Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Publisert nesten 9 år siden

og sauser ikke sammen en masse uforståelig vrøvl som ikke har noe som helst med saken å gjøre.

He he, Hans-Petter, jeg begynner å tro at dette er gjort med fullt overlegg. Han Robin Haug kjenner jeg fra NM og kan ikke si at jeg opplevde ham som "infrarød". Kunne hende at begge to er mektig interesserte i å holde tråden oppe.

Takk for interessant følge.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Du vil da ikke for alvor mene at disse fundamentalistiske MIFF-fanatikerne er kristne?

Etter eget utsagn var hun det. Jeg oppfatter henne dithen (og fikk det vel bekreftet av teksten i linken)  at det egentlig ikke er Israel eller jødene (menneskene i Israel) omsorgen gjalt - men egen frelse.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.

Du kommer neppe noen vei med MIFF. Selv etter en rekke påvisninger av feil informasjon fra organisasjonen fra f.eks. Kaare Willoch, lever MIFF i beste velgående. Myrland har klart å samle over 5000 medlemmer og støttepartnere til MIFF. Pro-israelismen [sic!] er sterkere enn noen sinne i Norge. Har Myrland påstått at KN driver med falsk propaganda og demonisering av Israel er det så godt som umulig å finne gehør for at så ikke er tilfelle hos hans trofaste flokk. Motbevis er uinteressante medmindre du vil påkalle fru Justitias hjelp.

Og dette kan ha sin ganske så spesielle grunner, at det er slik. På spørsmålet for noen år siden om ”Når blir det endelig fred i Midtøsten?” fikk jeg til svar fra en kristen kvinne: ”......når antikrist kommer å vil lure oss til å tro at det blir fred.....helt til slutt når Jesus kommer tilbake”

Jeg fikk en følelse av at det for henne dreide seg dypest sett om egen frelse – lengselen etter Mesias’ tilbakekomst. Og her fant jeg nå bekreftelse på mine tanker http://icej.no/content/informere-kristne-om-israel-0

 

Som vi alle vet så kaller Guds Ord oss til å be for Israel og stå sammen med henne, da denne prosessen med gjenopprettelse av hennes nasjonale liv vil kulminere i hennes åndelige gjenopprettelse og ankomsten av deres Messias.

Dette vil igjen føre den messianske tidsalder inn med fred og herlighet på jorden. En tid da verden endelig vil ha ro fra sine kriger, opptøyer og vold. Dette er den tid vi alle lengter etter da vi vil regjere med Jesus fra Jerusalem og se for våre øyne vår Herre og Frelsers herlige majestet.

(…)Nå har vi imidlertid en kjempeanledning til å velsigne Israel og stå sammen med henne, ikke minst fordi vi ser tiden for hennes velsignelse og forløsning nærme seg. Dette er en dag for oss til å omvende oss fra fortidens feil og aktivt velsigne Israel og stå sammen med henne i alt det hennes Gud vil gjøre for henne i de kommende dager.”

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden

@Onar 

Jeg skjønner nå at ditt utgangspunkt er et annet mitt.

Du sa: ’Målsetningen til et individ er, men sin egen eksistens’ (…) Du eksisterer og det å eksistere er din primære funksjon, det er meningen med livet ditt, å eksistere som det du er, et menneske’

Mitt utgangspunkt er at mennesket kan ses som en flerleddet helhet, som et lukket selv, utad åpen, vidunderlig, uhyre kompleks og forbløffende velfungerende system, et system som har til oppgave å sikre ens egen selvoppholdelse.

Det er siste del av min setningen ”å sikre ens egen selvoppholdelse” jeg da sammenholdt med din ’Målsetningen til et individ er IKKE reproduksjon, men sin egen eksistens’. Jeg forstår nå at våre oppfatninger har forskjellige konsekvenser.

Du sier ’Det som derimot IKKE faller naturlig er å tenke individualistisk. Det er fremmed for de fleste i vår kultur, og derfor ser det ved første øyekast ut til å være "helt sprøtt" fordi det strider med så mange innarbeidede forestillinger om virkeligheten.’

Hm,vi er evolvert til et liv i sosiale grupper. Vi er flokkdyr, i den forstand at vi må forholde oss til andre individer i gruppen for å overleve. Å være et sosialt flokkdyr - noe som krever stor sosial intelligens - har alltid den kostnad at jeg må tilpasse meg og at jeg også må kunne dele med andre. Dette er ikke synonymt med å gi avkall på ’å eksistere som det du er, et menneske’ Det er snakk om et ”Både Og.”

 PS: 1. I hvert nytt liv blir stammens historiske (fylogenetiske) og de personlige (ontogenetiske) erfaringer til minner som gir seg utslag i våre handlinger og tenkemåter. Jeg tror ikke at Dawkins’ tilnærming/ teorier, og modeller for å forske på holdbarheten av dem, kan ses adskilt fra hans egne personlige erfaringer. Ingen forsker er nøytral! Med dette behøver man da ikke kaste over bord alt han har forsket på og de teoretiske konklusjoner han har kommet frem til.

2. Det blir i tråden snakket en del om rasjonalitet. Jeg fant flg:  ”Å være rasjonell innebærer å fokusere på virkeligheten og erkjenne fornuften som den eneste kilden til kunnskap, og en rasjonell etikk er en fornuftig etikk som er forankret i virkeligheten, d.v.s. en objektiv etikk.”         http://egoist.info/rasjonell_etikk.html Slik jeg oppfatter utsagnet ser det ut til at rasjonell tenkning er frakoblet følelser – at fornuften og følelser er motsetninger. Om jeg har tolket riktig så er dette feil!

En del av den ovennevnte kompleksiteten er prosessen som foregår mellom sanse- og kroppsfornemmelser, følelser og forstand. For at et menneske skal kunne orientere seg, må fornemmelser kunne utløse følelser for så å kunne tolkes på forstandsnivået. “Ingen erfaringer, begreper, eller rent ytre ting og fenomener som registreres av nyhjernen, får ‘eksistens’ i bevisstheten før det har ‘vært innom’ gamlehjernen og fått en følelseskvalitet, om aldri så beskjeden, knyttet til seg.” (Børresen. 1996, s.112). ”Gamlehjernen” er utviklingshistorisk sett den eldste del av hjernen (R-komplekset eller hjernestammen – en serie basalganglier pluss det limbiske system). Hjernestammen er det første som utvikles i fostertiden 

Tilbake til rasjonell tenkning: Ingen rasjonell (fornuft)tenkning/ virklehetsoppfatning uten at våre følelser er implisert. Uten følelser (om hjernen blir vedvarende skadet i følelsesområdet) er vi ikke i stand til å ta en eneste avgjørelse. DS

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Nok en gang altruisme

Publisert nesten 9 år siden
Onar Åm – gå til den siterte teksten.

Du eksisterer og det å eksistere er din primære funksjon, det er meningen med livet ditt, å eksistere som det du er, et menneske.

Godt sagt!!! Og du kom meg i forkjøpet. (Jeg kan utvide din tanke med å si ”villig til å forsvare egen eksistens inntil det destruktive.”) Dette er et perspektiv jeg deler og det gir meg mer rom for andre sider, enn «Vi er overlevelsesmaskiner; robotkjøretøyer som er programmert til å bevare de egoistiske molekylene kjent som gener», er Dawkins egne ord (The selfish gene, Oxford, 2. oppl 1989)

 Altruisme er et slitt begrep, som i mine øyne blir misbruk til å se på handlinger, som tilsier at en person viske ut egen eksistens for bare å tjene andre, som altruisme/ selvoppofrende – og dét med en moralsk aksent. Om jeg har oppfattet Onars utsagn riktig ”Altruisme er dødens filosofi, en glorifisering av selvmord” (#183), kan jeg være enig i det.

 Modellen altruisme blir forklart på flg måte:Altruisme i evolusjonær forstand handler om adferd med den effekten at den tjener andres reproduktive suksess på egen bekostning. (Mysterud, Iver (2003). Mennesket og moderne evolusjonsteori. S. 359). Her kommer jeg til å tenke på ulveflokker, der kun alfafemal og alfamal skal få avkom, mens søsken, onkler, tanter er medforsørgere for/ investerer i deres valpene. På bekostning av eget ønsket om avkom hjelpe de til med oppfostring av alfaparets. De som bryter regelen blir utstøtt eller sågar drept. 

Det er vanskelig for meg å tro at genene kan gi oss en totalforklaring på adferd eller at mennesket er en relativ mekanisk organisme.I våre gener er blant annet innbakt empati. Vi har fått utdelt speilnevroner (mennesket er ikke alene om dem!) som gjør oss i stand til å leve oss inn i et annet individ og kan ut fra det handle adekvat, også på tvers av arter. Jeg tenkte da spesielt på ekstremsituasjoner, som i mine 3 eksemplene (#193).

Tenkte meg lenge om før jeg tok med eksemplet om gorillaen. Sett fra gorillaens synsvinkel innebar det ingen kostnad å verne om dette menneskebarn. Så, der faller ”kostnaden” bort. Likevel handlet silverback med empati på tvers av arten. Historien er jo også 2-delt. Alle de som så på dette dramaet turte i første omgang ikke å redde ungen, inntil noen tok mot til seg og firte seg ned – uviss på hvordan alfahannen kommer til å reagere. Selv øyne jeg her en kalkulert risikotaken.

 Så til Utøya-eksempelt: Jeg mener bestemt å huske at noen av campingturistene var ut i båtene før Breivik ble arrestert og at kuler suste rundt dem. Jeg mener også å huske at turistene var klar over risikoen for selv å bli truffet. Om jeg huske feil ramler eksempelet sammen som altruistisk på tvers av genene og der en del utgjør kostnader/ risiko for eget liv.

Så til første eksempel om neshornkua som reddet antilopen: Jeg har også vansker med å forstå tankene som fór rundt i hodet der. Ikke umulig at antilopens skrekklyder utløste omsorgsinstinktet, på sammen måte som instinktet blir utløst hos menneske som kaster seg inn i en situasjon der andre individer er livstruet –– ikke sjelden med evt. kostnader for eget liv, og også på tvers av arten. Krokodiller er de vanligste rovdyr av unge neshornkalver Men et neshornkalv har vel ikke samme smerteskrik som en antilope? Og hunnene tar alt jeg vet ikke feil av eget avkoms lyder og andres. En evt. forklaring kan være at selve situasjonen var kjent for neshornet. Men når hun så at dette ikke var en kalv men en antilope og likevel prøvde å få den på bena igjen … Ikke lett for meg å forklare med the selfish gene.

Dette innlegg her er mente for alle dere som svarte meg på mitt innlegg #193. Jeg takker dere for deres innspill. Dere fikk meg til å tenke videre.  Ha forsatt en fin jul.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere