvinnene sier at de er stolte over å være del i den prosess som tar tilbake den tradisjonelle praksisen og å gi den en ny form som uttrykker egen spiritualitet. Hver første i den jødiske måned har kvinnene fri fra arbeid. Dagen heter Rosh Hodesh og da møtes kvinnene til bønn ved vestveggen

Kvinnene har fått sin egen lille del av muren til å be ved. Men de ikke bare ber stille og beskjeden som det sømmer seg; de ikler seg både bønnesjal og bønneremmer (tallitot og tefillin) og leser høyt fra Toraen, noe som er forbeholt menn.. Så synger de høyt!

Flere er blitt arrestert gjennom tiden og ført vekk i håndjern. Dette er brudd på lokale skikker. De forstyrret den offentlige orden

For noen uker siden ga Jerusalem District Court «Women of the Wall» medhold i at de 5 kvinnene den 11.april i år ikke brøt de lokale skikkene og aldri skulle vært arrestert. De ble satt fri. (Tidligere kunne et slikt lovbrudd koste flere års fengsel).

Nå sist fredag var igjen Rosh Hodesh og kvinnen kom fra alle kanter til sin del av klagemuren. Ikke bare kvinner, men også menn deltok i bønnen på kvinnenes tilmålte del! Uhørt! Menn og kvinner sammen til bønn?

Ultraortodokse jøder (Haradi) hadde mobilisert både menn og kvinner til å lage bråk for å overdøve dem som leste fra Toraen, ba høyt og sang. Noen av Haradikvinnene ble intervjuet om hvorfor de var kommen. Ikke alle viste vist om hensikten.

Denne gang fikk kvinnene fra «Women of the Wall» (og de menn som var med) politibeskyttelse. Men du verden, for et leven. Det ble kastet med stein, søppel og plaststoler. De ortodokse menn dyttet, spyttet og blåste i fløyter. http://youtu.be/u_l8QaBy11Q 

Her נשות הכותל חודש סיוון er en bildeserie tatt av Noam Revkin Fenton  

Den som har tid kan lese en førstehåndsberetning: An Amazing Morning with Women of the Wall

Til slutt gjengir jeg noen kommentarer fra «Women of the Wall»’s facebookside:

«Israel has a Jewish Brotherhood to oppress women. Egypt has a Muslim Brotherhood. Get them off the government payroll”

“And this is in the name of God? Really? Since when is God available only to men??”

“Because the Haredi, much like the Muslim fanatics across the border, try to cloak their ignorance and bigotry behind their "faith". Bragging about keeping girls and uneducated and pregnant? They'd be right at home w the Taliban......”

Birds fly free at the Kotel, but women are not allowed to pray. Why weren't the men praying instead of doing nonsense?

Bildene fant jeg på facebooksiden til "Women for The Wall".

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere