Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Grammatikkens kjønn på tysk

Publisert rundt 4 år siden
Basim Ghozlan – gå til den siterte teksten.
Hvis du sikter til at ordet "de" som er hankjønn-formel, tar du helt feil. Fordi regelen på arabisk slik at hvis man omtaler en gruppe av både menn og kvinner så bruker man flertallets formel for menn ... Dette finner du i Koranen hele veien.

Som når Koranen sier at dere muslimer skal be .. Eller at dere skal faste .. Dere skal være sannferdige osv osv ... Alt dette omfatter både menn og kvinner men formen er hankjønn-form.

Samme regel bruker arabere (og mange andre språk også) i dagligtale

 

For meg som feminist er også kjønn i arabisk grammatikk interessant. Jeg kan enda bedre forstå hindringene moderne muslimske kvinner (og de menn som ønsker en grundig om- eller nytolkning av teksten) må jobbe seg gjennom for å finne frem til kvinners spirituelle kraft i Koranen

Med interesse leste jeg Lars Gules kommentar #93 Grammatikkens kjønn

«Tidligere snakket vi om lærere og lærerinner på norsk - for at substantivene skulle svare til de biologiske kjønnene. Men fordi lærere ble normen og de viktigste i samtaler om skole, undervisning og lærere/lærerinner, har vi valgt å gjøre ordet lærer til fellesnavn for både mannlige og kvinnelige lærere. (Her henger vel tysk igjen fortsatt

 

Det skulle være interessant med forsøk, der forsøkspersoner fikk seg forelagt ordet «lærer», for så umiddelbart å fortelle hvilket kjønn de mener, det her dreier seg om. I Tyskland diskuterer lingvister (særlig kvinnelige) fremdeles hvordan gjøre en tekst / fortelling slik at begge kjønn føler seg inkludert.  Når begge kjønnene er ment, løses dette ikke sjelden ved å skrive «LehrerInn». Gammel tankegang er ikke lett å vende.

Gå til kommentaren

Nordmenns haldningar til muslimer

Publisert rundt 4 år siden
Espen Utaker – gå til den siterte teksten.
Veldig synd at Gules sin kritikk av Storhaugs bok ikke har nådd enda lengre ut. Ørjasæter får overskriftene, mens de som virkelig har satt seg inn i feltet, dessverre går under radaren.

Ja, merkelig at Gules kritikk ikke har skapt mer debatt. Kande årsaken være, at han treffer spikeren på hodet? Men noen har svart ham:

I Ordskifte, Dag og Tid (05.02.2016, s. 34) «Islams eksistens i Europa», kommer Walid al-Kubaisi med et svar  til Lars Gules kronikk  «Storhaug er ein ukritisk kritikar» (29.01.2016, s.32-34).

Jeg fester meg spesielt ved at al-Kubaisi verken skal vurdere eller forsvare boken til Storhaug, mens han i samme setning fortsetter med at han «er sterk kritisk til måten Lars Gule som akademiker og debattant handsamer ei så viktig bok». Og grunne al-Kubaisi oppgir, er: Boka er viktig, fordi ho vil få mykje å seia for nordmenns haldningar til muslimer og til innvandringspolitikk» (min utheving)

Og her er jeg ved kjernen: Jeg anser Storhaugs bok som ren propaganda for å forme nordmenns holdninger til muslimer. Jeg for min del er mer interessert i å basere mine holdninger til muslimer og innvandringspolitikk på grunnlag av mer etterprøvbare «fakta».. 

.

Jeg ser det på samme måten som Espen Utaker, når han sier:

«Storhaugs bok har jeg forstått henviser til svært mange kilder, som tilsynelatende gjør den mer troverdig. Men når en ser hvordan "fakta" blir tilbakevist av Gule og Ghozlan, bør det ringe en varselklokke når det gjelder Storhaugs kildehenvisninger. Det er ikke lett for utenforstående å sjekke det. Derfor blir Gule og Ghozlan svært troverdige kilder, som det også er lett å sjekke, særlig her i denne tråden.» 

Gå til kommentaren

Så tvil og troverdighet

Publisert rundt 4 år siden
Da blir det for meg utrolig pussig at Tjønn, Haus, Storhaug - og så mange andre som ikke er muslimer selv, skal påtvinge det store flertall muslimer en forståelse av islam som de selv ikke tror på!

Øverlis kommentar er en de mest redelige, nakne og tillitsvekkende ytringer jeg har lest på VD på lenge.

Gå til kommentaren
Det virkelige problemet hopper Wahl elegant bukk over. Det synes å være flere hundre muslimer til stede i lokalet og så godt som samtlige ser ut til å støtte det som Wahl og andre kaller

Hvor er de “moderate muslimene”?, spør Ulrichsen i overskriften. Han finner dem nok ikke blant disse puritanistiske islamtolkere (salafistene). I følge egne utsagn utgjør denne organisasjon ca 2000 medlemmer. De hevder at de selv er representanter for den sanne klassisk islam, ja da og det til stor protest fra muslimer flest.

 

Og helt riktig, disse salafistene går også rundt blant oss andre. Jeg kjenner de unge menn som regel igjen på deres puritanske klesdrakt. De aller fleste menn jeg ser ellers, unge som gamle kler seg «normalt vestlig» - hva nå dette måtte bety.

Ut fra våre 'samtaler' i denne tråden kunne det tolkes slik  at det er fånyttes å fortelle Ulrichsen dette. Han er ikke interessert i forskjellen mellom salafistenes og andre muslimers tolkning. Det ser ut til at ved slik nyansert tenkning kunne det oppstå kognitiv dissonans. Og så lurer  jeg på om det er ham selv som har bidratt med videoen og teksten på nettsiden han viser til? Jeg bare lurer, altså.  

 

I  sin overskrift setter Ulrichsen moderate muslimer i anførselstegn. Da er jeg selvsagt uhyre interessert i hvordan han definerer ‘moderate muslimene’? Hva er – i Ulrichsens øyne – en moderat muslim?

 

Gå til kommentaren

Storhaugs krigshissande skriftstykke

Publisert rundt 4 år siden

Erik Lundeåpner sitt innlegg medden dramatiske, nærmest apokalyptiske baksideteksten til Hege Storhaugs siste bok, Islam. Den 11. landeplage: «Norge og Europa beveger seg inn i en ukultivert og udemokratisk tidsepoke» på grunn av muslimsk innvandring. Våre verdier, vår livsform, ja, hele vår frihetsorienterte kultur er i fare dersom vi ikke står opp mot ­islam. Vier ferd med å miste hodet i vårt forsøk pååbeskytte norske og europeiske verdier. Europa ulmer. Er vår tid forbi?

Jeg er enig med Lunde i at «Hvis man mener at muslimsk innvandring er i ferd med å få samfunnet til å bryte sammen, er veien kort til demokratiforakt og vilje til å ta i bruk ekstreme­ virke­midler for å hindre at dommedagsprofetiene oppfylles

Storhaug sier i boken: «Det pågår en krig i Europa. Ikke en konvensjonell krig. Det pågår en krig om verdiene, en krig mellom demokratiets frihetsverdier og barbariets verdier» Storhaug går videre: «borgerkrigsliknende tilstander har vi allerede i mange av kontinentets sentrale byer. … Da må militæret antakelig settes inn og menneskeliv kan gå tapt»

Dette er det fjordman hevdet alt i 2011. Grensene for vårt samfunn skyves lenger frem mot nettopp dithen, der menneskeliv kan gå tapt.

.

I sin kronikk Storhaug er ein ukritisk kritikar (Dag og Tid,29. januar 2016) skriver Lars Gule tilslutt

«Krigshissande

Det er viktig å motverka alle religiøse åtak på sekulære verdiar og institusjonar. Både tradisjonelle islamtolkingar og islamistiske posisjonar kan undergrava den moderne sekulariseringa av samfunnet. Men Storhaugs bok bidreg ikkje positiv i denne kampen.

Boka hennar er eit krigshissande skriftstykke som me kjenner frå dei mest islamfiendslege delane av opinionen

Denne boken anser jeg som ren propaganda.

I Gules kronikk fremheves Storhaugs manglende kildekritikk. «Ei sentral kjelde er Bill Warner som driv nettstaden Center for the Study of Political Islam. Storhaug held Warner for å vere ein seriøs forskar. Det er han ikkje. Han nyttar mellom anna ein merkeleg kvantitativ metode i tilnærminga si til islam. Han tel opp kor mange gonger eit ord eller omgrep er nemnt i Koranen, så legg han til grunn at dette seier noko om kor viktig desse temaa er innanfor islam.

Dette finn Storhaug logisk (note 219, s. 134). Men med ei slik tilnærming til Det nye testamentet, må ein spørja kor mange gong-er Jesus sa «Elsk fiendane dykkar som dykk sjølve»? Var det meir enn éin gong? Om ikkje, kan ikkje dette vere nokon viktig bodskap i kristendomen, skal vi tru Storhaugs «logikk».

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1223 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1207 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 789 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 586 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere