Solveig A. Wahl

Alder: 80
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

1000 menn og kildekritikk

Publisert over 2 år siden - 3303 visninger

Det er forstemmende å lese innlegg og kommentarer her på Verdidebatt om hendelsen i Köln. Jeg har ikke funnet én som bryr seg om hva som egentlig foregikk. Ingen avventer resultater av etterforskningen.

Hvor er det blitt av anstendige menneskers kildekritikkr?

«Vi burde nøre opp under flyktningmotstanden», lyder en parole (#7)

 

Hvor kommer tallet 1000 fra? Hva vet vi? Og hva vet ikke? 

 

Hva vi vet? Ifølge politiet hadde ca 1000 personer nyttårsaften samlet seg på plassen foran hovedbanestasjonen, hovedsakelig unge menn. Mange av disse var svært alkoholpåvirket og fyrte av fyrverkeri ukontrollert. Stemningen var aggressiv. Politiet har allerede da midlertidig arrestert flere av disse.

Påde få tilgjengelige mobilvideoene som viser hendelsene nyttårsaften og som er lagt ut på nettet, kan man se mange mennesker i en gruppe, inkludert unge menn, så vel som par og grupper av kvinner. Fyrverkeri fløy inn i mengden, noen mennesker flyktet da til trappene ved Domen.

I de nevnte tumultene ble kvinner omringet, seksuell berørt og ranet. Politipresident Albers snakket om seksuelle overgrep.

På Hohenzollern brua arresterte politiet to personer fra Nord-Afrika, mistenkt for tyveri, men ikke på grunn av seksuelle overgrep.

På skinnegangene ved stasjonen arresterte politiet fem andre menn tidlig søndag morgen (3. januar), mistenkt for tyveri. To av dem ble satt i varetekt. Det ble rapportert om at de tiltalte kort før tyveriene hadde trakassert flere kvinner.

Prer dags dato har politiet identifisert 16 mistenkte. De fleste mistenkte er fortsatt ikke kjent ved navn, men på video eller videoopptak er de klart identifiserbare

 

Hva vi ikke vet Hvem gjerningsmennene er. Ifølge politimesteren Wolfgang Albers beskrev vitner lovbryteres utseendet som "nordafrikanske". Myndighetene har ingen bevis for at det dreier seg om flyktninger.
 
Ifølge avisen Kölner Stadt Anzeiger’ er mange av de mistenkte godt kjent for politiet, og de kjenner hverandre innbyrdes. Indikasjonene gå i klar retning av disse lovbryteres kjente intensivitet, men med flyktninger har dette ingenting å gjøre.

Antall lovbrytere er også uklart. Størrelsen på grupper av lovbrytere varierte ifølge vitner fra to eller tre opptil 20 personer, ifølge politiet. På stasjonsplassen var det ifølge lokale myndigheter nyttårsnatten (1. januar) ca 1000 feststemte mennesker. Handlingene ble, ifølge politiforbundet begått i en menneskemengde bestående av mer enn 1.000 sterkt beruset personer". Dette betyr ikke at alle disse menneskene er mistenkt. Hvor mange antatte gjerningsmennene i mengde som begikk slik udåd, er ukjent.

Kilde

5. januar 2016, kl. 14:56  / oppdatert 7. januar 2016, kl. 13:32  

 .

Gå til innlegget

1000 menn og kildekritikk

Publisert over 2 år siden - 25 visninger

Det er forstemmende å lese innlegg og kommentarer her på Verdidebatt om hendelsen i Köln. Jeg har ikke funnet én som bryr seg om hva som egentlig foregikk. Ingen avventer resultater av etterforskningen.

Hvor er det blitt av kildekritikken til anstendige mennesker?

«Vi burde nøre opp under flyktningmotstanden», lyder en parole #7

 

Hvor kommer tallet 1000 fra? Hva vet vi? Hva vet vi ikke? 

 

Hva vet vi?

Ifølge politiet hadde ca 1000 personer nyttårsaften samlet seg på plassen foran hovedbanestasjonen, hovedsakelig unge menn. Mange av disse svært alkoholpåvirket og de som fyrte av fyrverkeri ukontrollert. Stemningen var aggressiv. Politiet har allerede da midlertidig arrestert flere av disse.

Påde få tilgjengelige mobilvideoene som viser hendelsene nyttårsaften og som er lagt ut på nettet, kan man se mange mennesker i en gruppe, inkludert unge menn, så vel som par og grupper av kvinner. Fyrverkeri fløy inn i mengden, noen mennesker flyktet for fyrverkeri til trappene ved Domen.

I nevntetumult ble kvinner omringet, seksuell berørt og ranet. Politipresident Albers snakket om seksuelle overgrep.

PåHohenzollern brua arresterte politiet to personer fra Nord-Afrika, mistenkt for tyveri, men Iikke på grunn av seksuelle overgrep.

På skinnegangene vedstasjonen arresterte politiet fem andre menn tidlig søndag morgen (3. januar), mistenkt for tyveri. To av dem ble satt i varetekt. Det ble rapportert om at de tiltalte kort før tyveriene hadde trakassert flere kvinner.

Prer dags dato har politiet identifisert 16 mistenkte. De fleste mistenkte er fortsatt ikke kjent ved navn, men på video eller videoopptak klart identifiserbar

 

Hva vi ikke vet

Hvemgjerningsmennene er. Ifølge politimesteren Wolfgang Albers beskrev vitner lovbryteres utseendet som "nordafrikanske". Myndighetene har ingen bevis for at det dreier seg om flyktninger.
 
Ifølge avisen Kölner Stadt Anzeiger’ er mange av de mistenkte godt kjent for politiet, og de kjenner hverandre innbyrdes. Indikasjoner gå i klar retning av disse lovbryteres kjente intensivitet, med flyktninger har dette ingenting å gjøre.

Antalllovbrytere er også uklart. Størrelsen på grupper av lovbrytere varierte ifølge vitner fra to eller tre opptil 20 personer, ifølge politiet. På stasjonsplassen var det ifølge lokale myndigheter nyttårsnatten (1. januar) ca 1000 feststemte mennesker. Handlingene ble, ifølge politiforbundet begått i en menneskemengde bestående av mer enn 1.000 sterkt beruset personer" ut. Dette betyr ikke at alle disse menneskene er mistenkt. Hvor mange antatte gjerningsmennene i mengde som begikk slik udåd varer er ukjent.

Kilde

5. januar 2016, kl. 14:56  / oppdatert 7. januar 2016, kl. 13:32  

 .

Anstendig debatt, takk!

Gå til innlegget

Pedigas ærekrenkelser og verbale angrep på islam er fullstendig uakseptabelt.

Bevegelsen"Patriotische Europäer Gegen Islamisierung des Abendlandes" (Pegida) har tusenvis av støttespillere til sine protestdemonstrasjoner i Dresden. Også sympatiserende aktivister fra andre europeiske land innfinner seg, skal vi tro bildene der også norske flagg veier.

Dessuten ha bevegelsen fått avleggere i andre tyske byer, og flere mennesker uttrykker sin sympati med dette anti-islamske initiativ.

Josef Schuster, ordfører for jødenes sentralråd i Tyskland tar til motmæle. Han tar muslimer i forsvar og advarer: «Vi har ikke lov til å undervurdere Pegida-personene. Bevegelsen er brandfarlig. Her samles neonazis, partier helt til høyre og borgere, som mener "endelig å kunne få lov til fri å leve ut sin rasisme og fremmedfrykt." Schuster ønsker å beskytte muslimene mot generaliserende mistanke.

Die Angst vor islamistischem Terror werde "instrumentalisiert", um eine ganze Religion zu verunglimpfen, sagte der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster. Das sei "absolut inakzeptabel".(Frykten for islamsk terrorisme "instrumentaliserer" til å rakke ned på en hel religion. Dette er "fullstendig uakseptabel")

Schuster sier klart fra, at Islamistisk ekstremisme bør tas like alvorlig som andre ekstremistbevegelser. Men sikkerhetsmyndighetene er jo "for lengst klar over dette". Derimot er Pegidas påstand om trusselen, at Tyskland blir en stat med islam som statsreligion, like "absurd, som om vi på grunn av eksistensen av høyreekstremister konkluderte med, at i morgen vil nazi-diktaturet bli gjenoppbygd".

Kunngjøring av neste demonstrasjon i Dresden vakte ubehag i den katolske kirken. Hat mot mennesker fra andre religioner og å hisse opp nasjonen har ingen ting med kristendom å gjøre, sier Kardinal Reinhard fra München. Han vil dog ikke forby sine troende å delta i de antiislamistiske demonstrasjoner. Det finnes ikke instruksjoner for dette. Enhver må avgjøre hvilket banner han vil løpe etter.

Rådsleder for Den Evangeliske Kirke i Tyskland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, derimot oppfordrer klart og tydelig sin kirke å ta avstand fra Pegida: «Til generaliserte angrep på religion, flyktninger eller asylsøkere må vi si et helt klart nei," krevde Bedford-Strohm Intervju med Deutsche Welle.

(kilde)

Den vakre domen i Köln var mørklagt da en Pegida-demonstrasjon var annonsert der. Motdemonstrasjonen «Köln auf die Strasse» samlet så mange mennesker at de få islamfiendtlige som var møtt frem, ga opp. Stuttgart auf die Strasse samlet10.000 mennesker til motdemonstrasjon under motto: Nei til Pegidas hets og rasisme.

 

Aldri mer fasisme

 

(Kilde No Fragida )

Gå til innlegget

Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Publisert rundt 4 år siden - 988 visninger

Grunnlovens paragraf 112 slår fast at alle forslag om å endre Grunnloven må legges fram før et stortingsvalg, og at de først kan vedtas i neste periode.

Denne uken skal Stortinget ta stilling til forslag om å forankre en del menneskerettigheter i Grunnloven, blant annet om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32 (2011–2012) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-182/2/ ,.

 

Her er to av forslagene til ordlyden:

Ny § 93 skal lyde:

 

Alternativ 1 B

Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Alternativ 2 B

§ 93

Ethvert menneske har rett til liv fra fødselen. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

 

 

Det er neppe sannsynlig at alternativ 2B vil få flertall. Hvilke konsekvenser vil alternativ 1 B i Grunnloven kunne få? Vil en ny§ 93 «Ethvert menneske har rett til liv»sikrer loven av 30. mai 1978 om selvbestemt abort? Eller kan den bli en juridisk felle for kvinners autonomi i de første 12 ukene av svangerskapet?

 

 

Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende uttalelse til medlemmene av Stortingets Presidentskap:

 http://kvinnesak.no/grunnlovsforlaget-om-rett-til-liv-apner-for-omkamp-om-abortloven

"Grunnlovsforslaget om rett til liv åpner for omkamp om abortloven

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening har forståelse for Stortingets ønske om å fornye Norges Grunnlov nå i 2014, men dette gjøres etter vår mening uten at de fulle konsekvenser av de nye bestemmelsene er analysert. Landsmøtet peker på at når en grunnlovsbestemmelse først er vedtatt, har Stortinget ikke lenger kontroll med hvordan denne blir tolket og anvendt av domstolene. Dette gjelder også når det er tatt inn uttalelser i forarbeidene om tolkingen av bestemmelsen. Landsmøtets bekymring gjelder særlig forslaget til utforming av bestemmelsen om rett til liv som ser ut til å ha tilslutning fra Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall, nemlig formuleringen ”Ethvert menneske har rett til liv” foreslått som første ledd i ny § 93. Etter vårt landsmøtes syn vil denne ordlyden kunne åpne, om ikke nå så i fremtiden, for å gjøre gjeldende i en sak for domstolene at abortlovens bestemmelser er i strid med Grunnloven fordi livet starter allerede tidlig i svangerskapet.

Landsmøtet i Norsk Kvinnesaksforening oppfordrer derfor Presidentskapet til å sørge for at vedtak av en bestemmelse om retten til liv foreløpig utsettes til det foreligger en bestemmelse som sikrer at retten til abort ikke angripes ved domstolene.

 Vedtatt av landsmøtet 10. mai 2014

På vegne av Norsk Kvinnesaksforening

Margunn Bjørnholt

leder"

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Faktafundamentalisme
av
Erlend Waade
rundt 8 timer siden / 125 visninger
1 kommentarer
Døden i livet
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 16 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
VARSLAREN
av
Rita Esperø Hansen
rundt 19 timer siden / 300 visninger
0 kommentarer
Er Trump eller USA krigshisseren?
av
J.K. Baltzersen
rundt 19 timer siden / 100 visninger
0 kommentarer
Dropp 50 årsregelen
av
Martin Enstad
rundt 20 timer siden / 193 visninger
0 kommentarer
Skattebetaling som krav
av
Hans Morten Haugen
rundt 21 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
Forstandig teknologi
av
Vårt Land
rundt 22 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 4 timer siden / 2515 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvis helvete er virkelig...
rundt 5 timer siden / 6881 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvis helvete er virkelig...
rundt 5 timer siden / 6881 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2515 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Hvis helvete er virkelig...
rundt 6 timer siden / 6881 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Bryr ikke palestinavenner seg om barna i Gaza
rundt 6 timer siden / 521 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2515 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 7 timer siden / 2515 visninger
Erlend Sundar kommenterte på
Bryr ikke palestinavenner seg om barna i Gaza
rundt 7 timer siden / 521 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Faktafundamentalisme
rundt 7 timer siden / 125 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 8 timer siden / 2515 visninger
Roald Øye kommenterte på
Forsinket gratulasjonshilsen til Israel på 70-årsdagen 14. mai 2018.
rundt 8 timer siden / 285 visninger
Les flere