Tor Inge Skjøtskift

Alder: 0
  RSS

Om Tor

Professor emeritus Universitetet i Bergen

Følgere

Gi ideell sektor en større plass de neste fire årene – og vi vil være med å supplere det offentlige tilbudet og gi innbyggerne et bredere tilbud.

Privat eller offentlig? Mange argumenterer med at helsetjenestene er finansiert av det offentlige og derfor bør ikke fellesskapets penger tas ut som overskudd og profitt til private eiere. Motargumentet er gjerne at dersom private driver mer effektivt, får brukerne og dermed samfunnet mer igjen for pengene – selv om altså «noe» forsvinner.


Vrir diskusjonen

Denne forenklede polariseringen vrir, etter min mening, diskusjonen i en unyansert retning. For dette bør ikke handle om hvor økonomisk effektivt en virksomhet drives, men hvor godt den drives – sett fra brukernes ståsted. Enten vi snakker om barn i barnehage, barnevern, psykiatri, rusomsorg, rehabilitering eller eldreomsorg. Og «godt» i denne sammenheng må handle om mer enn økonomi.

Forskjeller i kvaliteten på tjenestene relatert til de ulike aktørene er vanskelig å måle, og forsøkene som har vært gjort, gir ingen entydige konklusjoner. Det man kan si, er at ideelle organisasjoner har noen særpreg som kommersielle private aktører mangler. De har i utgangspunktet stor interesse for og bred kontaktflate mot marginale miljøer og utsatte grupper gjennom frivillighetsarbeid. Med et formål om å hjelpe og uten profittmotiv, vil ideelle organisasjoner lettere kunne utvikle tilbud som er tilpasset individuelle behov hos smalere brukergrupper.


Svare på behov

Ideell sektor har lang historie som innovatører og sosiale entreprenører. Vi skal fortsette å levere på dette samfunnsoppdraget ved å svare på behov, utvikle tjenestene og løse samfunnsoppgaver i samarbeid med kommuner, helseforetak, statlige myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Et eksempel på dette er Lukas Hospice, en palliativ enhet for lindrende behandling, som vi i Lukas Stiftelsen åpnet i sommer. Det er mangel på plasser som tilbyr døende mennesker og deres pårørende verdighet og omsorg i livets siste fase. Mangelen bekreftes av politisk ledelse i Trondheim og flere av nabokommunene. Vi så et behov, utviklet tjenesten og vil bidra med å løse denne samfunnsoppgaven.

En annen forskjell er at mens mange av de kommersielle aktørene selges eller slås sammen til store kjeder for å øke utbytte, er de fleste ideelle organisert som selvstendige stiftelser som skal tjene formålet.


Øke andelen

Det er et politisk og juridisk handlingsrom for å reservere drift av helse- og omsorgstjenester til ideelle. Stortinget har vedtatt å øke andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som er organisert og drevet av ideelle virksomheter.

Regjeringsplattformen anerkjenner at ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet og utgjør et viktig alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet. Regjeringen vil sikre ideelle aktører frihet fra statlig overstyring og gode rammebetingelser som ivaretar sektorens egenart.

Et eksempel er Bystyret og Formannskapet i Trondheim som de siste årene gjort flere vedtak for å styrke bruk av ideell sektor. Økonomiplan 2018-2021 fra sentrum-venstrepartiene har flere eksempler på prioritering av ideelle og frivilligheten, og klare bestillinger om oppfølging fra Rådmannen. Vi forutsetter at den nye politiske plattformen følger opp disse vedtakene og føringene.


Stolt historie

Lukas Stiftelsen og mange andre i ideell sektor er innovatører og sosiale entreprenører med lang og stolt historie. Tilbud er ofte etablert og driftet lenge før behov ble sett og ivaretatt av det offentlige. Nyetableringer er basert på ønske om å tilby kvalitativt gode tilbud som gjør en forskjell for utsatte grupper. Virksomheten har et sosialt og ikke finansielt formål med avkastningskrav til investorer og eiere. Eventuelt overskudd går tilbake til formålet og brukes til å utvikle og forbedre tilbudet ytterligere. Et godt eksempel på andre ideelle organisasjoner er Trondhjems hospital som har vært i kontinuerlig drift siden 1277, og som samarbeider nært med Trondheim kommune om ulike omsorgstjenester. Andre ideelle organisasjoner som gjør betydelig innsats i Trondheim og Trøndelag er for eksempel, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Frelsesarmeen og Røde Kors. Sterke organisasjoner basert på en kombinasjon av høy faglig kompetanse, engasjerte ansatte og frivillig arbeid.

Vi må altså ikke «glemme» de mange ideelle organisasjonene og den sentrale rollen de spiller og har spilt i helse- og omsorgstjenester i en polariserende debatt om offentlige kontra kommersielle private tjenester. Da risikerer vi å kaste vrak på erfaring, kompetanse, omstillingsevne og ikke minst engasjement som trengs i et samfunn hvor stadig flere faller utenfor og trenger hjelp på sine premisser.


Føringene legges nå

Vi i Lukas Stiftelsen ønsker å utfordre politikerne til å ta et klart standpunkt til hvilke premisser de vil legge til grunn i nyetableringer i sine anbudsinvitasjoner. Ideell sektor bør i større grad få være med og bidra til enda bedre helse- og velferdstjenester for innbyggere. Vi utfordrer derfor samtlige politiske partier til å besøke de ulike aktørene i ideell sektor, bli kjent med oss og bruke handlingsrommene for på den måten å sikre mangfold i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere