Morten Andreassen

Alder: 46
  RSS

Om Morten

Følgere

Nå legges det ut svært mange løse tråder i dette innlegget. Jeg tenker å prøve koke disse ned til egne tema. Det aller meste som kommer er dessverre sørgelige gamle stråmenn og vranglære. Jeg har tatt opp flere av disse tidligere uten at det ser ut til at Tveiter tok deg bryet å legge det på minne og langt mindre sjekke opp informasjon han fikk.se f.eks http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753126-hva-intelligent-design-id-ikke-er

1)Nat/Mat eller Naturalismen/ Materialismen

En filosofi har svært lite med det tema jeg har kommentert på på det har eller ingenting å si for hva ID er eller ikke-er. Det har lite å si for min posisjon innen evolusjon, evo.t abiogenese eller biologi/kjemi generelt. Om det finnes noe mer, må avgjøres gjennom oppdagelser ikke synsing.

2)The fine-tuning of the Universe

Er universet virkelig fine-tuned. Vi lever i et ubetydelig hjørne i et ubetydelig kosmos som ikke er annet enn en forurensing av atomer i forhold til det virkelige kosmos av mørk materie og energi. Den steinen vi bor på er ikke mer fine-tuned enn at vi gjenstår kommer til å få store og stener i hodet som fint medfører utryddelse av liv som vi kjenner det. Ikke nok med det, etterhvert vil den sola vi gudedyrker sluke og brenne oss til ingenting gjenstår av hverken kjøtt og bein eller jord og stein.

3)Hawkings

Det er ingen sammenheng mellom vitenskap og ateisme annet enn de fleste vitenskap er nettopp ikke-troende. Det er ikke påkrevet, det bare er sånn. Det har ingenting å si ved religiøse kan også være gode vitenskapsmenn så lenge de er ærlige og følger bevisene.

4)Hva vet vi om livets opprinnelse?

Ganske masse faktisk, som f,eks at det er tull og tøys at man har prøvd å lage liv i laboratorium i 60år. Dessuten er forskere så pass smart at hadde de ønsket å lage liv kan de gjøre det med å ha sex med det motsatte kjønn.

Studien om livets opprinnelse heter Abiogense. Og det er all grunn til å tro at liv kan dannes gjennom naturlige prosesser. Dette vet vi gjennom studier innen grenseovergang mellom kjemi og biologi med muligheter for selvreplikerende molekyler. At du ramser opp hva liv i dag består av, betyr ikke at det var slik livet startet på. Livets byggesteiner finner du overalt, på jorden og i universet for øvrig. Dette inkluderer også byggesteiner for DNA. Når det gjelder DNA som fint kan dannes kjemisk gjennom enkle prosesser ( se f.eks https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201903400 ). Det er ikke nødvendig for guddommelig inngripen.

5)Det første liv måtte være en celle.

Nei, på ingen måte. Hvorfor i all verden mener du dette.

Det første liv må være hva som helst som er i stand til å danne avkom.

Ellers så er følgende fakta feil eller stråmenn om du vil

a)Selv den enkleste celle vi kjenner til, er langt mer kompleks og komplisert enn noe vi mennesker noensinne har laget

b)Selv membranen som omgir cellen er så ufattelig kompleks at Nat/Mat ikke kan tilby en rasjonell forklaring på hvordan den kan ha blitt til

c)Enhver celle har et celleskjelett bygd opp av fibre.

d)celledeling er en så avansert og sofistikert prosess

Det du helt bevist gjør er å slenge ut en rekke påstander om abiogense som er fullstendig feil så på uredelig vis konkluder med at det er absurd. Det er ikke greit.

6)Livets opprinnelse forutsetter DNA.

Nei, det er tull. Det liv i kjenner i dag er i stor grad avhengig av DNA. Det er et spørsmål om virus skal defineres som levende eller ikke. Men i abiogense er det ingen grunn til å begrense liv til DNA, heller tvert i mot. Det er mange grunner til å anta at liv startet uten DNA.

7)Vi har alle hørt om gener / informasjon

Har du lest noe om den genetiske koden, det er nærmere 500bøker og 1000vis av artikler om tema her.

Det er til og med laget en kunstig, mer kompleks og "forbedret" genetisk kode (ja denne ER designet men ingen gud var nødvendig) og det er laget syntetisk liv på bakgrunn av denne koden.

8)Junk-DNA

Dette er gammelt oppgulp. Tenker jeg kjører en klipp å lim her.

ID har ALDRI predikert funksjon til Junk-DNA. Og dessuten viste man om junk-DNA med funksjoner lenge før kreasjonisme ble til ID.

Begrepet Junk-DNA har en historie, sjekk denne opp. Det du legger frem er ikke i nærheten av redelig fremstilling. Junk-DNA ble introdusert (uheldig sådan) som en betegnelse på DNA som ikke koder for proteiner, dette på en tid der man trodde at proteiner styrte showet og potensielle andre funksjoner ikke var undersøkt. I dag vet man mye mer og DNA som ikke koder for proteiner kalles nå for ”ikke-kodende”. Selv om navet tyder på at disse er ikke kodende er det ikke sant, de er i høyeste grad kodende, bare ikke for proteiner. Det er ikke viktig å vite til historien så lenge begrepet bruke rett, i ditt tilfelle bruker du den ikke rett og du kjenner heller ikke til historien (vel du gjør det nå).

Og dessuten så er junk-DNA (som egentlig ikke er junk)  eller ikke-kodende DNA som det også heter (som egentlig ikke er ikke-kodende) svært gode bevis for evolusjon. Se, f.eks her, her, her, her og her

9)Mutasjoner er som en trykkfeil i DNA

Du har en forskudd oppfatning om at det finnes en DNA-fasit og all avvik fra denne fasiten er feil og ødeleggende. Husk vår DNA er ikke noe ufeilbarlig utgangspunkt og det har det aldri vært. Vår DNA har som sagt en lang historie bak seg til lenge før det fantes mennesker og det var ikke noen fasit da heller. DNAet er hele tiden i endring, bra eller dårlig kommer an på situasjonen der og da. Dvs en mutasjon/endring i dag trenger ikke bety noen ting, men den samme mutasjonen/endringen for 1million år siden kunne medført død. Dette gjelder også andre veien, en mutasjon/endring i dag trenger ikke bety noe, men har stor positiv påvirkning i fremtiden.

10)Det første genet

Det første genet er det samme som det første livet. Så, nei du finner det ikke en i vanlig lærebok (av naturlige årsaker). Selv om du tidligere har sagt det noe man lærer i skole pensum.

11)Mikroevolusjon og Makroevolusjon

Det er ingen forskjell mellom mikro og makro evolusjon annet enn at det er to forskjellige disipliner innen akkurat den samme forklaringsmodellen evo.t.

12)Tiktaalik

a)Tiktaalik ble funnet TO ÅR ETTER !! at Gould døde.

Hvordan henger dette sammen, er det en kommentar fra graven ?

b)Den hadde med stor sannsynlighet primitive lunger, det vet man ut strukturer funnet  i skjelettet.

c)Det er ikke finnene som er viktig med dette funnet. Man har fisker som bruker finner som føtter og er levende den dag i dag.

d)Det er fisk med hals/nakke/bevegelig hode som er viktig, så her bommer du totalt.

13)Proteinsyntese

Dette er nok en stråmann, det er INGEN som mener at proteiner dannes fra null, fra scratch. Regnestykket ditt er ikke annet en tall-onani for egen nytelse.  Det er ingen som mener at det slik det henger sammen, ikke en gang du selv.

14)Bananflue og E- coli

a)Hvorfor skulle bananfula bli til noe annet, og i såfall hva?

b)Hvorfor skulle E.coli bli til noe annet og hva ?

Btw, er du klar over at den genetiske forskjellen mellom to identiske e.coli stammer (men forskjellig isolat) er større en den relative genetiske avstanden mellom mennesket og sjimpansen. Hva sier det deg egentlig ?

15)”Klarer ikke å forstå”

Nei, jeg ser du har vanskeligheter med å forstå. Du har også vanskeligheter med å ta til deg informasjon da mye av det du kommer med her er bare samme plata på repeat.


Epilog:

Ikke bare har du feil på nærmest ALT du har lagt frem om vitenskap, men ikke en eneste plass la du frem beviser for ID.

Er ikke det tragisk, at resonnementet koker ned til punkt 15 ”jeg klarer ikke forstå” derfor har jeg rett. Derfor er ID (for deg) logisk og rasjonelt og den beste forklaringen.

Nei, den beste forklaringen er sjelden den du ønsker den skal være. Den beste forklaringen er alltid den som har bevisene til a gi den støtte, og vitenskapen produserer beviser på løpende band alle til støtte for evolusjon. Bevisene for ID er fraværende. Og du, sammen med andre, går heller til det skritt at når vi ikke har noe data selv, så rakker man heller ned på evolusjon og vitenskap dermed mener dere at ID vinner, på walk-over. Bare tanken er så ufattelig feil at det er hinsides sunn fornuft. At man i tillegg ikke greier å rakke ned på noen gjør at man sitter igjen med svarte-per i form av en usammenhengende smørje av uredelige stråmenn, beviste fakta feil og feiltolkninger bevist lagt ut for å villede.


Ergo så handler ikke innlegget ditt om ID i det hele tatt.

For eks noen klar definisjon på intelligent design var ikke mulig å finne her, langt mindre en utredning om hva ID er, gjør eller hvorfor man skal ta det seriøst.

Men jeg kan kanskje hjelpe litt på vei. Vi kjenner jo en del til ID bevegelsen fra rettssaken i Dover. Hele rettsreferater kan leses her og det er mye interessant lesing.

F.eks

” The weight of the evidence clearly demonstrates, as noted, that the systemic change from “creation” to “intelligent design” occurred sometime in 1987, after the Supreme Court’s important Edwards decision. This compelling evidence strongly supports Plaintiffs’ assertion that ID is creationism re-labeled. Importantly, the objective observer, whether adult or child, would conclude from the fact that Pandas posits a master intellect that the intelligent designer is God.

....

In making this determination, we have addressed the seminal question of whether ID is science. We have concluded that it is not, and moreover that ID cannot uncouple itself from its creationist, and thus religious, antecedents. 

Gå til innlegget

Dette er et forsøk på dele opp de trådene Asbjørn Lund legger frem i sin post her http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753993-svar-til-intelligent-design-og-dna

1)ATP-motor og flageller

Dette kan enklest vises til rettssaken i Dover. Kenneth Miller som btw, er kristen selv forklarer her 

Ellers har du hundrevis av bøker og tusenvis at forskningspublikasjoner på tema her.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=ATPase+evolution

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=flagellum+evolution


2)1000 Ph.d forskere

a.Dette er en liste av mye juks og bedrag. En rekke personer på listen har blitt oppsøkt. De viste ikke at de var på listen og de benekter at de stod inne for det listen stod for.

b.Bare er brøkdel av de på listen som er relatert til biologi. (De står ikke der pga vitenskapelig overbevisning, men snarere religiøse)

c.Det finnes også en liste over vitenskapsfolk (over 1700 personer). Der bare de som heter ”Steve” eller varianter av det som kan skrive seg på.

3)Tasting på tastatur er ikke direkte analog til biologiske system. 

Men om du tar vare på de bokstavene som er korrekt vil du raskt finne ut at en hver tekst er mulig. Dette er en ståman på samme nivå som mange andre stråmenn dere kommer med. f.eks at alt er tilfeldig, noe ingen mener inkluderte ikke dere selv.

4)Bevis ønskes

Det er en kjensgjerning av det ropes om bevis i bøtter å spann, men BARE for de som støtter vitenskapen. Kreasjonister, Intelligent design, irredusible complexity, osv har ikke behov for å komme med beviser. Ta for eks ATP-motor og flagellen.

For info om økning DNA les, om duplikasjon, transposable elementer, endogene retrovirus osv.

5)Mobbing

Jeg mobber ikke religion, jeg mobber heller ikke person. Jeg påpeker feil i argument, resonnement og konklusjon. Om det oppfattes som mobbing tyder på at noe er feil hos mottaker og at saken har helt annen følelsesmessige tilkobling enn den burde. Er man så følelsesmessig engasjert at man ikke tåler at argumentene får en kritisk gjennomgang er du heller ikke objektiv i din sak.

6) Irreducible complexity

Forkjemperne av irreducible complexity valgte å rømme senen allerede før rettsaken i Dover var ferdig (og etterlot Behe alene i ilden). Når dommen var falt var også strategien til endret og IC var en parentes. ”irreducible complexity” gir ca 200 treff for det siste året, da inkludere det også ”debunking” og ikke relaterte treff.

7)Extended Evolutionary Synthesis

Du vet at disse personene er 100% på vitenskapens siden støtter evolusjon full ut og avviser alle former for kreasjonisme og design. Hvorfor i alle dager trekker du frem disse ? Det er jo direkte villedende ( og uredelig) å trekke frem noen som er totalt i mot ditt synspunkt og at på til er 100% i tråd med motparten. Dette er ikke å skyte seg selv i foten, dette treffer mye høyere opp.

8)Lærebøker

At lærebøker har vært uforandret i 30år var ikke argument for absolutt sannhet, det var et argument for at det burde vært mulig å fange opp informasjonen i løpet av såpass lang tid. Altså uvitenhet er ikke et alternativ.

9)Ulv til hund

Hva er poenget med å trekke frem fysisk styrke ?

Hvorfor ikke også trekke frem evnen til å koke kaffe ?

Forbedringene er kanskje NETTOPP i IKKE å være så fysisk sterke. Har du tenkt på det ? Har du tenkt hvilke seleksjoner som gjøres gjennom alv av hunder ? Påstår du at man kommer lengre og lengre unna intensjonen ?

Kostnadene med alv er i mange tilfeller svært store, men det vil ikke si at alv ikke fungerer. Du kan gjennom arv få klare forbedringer av de egenskaper man selekterer for. Dette er jeg ganske sikker på du også mener så jeg forstår ikke hvorfor du prøver å motsi meg her.

10)Degenerer

Når egenskaper som ikke lengre er nødvendig blir borte heter det tilpasning. Det er evolusjon på akkurat samme måte som alt annet.

At du ønsker å sette et annet ord på det blir din greie. Organismen har tilpasset seg gjennom helt vanlige prosesser. Vi finner tilsvarende hos oss mennesker i f,eks vitamin c genet. Og nei, det har ingenting med syndefallet eller oss mennesker å gjøre. Denne hendelsen har vi fått nedarvet i vårt DNA lenge før vi var mennesker slik i dag. Dette vet vi pga at både vi og sjimpansen har akkurat samme mutasjon på akkurat samme plass. Vi har med andre ord begge arvet den fra vår felles stamfar.

11)Sanford

Det har mye med jordas alder å gjøre, han mener at mennesket diversitet er et resultat av noen tusen års levetid. Det er ABSURD. Det virkelige tallet er at mennesket som organisme ikke bare har levd betydelig lengre, men vårt DNA har historie gjennom arv fra tidens morgen (bokstavelig talt). Så vårt DNA er ekstremt mye eldre enn vi som art er.

12)Covid-19 virus

Du mistet poenget med henvising til virus. Er det ikke fallitterklæring å mene at mennesket er så fantastisk designet med DNA som ikke kan være annet enn et gudommelig molekyl, skal bli kapret av bitte små komponentene som ikke engang inneholder DNA. Det er ikke bra design om jeg må si det selv. Det nytter ikke hvor mange milliarder km man påstår det menneskelige DNA er, når hele greie faller sammen av noe som ikke en gang inneholder DNA.

13)Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep?

Ja, hva er det ? Du skjønner, dette veit man noe om. Og det korte svaret er NY GENETSK INFORMASJON. Og som attpåtil er fordelaktig.

Akkurat det du/dere benekter eksisterer.

Tenk på det når noen blir friske, det er fordelaktige mutasjoner !

Ganske ironisk, ikke sant ?
Gå til innlegget

Intelligent design og DNA

Publisert 20 dager siden

Rune Aas lurer på hva som gjør at forskere i bio-kjemi kommer med konklusjonen intelligent design i sine studier?Det svaret er flerdelt men det kokes raskt ned til.1) Bias, man leter etter et svar man ønsker å finne.2) Observasjonene er ikke reelle.3) Konklusjonen er ikke i tråd med reelle og ikke-reelle observasjoner.4) Nei, det er ikke flere og flere forskere som peker på ID. Det blir som å si at flere og flere forskere peker på en flat jord etter bare å ha vanket i flatearthsocity5) Intelligent design er et ikke-teama i det vitenskapelige miljø.

Atter en gang henvises det til DNA og at kompleksiteten og mengde informasjon er så enormt at det må være designet.

Argumentet er fullstendig tomt, og konklusjon feil passert. Du kan putte inn hva du vil slik som en gammel skole lek fra norsktimen. Du vil likevel komme ut med akkurat samme grad av (les. mangel på) gyldighet.

... Det er så mange sandkorn i Sahara, det må være designet.

... Det er så mange vanndråper i havet, det må være designet. Vann er da også ekstremt komplekst i seg selv så da må det i alle fall være designet. 


Selvfølgelig ikke, konklusjonen om en designer har ingen verdi. Det er bare ord satt sammen for en personlig religiøs nytelse.

”Å, det er så fantastisk” er ikke argument for design. Kompleksitet og enorme mengder informasjon er ikke argument for design. Det samme gjelder for mutasjoner, mutasjons-rate, alle genetiske endringer av hvilken karakter.

Det er korrekt at dagens teknologi åpner opp en mye større verden i hvordan analysere DNA. Men det er ingen prinsipielle forskjeller i konklusjonen i dag enn for 10 eller 30 år siden, mutasjoner er naturlige og endring i DNA er nøyaktig slik man forventer ut fra et evolusjons perspektiv. Dette gjelder organismer er mennesker, ulv, hund, amøber, bakterier eller virus.


Hva Behe angår er han et prakt eksemplar for hvordan man er bias mot en konklusjon man ønsker skal være sann. Se f.eks på hvordan han ble avkledd i Dover rettssaken om irreducible complexity (IC). Har du tenkt på hvorfor dette begrepet egentlig bare forsvant, og tilfeldigvis etterfulgt nye begreper med sammen konklusjon. Dette er personer med agenda og når det ene ikke fungerte så prøver du noe annet.  For konklusjonen mener de er rett, det er bare veien dit som er ut til å være vanskelig.

Det er ingenting han / du beskriver om  Ulv vs Hund som ikke er i tråd med hva man forventer ut fra evolusjon. Og ingenting er i tråd med hva som man for venter at en alt-vitende designer gud.

Alle endringer ER mutasjoner og alle mutasjoner er endringer. For alle endringer i DNA kan det danne både nye eller endrede funksjoner, men stort sett skjer det lite ved at de fleste endringene er nøytrale til funksjon. Dette er elementer kunnskap som er observert til det kjedsommelige.

Du nevner Darwin flere ganger. Han har ikke konkludert noe som helts om dette. Ikke på et generelt grunnlag og ikke på et spesielt grunnlag som mellom ulv og hund. Du sier selv at dette er noe man bare kunne utføre i de siste 10-15årene. Hvorfor blande Darwin inn i dette (les. religiøs agenda).

En mutasjon er en endring, det totalt irrelevant om det er snakk om å få eller miste informasjon. Det er også irrelevant om det er positivt eller negativt for organismen. Om du slår opp en biologibok fra i fjor eller for 30år siden så er dette uforandret.


Du sier at konklusjonen til Behe er banebrytende, men hva rolle spiller det ? Den er jo ikke sann, den er fullstendig feil og det må han da vite. På samme måte som han måtte da vite at IC ikke var annet enn FEIL


Da mener jeg at design konklusjonen ikke bare er feil med tanke på Ulv og Hund, men feil generelt for all biologi.


Jeg kan gi deg to grunner sånn "right off the bat" som er helt grunnleggende feil i tankegangen deres.

1. Dere sammenligner naturlig arv (Ulv) mot kunstig arv (Hund).

2. Dere setter en retning (oppover / nedover (de-genererer)) på endringer. En forutbestemt mening i et gitt senario med et definert mål.


Jeg kan illustrere dette med å vise til at de hunderasene som blir avlet frem er helt klart enorme forbedringer sammenlignet med utgangspunktet. Er de da de-generert og hvordan kan noe som er bedre originalene være de-genererte ?

Forbedringer er jo hele poenget med å gjøre avlingen. Hvordan i alle dager kan den fungere (noe den helt klart gjør) om ting bare blir verre og verre for hver generasjon ?


Dette er ikke naturlig men kunstig seleksjon og har så ledes ingen direkte relevans i en sammenligning med hvordan ting fingere i naturen. Prinsippet kan videreføres om man holder tungen rett i munnen, med at det for naturlig seleksjon er naturen selv som velger ut hvilke hunder som er best tilpasset. Dette ut fra hvordan miljøet de lever under til en hver tid er. Det betyr at om miljøet endres seg, vil det sannsynligvis også endre seg for hvilke hunder som er best tilpassende.

Hvordan kan du si at alle avkom er de-genererte og at utgangspunktet alltid ville vært best tilpasset uansett miljø som ville dukke i fremtiden ?

Ord som "de-genererer" er populistiske begreper. F.eks ta coronoaviruset den "de-genererer" sannsynligvis i en rate som er mange ganger høyere enn den som gjelder for mennesker og hunder. Det ser ikke ut til å gjøre noe spesielt inntrykk på viruset, det fungere jo helt fint det.

Faktisk skummelt fint, til tross for at den ironisk nok ikke inneholder DNA i det hele tatt. (Du kan jo filosofere over hvordan dette viruset (og andre) kan være så suksessfullt uten å inneholde DNA. Hva gjør dette med informasjon og design konklusjonen din. Hvordan kan noe så enkelt, så lite,  så ”ukomplisert” fullstendig ødelegge det mest kompliserte og best designende?

Sanford er ung jord kreasjonist, hans konklusjoner er (som Behes) fra et religiøst perspektiv.  Tenk litt på det, han tror jorden er mindre enn 10 000år og det er ikke et langsiktig perspektiv som du sier. La oss ta en generasjonstid på 20år. Det blir 500 generasjoner for ALLE mennesker i hele verden (vi prater store familier her). Du nevnte ca 100 mutasjoner pr generasjon. Trur du virkelig at vi mennesker er så genetisk like (500 generasjoner av 100 mutasjoner) ?

Gå til innlegget

Forvirring rundt DNA fortsetter

Publisert 29 dager siden

Hva du tror du er vitne til spiller egentlig ingen rolle, hva du kan dokumentere i form av observerbare faktum er det som har verdi. Dessverre kan du ikke vise til noe av substans.

For meg blir vitenskapelig fakta avgjørende. Personlig overbevisning betyr ingenting. Dessuten når det kommer til høna og egget, så kom egget flere millioner år FØR høna ! 

Og i DNA står det i praksis ”made by evolution”. Evolusjon er i praksis avkom gjennom arv og DNA er jo molekylet som nedarves. Signaturen til DNA er nettopp nedarving. 

Egentlig bestrider jeg at det er gode argumenter for og imot som du sier. Ikke misforstå meg, det finnes plenty for. Disse argumentene er godt dokumentert og begrunnet. Problemet er argumenter imot som i min bok er ikke argumenter, men ubegrunnede påstander. Ofte i sammenheng med en eller annen uredelig logikk og/eller konklusjon. Ikke la du frem argumenter i sist innlegg, og ikke ser jeg noe til det i dette heller. 

Bruk gjerne rettsaksprinsippet. All moderne rettsmedisin tar utgangspunkt i evolusjon. Mener du at man har flaks når man får det rett ?

Beklager om det virker litt frekt, men jeg har store problemer med å se at du har studert DNA spesielt eller molekylærbiologi generelt. Bare se hvordan du legger frem statistikken, det er jo ikke annet enn en stråmann. Ingen mener det du legger frem ”statistikk mot”. Du prøver å motbevise noe ingen mener er tilfelle. Så om du skulle greie det er du akkurat like langt mtp evolusjon og DNA. Når det kommer til din studie av DNA vil jeg informere deg om at det er IKKE 3 milliarder oppgaver og funksjoner. Det er feil, det er tull.


Hvorfor tror du menneskets DNA oppsto i et scenario du beskriver her ?

Hvis en enorm kasse som inneholder 3,2 milliarder legoklosser i byggesett, og da en tilnærmet  lik oppbygging som en DNA-celle ble demontert og ble liggende i en stor haug i kassen, prøv da å tenke deg dette: At kassen begynner å bevege på seg og riste. Er det da mulig for lego-klossene å finne sin bestemte plass på bygge-settet uten noen form for intelligent påvirkning? 

 

Det viser at du har ingen forståelse for hva DNA er og gjør. Du forstår ikke en gang grunnprinsippene for hva evolusjon er. 

Hvorfor tror du ALT på dannes på samme tid ut fra totalt vilkårlige prosesser ? Hvor i all verden henter du dette fra og hva er relevansen ?

Og nei, en banan har ikke 50% lik DNA-oppbygging med oss mennesker, den har 100%. Og det  har de med ALT annet levende også. Det at alt liv har samme oppbygging er jo en av grunnene til at alt man mener at alt liv har samme opphav. 

Ca 50% av genene i bananen finner du tilsvarende hos oss mennesker. MEN disse er ikke genetisk like (gjør samme nytten kan man si). Dessuten så er bare en brøkdel av vårt DNA i form av gener i den forstand. Det at man finner tilsvarende gener mellom bananer og mennesker betyr at de genene vi finner er essensielle for begge to. Det er ikke overraskende, vi er begge eukaryote organismer og har mye til felles med det alene. Dette betyr ikke at vi er 50% banan (noe du burde innsett da langt unna 50% av vårt DNA er tilsvarende bananen. For simpansen og mennesket er tilsvarende tall ca 99%. Og ca 95% av dem gjør ikke bare samme nytten de er genetisk lik (identisk i mange tilfeller). Og ikke nok med det, tar man hele genomet (ikke bare en brøkdel som for bananen) så er ikke bare genene lik, men for hele genomet er det i langt over 90% identitet. Det gjør oss ikke til sjimpanser, men det gjør av vår gruppering til aper er korrekt. 

Et retorisk med tanke på dette med 50% banan. 

Mennesket består av flere bakterieceller enn menneskeceller, er vi da mennesker eller bakterier.

Gå til innlegget

Full forvirring rundt DNA

Publisert rundt 1 måned siden

I en desperat handling legger Rune Aas frem påstanden om at kompleksitet i DNA er et argument for design. Med det skal det også være bevis mot evolusjon og fremme av skapelsesberetningen. Det er et ordtak om flis i finger og bjelke i øynene. Men for Runes del det mere treffene med å ikke finne nåla i høystakken for alle stråmennene.

Nei, det er ikke på tide med en oppdatering av biokjemi eller andre biologiske bøker. Grunnen til det er at disse bøkene hele tiden er under oppdatering, basert på vitenskapelig kunnskap, ikke religiøs ønsketenkning,

Det at du vil ha udokumenterte personlige, direkte falske og konspiratoriske tanker inn i skolesystemet er høyst skuffende, En voksen mann i en informasjons samfunn burde vite bedre.

DNA er et imponerende molekyl, MEN det er like imponerende om det inneholder et avsnitt informasjon eller alle verdens bøker,

For det er ikke størrelsen det kommer an på. Og skulle det så vært slik, stiller mennesket seg i en heller flau kategori av mislykkede skapninger.

Fisker har mer DNA. Planter har mer DNA. Og en av dem som har mest DNA en amøbe (over 200 ganger mer enn mennesket) !

Dette er kjent informasjon og har vært kjent i årtider. Det er ingenting med nye eller gamle ”oppdagelser” som er i nærheten til å kunne insinuere at DNA er kunstig laget ved en designer.  All kunnskap og all data tilsier at dette er et produkt av naturen selv.

Kompleksitet er ikke signatur på at noe er designet. At noe er unødvendig komplekst og vanskelig, med store risiko for feil og mangler, taler vel strengt talt mot et designer. Eller i beste fall for en inkompetent designer. Vår DNA (på like linke med alle andre dyr) er forsøplet av ufullstendige ødelagte ”koder” hopet opp gjennom generasjoner. Ikke spesielt designer-materiale spør du meg. Ironisk så er de genomene der ”koden” er mest effektiv noe man finner igjen hos bakterier og virus. Så er det noe designeren din kan er det å spre død og ødeleggelser (ikke at jeg tenker at disse er designet, selv om noen konspirasjonsteoretikere mener corona viruset er det).

Det finnes eksempler på DNA-versjon 2.0. Et molekyl som ER designet, designet til å bære mye mer informasjon og benytter for flere aminosyrer med potensiale for mer nye og mer avanserte proteiner. Det er ikke en gud som stor bak, men snarere vanlige folk i gata med forståelse for hva DNA er og gjør. Med DNA ”argumentet” ditt degrader du din egen gud til noe helt ordinære mennesker gjør bedre. 

Jeg skriver her fordi jeg ikke anerkjenner påstandene dine.  Det mener jeg ut fra et vitenskapelig perspektiv der er nærmest ingenting av det du konkluderer har du dekning for.

La oss se på et eksempel, du mener at 2millimeter med celler tilsvarer bøker herfra til solen, eller 500ganger til månen. Vel, en kjapp hoderegning tviler jeg også på det forholds tallet. Sola er nok lengre unna / eller månen nærmere slik at jeg tror du bommer med en 100 faktor eller så.

Uansett, hvor var vi, ja, 2 millimeter med celler.

* Ta en hudcelle på f.eks 30mikrometer i størrelse. Da går det ca 33 på millimeteren.

* Da har vi på 2mm 66celler av 3,2 milliarder base-par som gir totalt ca 210 milliarder basepar informasjon (haploid genom).

* Det blir 210 milliarder tegn (en kodende tråd) på A4ark som rommer ca 7000 tegn pr ark.

* Da trenger du ca 30 millioner ark, hver på en tykkelse 0,1mm.

* Da har vi en 3 millioner millimeter tykk stabel med A4 ark, som er et samme som 3 kilometer.

* Avstand til sola er IKKE 3 km, men snarere 150 millioner km.

Du bommer med en faktor på nærmere 50 MILLIONER.

Hvorfor tror du at det er så liten overenstemmelse mellom mine og dine tall ?

Jeg ser agenda en din. Du føler at din religion er i fare ved at skapelsesberetningen tåler dagens lys svært så dårlig. Historisk sett har det vært kirken som har stått for lyssettingen, men i et moderne samfunn finnes det flere lamper. Og den lampen som heter skole lyser ikke riktig vei for deg og skapelsesberetningen. Dette vil du tydeligvis til livs.

Men, er det ikke ironisk at det ikke en eneste plass i ditt innlegg kjemper du for skapelsesberetningen. Innlegget bærer preg av filosofien om å rakke ned på andre, fremmer man seg selv. Jeg syns ikke det er greit. Ikke bare bommer du på ballen, du treffer jo ingen på banen heller.

Syns du skapelsesberetningen fortjener anerkjennelse syns jeg du burde argumentere for den, ikke mot noe annet. Og på toppen av det hele velger du evolusjon og evolusjonsteori, den beste vitenskapelige modellen innen all vitenskap.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere