Solveig A. Wahl

Alder: 81
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Nettopp!

Publisert rundt 8 år siden

@Helge Evjen! Her bekrefter du jo nettopp mitt poeng. Hvorfor utspørre når du på forhånd vet svaret???? Pinlig å være vitne til slik ”pseudodebatt” som kun brukes til å legge ut mer spam som svar.


Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Det er mer rimelig at Shaib Sultan burde føle seg forpliktet til å svare på de mange teologiske tolkningsspørsmålene, siden han selv har vært en del av det muslimske establishment i Norge, og således har frontet den mest innflytelsesrike muslimske organisasjonen i landet. Av ledelsen i en slik organisasjon må en naturligvis kunne forvente at den har rimelig avklarte synspunkter på hva organisasjonen mener om islams innhold og funksjon i Norge, og om hvordan ulike tekster skal forstås.

Og i den sammenheng er det viktig å definere hva en mener er tids- og situasjonsavhengig og hva som en mener er tids- og situasjonsuavhengig.

Når de gjelder sistnevnte problemstillinger er det særdeles viktig å få avklart om muslimske organisasasjoner vil være for et sekulært grunnlag for religionsutøvelsen også i en situasjon der muslimer er i flertall, og således har et potensial for å utøve betydelig politisk makt.

@ Hellenes
Mener du at et svar vil hjelpe deg, Haug m fl. så lenge det ufravikelige utgangspunktet er at en muslim uansett kan lyve i fht til ikke-muslimer?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

@Haug
Nå forstår jeg i alle fall dine tankerekker og din alt overstigende mistro. Der jeg ser håp ser du løgn og løgn og løgn, uansett hva andre måtte si. Du leter! Har det streifet deg at denne altoverskyggende mistro rammer deg selv? At du mister en hver troverdighet.

Du forteller her at i motsetning til muslimene opererer kristne ’med en type kjærlighet, agape, som er ubetinget; Gud skapte mennesket i eget bilde, og søker kjærlighet med sine mennesker. John 3:16, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”’
Aha, det er riktig på papiret, ja. Det står så. Men du verden så mye bud, forbud, formaninger og trusler som hefter ved denne ”kjærligheten”. Den er slettes ikke ubetinget.

’Men jeg tror på Jesus’, sier du i innlegg #8. ????? Kan jeg spørre deg: Er DU kristen? Eller er dette utsagn et ledd i propaganda i overfor kristne mennesker her på VD – for å overføre din mistro til dem i fht alt en hver muslim sier ? Helliger målet midlene?

Gå til kommentaren

Ikke et offer

Publisert rundt 8 år siden
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

I enhver kommunikasjon er det en avsender og en eller flere mottagere. At aktørene ikke opererer på samme frekvens er ikke uvanlig.

'Jeg har også deltatt i debatter der motdebattantene har forsøkt på snedig vis å lokke en inn i en felle, som gjør at de triumferende kan si: der avslørte du deg, det var det vi visste! Du er islamofob eller tilsvarende entydige karakteristikker.
En slik virkelighetsoppfatning ser en som oftest hos folk som har et stort behov for å putte folk i en av to båser, de som er med og de som er imot, de som er venner og de som er fiender.'

Jeg har stort sett fulgt deg i debattene, Hellenes, særlig i én vi begge deltok i og som fikk over 3000 innlegg. Du har sagt mye klokt, men du har også vært vag. Jeg har ikke opplevd at noen har titulert deg som islamofob. Jeg kan heller ikke erindre at noen var snedig og laget feller for så å kunne kalle deg det. Med dette innlegg opplever jeg at du ytterlig polariserer debatten i denne tråden ved å løfte frem et  begrep som hittil ikke er brukt, og ved å tre frem som offer for én part i en annen diskusjon. 

Jeg er helt enig i flg påstand ’I mange debatter har jeg erfart at jo mer forutinntatt en person er med hensyn til andre debattanters motiver og hensikter, desto større er sannsynligheten for at ethver budskap oppfattes i verste mening’. Ja, det er nettopp slik jeg oppfatter at noen av debattanter opptrer her i tråden.

Så sier du: ’Jo større frekvensavstaden er, desto mer trolig er det at budskapet blir misoppfattet.’ Godt sagt og jeg er veldig enig i det! Da gjelder det å ta frem all empati og sette seg inn i den andres sted for å forstå ... før man svarer.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

"Naturen har gitt kvinnene brede hofter og stor bak - og derved gitt det til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus."

@Torstein Langesæter

Å, er slik det henger sammen?! :))

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1906 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1729 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1712 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1017 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 874 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 817 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere