Morten Andreassen

Alder: 46
  RSS

Om Morten

Følgere

..for det stopper ikke der, I lag med flere tøves det også om evolusjon, evolusjonsteori, abiogenese, Ja vitenskap generelt, men disse spesielt.

Her kommer et utdrag for hvorfor man kan konkludere for at det tøves. 

Sigurds tekst i kursiv.  


Men her har Voje laget seg en stråmann å argumentere mot. For ID og BioCosmos handler ikke om noen konflikt mellom tro og vitenskap.

--

Hvorfor bruker du utelukkende religiøs vinkling. Du prater om darwinister og ateister og ingen vitenskap. Hvorfor lager du skille mellom disse ?

Et hyl for flokken ?


For eksempel forteller alle evidenser at til og med et protein ikke oppstår tilfeldig og av seg selv, men at proteiner kun blir til ved informasjon.

---

Hvilke evidenser, hvilke bevis har du for at proteiner ikke kan oppstå spontant og random  ? (husk dette er svært drøye påstander, og at du skal kunne føre et bevis for et negativ er i seg selv oppsiktsvekkende, men det er bare starten av problemet ditt ved at vitenskapen har allerede motbevist deg). Du må ikke bare motbevise vitenskapen og SÅ får du føre bevis for din påstand. Vel, unødvendig å be avisene holde av overskriftene.

Skulle du ha rett (noe du ikke har) er du ikke kommet en millimeter lenger med påstanden om en designer. Du er kommet til ”jeg vet ikke hvorfor” og det åpner ikke for ”jeg vet hvorfor likevel – en designer”

Darwinister forklarer…

--

Hvem bryr seg hva darwinister forklarer (hvem er det egentlig ?). Er  det ikke MYE viktigere å vite hva vitenskapen forklarer (men du er kanskje ikke interessert).

Men hvis et protein ikke kan mutere til et annet protein med helt ny funksjon, så kan heller ikke en art utvikle seg til en annen art som krever helt nye proteiner!

---

Det finnes eksempler av proteiner helt nye egenskaper uten en eneste endring i DNA/RNA, hvordan passer disse inn her ?

Teoretisk kan en eneste DNA/RNA mutasjon kan endre et helt protein, har du tatt høyde for dette?

Nå er vel også nærmere 99% proteinene de samme (og langt på vei identiske) for mennesket og sjimpansen, hvordan passer dette inn.

Ser virkelig ikke poenget ditt.

På samme måte med den påståtte abiogenesen. Her også påstås det at denne første levende celle må ha vært mye enklere enn noen celle som eksisterer i dag (for ellers ville en tilfeldig abiogenese vært umulig). Men igjen så er dette kun en tro, - et postulat ateistene trenger for å bevare sin ateistiske tro.

---

 • Abiogenese er ikke evolusjonsteori. Hvorfor blander du disse sammen ?
 • Om du mener at første levende celle må være identiske slik vi ser de i dag får du ta dette for egen regning. Det er logisk og helt naturlig å argumentere for at liv har startet med enklere utgangspunkt enn hva millioner av år med evolusjon har produsert. Kan DU argumentere mot vitenskapen og FOR din påstand. Svaret er innlysende NEI på begge.
 • Du viser også ditt sanne ansikt ved å referere til ateisme og ikke vitenskap, hvorfor ?
 • Ateister trenger ikke noe postulat, kjenner du til hva ateisme er.
 • Det er ikke et problem at vitenskapen er åpen og redelig med å fortelle hva, hvordan og hvorfor de argumenter slik de gjør

Ateistene derimot, er fullstendig avhengige av å tro på darwinismen. Ellers ville de måtte oppgi sin ateistiske tro, - selve sitt livssyn og ideologiske fundament!

---

Bare glem spørsmål 4 ovenfor. Her beviser du at du ikke vet hva ateisme er.

Kan du ikke bare spørre noen ateister, du finner de over alt, så slipper du dette med at DU skal diktere hva andre tror/ikke-tror på. Det er rett og slett skammelig av deg. Ateisme og ateister er ikke avhengig av Darwin, evolusjon, gravitasjon eller skummet melk for sitt livssyn. Alt som trengs har fravær av guder som noen påstår eksister, og det har vi plenty av. Det er DU som må bevise din gud og så lenge du ikke greier det, er ateisme den mest fornuftige og ærlige/redelige utgangspunktet. Men for et tema som ikke handler om guder og tro har du jaggu høyt fokus på det.

De siste 70 årene har man brukt enorme summer på å forsøke å få en levende celle til å oppstå tilfeldig, men man er ikke en gang i nærheten!

--

Rart, jeg har fulgt med dette fagfeltet i ca 20år. Har aldri sett slikt forsøk. Kan du gi meg noen referanser.

Vet om tilfeller der de har forsøkt (og med delvis suksess) med aldri har det vært snakk om tilfeldigheter.

Når de vitenskapelige argumentene mangler, blir hersketeknikker og stråmenn eneste mulighet. Slik Vojes innlegg er full av.

--

Ohh. The irony…

Det svært så slående at du beskylder andre for stråmenn og uredeligheter så er du full av det selv. Du greier ikke gjøre noe for dine egne påstander annet en å rakke ned på ateister. Akkurat som at så lenge du finner/lager noe dritt å kaste på ateister så blir det liksom gyldighet i påstandene dine. Vel du tar feil.

samt darwinismens stadig mer mangelfulle forklaringskraft,

---

Jeg vet ikke hva darwinismens forklaringskraft er for noe. Ikke tror jeg at du eller vet det. Uansett, hvorfor ikke hente forklaringskraften fra vitenskapen ? Og per i dag så finnes det ingen annet vitenskapeligforklaring som står sterkere enn evolusjonsteorien. Skal du angripe noe pga manglende vitenskapelig tyngde kan du faktisk velge hvilken som helst annen, inkludert gravitasjonsteorien. Men nå vet jo alle sammen at kreasjonisme/IC/ID aldri har handlet om ønske vitenskapelige forbedringer.

Men det er for ateistene, at vitenskapen kommer i konflikt med troen.

--

Du har ikke begrunnet noen av dine påstander gjennom hele innlegget, heller ikke denne. Må bare si at det fascinerende å lese at voksne folk kan være så bombastisk om tema de åpenbart ikke forstår. Det må virkelig trist å bry seg så lite om hva man skriver.

Gå til innlegget

Hva intelligent design (ID) ikke er.

Publisert 5 måneder siden

Det er nok mye ID ikke er, men fremst av alt er det ikke en forklaring på noen som helst. Det er tilsynelatende en samling av ”jeg vet ikke – derfor ID”, ”vitenskapen kan ikke forklare – derfor ID”

Kjell Tveite ramser opp flere synspunkter på hva id er. Og det starter med at han mener det er det sterkeste alternativ til evolusjon. Det er ikke overraskende at det ikke medfører riktighet. I motsetning til ID er evolusjon er et observerbart faktum. Evolusjon er det det er og det observeres daglig. Det finnes ikke, og er heller ikke nødvendig med noe alternativ til. Det vil i såfall være å innføre et nytt begrep for de samme observasjonene, og hva er poenget med det.

Jeg vil ta noen av synspunktene til Tveiter (i kursiv).


 • 1) ID beskjeftiger seg utelukkende med å beskrive  funn i naturen, og er overhodet ikke opptatt av teologi.

ID beskriver i så fall disse funnene svært dårlig. Så dårlig at det i mange tilfeller er ”funnene” arrangert slik at konklusjon alltid blir den sammen – en designer.

Du må være rimelig uredelig om du går rundt å påstår at denne designerne ikke er gud.


 • 2) Selv den enkleste celle er mer kompleks enn noe vi mennesker har laget. Alle livets stoffskifteprosesser må følge en plan.

Slike celler er laget av mennesker, og enda mer avansert enn de levende cellene.


 • 3) DNAs opprinnelse. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan DNA ble til.

Om vitenskapen ikke kan forklare, er det ikke bare å slenge inn en forklaring. En tom påstand er heller ingen forklaring. Man har også bevis for at det finnes byggesteiner for DNA i verdensrommet. Så enten er denne professoren feilsitert, eller så tar han feil. Dessuten så har vi det faktum at DNA dannes, helt naturlig, i kroppen vår (og alt annet levende) i mengder. Hvordan dette skjer er kjent i detalj.


 • 4) Vitenskapen kan heller ikke forklare hvordan DNA kan inneholde målrettet og spesifisert informasjon.

Igjen om vitenskapen ikke kan forklare, så kan i alle fall ikke ID det heller. Det ironiske i at det såkalte junkDNAet er meget sterke bevist for evolusjonsteorien.


 • 5) Det neste område hvor ID representerer en god forklaring, er livets nano-maskineri. Hver eneste celle har tusenvis av motorer som utfører helt spesifikke oppgaver. Oppskriften for disse motorer ligger i DNA.(Hvordan  er det mulig?) Manualen for deres arbeidsoppgaver ligger også i DNA. Disse motorer er bygd av proteiner som må passe sammen strukturelt og funksjonelt.

Jeg må nesten påpekte at det legges ikke frem noen dokumentasjon på ID’s forklaring. At ”oppskriften” finnes i DNA er mulig, og om du leser en studie på tema vil du i detalj se hvordan det er mulig.

 

 • 6) Jeg vil omtale én av disse motorer, Kinesin, som flytter lass fra et sted i cellen til et annet sted. Det betyr at Kinesin mottar konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver.

Nei, kinesin mottar ikke konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver, den har bare EN oppgave. Den forflytter seg ved bruk av energi. Dette er temmelig nøyaktig slik muskler fungere i alle dyr inkludert oss. 

Dessuten så vet man svært mye om forskjellige kinesiner hvor de kommer fra og hvordan de virker. Les f.eks denne.


 • 7) Et lite spørsmål: Hvordan klarer kroppen å lokalisere nøyaktig dette genet som ligger i et DNA med 3.2 milliarder bokstaver hvis man utelukker intelligent årsak i livet?

Fortsatt er det slik at du ikke forstår svaret, derfor ID. Dette er ikke noe annen en ”god-in-the-gap”. Har du prøvd å finne ut hva man faktisk vet om dette, eller er det ikke viktig for deg.

Man har svært omfattende kjennskap til slik genregulering, både for hemoglobuling og andre gener. Man vet faktisk så mye om dette at det jobbes med å lage menneskeskapte systemer for genregulering av kunstige gener. Dette er intelligent design, basert på kunnskap om naturen. Men det er selvfølgelig ikke den designeren du er utetter. Se f.eks her og her


 • 8) Denne åpning er utstyrt med evnen til å kontrollere det som skal passere, og slipper ikke gjennom et m-RNA med feil. M-RNA blir merket med en oblat med "adressen" til det rette ribosom- slik som vi merker et brev med postkode.

Nei, det er plenty med mRNA som forlater kjernen med feil. Sannsynligvis (uten at det er feil) er det ingen mRNA som forlater kjernen som korresponderer direkte til det DNAet de kommer fra, samtlige er blitt endret på flere måter.

Dessuten så er det ikke riktig at et mRNA har en adresselapp til det rette ribosomet. Det finnes universelle sekvenser som blir gjenkjent av ribosomer men det er ikke slik du beskriver det. Og det er på ingen måte slik man merker med postkode.


 • 9) ET høna-eller-egget problem: Proteiner kan ikke bli til av seg selv. Livets proteiner dannes i ribosomet. Når det første protein skulle dannes, måtte det skje i ribosomet. Nå består ribosomet av 50 proteiner, og dessuten ligger ribosomet i en celle som består av hundretusener proteiner.  Så når det første protein i livet skulle dannes, måtte det allerede  eksistere en stor rekke proteiner.....

Ingen av proteinene i ribosomet er direkte involvert i dannelsen av nye proteiner. Det er slettes ikke nødvendig å påstå at du trenger en stor rekke proteiner osv. Sannsynligvis er ikke proteiner nødvendige i det hele tatt. Dessuten har dette ingenting med evolusjonsteori å gjøre.


 • 10) Jeg ser ingen annen forklaring enn at den  som skapte livet, visste at det undertiden kan opptre dehydrering (som hos barn er meget alvorlig). Derfor laget Han et system som ville bli aktivert ved behov.

Har du sett etter forklaring. Har du undersøkt hva man kjenner til av regulering over cellemembran (det er planter som har cellevegg).

Dette er bare nok et eksempel på jeg vet ikke så derfor ID.

Hele begrepet er ikke annet en intellektuell forsøpling, det er nettopp det kreasjonisme var/er, det irredusibel kompleksitet var/er, og det intelligent design er.

Gå til innlegget

Røyne på for hvem, for hva og hvorfor ?

Det er ingenting i innlegget ditt som skulle få vitenskapen til å løfte på øyebrynene. Innlegget er mer et hyl for flokken. Et hyl fordi det er funnet føde i penger fra en riking. Dette er heller ikke noe nytt, det er mye penger i kirken og religion generelt, men det betyr ikke at de har rett.

Det er også slik at de du siterer skal man være forsiktige med å gi rett. Det er personer i et svært pengesterkt miljø. Det er et miljø som har eksistert lenge, de var lenge forkjempere av kreasjonistpropaganda og ville ha dette inn i det amerikanske skolesystemet. Dette ble stoppet i rettsalen med klar beskjed om dette var religion, ikke vitenskap. Men gruppen tok ikke dette som et nederlag, de døpte likegodt om hele kreasjonisme til intelligent design, rett og slett ved søk og erstatt funksjonen i en tekstbehandler.  Dette ble også oppdaget og ente i en heller ny flau rettsak der konklusjonen var ID er kreasjonisme - same shit, new wrapping.

Dette er gammel nytt, men det er heller ikke kommet noes mer nytt etter det. Joda, selvfølgelig krøp de tilbake til hulen med halen mellom bena og begynte å legge frem nye mulighet for å gå trakket religionen deres inn skolen. 

Du skjønner, det er det som er det viktigste. få religionen inn i skolen, slik at barna kan bli hjernevasket før fornuften og egne meninger tar dem.

Evolusjon er knekkstanga da det er så lett å lage konflikt mellom den og den religiøse doktrinen.  Men det trengs også en skurk for reddende superhelt religion. Og her velger man Darwin, en man som har vært død i snart 140 år.

Hvorfor tror du at evolusjonsteorien er den samme i dag som da Darwin la den frem. Hvorfor tror du at det ikke er noen fremgang innen vitenskapen.

Jeg er forundret over at du fokuserer slik på en forlengs død person. Selvfølgelig er det en grunn til dette, det er nok nøye utvalgte ord.

Et hyl for flokken !

Gå til innlegget

Evolusjon – hvorfor er det så skummelt ?

Publisert over 1 år siden

Har kommer slutten av del 1 som pga lengde restriksjoner måtte deles opp.

D) Evolusjon, det er bare en teori det.

Utsagnet er svært vanlig og utsagnet bommer kraftig på blinken.

Evolusjon er både observerbar fakta og en vitenskapelig teori (se ovenfor).

Men ha det også klart at en vitenskapelig teori ikke er det samme som en husmor teori. Det er bevis satt i system, og for evolusjon er disse bevisene i overflod sammenlignet med andre teorier.

Det er heller ikke en hypotese og en teori kan ikke bli en lov. Vitenskapelige teorier står over vitenskapelige lover ved at også lovene inngår i forklaringsmodellen. Innen evo.t finnes det flere lover, f.eks arvelovene fra Mendel.  Lovene er ikke absolutt og sannsynligvis har alle lover flere unntak, Mendels inkludert.

Se f.eks nettsiden http://www.notjustatheory.com/ for mer informasjon vedr. vitenskapelige lover.

Er det mulig å forkaste en vitenskapelig teori. JA, det er mulig, men da må den også erstattes med noe som forklarer bevisene på en bedre måte enn originalen.

Alle teorier er dynamiske ved at de tilpasser seg nye opplysninger og beviser. F.eks har evo.t innlemmet DNA bevis som en helt sentral det av teorien. Dette var beviser som Darwin ikke hadde tilgjengelig. Forståelsen av arvematerialet styrker evo.t ved at de passer 100% inn langs den røde tråden.

G) Hva er meningen med evolusjonsteorien.

Som det er blitt sagt av AE. Lund  her inne: ”Det skal godt gjøre å tenke seg noe som er mindre logisk sammenhengende med mening enn evolusjonsteorien

Utsagnet er så dårlig, et det med første øyekast er klart at dette ikke er rett. Men ser man etter så er det faktisk så ille at det er ikke engang galt. Det er så absurd, en ordsalat av ugress.

Hva er meningen med gravitasjonsteori, hva er meningen med atomteori osv. Det er tydelig at det som gjøres er å blande menneskelige følelser og handlager inn i vitenskapelige modellen på hvordan naturen virker

Hvorfor.. Hvorfor skal man ikke kunne forklare noe fullstendig nøytralt med tanke på gitte følelser. Jeg har forstått at det er mange som ikke ønsker at evolusjon var fakta, men dette hjelper så sørgelig lite på om det er sant eller ikke.

Man kan ikke benekte evolusjon fordi det føles urettferdig. Man kan ikke benekte atomteori fordi man er mot atomvåpen osv osv. 

Hva er meningen med evo.t, det skulle vært opplagt for en hver som legger ut noe om dette i det offentlige rom at evo.t har en mening i å forklare evolusjon. Den har en mening i å gi predikativ styrke. Dette vises elegant i søken etter missinglink mellom sjø og land. Gjennom evo.t kan man predikere hvilke egenskaper disse dyrene måtte ha. Man kan si noe om i hvilken tidsepoke dette sannsynligvis sjedde og man kan ha en formening om hvor dette skjedde. Basert på denne informasjon gikk Neil Shubin og kollegaer i gang med letingen i nord Canada som var utpekt som den beste plassen å lete. Det var ikke enkelt, men akkurat innen at pengene gikk ut  fant de akkurat det de leitet etter. Organismer/fossilet går under navnet Tiktaalik og er et klassisk/lærebok eksempel på hva som er betegnet som et missing link.

For 2018 gikk Nobelprisen i kjemi til forskere som benyttet evolusjon og forståelsen av evo.t til å utvikle effektiv biodrivstoff og kreftmedisin.

De tok i bruk samme prinsipp som Darwin la frem, naturlig seleksjon, og hvordan denne velger ut egenskaper ut fra organismens akkumulerte mutasjoner. Vanligvis er disse introduksjonene mutasjoner med tilhørende utvelgelse av forbedrede egenskaper en langsom prosess. Forskerne fant ikke bare ut en måte å både øke hastigheten på prosessen, men også en måte og velge ut enzymer med de forbedrede  egenskapene de ønsket. Gjennom disse utvelgelsene fikk de enzymer som var flere hundre ganger mer effektiv enn utgangspunktet.

Meningen med evo.t er å forklare evolusjon, det har det gjort med stor suksess i 150år. Det dag i dag står det sterke enn noen gang.

H) Forkastelse av moderne rettsmedisin. 

Man forkaster hele grunnprinsippet i at vitenskapen kan avgjøre slektskap på bakgrunn av DNA analyser. Man forkaster at man kan identifiserer alt fra mordere og overgripere til simple innbruddstyver og ”uskyldige” fedre ved bruk av DNA teknologi. Man kan også indentifisere grupper/populasjoner av mennesker uten noen gang  å ha sett vedkommende som prøven stammer fra. Dette inkluderer regional tilhørighet, farge på hud, hår og høyne.

Av samme prinsipp som for identifisering av nevnte individer og på tvers av grupper/populasjoner kan vitenskapen benytte DNA teknologi til å identifisere slektskap på tvers av artsgrupper. Det er ingen rasjonelle muligheter å benekte at den ene er mulig og den andre ikke.

Gjennom DNA analyse av mennesket og sjimpansen er det uomtvistelig bevist at begge artene har et felles opphav. En felles stamfar som har vært utspring for begge organismene. På samme måte kan man gå enda ett hakk tilbake ved at opphavet til opphavet  (..til sjimpansen og mennesket) var utgangspunktet for både det som skulle bli mennesket, sjimpanse og gorilla. Vitenskapen kan ved bruk av DNA alene avgjøre hvordan denne rekkefølgen av arter og hvordan de er i slekt med hverandre. Dette helt blindt uten å ha sett organismen i seg selv. Alt som trengs er et lite rør med DNA. Faktisk er dagens teknologi så sensitiv at det holder med en enkelt celle fra organismen.

Konklusjon er at om man benekter evolusjon, må man også forkaste moderne rettsmedisin basert på DNA, alt annet vil være hykleri.

Gå til innlegget

Evolusjon – hvorfor er det så skummelt ?

Publisert over 1 år siden

Det at evolusjon er for mange noe så skummelt at redelighet og moral feies under teppet, er for meg både trist og fasinerende. Det at så mange har så sterke meninger og følelser kombinert med så liten lyst og evne til å undersøke temaet utgjør stor fare for å ufrivillig fremstå som uredelig. Har prøves det å tette igjen noen av disse fallgruvene samtidig som det er mulighet til å lære noe nytt.

Jeg vet det har vært mange innlegg om evolusjon på forumet allerede, både fra religiøse og ikke religiøse. Det jeg finner slående er at de poster som kommer fra religiøse alltid har en undertone og agenda der målet er å diskreditere vitenskap generelt og evolusjon spesielt. Tilsynelatende i den tanken om at om man rakker ned på evolusjon så hever man sitt eget syn. Det oser av logisk kortslutninger.

Jeg vil her komme med triologi for å få utløp for litt frustrasjon, belyse teama fra en livssyns nøytralt og vitenskapelig rettet perspektiv. Håper med dette at det er mulig å luke vekk noen oppfatninger som ikke er jordet i virkeligheten.

Ser for meg følgende overskrifter:

1. Religiøse "missoppfatninger"

    A) Evolusjon, et ateistisk onde.

    B) Darwin, en messias.

    C) Ateisme, Evolusjon og Hitler.

    D) Evolusjon, det er bare en teori det.

    E) Hva er meningen med evolusjonsteorien.

    F) Forkastelse av moderne rettsmedisin. 

 

2. Evolusjon og evolusjonsteori

     A) Evolusjon som forklaringsmodell.

B) Haeckels tegninger.

     C) Det er bare en Evolusjon.

     D) Mer evolusjon mer komplekst / mer komplekst mer DNA.

     E) Mutasjoner er ødeleggende.

     F) Pseudogene

     G) junk-DNA

     H) Artsdannelse.

 

3. Universet og livets opprinnelse

    A) Big bang.

    B) Dannelse av solsystemer.

    C) Abiogenese (dannelse av liv).

    D) Matematiske umuligheter.

    C) Selv-kopierende enheter

    F) Hva kom først, høna eller egget.

 

1. Religiøse "missoppfatninger

Evolusjon er fakta om ”dere” liker det heller ei.

Og med evolusjon menes det at organismer forandrer seg over tid. Mer teknisk vil man kunne si at endring i allelfrekvens fra generasjon til generasjon. Dette er et observerbart faktum. Det eneste som kan forklare dette er evolusjonsteorien (evo.t). Ingen andre forklaringsmodeller eksiterer, kreasjonisme/intelligent design inkludert.

Med dette er det også viktig å skille mellom evolusjon og evolusjonsteori. Evolusjon er observasjonene /  bevisene, mens evo.t er en forklaringsmodell som setter disse bevisene i system slik at de gir mening i et større perspektiv. Har man ikke en vitenskapelig teori blir man sittende med et hav av bevis og observasjoner men ingen rød tråds som binder dem sammen.

Det florerer av ”missomfatninger” om hva evolusjon og evo.t er. Du finner disse i bøker, tidsskrifter, og ikke minst diverse debattforumer, verdidebatt.no inkludert. Felles er for de alle er at de er tilsynelatende utelukkende er skrevet av religiøse og tilsynelatende alltid har en agenda i bunn.  Jeg tar fatt i noen her:

A) Evolusjon, et ateistisk onde

Religiøse skal med alle midler ha frem at evolusjon er et ateistisk onde. Dette er fullstendig uforståelig, og kan på ingen måte forsvares. Det inntrykket man sitter igjen om vedkommende som sier dette er at de ikke forstår verken evolusjon eller ateisme, men mest sannsynlig forstår de ingen av delene. Ateisme handler utelukkende om man aksepterer påstanden om guds eksistens eller ikke. Det er alt.  Ja, det er korrekt at ateisme er overrepresentert i de vitenskapelige kretser, men det er fullstendig irrelevant. Ingen av disse akseptere evolusjon pga sin ateisme, på samme måte som alle religiøse vitenskapsmenn og kvinner ikke aksepterer evolusjon på religiøst grunnlag. Ta for eksempel Kennth Miller en kjent biolog og forfatter av lærebøker. Under Kitzmiller vs Dover rettsaken var han klokkeklar på at han tror på en personlig gud (Kristen), men han tror IKKE på en ”lure gud” som prøver alt for å lure oss til å tro på evolusjon. Han anerkjenner bevisene for evolusjon og han anerkjenner hvor dette bær hen. 

Han var høyst delaktig i å avsløre religiøse løgner under nevnte rettsak. Her satt Kreasjonist/ID bevegelsen som saltstøtter og kunne ikke forsvare sitt syn, ei heller vise feil ved det vitenskapelige synet. Hvor var liksom alle de fantastiske ”argumentene” mot evolusjon som florerer i det religiøse miljøet? 

Og ikke minst, hvor var argumentene for ID/kreasjonisme. Vel, jeg mistenker at de høye herrer allerede viste hvor det lå an lenge før rettssaken startet, derfor forble de helt fraværende.

B) Darwin, en messias.

Religiøse bruker Darwin på en usedvanlig merkelig måte. Det er akkurat som Darwin er den ultimate autoritetspersonen. Han blir nærmest referert som en messias for ateisme. Ateisme har ikke, trenger ikke og kan ikke ha en slik autorietesperson. Dette er fullstendig sprøtt, og direkte uredelig og om man ikke forstår dette så burde man sette seg inn i hva ateisme er (hit: det står i denne posten). Religiøse er meget rask med å stemple folk som Darwinist, dette uten å i det hele tatt kjenne noe til vedkommende som får dette stemplet. Jeg har selv fått det, og jeg hater det, jeg er på ingen måte en Darwinist. Likeledes er jeg heller ikke det mindre benyttede, evolusjonist. Jeg er en som aksepterer evolusjonsteorien som forklaring for biologisk mangfold. Jeg er på ingen måte noen tilhenger, eller på annen måte tilknyttet teorien. Begrepene ble opprinnelig brukt som skjellsord, og for meg er det nettopp det.  I utlandet, og sikkert også for noen her til lands, er det krefter som vil ta i mot begrepene med åpne armer og fjerne brodden og den belastede historien.

Når noen i en diskusjon om evolusjon begynner å hamre løs om Darwin, og gjerne hans ikke faglige meninger, så har man allerede på defensiven. Er ikke kunnskapen såpass oppdatert vil man ha et seriøsitets problem.

C) Ateisme, Evolusjon og Hitler

Når en diskusjon har pågått en stund er det ikke uvanlig å få kastet Hitler i fjeset både som ateist og som forkjemper for evolusjon og Darwin dyrkelse. Dette er bare trist. Og som et internettfenomen så heter det seg at den som blar opp Hitler i en diskusjon har i det samme øyeblikket tapt, blottet for kredibilitet.

Hvorfor Hitler kommer frem, er merkelig. Det er både vitner om kunnskapsløshet innen både vitenskap og historie. For ironisk nok var Hitler ikke ateist, han var kristen. Han aksepterte ikke evolusjonsteorien som forklaring på biologisk mangfold, han var kreasjonist. Dette er godt dokumentert og det er høyst merkelig at Hitler kortet brukes i forbindelse med evolusjon. Det er riv ruske galt, og det er enkelt å sjekke dette.

Men la det være klart, jeg mener ikke at Hitler var ondskapen sjøl på grunn av han var kristen. Jeg tror han var ond fordi av var en bitter og gal psykopat.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere