Solveig A. Wahl

Alder: 81
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

@ Hjertager

Publisert nesten 8 år siden
Audun Hjertager – gå til den siterte teksten.

Jeg er enig med deg.


Vegetarianere merker kanskje dette best og tar konsekvensen av det. (…) At vegetarianerne tar konsekvensen av sin medfølelse synes jeg er beundringsverdig.’
Jeg er ikke sikker på om jeg beundrer vegetarianere mer, enn dem som satser på å spise en ”lykkelig biff” - kjøtt fra dyr som har hatt det godt i sitt korte liv.. En vegetarianer er også til dels med i livsdansen. For selv vegetarianere dreper dyr indirekte. Hvis man pløyer opp et lite jorde, dør det rundt 300 markmus og jordrotter, som for øvrig har større genetisk likhet med mennesker enn hund og hest. Og mat som er dyrket med ”plantevernmidler”, drepe dessuten indirekte mengder av insekter og insektetere, og de som eter insektetere. Vi slipper ikke unna livsdansen så lenge vi lever.

Av/på instinktet du viser til, tror jeg nesten jeg kan merke når jeg slakter en av mine egne sauer eller deres (…) Jeg klarer det kanskje pga instinkter, og legitimerer det ved at jeg oppfatter at jeg er et rovdyr og derfor har "lov" til det.’
Fint sagt. Mennesket er altetende – vi er også rovdyr som spiser andre dyr. Det har vi alltid gjort. Til og med sjimpanser får inniblant et kikk og jakter for å få kjøtt. V kan ikke snike oss ut av livsdansen. Som Børresen sier: ”Utfordringen blir derfor i hvor stor grad vi hindrer andre i å danse med, det vil igjen si hva vi gjør med livsløpet til dyrene i vår varetekt.”
.
Selv synes jeg at jeg burde merket like stor andektighet ved å sage ned et gammelt tre for å få ved og plank nå, som da jeg felte mine første 100 år gamle trær
Disse betraktninger deler jeg med deg. Selv om jeg aldri har saget ned et så gammelt tre så kjenner jeg igjen fornemmelsen av andektighet.

:) Apropos rotter: Jeg vet ikke hvor mange dyr som er i menneskets varetekt og som blir brukt til forskning. Om jeg ser bort fra alle de som brukes i medisinske forsøk så er mange som blir brukt av psykologer og adferdsforskere under usle forhold. Men altså, nå har forskere funnet ut at rotter har empati (tenk det!!!). Empatiske rotter http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/306856

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.

Dette utsagnet må du nesten utdype for (enkle) meg.

Skal vi alle slå "bryteren" over på jakt når vi er sultne, gå ut og skyte noe, for så å skru tilbake "bryteren" til omsorg?’
Herlig! Du har forstått det.

Mener du at det ikke er mulig å drive industrialisert dyrehold med empati og omsorg for dyrene?
Vet du hva, jeg tror faktisk at jeg må gi spørsmålet tilbake til deg: Mener du det er mulig for et menneske å drive industrialisert dyrehold og samtidig vite om dyrs tanker, følelser, evner, sosiale behov [for det er bare de dyr som er sosiale (dvs flokkdyr) som vi kan bruke som husdyr)]etc etc?

I så fall må jeg neste få forklart hva Dere alle har tenkt å leve av? Jeg snakker ikke nå om økonomiske hensyn, men om det faktum at vi alle må tilfredsstille det mest basale behov - behovet for næring.’
Vi kan godt delvis livnære oss med kjøtt (jeg har ikke tenkt å kutte ut det). Men jeg tenker som Kjersti Aspheim ”… skal jeg ha en billig biff, eller en biff som har hatt det bra?” Det samme gjelder for fisk, egg og fjærkrekjøtt Jeg er villig til renonsere på mengden.

Gå til kommentaren

Beist

Publisert nesten 8 år siden
Audun Hjertager – gå til den siterte teksten.

Viser til

@Audun Hjertager: 'Begrepet kan vel riktigst oversettes til "ond" og "brutal", men jeg spiller ofte på at opphavet, som sannsynligvis er dyreliknende egenskaper som vi har sett hos dyr og oppfattet som skruppelløst brutale. '
Takk for definisjon :) Da har jeg forstått riktig.  Det er nok vanlig å bruke begrepet slik. Jeg tolker dette som et utslag av vår avstandstaken til ”alt naturvesen” og dermed mistet kunnskapen om det samme. [jfr Abba Eban «Så snart menneskets skjebne er skilt fra naturens kretsgang, er den også løst fra fatalismen og loven om evig gjentagelse ... Dermed er det gitt mennesket en enestående og aktiv evne, som utgjør dets verdighet i motsetning til alt naturvesen»(se #51)]
Du sier: ’Mennesker er dyr med moral og samvittighet. Vi skiller mellom "ondt" og "godt".’
Jeg tror du vil bli overrasket om du begynte å studere dem – i alle fall lese all den tilgjengelige forskning som allerede finnes på feltet.

Tilbake til det dyriske: Det er vel rovdyret på jakt det tenkes når man snakker om det dyriske i oss menneskene? Der skiller vel ikke jaktdyret seg fra jaktmennesket? Instinktbryteren for omsorg er slått av og ”jegerufølsomheten” slått på.  (http://www.samtiden.no/970506/borresen.htm og http://www.uib.no/isf/utposten/1998nr3/utp98310.htm  ) Hverken mennesket eller dyr kan jakte i det øyeblikk man lever seg inn i byttets angst for å bli drept. Poenget er at bryteren etterpå må slås på omsorg igjen; empati med livet rundt. At mennesket klarer å jobbe med industrialisert dyrehold kan tyde på at ”jegerufølsomhetsknappen” er gått i vranglås.
 

Det er forunderlig å følge denne debatten. Underlig hvordan det nære, nemlig dyrene selv forsvinner i debatten  ’… man tenker umiddelbart på pragmatiske og økonomiske ”argumenter”’ (Haug #1) og mye annet – fjernt fra hovedsaken.  ”Jegerufølsomheten” er gått i vranglås – eller omsorgsknappen (empatien) er slått av.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

For det risikable, det som alltid har en omkostning, men også en mulighet ved seg - det å seile, legge ut på havet og overskride det - det er i mitt univers menneskets lodd, men også dets mulighet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Eiendom kan ikke ha rettigheter, og vår bruk av dyr forutsetter i stor grad at de er eiendom som vi så kan råde over.

Hm, dyr er vår eiendom? Om vi sammenligner det med våre barn - som også kan betraktes som vår eiendom så finnes dog lover som sier noe om hvordan våre barn ikke kan behandles. Eller?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 5509 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
19 dager siden / 3738 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1327 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1217 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
6 dager siden / 1169 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1080 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1077 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 999 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere