Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Olav Nisi – gå til den siterte teksten.
Artikkelen under er imidlertid å forstå som en advarsel til de som verksetter diskriminerende tiltak mot folk som setter normer for vestlig oppførsel under press. Men trykket vil selvfølgelig bare øke. Frankfurter Allgemeine:

Det skumle med deg, Olav Nisi er, at du leser/ referer bare det i teksten som passer inn i din verden.

Ang: Fortielsen

«Det sprakk i Sverige som det sprakk i Tyskland.» Kommentar #74

Vi tar Sverige - Stockholmsaken - først:

En miljøarbeider (jeg har referert til ham)  som var til stedet forteller at politiet oppga signalement på dem som trakasserte jenter, både som tilvarende både etnisk svenske gutter og asylanter. En annen kilde sa at en politimann som også var til stedet gjorde det klart på TV at det for meste dreide seg om to gjenger som utmerket seg: Ett gäng bestod av afghaner och det andra av svenska killar.

Hvorfor dette ikke kom frem og til slutt ble til kun afganere kan man spørre seg om.

Ang. Köln nyttårsnatten: Det er riktig at én overordnet ville holde det konfidensielt at det var en rekke menn med nordafrikansk utseende som begikk kriminelle handlinger. Ikke alle var seksuell art. Han ble overkjørt og måtte gå. Sannheten kom frem. Jeg sitter med fullstendig printet politirapport liggende rett ved siden av meg. Der er uendelig mange nyanser som ikke kom frem i diskusjonen, blant annet her på VD.

Så har vi VG som Nisi referer fra:

« Etter det store antallet voldtekter i 2011 lagde Oslo-politiet nye retningslinjer for at færre anmeldte overfallsvoldtekter skulle bli omtalt i mediene. Nå blir de fleste sakene hemmeligholdt, skriver VG.»

 

Kunne Nisi lese hele saken til ende i VG og også politiets begrunnelsen?

 

Angående „Keine Rabatte für Flüchtlinge

Du som kan tysk: Les denne – hele teksten!

En klar reaksjon på konkrete forseelser, uakseptabel oppførsel, kriminelle handlinger er noe ganske annet enn å diskriminere en hel gruppe mennesker. Både Tyskland og Norge har diskrimineringslover.  Å utelukke på generell mistanke grenser fort opp mot rasisme.

De fleste av de litt mer enn 3000 flyktninger som er innkvartert i Freiburg oppførte seg der "ryddig". Som overalt finnes det også «sorte får», og de skal ikke slippe unna, sies det i vedlagt link.

 

Og da er vi tilbake til det Mona Nesje skriver ikommentar, gjengitt i En badevakt snakker ut! Akerhaugs og Rustads tekster er rasistisk propaganda mot en bestemt menneskegruppe.

.

Og hva er Nisis hensikt?

Gå til kommentaren
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.
Jeg tror at det norske folk, inkludert undertegnede og trolig også et par andre på denne tråden er villige til å ta selvkritikk, be om unnskyldning for forhåndsdømming uten sikre bevis - hvis du er enig i at media og politi bør slutte med fortielsen av voldtektssaker og andre forhold der nye landsmenn er eller var aktører. Det skulle være en rimelig deal, selv om den første saken kaller på smilet, overfallsvoldtekter ikke.

 

Å be om unnskyldning for forhåndsdømming uten sikre bevis, er en god ting, Nisi.

Nå handler ikke Akerhaugs tekst i Minerva om å forhåndsdømming av en person uten bevis. Akerhaug snakker om normoppløsning og at våre felles offentlige rom kommer under press. Underforstått: Mennesker fra ikke-vestlig opprinnelse (les muslimer) er skyld i dette.

Rustad fulgte opp Akerhaug, og dro saken flere hakk lenger ut i det absurde.

 

Det er Akerhaugs normoppløsning og «under press» debattanter her har hengt seg på, og at badevakter ikke vil håndtere dette profesjonelt, av angst for å bli stemplet rasist.

Min umiddelbare reaksjon på Akerhaugs tekst var på facebook, og jeg gjentar den her:

«Dette er noe av det mest infantile propagandainnlegg jeg har lest.  Selvsagt er det tabu å si dette, for det vil avsløre de nordmenn som bevisst propaganderer for et sivilisasjonssammenbrudd».

Etterhånd kom Mona Nesjes kommentar, gjengitt i En badevakt snakker ut!Heldigvis.   Men så skriver Nisi at han be om unnskyldning – hvis jeg er enig i at media og politiet bør slutte å fortielsen av voldtektssaker og andre forhold der våre nye landsmenn er eller var aktører.

En rimelig deal? Er det så enkelt?

Og hva vil du oppnå ved å i enhver tråd lime inn slike nyheter?

Er du klar over at din sterke fokuseringen på våre nye landsmenn (les ikke-vestlige mennesker) tåkelegger de samme forhold blant norske nordmenn fra Norge. Det var fokus på vold mot barn i innvandrefamilier for litt siden. Hvorpå en «etnisk norsk» mor skrev fortvilt i et avisinnlegg at denne fokuseringen tar bort oppmerksomheten / tåkelegger hva som skjer ellers i samfunnet. Hun hadde prøvd å anmelde barnefar (etnisk norsk) for vold mot felles barn, noe som ble bagatellisert hos politiet.

Straks slik skjer blant våre nye landsmenn, som du kaller dem (litt nedlatende?) blir det overskrifter og du huker dem inn i en hvilken som helst tråd.   Slik avstedkommer dehumanisering av «den andre» - rasisme.

Nei, dealen, slik du formulerer den, er jeg ikke med på.

Gå til kommentaren
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Fy for en skivebom og anklage feil person

Per Steinar Runde skriver:

1. Gule legg grunnlag for meir servilitet

Eg går ut i frå at heller ikkje Gule synest om tissing i dusjen eller manglande dusjing, evt med underkle og badeshorts på, før ein går inn i bassenget. Problemet er at verken andre badande eller vaktene vågar å påtale slik oppførsel. Dei er sjølvsagt redde for ubehag, enten verbal eller fysisk angrep frå den/dei det gjeld, eller å bli uthengd som rasist av forureinaren sjølv, media eller antirasistiske organisasjonar.

2. Antirasismens skuggeside

Det skaper ei frykt for å behandle innvandrarar som vanlege menneske med ansvar for sine gjerningar og gje dei litt vegleiing, når det trengs, om kva vi her til lands synest er god skikk og bruk.

 

 

3. Lite relevant

Eksklusivt løyve for innvandrarar til å late vatnet i dusjen eller la vere å vaske seg før ein gjer sin entre i offentlege badeanlegg, høyrer neppe til den positive særbehandling det her er snakk om; heller ikkje å sleppe påtale om ein ignorerer slike påbod.

 

 

Fak taopplysning i En badevakt snakker ut!

 

"Dersom man faktisk observerer en aktivt urinerende person som holder i penis og tisser utover fra veggen (altså ryggen mot veggen i dusjen) så vil jeg kalle det tvangsadferd. Slikt bør man gi beskjed om til badevakt. Vi vet som regel hvem dette er for det er tross alt svært sjeldent og mer kall det rar adferd. Når vi da får vedkommende identifisert har vi systemer for å fange opp denne ved neste besøk og da gjøre vaktsveip i garderoben. Så blir vedkommende tatt.
Minervas påstander om at badevakter ikke har autoritet og ikke vet hva de skal gjøre er respektløst, uinformert og rett og slett fordummende."

 .

Les gjerne alt Mona Nesjes skriver som svar til Akerhaug, og som jeg har kopiert fra fb. Dessuten har jeg lest Akerhaugs innlegg … 3 x. Du får finne frem til saken, du også. Gule har angitt kilden i hovedinnlegget.

Gå til kommentaren

Og Per Steinar Runde snakker om hva her?

Publisert rundt 4 år siden
Eksklusivt løyve for innvandrarar til å late vatnet i dusjen eller la vere å vaske seg før ein gjer sin entre i offentlege badeanlegg, høyrer neppe til den positive særbehandling det her er snakk om; heller ikkje å sleppe påtale om ein ignorerer slike påbod.

Aktivt har Runde ekludert opplysningen en badevakt gir i En badevakt snakker ut!

Jeg gjentar:

"Dersom man faktisk observerer en aktivt urinerende person som holder i penis og tisser utover fra veggen (altså ryggen mot veggen i dusjen)så vil jeg kalle det tvangsadferd. Slikt bør man gi beskjed om til badevakt. Vi vet som regel hvem dette er for det er tross alt svært sjeldent og mer kall det rar adferd. Når vi da får vedkommende identifisert har vi systemer for å fange opp denne ved neste besøk og da gjøre vaktsveip i garderoben. Så blir vedkommende tatt.
Minervas påstander om at badevakter ikke har autoritet og ikke vet hva de skal gjøre er respektløst, uinformert og rett og slett fordummende."

Kunne Per Steinar Runde ta dette til seg slik at hans utsagn slipper å virker rasistisk.

Gå til kommentaren

Kildevurdering og faktaopplysning: Nei takkl

Publisert rundt 4 år siden

Tilbake til null:

Akerhaug sier:

«Bortsett fra at mannen av ikke-vestlig opprinnelse som tilsynelatende ubekymret for sine omgivelser urinerer på gulvet Ikke i skjul, nei, han snur seg, slik at alle kan se hva han gjør.
Før han deiser ned i bakken, tar tre eller fire armhevninger og beveger seg videre

 

1.      Hvordan vet Akerhaug at den som urinerte var av «såkalt ikke vestlig opprinnelse»? Han sier ikke mer enn dette.

2.       Akerhaug forteller oss absolutt ingen ting ang. om denne mannen aktiv holder i sin kukk og demonstrativ tisser utover fra veggen, eller som svært mange som urinerer i dusj og badeanlegg (mer eller mindre synlig) – noe som er en menneskelig reaksjon på varmen i dusjen og lyden. (som Mona Nesje skriver)

 

Som jeg kan konstatere treffer han sitt mål.  Selvsagt er det rasisme å slenge ut slike påstander – underforstått om muslimer som normoppløsere

Er dere ikke flaue å forsvare slike udokumenterte utsagn?  

Betegnende nok er det, bortsett fra Per Enger at ingen har tatt seg «nær av» En badevakt snakker ut!

Kritisk kildevurdering og faktaopplysning: Nei takkl

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1231 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1225 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1212 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
1 dag siden / 908 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 592 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere