Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

På Pegidas nettside

Publisert rundt 4 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Ja, det er mange av dem på venstresiden. De har hatt vondt for å lære.

Jødehatet finnes på venstresiden og blant muslimer?

Joda, denne opplysning finner jeg bl.a. på Pegidas nettside: Jüdischer Weltkongress: „Linker Judenhass gefährlicher als rechter“,som så igjen viser til en artikkel iFrankfurter Allgemeine (16.02.2015) Den omhandler terroren i Paris. Ikke etttt eneste ord om jødehat på venstresiden.

 

Derimot fant jeg fant jeg en artikkel fra15.03.2015 i «Die Tageszeitung,»

 

Antisemitismus bei Pegida und AfD:

Zentralrat der Juden widersprichtBundesregierung

Antisemittiskelovbrudd i Tyskland går i hovedsak på høyreekstremistenes konto. I 2013 ble det registrert 1275 antisemittiske forbrytelser, hvorav 1 218 av dem ble knyttet til politisk høyreekstremisme, 31 knyttes til "utlendinger". Det er dermed klart at ingen straffbare handlinger kan knyttes venstreekstremister, men det er 26 saker som er registrert som "Annet".

Trendenfra tidligere år vil fortsetter:

90 prosent avantisemittiske lovbrudd, slik somskjending avjødiske kirkegårder begås av høyreekstremister og 40 jøder skadet i politisk motiverte voldslovbrudd!

.

Det hadde vært fint om vi kunne legge denne venstreside-ballen nogenlunde død.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 4 år siden
Vårt Lands kommentator Alf Gjøsund skrev helt nylig dette:
"Selv om det virker usannsynlig, kan frykten for dem som er annerledes, og forakten for det svake, prege oss igjen. I noen miljøer er slike holdninger ganske tydelig uttalt. I andre tilfeller kan manglende bevissthet om menneskesyn og dets konsekvenser føre i en feil retning.
(...)
Det ville være svært uheldig om en tabufisering av historien tok fra oss muligheten til å identifisere de samme trekkene i vår egen samtid som ødela livet til så mange i vår nære fortid. Kanskje er ikke subtile hentydninger den beste måten å gjøre det på, derimot kan en åpen debatt rense luften."

Det er dette som er problemet: Noen ganger blir det direkte feil å gå som katten rundt grøten. Hvis vi ikke sier fra - om en så uhyrlig sak som denne - så lar vi danskene (og de andre landene) umerkelig skyve på grensen for anstendighet og menneskesyn. Da kan vi, før vi aner ordet av det, gjennomgå en verdiglidning som fører oss dit vi aldri trodde vi kunne komme igjen.

"Hvis hele poenget er at man vil advare mot et menneskesyn som minner om nazistenes - da er det ikke det å henvise til nazistenes menneskesyn som stopper debatten. Nei, da er det dette å rope opp om "hitling" som utgjør debattbremsen"

 

Jeg selv mener at vi ikke "umerkelig skyve på grensen for anstendighet og menneskesyn." For meg er det mer enn merkbar at det er dette som skjer – og jeg opplever grenseforskyvning som villet! Det er godt at også Horn tar klar side i denne sak.

Gå til kommentaren

Vi vet hva de flykter fra

Publisert rundt 4 år siden
Konferansen viser oss hvor kynisk vi er - menneskesynet som kommer til uttrykk i denne debatten bekrefter dessverre at vi ikke har kommet et steg videre

For meg er det her en interessant debatt. Den avdekker forsvarsmekanismer der nyansene fordamper som dugg for solen. Det sies i din tråd (som kommentar til meg) at Tyskland nå opplever en polarisering i samfunnet uten sidestykke. Vi behøver da ikke gå helt til Tyskland for finne en ønsket polarisering. I denne tråden er det mer enn nok av dette slag.

 

Vi må slutte å kalle dette et flyktningeproblem, får vi beskjed om.

Når jeg får vite at jeg nærmest forsvarer ‘en fri flyt av muslimer inn i Vesten …,’ og det snakkes om ‘overdrevet islamimport’ oppfatter jeg dette som en villet polarisering. Og for å polarisere debatten ytterlig, sauses flyktninger som har et reelt beskyttelsbehov sammen med andre som har begitt ut på veien med ønsket om en mer trygg tilværelse. Her omdefineres flyktninger til en generell ‘permanent folkevandring’.

 

Det brukes også krigsretorikk på VD, der strømmen av flyktninger kalles «invasjonsstyrken». Larsens hovedinnlegg har avstedkommet en kommentar i en annen tråd: Vi er nå i en fase hvor det jobbes aktivt med * å redusere - eller helst fjerne - lojaliteten og båndet til egen familie og slekt.  I Vest har vi over tiår angrepet familien som stabil og bærende.  Faktisk er det slik at disse som ankommer oss er mer forankret i familie og slekt. * å redusere - eller helst fjerne - den nasjonale patriotisme. Vedkommende tenkte på nasjonalsangen mens han leste tråden til en nordmann i går:  "Er jeg nordmann?"    

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

 

I mine ører høres koblingen mellom Norges nasjonalsang og begrunnelsen for bruken av den, ut som og gir assosiasjoner til "Arbeit-Familie-Vaterland“ og „Gott mit uns“. Velkjent nasjonalisme kombinert og polarisert av andre med ‚islamimport’, ‘invasstyrker’ og  ‘en fri flyt av muslimer inn i Vesten’.

Når startet Nazi-Tyskland masseutrydning av jøder i konsentrasjonsleirene?

blir Larsen spurt. Spørsmålet skulle heller ha vært *Hvordan var det mulig at så skjedde*.

Jeg fikk flg. kommentar:

«Loven forbød inngåelse av ekteskap og utenomekteskaplig sex mellom jøder og ikke-jødiske tyskere. Brudd på loven ble betengnet som "rasesvik" og ble straffet med fengsel eller tukthus.

Loven skilte mellom såkalte "riksborgere" og personer som hadde tysk "statstilhørighet". Bare de såkalte riksborgerne fikk fulle politiske rettigheter, og bare personer av tysk eller såkalt "beslektet blod" kunne være "riksborgere". Loven fastslo også at ingen jøder kunne ha offentlige stillinger. Store norske leksikon.

Hvordan rimer dette med muslimers situasjon i dagens Europa, Wahl?»

.

Her hoppes det elegant over at lenge før Hitler tok makten har det vært en massiv og vedvarende propaganda. Ord påvirker tanker. Samfunnet ble desensibilisert av retorikken/ omdefinering av problematikk og direkte løgn. Desensibiliseringen skapte holdninger som gjorde det enkelt for nazis å finne bevisst eller ubevisst aksept for sine handlinger.

I Tyskland skjedde det en rask polarisering av den politiske prosessen i 1930-årene. Det skjedde både ved at partiene til høyre og venstre gled lenger fra hverandre og ved at de ekstreme partier til høyre (særlig) og venstre ble styrket.

Og der er her mitt innlegg Resirkulert hets kommer inn.

Gå til kommentaren

Éviankonferansen inn i pensum på skolen?

Publisert rundt 4 år siden

 

Jeg har et nytt spørsmål:

Sett med ettertidens allvitende briller: Er debattantene her av den oppfatning at Éviankonferansen, dens formål og utfall burde tas med i pensumet om WW2? Har den nye generasjonen noe å lære her?

Gå til kommentaren

Mennesker på flukt

Publisert rundt 4 år siden

Mitt enkle spørsmål var om norske elver lærer/ har lært på skolen om Éviankonferansen 6. juli til 15. juni 1938, og at formålet var å diskutere strømmen av jødiske flyktninger fra Tyskland og Østerrike - hvordan verden skulle organisere mottak og fordeling av jøder på flukt fra Hitlers Tyskland, at konferansedeltakerne var mer opptatt av å hindre dem i å krysse grensene pga frykten for at «jødebølgen» skulle oversvømme dem, at det ville oppstå rase- og religionsproblemer og at ble for dyrt. Disse mennesker hadde man ikke bruk for. De ville bli et problem.

 

Svarene jeg har fått på ovennevnte spørsmål er ytterst interessante. Nå er det meg som velter tyskernes ansvar - å utrydde 6 mill jøder – over på dere, nordmenn. At man skal ha en ganske morbid fantasi for å kunne tenke seg at tyskerne ville utrydde 6 millioner jøder.

Man kan altså ikke klandre 31 land som deltok på konferansen for ikke kunne forutse dette. Godt da at Den Dominikanske Republikk – det 32. land på konferansen - forsto alvoret og sa seg villig til å ta imot 100.000 flyktninger.

Men dette lærer altså ikke elever om, må jeg konkludere.

Noen av debattantene liker ikke at jeg tar opp denne konferansen her i tråden, fordi jeg igjen kommer drassende med at Europas muslimer kan være å sammenligne med Europas jøder i Tyskland og Østerrike under Hitler og nazismen.

Og så blandes muftien inn, og alt kriminelt som blir begått, er islamimport.

Jeg konstaterer også at mitt spørsmål ikke engang kan være gjenstand for en god dialog.

 .

Off we go

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1231 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1225 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1212 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 908 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 592 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere