Morten Andreassen

Alder: 46
  RSS

Om Morten

Følgere

Støtte til Behes nye bok

Publisert 3 måneder siden

Kjære Sigurd (og andre). Jeg stiller meg fortsatt undrende til begrepsbruken. Jeg har ingen forutsetning for å si om Atle Ottesen Søvik er "Darwinist" eller hva nå enn det egentlig betyr. Jeg registrerer siden kristne tror på satan så er det nærliggende å omtale dem som satanister. Men personlig syns jeg ikke det er spesielt redelig, direkte ufint faktisk. Fordi alle de kristen jeg kjenner identifiseres seg ikke slik. Med dette vil jeg få frem at å stemple andre med begreper de ikke identifiserer seg med må du være forsiktig med. Jeg personlig er hverken Darwinist (eller Satanist), og jeg kjenner ingen i noen av kategoriene. Likevel så brukes begrepet hver eneste gang evolusjon taes opp.

“Vinnerlodd”

Hva er et vinnerlodd ?, vel det har ingenting med antall gener å gjøre. Det har heller lite med hvilke gener eller hvor gode de er. Det handler alt om overlevelse, et vinnerlodd vil derfor være muligheten til å drive slektslinja fremover ved suksessfullt avkom.

“Blomkål”

Spiller ingen rolle om to eller to hundre gener forsvant eller kom til for den del. For blomkålen var dette ikke noe tap, det var en vinn.

Blomkålen er en suksess for dens overlevelse (= vinnerlodd) og dens slektskap med brokkoli er udiskutabel. Noe som beviser slektskap mellom arter (for du erkjenner at de ER forskjellig arter og at de er i slekt ?)

”Blå øyne”

Personer med blå øyne har ingenting med ødelagte pigmentgener å gjøre. 

”Sykdommer”

Det er forskjell på å være plaget med sykdommer og det å mene disse er ødeleggende. I denne sammenhengen er ødeleggende det samme som å umuliggjøre  videre arv. Dette scenarioet stopper seg selv temmelig raskt. Altså er det en genetisk sykdom som hindrer kjønnsmodning blir det ”få” avkom. Denne sykdommer har praktisk talt tatt livet av seg selv i første runde.

Sykdommer kan være plagsomme, til og med dødelige uten at de nødvendigvis må påvirke evolusjonen i en nevneverdig negativ grad.

Sitter du som bestefar og dør av lungebetennelse har det f.eks NULL betydning.

”Nylonspisende bakterier, proteiner/enzymer og funksjon”

Her er du litt vinglete.
1. Nylon er et menneskeskapt produkt, det har aldri eksistert i naturen før vi introduserte det.
2. Bakterier (eller andre) har ALDRI  sett eller langt mindre brukt nylon som matkilde.
3. Mutasjoner har gitt bakterier proteiner/enzymer som gjør de i stand til det.
4. Det ER ny funksjon. Det er ingen vei utenom. Hvordan mutasjonen(e) har oppstått er irrelevant.
5. Det er også irrelevant med tanke på opprinnelig funksjon. Om denne f.eks er ødelagt, forringet, uendret eller forbedret.

Du har heller ikke ordene dine i behold når du påstår disse funksjonene var tilstede FØR nylon ble produsert og at dette ”bare” er funksjonsforbedring.

Du har med dette nettopp GITT eksempel på ny funksjon, en funksjon som ikke kunnet eksistere for 1930ish. En funksjon som var svært så enkel å få frem gjennom mutasjon, en POSITIV mutasjon (uavhengig av punkt 5 ovenfor).

Dessuten at du mener proteiner ikke kan oppstå av seg selv er jo bare tull. Det er små endringer som skal til for at f.eks RNA molekyler får interne ribosomale bindingseter, åpne leserammer, eller andre translasjonselementer. I tillegg endrede, overlappende og gjennomgående leserammer. Dette bare på en de to trådene. Det er ingenting i veien for leserammer også på den komplimentere tråden.  Vi vet jo at det meste av vårt genom er ikke-kodende RNA og jeg kan garantere at man vi finne mulighet for korte protein koder der gjemt i disse.

Med dette så kan jeg ikke se at du hadde noen argumenter i din post.

Gå til innlegget

Begreper som forandrer mening alt etter hvordan vinden blåser. Darwinisme, evolusjon, evolusjonsteori, abiogense, ateisme i en salig gryte.

Det viser seg at bviser for ID/kreasjonisme er ofte det samme som mangel på beviser mot. Det fikk vi se mye av i Sigurd innlegg til meg fra  14.nov. 

Det er bare tid til på se av dette. Der sitater er brukt står tekst i kursiv.


Mitt svar er, at nei, det beviser slett ikke at jeg tar feil! Det han skriver, tyder på at dette ligger innenfor det potensialet som allerede finnes i genomet, og at denne endringen skyldes epigenitikken.

-

Du svarer på noe annet. Epigenetikk er ikke det jeg tenker på. Epigenetikk finnes på DNA/RNA nivå og av sitatet mitt ser du at det er ikke det jeg snakker om.

På den andre siden vet vi jo allerede fra før at biologiske organismer ofte innehar et formidabelt potensiale for tilpasning og variasjon. Feks stammer de fleste hunderaser fra ulven, og det er egentlig utrolig, når man ser hvor forskjellige hunderaser er seg imellom, og hvor forskjellig de kan være fra sin ulve-aner.

-

Det er ikke de fleste hunderaser som stammer fra ulv, det er ALLE.

Formidabel potensiale og evne for tilpasning er hjørnesteiner i evolusjon. Så jeg forstår ikke hvor du er tenkt deg. Hvor enn utrolig du syns det er spiller egentlig ingen rolle og er ingen grunn til å henvise til noe ENDA mer utrolig som forklaring. Det finnes en fullgod forklaring som er reel, han observeres og måles. Jeg tenker selvfølgelig på arv.

Ur-art!

-

Hvor er bevisene for denne perfekte ur-arten og at alt derifra er degenererte utgaver.  ?

Jeg har ikke pratet spesielt om epigenetikk. Men for den del er det ikke noe innen det fagfeltet som kan tas til inntekt for ID ei eller noe som taler i mot evolusjon. Epigenetikk arves fra generasjon til generasjon med de variasjoner som medfølger. Påstanden om at potensialet for endring/variasjon i generasjon 100 kontra generasjon 2 er på ingen måte gjort rede for. Ei heller der det noen logikk i det. Potensialet ligger i populasjonens evne til tilpasning (ikke individets). Det er innlysende at en større populasjon har større potensiale/evne til overlevelse rett og slett fordi det finnes mange genetiske varianter der at noen sannsynligvis har de egenskapene som trengs for overlevelse. Altså, om du har 1million naturlig forekommende ville chihuahuaer kontra 2 ville ulver ville jeg alltid satt pengene på de søte små.

Ta f.eks oss mennesker. Hva/hvem er vår ur-art. En ting er sikkert, vi deler slektskap med sjimpansen så denne ur-arten har vi også tilfelles. Er vi en degenerert versjon av denne arten. Er sjimpansen degenerert, er alle tidligere utgaver av mennesket oss overlegen (. Mener du at det ikke har oppstått noen genuint nytt sammenlignet med denne ut-arten. Ingenting nytt mellom oss og homo heidelbergensis, eller homo erectus ?

Vel, du har ikke mye tro på deg selv eller mennesket som art.


Videre, hvis Andreassen leser innleggene mine en gang til, så vil han kunne forstå at det er bevisst når jeg noen ganger skriver om darwinister, og andre ganger om ateister. Så nei, jeg blander ikke de to begrepene.

-

Om du leser hva jeg skriver, sa jeg nettopp tror at du gjorde det bevist. Jeg er fullstendig uenig i bruken av orden, jeg syns det uredelig og splittende. Jeg savnet en definisjon på hvordan du bruker begrepene. Gjerne med en begrunnelse også da jeg er overbevist at det finnes andre bedre dekkende ord.

Litt lengre ned ser jeg at du setter likhetstegn mellom darwinisme og makro-evolusjon for så litt senere også tilsynelatende inkludere abiogenese. Det finnes da helt greie definerte ord du kan bruke som ikke gir forvirringer som makroevolusjon og abiogenese som ikke er relatert til hverandre i det hele tatt.

ikke. 

-

Makro evolusjon er vanligvis definert som evolusjon ved eller over artsnivå (merk. det finnes ikke flere evolusjon, et er snakk om to disipliner av den samme evolusjonen. Du har også en tredje - evo-devo). Makro evolusjon ut fra defensjonen ovenfor er uomtvistelig bevist ved vårt slektskap til sjimpansene. Det å benekte at likheten er et resultat av direkte nedarves av er det samme som å benekte bevisene for en farskapstest.

Om du sammenligne kromosom 1 hos mennesket med kromosom 1 hos sjimpansen får du f.eks denne rapporten. Alle nødvendige data og verktøy er gratis tilgjengelig så du kan faktisk gjøre dette selv.

 

                         [MENNESKET]         [SJIMPANSEN]

[Sequences]

TotalSeqs                          1                    1

AlignedSeqs               1(100.00%)           1(100.00%)

UnalignedSeqs               0(0.00%)             0(0.00%)

[Bases]

TotalBases                 248956422            224244399

AlignedBases       222856831(89.52%)    220659911(98.40%)

UnalignedBases      26099591(10.48%)       3584488(1.60%)


Nå skal det også sies at det er bedre oppløsning på menneskets DNA slik at kromosom 1 til sjimpansen er mest sannsynlig litt større enn oppgitt her. Uansett er dette helt i tråd med hva som forventes gjennom nedarving. Det er ingen nødvendighet til å ty til en guddommelig inngripen ala ID. Det er da heller ingen forklaring så lenge man ikke kan dokumentere gud eller ID.

Andre eksempler på makro evolusjon er ringarter som har mange godt beskrevet tilfeller av.

Makro evolusjon er IKKE at liv har starte fra en enkelt celle.Jeg påviste i mitt forrige innlegg til ham, at det jeg anførte ikke er noe «god of the gaps»-argument, men tvert imot den eneste logiske slutningen ut fra de vitenskapelige fakta:

Jeg har bl.a. pekt på det faktum at det ikke finnes noen observasjoner på at verken proteiner eller en levende celle har blitt til av seg selv.

-

Jeg vil at du skal lese siste setningen en gang til, gjør det sakte. Altså, om det ikke finnes observasjoner på X så er svaret ID. Det er jo nærmest en perfekt definisjon på god-in-the-gaps.  Nå vil jeg også skyte inn at X i dette tilfellet er både unødvendig for- eller på noen måte tilknyttet evolusjonsteorien. Det er abiogense. 

Hvordan en levende celle har blitt til er for evo.t klinkende likegyldig, det samme gjelder for om proteiner kan bli til av seg selv. Noe som dessuten er all grunn til å tro da det ble bevist mulig for flere år siden.

Hvorfor er ikke dette tatt med i det vitenskapelige arbeidet til ID ?


Det eneste Andreassen trenger å gjøre for å tilbakevise disse argumentene, er å legge et eksempel på det motsatte på bordet. Enten et observert eksempel på et helt nytt protein, med en helt ny funksjon, som beviselig målløst har blitt til av seg selv, eller på en levende celle.

-

Nei, det er ikke opp til meg å bevise det motsatte. Det er opp til DEG å bevise DITT standpunkt. Dette viser atter en gang at så lenge ikke andre kan si deg/dere i mot så har dere rett - altså god-in-the-gap.

Dessuten så er prioner eksempler på proteiner med helt ny funksjon uten noen endring i DNA/RNA.

Og enda en gang, abiogenese er ikke evolusjonsteori.


Det er tilsynelatende abiogenese du har problemer med, hvorfor dette hatet mot evolusjonsteorien ?

Gå til innlegget

(Først vil jeg belage for flere, mer en normal, rotete innlegg. Det har skjedd to ganger på rad at det er min kladd som blir publisert. Jeg har nå gått bort fra ordningen. All rot er nå innenfor det normale ;))


Velger et format med å sette sitater i kursiv med mine påfølgende kommentarer rett under.


Sitat: Vet ikke om De hadde en dårlig dag her , og selv om de mest hysteriske og elleville forsøk er blitt gjort for å eliminere kristendommen fra skolene så er det ikke det saken handler om.

-

Jeg kjenner ikke til at dette med å eliminere kristendommen fra skolen. Hvorfor mener du det om et tema du selv står frem å sier ikke er relatert til religion. Intelligent design er kreasjonisme og kreasjonisme har ingenting med vitenskap å gjøre. Og derfor har det ingen plass i naturfags timen på skolen. Religion finnes på fagplanen en annen plass.


Sitat: Denne saken handler om noe mer omfattende - vår opprinnelse og universet, og jeg ser ikke noen motsetninger mellom hverken deler av Darwins konklusjoner , ID eller kristen religion. 

-

Vel jeg ser motsetninger (kanskje ikke slik du tror, men).

*Darwin konklusjoner om universets opprinnelse, om det eksisterer noen da er de mest sannsynlig irrelevante i dag.

*ID har BARE "konklusjoner". "Konklusjoner" uten observasjoner, bevis, argumenter og logiske slutninger er meningsløse

*Kristen religion og dens skaperverk er beviselig feil. Det finnes andre skapelsesmyter som mer i tråd med vår kunnskap i dag. Selv vår egen, norrøne er bedre.

Ved du egentlig hva Darwin tenkte om universets opprinnelse, det vet ikke jeg. Evolusjon og evolusjonsteori har ingenting med dette tema å gjøre.

Jeg er interessert i hvorfor du/dere atter en gang blander Darwin inn i dette. Hva er det for kjærlighets/hatforhold du har til denne personen siden han hele tiden må taes opp i tema han ikke har noe med.


Sitat: Det er Darwins teori om selve opprinnelsen som skaper tvil - om vi er her på Jorden grunnet en serie tilfeldigheter eller om vi er skapt innenfor en ramme - teologisk "i Guds bilde". 

-

Om jeg forstår deg rett er ikke dette ett tema det er tre (minst)

1) Universets opprinnelse

2) Livets opprinnelse

3) Menneskets opprinnelse

Darwin har bare en (liten) finger med i å forklare punkt 3, så hvorfor nevne han. Det er heller ikke spesiell grunn til å nevne gud da det er ingen grunn til at han er påkrevet i noen av disse tilfellene.


Sitat: DNA koden er å betrakte som et språk , en melding , en utregning , som "vi" etterhvert har begynt å forstå - noe som kan være både til velsignelse og kan være farlig.

-

Ja det er et to egget sverd. Det kan være en velsignelse og en forbannelse. Likevel fjernes ikke det faktum at kunnskapen er der.

Jeg ser heller ikke bort fra at det er nettopp denne kunnskapen som kan sørge for menneskets overlevelse. Alle våre søsken er døde (og har vært det en stund), vi er de eneste igjen i vår nærmeste familie og det står ikke spesielt godt til med oss eller hjemmet vårt (kloden). Skal vi overleve må vi ta grep selv.


Sitat: Uansett , språket i DNA formelen kan tydes og leses , men med så ufattelig mange muligheter at hver gang man finner ut noe så ser det ut til at avstanden til å forstå blir større. Men det man har forstått brukes som redskap for mennesker - følgelig må det ha en forfatter.

-

Men hvorfor ?

Jeg har flere ganger sagt at dette virker som god-in-the-gap siden det er jeg forstår - ikke derfor ID. Det er nøyaktig dette du sier her. Jeg forstår ikke så derfor må det være en forfatter. Det er ikke noen observasjon, noen logikk, noen argumentasjon. Det er en tom påstand forkledd som en konklusjon på noe.


Sitat: Ut fra dette i religiøs sammenheng kan man gå igjennom verdens religioner og selv finne hvilken som passer best inn med ID - vi kan velge mellom det som i dag er menyen i pensum på norsk skole fra heksedoktorer til sjamaner og vår egen kristne religion. 

-

Ja du kan det, f.eks er dette fult ut i tråd med Scientologi kirken. Kanskje den best absurde av alle religioner. Du er med påstanden helt på bølgelengde med dem. Har du tenkt på det ? Har du sjekket opp hva for sprøyt disse personene egentlig tror på ?

Sitat: Her har vi en av de samtalene med Stephen Meyer som jeg synes er verd å notere seg - og konkludere i kraft av egen forstand . Her går man virkelig i dybden ; "The return of the God hypothesis"

-

Meyer en av de gutta jeg advarte mot i mitt opprinnelige innlegg til deg. Han er notorisk uredelig og ikke verd å lytte til i det hele tatt. Har du noe fra han du står inne for skal jeg gjerne fortelle hva jeg mener om det, men det å diskutere mot en youtube video er bortkastet tid. Du burde ofre litt tid til å høre hva vitenskapen mener om vitenskapelige spørsmål. Hvorfor mener du at disse er diskvalifiserte ?

Gå til innlegget

Men hvorfor er det likevel så vanskelig å få svar på påstandene som fremmes av ID bevegelsen innenfor dette tema.

Ta f.eks Sigurds svar til meg. Først av alt så var det bra jeg fikk svar. Posten min var egentlig en kladd som ikke var tenkt publisert slik den forelå.

Uansett, jeg la frem at ID ikke er noe annet enn god-in-the gap ved at resonnementet alltid følger samme generaliseringen ”jeg/vi vet ikke – derfor ID”. Sigur hadde en ypperlig anledning til å komme med informasjon som viser at jeg tok feil. Dessverre for begge parter var ikke så tilfelle.

Når Sigurd skriver ” ID og BioCosmos er dessuten ikke religiøse, og legger kun til grunn faktiske vitenskapelige funn i sitt arbeide” så er det litt merkelig at ikke disse funnene nødvendigvis ikke er spesielt interessant eller viktig. De nevnes ikke, men det som virkelig for spalte plass er Darwin, darwinisme og ateisme.

Det er stort sett påstander og observasjoner som er satt opp slik at det kan settes en konklusjon om at dette må være en designer for vi vet ikke om noe annet. En designer man ikke vet om eksisterer, og OM den eksister vet man ikke noen om vedkommende er involvert.

Det er vet ikke, på vet ikke som rett og slett ikke har noen verdi utover at det smarteste er egentlig å vente.

Nå er det også slik at noen av disse ”funnene” har et tilfeller av kjent kunnskap, som beviselig gjør dem falske. Så enten har man ikke giddet å gjøre undersøkelser eller så bryr man seg ikke om at det man sier ikke riktig. Om ”funnene” er reelle er de allerede hentet hentet fra etablert vitenskap. Det som IKKE medfølger fra vitenskapen er konklusjon, ID er rett og slett bare kaster sin egen konklusjon på, da helt uten begynnelse, annet enn ”vet ikke – derfor ID”

Jeg spurte direkte om å få bevis for at proteiner ikke kan bli til av seg selv. Det fikk jeg selvfølgelig ikke. Det jeg fikk var at sparkesykler ikke kan bli til av seg selv, noe som i seg selv ikke er et bevis for noe som helst annen enn en ny tom påstand og en fullstendig fravær av biologisk forståelse. 

Om det fantes bevis burde det være mye raskere med en link og 2-3 forklarende setninger. Et slik latterlig utspill viser bare at bevisene manglet (noe jeg allerede viste og forklare hvorfor i min opprinnelige innlegg).

Jeg skrev IKKE at vi deler 99% av genene med sjimpansene og jeg tilbakeholder ingen informasjon. Jeg sa spesifikt protein gener. Det på grunn av at DU pratet om proteiner og jeg spurte deg om hvordan dette passer inn. jeg fulgte deg opp på ditt eget team. Jeg ser at du ikke ønsket å svare på dette spørsmålet, men valgte heller å hoppe over på noe helt annet. Hvorfor ?

ID har ALDRI predikert funksjon til Junk-DNA. Og dessuten viste man om junk-DNA med funksjoner lenge før kreasjonisme ble til ID.

Begrepet Junk-DNA har en historie, sjekk denne opp. Det du legger frem er ikke i nærheten av redelig fremstilling. Junk-DNA ble introdusert (uheldig sådan) som en betegnelse på DNA som ikke koder for proteiner, dette på en tid der man trodde at proteiner styrte showet og potensielle andre funksjoner ikke var undersøkt. I dag vet man mye mer og DNA som ikke koder for proteiner kalles nå for ”ikke-kodende”. Selv om navet tyder på at disse er ikke kodende er det ikke sant, de er i høyeste grad kodende, bare ikke for proteiner. Det er ikke viktig å vite til historien så lenge begrepet bruke rett, i ditt tilfelle bruker du den ikke rett og du kjenner heller ikke til historien (vel du gjør det nå).

Og dessuten så er junk-DNA (som egentlig ikke er junk)  eller ikke-kodende DNA som det også heter (som egentlig ikke er ikke-kodende) svært gode bevis for evolusjon. Se, f.eks her, her, her, her og her bare i den siste måneden.

Proteiner med nye funksjoner er beskrevet til det kjedsommelige. Det er ikke krav om at et slik protein skal oppstå fra intet eller fra grunnen av for den del. Det er heller ikke krav til antall genomiske endringer som må til. Som jeg fortalte tidligere så er det eksempler for helt ny funksjon til et protein helt uten endringer av i DNA eller RNA. Det av vi vet dette beviser deg feil, Og, like viktig, om dette aldri var blitt observert så bidrar det ingenting til påstanden om ID er korrekt. Ingen observasjon er ikke en observasjon for ID. Og de observasjonene vi har er IKKE i tråd med påstandene dine eller konklusjon om en designer.


Sitat Sigurd: ”Når du viser til våre genetiske likheter med sjimpansene, så må du selvfølgelig være klar over at dette ikke utgjør noen evidens for darwinismen.”

Jeg antar at med darwinismen så mener du evolusjon. I såfall hvorfor sier du ikke det ?. Hvorfor skal du ha Darwin og ateisme med i alt ? 

Vår genetiske likhet med sjimpansen er et bevis på vårt slektskap på nøyaktig samme måte som at en farskapstest er bevis for slektskap. Vitenskapen har så god kjennskap DNA og så nøyaktige instrumenter at de er i stand til å avgjøre slektskap at en enkelt celle.

Dette er fundamentet i moderne rettsmedisin og konklusjon er fullstendig entydig. Genomiske data beviser slektskap mellom mennesket og sjimpanser, det er umulig på redelig vis benekte dette. Du åpne en konsulent tjeneste der du bruker Volvo trikset ditt for fritagelse for dine klienters farskapsbidrag.


Så er det også den merkelige situasjonen at det påståes at det ikke er noen konflikt mellom ID, vitenskap, kristendom og (mangel av) tro. Dette etter en innlegg der det utelukkende fokuseres på Darwin og ateister IKKE vitenskap og evolusjon. Du påstår at andre lager stråmenn, så følger du selv opp med en bekreftelse på at de hadde rett.

Se bare på tittelen som ble benyttet ” Morten A. – om tro, ID og darwinisme”.

Hva mener jeg om darwinisme?, Jo, ingen verdens ting.. Jeg spurte til og med deg om hva du mener med det. Selvfølgelig fikk jeg ikke svar så jeg måtte her bare anta hva du mener. Så tittelen din om at jeg har uttalt med om darwinisme er i beste fall en stråmann. Men mest sannsynlig en bevist handling for å skape splid og konflikt, akkurat det mottatte av det du skal ha det til.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere