Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Nettopp!

Publisert over 8 år siden

@Helge Evjen! Her bekrefter du jo nettopp mitt poeng. Hvorfor utspørre når du på forhånd vet svaret???? Pinlig å være vitne til slik ”pseudodebatt” som kun brukes til å legge ut mer spam som svar.


Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Det er mer rimelig at Shaib Sultan burde føle seg forpliktet til å svare på de mange teologiske tolkningsspørsmålene, siden han selv har vært en del av det muslimske establishment i Norge, og således har frontet den mest innflytelsesrike muslimske organisasjonen i landet. Av ledelsen i en slik organisasjon må en naturligvis kunne forvente at den har rimelig avklarte synspunkter på hva organisasjonen mener om islams innhold og funksjon i Norge, og om hvordan ulike tekster skal forstås.

Og i den sammenheng er det viktig å definere hva en mener er tids- og situasjonsavhengig og hva som en mener er tids- og situasjonsuavhengig.

Når de gjelder sistnevnte problemstillinger er det særdeles viktig å få avklart om muslimske organisasasjoner vil være for et sekulært grunnlag for religionsutøvelsen også i en situasjon der muslimer er i flertall, og således har et potensial for å utøve betydelig politisk makt.

@ Hellenes
Mener du at et svar vil hjelpe deg, Haug m fl. så lenge det ufravikelige utgangspunktet er at en muslim uansett kan lyve i fht til ikke-muslimer?

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

@Haug
Nå forstår jeg i alle fall dine tankerekker og din alt overstigende mistro. Der jeg ser håp ser du løgn og løgn og løgn, uansett hva andre måtte si. Du leter! Har det streifet deg at denne altoverskyggende mistro rammer deg selv? At du mister en hver troverdighet.

Du forteller her at i motsetning til muslimene opererer kristne ’med en type kjærlighet, agape, som er ubetinget; Gud skapte mennesket i eget bilde, og søker kjærlighet med sine mennesker. John 3:16, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”’
Aha, det er riktig på papiret, ja. Det står så. Men du verden så mye bud, forbud, formaninger og trusler som hefter ved denne ”kjærligheten”. Den er slettes ikke ubetinget.

’Men jeg tror på Jesus’, sier du i innlegg #8. ????? Kan jeg spørre deg: Er DU kristen? Eller er dette utsagn et ledd i propaganda i overfor kristne mennesker her på VD – for å overføre din mistro til dem i fht alt en hver muslim sier ? Helliger målet midlene?

Gå til kommentaren

Ikke et offer

Publisert over 8 år siden
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

I enhver kommunikasjon er det en avsender og en eller flere mottagere. At aktørene ikke opererer på samme frekvens er ikke uvanlig.

'Jeg har også deltatt i debatter der motdebattantene har forsøkt på snedig vis å lokke en inn i en felle, som gjør at de triumferende kan si: der avslørte du deg, det var det vi visste! Du er islamofob eller tilsvarende entydige karakteristikker.
En slik virkelighetsoppfatning ser en som oftest hos folk som har et stort behov for å putte folk i en av to båser, de som er med og de som er imot, de som er venner og de som er fiender.'

Jeg har stort sett fulgt deg i debattene, Hellenes, særlig i én vi begge deltok i og som fikk over 3000 innlegg. Du har sagt mye klokt, men du har også vært vag. Jeg har ikke opplevd at noen har titulert deg som islamofob. Jeg kan heller ikke erindre at noen var snedig og laget feller for så å kunne kalle deg det. Med dette innlegg opplever jeg at du ytterlig polariserer debatten i denne tråden ved å løfte frem et  begrep som hittil ikke er brukt, og ved å tre frem som offer for én part i en annen diskusjon. 

Jeg er helt enig i flg påstand ’I mange debatter har jeg erfart at jo mer forutinntatt en person er med hensyn til andre debattanters motiver og hensikter, desto større er sannsynligheten for at ethver budskap oppfattes i verste mening’. Ja, det er nettopp slik jeg oppfatter at noen av debattanter opptrer her i tråden.

Så sier du: ’Jo større frekvensavstaden er, desto mer trolig er det at budskapet blir misoppfattet.’ Godt sagt og jeg er veldig enig i det! Da gjelder det å ta frem all empati og sette seg inn i den andres sted for å forstå ... før man svarer.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

"Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus."

@Torstein Langesæter

Å, er slik det henger sammen?! :))

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2816 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1270 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
6 dager siden / 1185 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
12 dager siden / 857 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
4 dager siden / 724 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
16 dager siden / 546 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
4 dager siden / 539 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 490 visninger
NLM og ukultur
av
Gunnar Hansen
rundt 1 måned siden / 429 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere