Leif Lysvik

Alder: 66
  RSS

Om Leif

Samfunnsinteressert og engasjert mann fra nord.
Opptatt av norsk politikk, klima, DNK og Midtøsten.

Følgere

Selv om regjeringsforhandlinger og de sonderinger som er nødvending ikke er kommet i gang i Tel Aviv, er det klart at haukene i israelsk politikk vil regjere de kommende år.

Det blir mer av den samme politikken som ikke virker, som ikke gir Israel sikkerhet, og som heller ikke gir rettferdighet for palestinerne.

For de som hadde håpet at valget skulle bidra til at fredsforhandlingene skulle komme i gang igjen, er valget en skuffelse. Netanyahu er klokkeren på at han ikke vil ha en palestinsk stat. Det må bety en fortsatt okkupasjonspolitikk, og det må bety at en vil forsetter å bryte folkeretten med å etablere nye bosettinger på okkupert land.

Norge kan ikke passivt være tilskuer til at palestinerne blir undertrykt og trakassert. Tiden er overmoden for etableringen av en palestinsk stat, og tiden er moden for at Norge anerkjenner staten Palestina. 70 prosent av FNs medlemsland (135) nå har gjort. I løpet av høsten har parlamentsflertall i Storbritannia, Spania, Frankrike og Irland stemt fram uforpliktende vedtak om å anerkjenne Palestina som stat. Også i Danmark og Finland er det stor vilje til å anerkjenne Palestina, slik Island allerede har gjort.

Målet om en selvstendig palestinsk stat har vært en sentral del av norsk midtøstenpolitikk i flere år, og er også den nåværende regjeringens uttalte mål. Likevel har norsk politikk fram til i dag vært basert på at staten Palestina ikke kan anerkjennes før det foreligger en avtale mellom partene. En slik avtale vil en ikke få med Netanyahu som statsminister, vi kjenner hans uttalelse fra valgkampen om at«det blir ingen palestinsk stat på min vakt». Dette kompromissløse budskapet gjør at Norge ikke kan vente på en framforhandlet avtale mellom Israel og Palestina – og da er valget for Norge enkel: de må anerkjenne Palestina som en egen stat så snart det er praktisk mulig. 

Gå til innlegget

Hvorfor tilgir muslimer, men ikke jøder?

Publisert over 5 år siden

Hvorfor tilgir muslimer, men ikke jøder?

Kan det ha noe med gudsbildet å gjøre? Kan det ha noe å gjøre med at jødenes Gud ikke elsker sine undersåtter, at han ikke bryr seg om hvem som går fortapt eller ei? Kan det ha noe med at professor Tullerud har rett i jødedommen er en milliard ting, men feil allikevel? Ligger svaret i at jødedommen ikke er avgrenset til noe, men inkluderer alle og alt, og derfor ikke kjenner tilgivelsens kraft, for det er ingenting å tilgi for?

 

Om jeg på ramme alvor hadde skrevet det som står over her ville jeg, med rette, blir stemplet som rasist ogantisementitt. Mange ville rykket ut og gitt meg rødt kort, og framholdt at dette sprer hat og rasismen, dette kan du ikke la stå. Moderator ville begynt å lete etter Delete knappen på tastaturet…..

Men det er altså greit når det ikke er den jødiske religion en rammer. Da kan en publisere og få likes for at en par milliarder mennesker i verden tilhører en religion som ikke tilgir, som ikke kjenner tilgivelsens kraft – og at de ikke har en gud som ikke bryr seg.

Gå til innlegget

Uforståelige politiske holdninger

Publisert over 5 år siden

Det er blitt alt for mye humanitet i politikken sier en av de profilerte debattantene på VD, og får mage «likes» på en slik uttalelse. Store Norske leksikon definerer humanitet som; «Humanitet, menneskelighet; menneskevennlighet, skånsomhet.» Ja, norsk politikk har basert seg på humanitet, og det har skapt et av verdens beste land å bo i – men nådeløst konkluderes det, og det applauderes, til at det er for mye humanitet u den norske politikken.

Like skråsikkert er det debattanter som finner det uforståelig at skal ha gi lengeværende asylbarn rettigheter - og ministeren som er under etterforsking for om han har lurt Stortinget, og sendt lengeværende unger ut av landet i strid med den parlamentariske avtalen blir heiet på som en helt, og geniforklart. 

Senterpartiet blir idiotforklart når de trekker støtten til regjeringas forslag om tiggerforbudet – for fattigdom og tigging er en uting som flere av debattantene her vil ha slutt på. 

Den rasistiske organisasjonenePegida får heiarop fra en rekke av de debattantene på VD. Ja, fra noen av de samme som gir uttrykk for et berettiget frykt for fremmedhat og rasisme som rammer jøder – men det er ikke et prinsipielt standpunkt. En kan diskriminere og trakassere, men ikke alle. Forstå det den som kan.

 

Dette er politiske holdninger som for de fleste av oss er ukjent og spesielle, men her på VD lever de. Her får de «likes», Et merkelig sekulært samfunn vi lever i….

Gå til innlegget

Fra 1. april i år blir Palestina medlem av ICC http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/01/un-chief-palestine-join-icc-april-1-20151725815876826.html

 

 

Hva det innebærer synes uklart. Mange norske medier har ensidig slått fast at det vil innebære at Palestina vil trekke Israel inn for retten for brudd på folkeretten når det gjelderbosettingene, kolonisering, muren, blokaden, bombingen av Gaza og kollektive avstraffelser. 

Flere forskere mener at det kan bli vanskelig for palestinerne å få Israel dømt, En av dem er forsker Cecilie Hellestveit, som jeg har sett si at det mangler bevis på de israelske krigsforbrytelsene. Så er det klart at også Palestina kan bli dømt for krigsforbrytelser av ICC. Mens andre tror at de israelske overgrep er for politisk til at ICC vil dømme. En dom vil terge USA – og er ICC domstolen så uavhengig at den er upåvirkelig av hva USA vil menes? USA og Russland har signert, men ikke ratifisert traktaten om den internasjonale straffedomstolen(engelsk:International Criminal Court derav ICC)

Det er også klart at ICC domstolen bare vil dømme om forbrytelser er skjedd etter 1. juli 2002, datoen da traktaten ble vedtatt. Så ikke under noen omstendigheter vil ICC dømmer I/P for krigsforbrytelser før den tid – men om en vil tillegge forbrytelser begått før 2002 større betydning fordi de har pågått i mange 10 år er uklart, men fult mulig.

Israel har reagert med raseri på Abbas' initiativ for å få Palestina som medlem av ICC og mener palestinerne ødelegger fredsprosessen. Som straff for Palestinas ICC-søknad har Israel holdt igjen nesten 1 milliard kroner i skatter og avgifter som landet har krevd inn på vegne av palestinerne. I kjent stil har Netanyahu stemplet søknaden som hyklersk og slått fast at Hamas' aktiviteter ville gjøre en palestinsk tilslutning til ICC mer skadelig for Palestina enn for Israel. Da henviser han nok til eventuelle krigsforbrytelser begått av Hamas.

Israel er ikke medlem av ICC, menDen internasjonale domstolenhar jurisdiksjon over mulige forbrytelser som er skjedd på medlemslandenes områder, så det holder for å få en eventuell rettskraftig dom at Palestina er medlem av ICC.

Det er valg i Israel om to måneder. Et valg som (igjen) er svært viktig for både fredsprosessen og for interne israelske forhold. Det Palestinske ICC medlemskapet kan tirre israelere, og fremme den ekstreme høyresiden i Israel, slik at israelsk politikk overfor palestinere blir mer aggressiv.

Det blir spennende å følge hva som skjer – men tiden er overmoden til at det internasjonale samfunn skal sitte som passive vitner til de israelske overgrepene mot palestinerne.

 

 

Gå til innlegget

Har NRK gått av hengslene?

Publisert over 5 år siden

Jeg har i dag hatt NRK TV1 på i bakgrunnen mens jeg har arbeidet – og i timesvis har de hatt direktesending om en ung gutt fra Drammen som skal til underholdningsbransjen i Barcelona.

 

Martin Ødegaard er helt sikker en vellykket og flink ungdom. Jeg håper at han gjør suksess med ballen i Real Madrid, og jeg håper at når sine mål. Men det er uforståelig at almenkringkastere NRK kan vente flere timer på en pressekonferanse i Barcelona, mens mer eller mindre kompetente «påsegforståere» kommenterer og gjetter på hva som vil skje med Ødegaard i Spania. Det er sikkert spennende for klassekamerater å kommentere og vurdere unggutten på direktesendt TV. Men skal virkelig NRK sende dette direkte. Det er i tradisjon til CNNs «Breaking news» at NRK time etter time dekker en fotballovergang. De avlyser andre oppsatt program, de de bygger opp spenning og forventninger som om en skulle lande et bemannet romfartøy på Mars. Mens det er en ung gutt, med talent for å trikse med en ball, som skal til underholdningsmanesjen. Perspektivløst og uforståelig prioritering av NRK.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere