Morten Andreassen

Alder: 47
  RSS

Om Morten

Følgere

Sigurd Eikaas innlegg - Til Andreassen om ID, vitenskap o.a. finnes her

1) Jeg mener

a) Ja, jeg er ateist. Det betyr bare at jeg ikke tror påstanden om at gud eksisterer er innfridd.  Altså alle andre spørsmål er irrelevant med tanke på om jeg er ateist eller ikke.

b) Jeg mener at vi ikke lever i et tredimensjonalt univers i det hele tatt, så på den måten blir spørsmålet irrelevant.

c) Vet ikke er alltid et relevant svar når det kommer til viten og kunnskap. Hva jeg tror er nødvendigvis ikke koblet til hva jeg vet. Så, nei jeg tror ikke at det finnes noe utenfor dette univers som kan påvirke oss.

a.Jeg kjenner til vitenskap som undersøker om så er tilfelle med f.eks multivers.

d)Legg merke til hva jeg sier under c) ; 

Jeg tror ikke, men jeg VET heller ikke. Jeg har ikke tatt en konklusjon, jeg har ikke data for å ta en konklusjon så det ville rett og slett være uredelig.

Dette er HELT forskjellig fra ID, har tatt konklusjonen da dere påstår dere vet (ikke tror).


2) Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring, 

er noe jeg eller rettssystemet er kjenner som sant. ID er ikke vitenskap. Det utfører ikke vitenskap og er direkte koblet til kreasjonisme som er religion. Jeg er uenig med Asbjørn og deg på dette.


3) Spydspisser og SETI

Når arkeologer (som ER mennesker) finner spydspisser. Hvorfor mener du at det må bevise at det finnes mennesker FØR til kan foreslå at disse var laget av mennesker. Er det ikke allerede bevist at det finnes mennesker ?

Er det også allerede bevist at de kan lage spydspisser ?

Hva om de i stedet for mennesker konkluderte med små grønne menn fra mars?


Når man lytter etter signaler i verdensrommet og finner noe som

1. Ikke er naturlig.

og

2. Ikke kommer fra oss.

Da er konklusjon at de må komme fra noe annet, et potensielt annen vesen som kan sende radiosignaler en helt grei konklusjon. Dette er en del av FØRSTE trinn ikke andre trinn. Dette er bevis for det er noen andre der ute, det er ikke bevis for små grønne menn fra mars.


4 )Ja, vi kan absolutt forkaste alle sykliske forklaringsmodeller for universet.

a) Vitenskapen påstår ikke at de VET dette, men det gjør DU. (er ikke det snodig ?)

b) Det finnes flere vitenskapelige modeller for hvordan det hele vil ende.

Ingen av disse vitner om noe finjustert univers.

Jeg har inntrykk av at den mest aktuelle modellen er et univers med totalt null (0) energi. Et slik univers har ikke bare den egenskap at den vil dø ut slik du beskriver, den kan sannsynligvis også dannes av seg selv uten spesiell kompleksitet da verken energi eller masse er nødvendig.

5) Alt som har en begynnelse, også må ha en årsak.

En tankerekke som aldri vil kunne logisk lede til en gud. Den vil lede til mange ”vet ikke”, og tilsvarende ”tro / ikke tro” som i mitt punkt 1. Men aldri til en gud uten at man allerede har påvist/bevist at han eksisterer.

6) Vann som et signal 

Det er vannet som er signalet, det er vannet som er informasjon. Jeg kan like godt slenge akkurat samme argumentasjon tilbake til deg. For alle denne informasjon det snakkes om er ligger jo ALLE i  organismen. It takes two to tango.

7)Nye proteiner med helt nye egenskaper.

Først av alt må det ikke være et nytt protein i form av at det ikke kan ha noen forløper.  Jeg skulle vise til et skjermbilde men det ser ut til ikke ville fungere.

Se f.eks her 

240 bøker, nærmere 40.000 forskningsetikker, 300.000 proteiner.

8) Ape til menneske

Vi får se bort fra at utsagnet er et oksymoron, det blir som å de si fra stasjonsvogn til bil, fra Drammen til Norge osv. Mennesker er definert som aper (du trenger ikke like det, men det er fakta og slik er det).


a)”Vi har kanskje ca 98% av våre proteiner til felles med aper, men de to siste prosentene vil ikke kunne skapes ved tilfeldig evolusjon."

Hvordan kan du si dette ?

Hvilke undersøkelser har du utført?

Hvilke proteiner ER det snakk om (dette er teknisk mulig å finne ut så om du ikke har gjort det er det latskap) ?

Hvorfor kan ikke protein x, y og z være et resultat av evolusjon ?


Det er bare å innrømme at du aldri har undersøkt dette. Dette er noe du ikke vet noe om. Dette er noe du TROR. Hadde du sagt "jeg vet ikke" men tror ikke at …. har situasjon vært annerledes. Se også punkt 1.

Nå har det seg slik at andre har gjort mye av jobben for deg.

Jeg har ikke tid å finne et direkte eksempel for deg, men dette finnes det garantert informasjon om da genomet til både mennesket og sjimpansen er sekvensert.


b)"hvis det er slik at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper."

Litt vanskelig å følge deg her, men se  litt på diskusjonen med Asbjørn om pseudogener som har fått nye funksjoner.

c)"Både aper og mennesker er produkter av intelligent design, skapt av en designer som har brukt mange av de samme konseptene i begge skapningene."

Hvorfor kan du si dette bombastisk ?

Dette er ikke noe du vet. Dette er noe du tror, og i følge vitenskapen, tror du feil.  ellers må vi tilbake til punkt 1 igjen.


8) Det er ingen "teit påstand"

a) Her er det også vanskelig å følge.

Opprinnelig påstand fra seg var at ”Antallet gener i genomet jo forblir det samme”. Denne påstanden kom du rett etter at du erkjente at gener kan blir kopierte. Du motsier deg selv, antallet kan ikke være den samme OG gener kan kopieres, derfor syns jeg påstanden var teit.

Så sier du at gener mister funksjon (les, de forsvinner), hvordan hjelper dette med påstanden om at antall gener i genomet forblir det samme. Du motsier deg selv enda en gang.


b) Du velger fortsatt å bruke degenere og devolusjon.  

Jeg må nesten spørre om du tror at evolusjon har et mål, en retning, en mening for den del. I så fall er dette helt feil, og det har jeg egentlig sagt mange ganger. 

De med blå øyne er IKKE  de-generering de er IKKE  de-evolusjonnert (Dette minner meg kraftig om rasistiske/nazistisk tankegodts, bare da var det brune øyne/hud ++).

Det er genetiske varianter som fungerer helt fint. Faktisk så fungere de BEDRE enn helt fint.

Mutasjonen som gir blå øyne er en FORDEL, men jeg overtaler til deg å finne ut hvorfor. Hint, Svaret er at det ikke direkte er blå øyne per. se.


Syns egentlig du fikk feil på det meste:

-Evolusjon har ikke retning, mål eller mening. 

-Blå øyne er ikke de-generering (ikke en gang ut fra ditt bruk av begrepet)

-Blå øyne er ikke de-evolusjon (ikke en gang ut fra ditt bruk av begrepet)


9) Når feks en bakterie utvikler en forbedret evne til å løse opp nylon

Husk, dette proteinet har aldri tidligere sett nylon. Det har aldri hatt til oppgave å bryte ned nylon. Grunnen til at vi vet dette er at nylon er noe mennesket har laget i senere tid og forekommer ikke naturlig.

Om proteinet rent kjemisk er i stand til å utføre den egentlige oppgaven i tillegg til at det rent kjemisk kan utføre andre katalytiske prosesser, er  hlt ok. Det er sannsynligvis noe mange av proteiner har tilfelles.

Saken er at uten mutasjon er ikke bakterien i stand til å bruke nylon som mat kilde

Jeg sier som sist.

* Mener du VIRKELIG at bakterier som får tilgang til en matkilde som INGEN andre har er degenerte og alltid bli mindre levedyktig.


Når du sier ”så har den mistet denne/disse andre egenskapene, og den vil da ha dårligere tilpasningevne når miljøet forandres i en retning der de mistete egenskapene ville vært nyttige.

Da må du spørre deg noen ting.

1) Fungere den i det miljøet den er i ?

2) Var de fordeler med mutasjon ?

3) Var det bakdeler med mutasjon (eventuelt hvilke) i gjeldende miljø ?

4) Hva vet du om at det ikke finnes flere kopier av original genet ?

5) Hva vet du om at å produsere dobbel så mye protein kompenserer for mutasjonen ?

6) Vet du hvilket miljø den kommer til neste gang ?

7) Vet du konsekvensen av mutasjon i det neste miljøet ?

8) Hvordan vet du at bakterien umulig han erverve det originale genet fra andre bakterier som vi vet har genet ?

Dette er noen av ting som bare falt inn som du ikke kan si noe om. Så hvorfor konkluder du om ting du garantert ikke vet noe om, se igjen mitt punkt 1.

Gå til innlegget

Intelligent design og DNA, av 25.Mars

Publisert 10 dager siden

Opprinnelig innlegg fra Asbjørn er her.


1. ATP-motor og flageller
a)DET VAR NENLIG HVA JEG ETTERLYSTE
Om det var det du etterlyste, hvorfor nevnte du ikke det med ett eneste ord i ditt opprinnelige innlegg.
b)Men TTSS er et helt annerledes apparat, brukt av visse bakterier til å sprøyte gift inn i andre bakterier
Ja, det var det som var poenget til Miller. Du skjønner det må ikke ha samme funksjon for å være funksjonell. Miller har helt rett, dette motbeviser ikke-reduserbart kompleksitet (IC).
At du erkjenner at elementer i motoren har uavhengige funksjoner viser jo at du er enig med Miller.

2) 1000 Ph.d forskere
Joda, de kan helt sikkert bli strøket, men det var ikke det som var poenget. Listen vært skrevet og utformet med en agenda, å lure folk. De som kjente til den kreasjonistiske tenketanken ble nok ikke lurt. De som ikke viste/forsto/ble informert om hva de faktisk skrev under på ble det. Det er skreve en del om dette på wikipedia.

Dessuten så avgjøres ikke fakta rundt evolusjon (eller gravitasjon for den del) ved håndsopprekkelse.

3)Tasting på tastatur er ikke direkte analog til biologiske system.
(Det er en 1:1 sammenheng mellom genetisk informasjon  og digitale systemer.)

Du er vel kjent med at en og samme DNA sekvens kan gi opphav til flere forskjellige funksjoner. Altså samme input kan gi to eller flere forskjellig utfall. Si meg, hvordan digitale systemer sikter du til her. F.eks hvilke datafiler er forskjellig fra hver gang du åpner dem ?

4)Bevis ønskes / 6) Ikke-reduserbar kompleksitet
ID kan ikke føre bevis for sine påstander ved å “motbevise” noe annet.
Flagell er motbevist som IC. Dessuten så er det ikke bevis for at dette var en IC i utgangspunktet. Behe (eller noen andre) har aldri lagt frem bevis for påstanden, ei eller undersøkelser for den del. Å si at noe er IC fordi det er kompleks er ikke bevis for noe annet en intellektuelt latskap.

Under rettsaken ble Behe spurt om hvilke undersøkelser han hadde gjort. Vel det var ikke en lang liste. Så ble han spurt om undersøkelser som viste at han hadde feil med tanke på manglende funksjoner i utenfor IC.
Den listen var veldig lang. Spørsmålet blir litt har han sett dem hvorfor fortsette med påstandene, har han ikke sett dem har han ikke gjord noen god jobb.

b) beta-globin pseudogenet ikke er ødelagt
Fungerer det som beta-globulin, NEI. Dens opprinnelige funksjon ER ødelagt og det er et pseudogen. Det er ingenting i veien for at det kan fungere som noe annet, det er likevel et pseudogen.
Hvorfor mener du dette ikke er mulig ?

7) Extended Evolutionary Synthesis (EES)
På første siden av hjemmesiden deres står følgende (som burde gi et kraftig hint). ”It has come to our attention that THE THIRD WAY web site is wrongly being referenced by proponents of Intelligent Design and creationist ideas as support for their arguments. We intend to make it clear that the website and scientists listed on the web site do not support or subscribe to any proposals that resort to inscrutable divine forces or supernatural intervention, whether they are called Creationism, Intelligent Design, or anything else. ”

Jeg pratet med Dr. Noble for ca 1år siden.
Selv om det er uenigheter, ikke om evolusjon er fakta eller om evo.t forklarer biologisk diversitet. Det er heller ikke uenighet med nåværende eller fremtidsrettet forskning. Min oppfattelse er at problemet ligger i lærebøkerne som er for langt til langt bak forskingen, ved at systembiologien har for liten plass. Dette vil Noble og andre skal rettes opp i og raskere enn hva andre syns er nødvendig. Altså ikke spesielt shocking-news og ingenting som kreasjonister, ID eller IC kan hente.

9)Ulv til hund
Dere er veldig fastlåst i at om noe endres (mutasjon) så er det det å ødelegge. Tenk heller på det som en forandring. Det kan fortsatt være en forandring til hinder for overlevelse (og i ytterste konsekvens dør hele arten ut). Eller det kan føre til at kjevemuskelen blir mindre. Dette kan igjen medføre at hodeskallen med hjerne blir større. Mutasjoner som fører til tap av  muskelmasse er ikke ødeleggende, tvert i mot har det ført til noe positivt lengre ned i gata.


10)Degenerer
a)GULO pseudogenet
Jeg forstår ikke den her.  Menneskets og marsvinets pseudogener er jo ikke nærheten til å være like.
Dessuten så betyr, så nevnt, ikke at et pseudogen er uten funksjon.
b)Transposon
Det finnes flere forskjellige varianter med forskjellige preferanser. Noen er mer eller mindre vilkårlige ved at de er lite spesifikke. f.eks ” Although transposase is specific for TA dinucleotides, the high frequency of these pairs in the genome indicates that the transposon undergoes fairly random integration.[8]”

Jeg er usikker hvor du vil hen med dette, men vårt genom (som alle andres) er ”stappet”  med gamle virus rester og genetiske elementer som stammer fra f.eks transposomer.  I sum så er det svært usannsynlig at samme mønster vil dukke opp så fremst at dette ikke har gått i arv.

11)Sanford
Både jeg og de kilder jeg leser pendler mellom å prate om proteinkodende eller ikke-kodende eller andre genetiske fenomener. Men forhåpentligvis greier vi alle (i alle fall i vitenskapelige publikasjoner) å være helt spesifikk i hva man prater om.

Denne forvirringen er svært utbredt og godt synlig ved f.eks påstanden om at mennesket og bananen deler 50% av sitt DNA. Noe som selvfølgelig bare er tull om tenker på DNA som helhet.

12)Covid-19 virus
Jeg registrer at det var upopulært å legge dette (og flere av mine andre innlegg) inn under 'Religion og Livssyn'.

Årsaken til at de er plassert der er fordi jeg trudde at det var det som var politisk korrekt. Det er der jeg fant alle andre tidligere innlegg om evolusjon og dette var eneste grunn. Jeg legger det inn under hva som helst, det spiller ingen rolle for meg.

Jeg har vanskeligheter med å forstå at du mener med at virus er i utgangspunktet sunt for oss. Det virker svært merkelig så det må være noe der jeg ikke får fanget opp.

13)Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep?
a) Du kan vel ikke for alvor hevde at den nye genetiske informasjonen som immunsystemet produserer, skjer ved tilfeldige, blinde darwinistiske mekanismer.

Hvordan trodde du immunsystemet fungerte ?
Du vet at antistoff er proteiner ?
Har du antistoff/proteiner mot et virus betyr det jo at du har den korresponderende DNA sekvensen.

Har du IKKE antistoff, har du eller ikke DNAet. Så hvordan kan det ha seg at du en uke senere har fått denne DNA sekvensen ?

Dette finner du i detalj i hvilken som helst universitetsbok på tema.
Kort lettfattelig innledning her

Immunsystemet kan fint binde seg til andre forbindelser enn primær ”valget”. F.eks hvert eneste år kommer det nye varianter av virus som verden ikke har sett. Mange har delvis immunitet for disse. Noen har sikker full immunitet. Hvordan er det mulig. Vel.  det er ikke umulig at utgaver av et antistoff også binder seg til helt ukjente virus eller andre forbindelser. Detter er ikke til hensikt gjennom bevist valg, men det er fordi kjemien tillater det. Og slik er det sikkert i eksemplet ditt også.

Gå til innlegget

Tveters diskusjon om livets begynnelse.

Publisert 12 dager siden

Det er ikke en diskusjon, det er TO. I den ene diskuterer at liv har starte fra enkle kjemiske forbindelser. Den andre at liv har startet som noe ekstremt komplekst og fantastisk slik vi ser det i dag. Det er ikke engang enighet som betegner liv i abiogenesen eller hvordan man skal definere det. (jeg har gitt uttrykk for min definisjon).Hvorfor vil du diskutere vitenskap om noe vitenskapen ikke mener ?Jeg vil også gjøre oppmerksom på at i vitenskapen er dette omtalt som abiogenese og dette er ikke en del av evolusjonsteorien.

1)Vårt syn og vår mening om selve livets begynnelse har avgjørende betydning for de store valg vi tar i løpet av livet.

Jeg har ALDRI tatt noen livsvalg på bakgrunn av dette, Jeg kan ikke fatte hvilke valg det skal kunne være engang. Mulig at jeg tar litt lett på det, eller overflatisk som du sier. Men dette er et tema i utvikling det er mye man vet og det er mye man ikke vet. Jeg ser ikke poenget med å kverne for mye med det man ikke vet. Jeg tenker at det for de med know-how, utstyr og resurser ta seg av.  (ned det blir nok ikke ID-bevegelsen)

2)James Tour

Linken din fungerer ikke. Og ikke har han en eneste publikasjon om tema abiogenese, 14 treff på evolusjon der alle ser ut til å være ”hydrogen-evolusjon” og ”oksygen-evolusjon”. Det gjør han vel ikke akkurat til fremste ekspert. Det gjør han ikke til ekspert overhodet.

Jeg er heller ikke kjent med at han har utført noe som helst som har medført tilbaketrekkelse av artikkel til Szostak, men dette kan du selvfølgelig få lov til å dokumentere.

3)ingen våger å innrømme det fordi prisen kan bli for høy

Hvor ufattelig ironisk å si dette kort til etter at du forteller om en tilbaketrukket artikkel, at er det ingen som tør innrømme noe.

Vel, de som faktisk innrømmer feil og retter feil er fullstendig overlegen de som blir korrigert gang på gang og likevel kommer med samme feilene (ja det inkluderer deg). Dessuten er det en kjennsgjerning at de som faktisk gjør noe er innen vitenskapen. ID bevegelsen kan aldri ta feil fordi de aldri gjør noe. Se selv kva du kommer med, ingenting for å støtte ID. Som jeg har fortalt tidligere, man fremmer ikke seg selv ved å rakke ned på andre. Det er en styrke å innrømme når man tar feil, ikke en svakhet. Det er nok en ting kreasjonist og ID bevegelsen tar feil på.

4)livets byggesteiner

Hva ER livets byggesteiner, og MÅ det være de samme byggestenene i abiogense som i livet i dag  ?

Hva med byggestener som finnes overalt på jorden, kometer og verdensrommet for øvrig. Hva med de som er kjent kan dannes spontant.

5)« Those who think scientists understand the issues of prebiotic chemistry are wholly misinformed. Nobody understands them.”

Men kjære deg. Det er jo DU som mener du forstår den (les abiogense). Det er DU som kommer med en endelig konklusjon uten å engang utført undersøkelser.

Vitenskaper HAR ikke konkludert, vitenskapen erkjenner at man veit ikke hvordan liv starten, men de jobber med saken.

Kan du oppriktig ikke se hvilket scenario som er mest redelig,

a) Konkludere UTEN undersøkelse eller

b) Erkjenne at man ikke vet OG gjør undersøkelser.

6)Andreassen mener at det første liv ikke oppsto i en celle.

Nå er du unøyaktig med informasjon igjen.

Jeg sier at det første ”livet”:

  • MÅ ikke ha startet i en celle.  (av at du sier det MÅ uten å ha gjort undersøkelser for det)

  • MÅ ikke beskyttes av en membran (av at du sier det MÅ uten å ha gjort undersøkelser for det)

  • En membran MÅ ikke være levende og dynamisk.

(i en diskusjon om livets opprinnelse så mener du at selve membranen må være levende, hvorfor ?. Hvordan i alle dager kan du påstå noe slik? Cellen er levende og membranen er levende, hva skjer om de bli uenige?)

  • En membran MÅ ha transport molekyler, inkludert glukose. Og for kort tid siden fikk jeg inntrykk av at du benekter at glukose kunne eksitere nå sier du at den første cellen må transportere et ikke eksisterende sukker, hvorfor ?

7)Hvordan er det mulig?

Du spør hvordan er det mulig. Ja, når du ramser opp en drøss med ting som ingen mener har skjedd så kan du gjerne spørre ”hvordan er det mulig”

8) Evolusjonen har to mekanismer

Vil bare skyte inn at det er flere, men i en abiogenese setting så kan vi holde oss der.

9)Den første celle måtte også ha evne til å dele seg

Nei, det første liv må ha evnen til avkom. Det betyr ikke at det nødvendigvis må være en celle som deler seg.

Hvorfor beskriver du celler slik de fungerer i dag, hvorfor mener du (når ingen andre mener det) at liv startet slik vi ser det i dag ?

10) Det første liv måtte være en celle.

a) Selv den enkleste celle er langt mer kompleks og komplisert enn noe vi mennesker noensinne har laget

        i.Mennesket har laget celler med utvidet og mer avansert genomisk kode enn den vi finner i levende celler

       ii.Henvise til ganges celler nå ”vi” diskuterer det første liv er ikke redelig. Hvorfor må liv startet slik vi ser det i dag ?

b.Selv membranen som omgir cellen er så ufattelig kompleks at Nat/Mat ikke kan tilby en rasjonell forklaring på hvordan den kan ha blitt til.

       i. Miceller dannes spontant uten noen form for proteier

      ii. Henvise til dagens celler når ”vi” diskuterer det første liv er ikke redelig. Hvorfor må liv startet slik vi ser det i dag ?

c.Enhver celle har et celleskjelett bygd opp av fibre.

       i.Det finnes bakterieceller i dag som ikke har cytoskjellet

       ii.Henvise til dagens celler når ”vi” diskuterer det første liv er ikke redelig. Hvorfor må liv startet slik vi ser det i dag ?

d.Celledeling er en så avansert og sofistikert prosess.

       i.Å mene at dagens celledeling er identisk med celledeling til det første liv er ikke bare uvitenhet, det er rett å slett uredelighet.

       ii.Henvise til dagens celler når ”vi” diskuterer det første liv er ikke redelig. Hvorfor må liv startet slik vi ser det i dag ?

11)Lenskis og  E.coli

Kan du fortelle meg hva eksperimentet skulle gi og hvorfor for at evolusjon skal være sant.

Dette blir så teit jeg tror faktisk ikke du mener det i det hele tatt. Der publisert drøssevis med artikler innen evolusjon via disse forsøkene.

12)nye organer

Hvilke nye organer er det mellom mennesket og sjimpansen. Hvilket organ er kommet til og hvordan kan ikke det være et resultat av evolusjon.

13)Pasteurs aksiom

Har ingenting med abiogenese å gjøre


Oppsummering:

Det at du ikke (vil) forstår helt opplagte logiske premisser for abiogenese som det at liv har ikke startet slik vi ser det i dag. Men fra mye enklere kjemi. I dag har vi mange kjemiske katalysatorer i proteiner og RNA som ikke kan ha vært tilstede ved starten. Dette er vitenskapens utgangspunkt. DU derimot påstår at liv startet nøyaktig slik vi ser det i dag. Med det er alle dine motstillinger til vitenskapen er fullstendig verdiløse du bygger en hær stråmann. Du driver med noe helt annet enn dem. Men jeg ser hva du vil, du har en agenda. Du vil la din hær fremstille abiogense som helt absurd. Og visa det kunne hoppe til en konklusjon, helt uten undersøkelser, helt uten dokumentasjon. Har du lagt merke til at dette er ytterlig et innlegg helt fritt for dokumentasjon for dine egne påstander. Alle argumenter, feilaktige som sådan går på rakke ned vitenskapen ikke fremme egne synspunkter.

Det er ingenting ærlig og redelig med verken konklusjon eller foranledningen til den.

Gå til innlegget

Intelligent Design og DNA (23.mars 2020)

Publisert 12 dager siden

Fortsettelse av Intelligent Design og DNA, nå med innslag av ung jord kreasjonisme av Rune AasNoe som viser koblingen mellom ID og kreasjonisme som jeg har vist til flere ganger tidligere.

Et svar til Rune Aas


1)ca 3GB pr.celle

hvor har du dette tallet fra?

(vet du hva en GB er og hvordan vil dette fugere for et system som IKKE er binært)

2)Ulike artene informasjon merkbart for arten

Neida, antibiotika resistens er jo knapt merkbart for arten #ironi

Heller er ikke mutasjonene i immunsystemet som gjør deg immun mot f.eks virus.

Heller er ikke mutasjonene som medførte svinn musklene rundt kjevepartiet som har medført at kraniet ditt har kunne vokse. Heller mutasjonen som har medført at bein-platene i skallen din ikke vokser sammen før nær voksen alder. Ingen av disse mutasjonene ser du som merkbart for arten. Merkbart for oss.

3)Det er lagt dit av en designer.

Det er egentlig umulig å forstå hva du mener her. Men hvorfor i all verden få det finnes en katalysator?

4)Alle arve-sykdommer kommer fra mutasjons

Ja det er faktisk korrekt, men det samme gjelder de jeg nevnte i punkt 2

5)En begynnelse hvor det ikke forekom mutasjoner.

Tenk litt på denne. Om det var en begynnelse der det ikke forekom mutasjoner så har du det scenario om EN får en smittsom sykdom og dør så gjør ALLE det. Det er ikke mulig for noen å ha immunitet, det er heller ikke mulig å bli immune.

Dette er konklusjon tatt fullstendig ut av lufta, ingen rot i virkeligheten.

6)Syndefallet

Hvorfor påvirket menneskets handlag i syndefall til at ALLE andre organismer også fikk sitt DNA ødelagt for all fremtid ?

Ikke bare mener du at arvesynden som en horribel ufyselig handling og straff for noen som skal liksom være godheten selv. Ikke bare ødela hun (Eva) for alle mennesker som kom etter henne, men ALT LEVEDE som skulle følge. Fy flate for et ufyselig vesen av en tyrann du tilber som gir en slik straff til uskyldige for at EN person spise frukt.

7)Michael Lynsj

Hvilken artikkel, jeg finner ikke noen forskning med denne forfatteren?

Mener du Michael Lynch, er han 100% til støtte for evolusjon og evolusjonsteori. Hvorfor mener du at dataene hans er et problem ?

Sitter DU på kunnskap som beviser han feil, vel da syns jeg du har en plikt til a legge dem frem for verden. Men jeg tenker at dette bare er taktikken ”sitere en forsker fordi da tror folk at jeg har rett”. Jeg har sett samme taktikk flere ganger tidligere, kreasjonister som siterer forskning/forskere som er totalt uenige med dem selv.

Jeg finner dette særdeles merkelig. Hva er poenget, hva er målet, kan du være så snill å svare på det ?

8)Det vil si at menneskets DNA  gradvis svekkes

Nei det vil si at den gradvis ENDRER seg over tid. Den var ikke perfekt i går, den er det ikke i dag, og den vil heller ikke være perfekt i morgen.

Men om man ikke har variasjon har vi INGEN som står rusten med rette verktøyet til overleve den neste krisen. Det er ingen mulighet for tilpasning. (også mikroevolusjon)

9)Ikke oppover som evolusjonsteorien hevder.

Det er ikke annet en løgn, og det vet du.

Jeg har gang på gang fortalt at evolusjon har ingen retning. Ikke opp, ikke ned (ikke frem/bak, høyre/venstre).

10)Det er lov til å tro på en ung jord(mellom 10-15000 år) uten å bli gjort til latter i dag! Takk og lov

Det har alltid vært lov til det. Det er også lov til å tro på en flat jord. Noe som slående ofte kombineres med bokstavtro fundamentalistiske kreasjonister.

Det er også lov å ta feil, noe man gjør i begge kategorier over.

Det er også lov å benekte fakta, noe man gjør i begge kategorier over.

Det er også lov til å påpeke hvor ufattelig latterlig begge påstandene er.

(og hvorfor 15000år, ble de tradisjonelle bokstavtroende ung jord kreasjonistene med ca 6 til 10 tusen for ekstrem for deg).


Jeg tenker jeg avslutter med et sitat fra forfatteren du viste til tidligere som inntekt for din sak, Michael Lynch (basser både til ung- som flat-jord). 

se kilden, Nature 435, 276 (2005)


”However, there is a related and equally disturbing issue: the legitimization of intellectual laziness. Have a problem explaining something? Forget about it: the Designer made it that way. Any place for diversity of opinion as to who/what the Designer is/was? The ID literature makes it very clear that there is no room for scientific discourse on that.”

Gå til innlegget

Det er mye skuffende å lese i innlegget til Sigurd. Temaene er mange og fragmenterte, jeg velger å fortsette med å sette opp egne temapunkter slik at det skal være enkelt å gi spesifikk tilbakemelding 


1)Bias

To plasser i mitt innlegg benytter jeg ordet bias. Ingen av dem var rettet mot Rune. Men jeg har ikke problemer å si om f.eks Rune eller du er bias, om jeg mener det er sant. Men din påstand er altså - IKKE sann. Dette er kanskje bare en pingle ting, men det illustrerer hvor ufattelig unøyaktig du er med informasjon. At du gjennom hele innlegget bruker et navn på meg som ikke er i nærheten av å være korrekt faller inn i samme rekken.

2)For [DU] som ateist

Det er egentlig trist at du som voksen mann skal fortelle hva jeg tror, mener og hva mitt verdensbilde er.


Så hvem er DU egentlig som veit mine personlige tanker bedre enn meg selv. ?


Om du vil vite hva jeg mener og tror om noe får du spørre, jeg gir deg ingen frihet til å dikte opp ting om meg. Det er direkte sykt, frekt og fullstendig uakseptabelt. Dette gjør du en rekke ganger i innlegget ditt.


Som ateist er det ikke noe som verken er forbudt eller påkrevet – end og discussion. Når du ikke veit hva ateisme er, så spør noen som gjør det.


3)Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring

ID er ikke en vitenskapelig forklaring (det er ikke engang vitenskap) og det spørsmålet er allerede avsatt ved dom i det amerikanske rettssystemet der ID hadde sitt opphav. Les mitt innlegg her 

4)årsak-virkning innenfor vårt fysiske univers

Dine påstander om at jeg mener;

a)Alle årsaker til ting i vår verden må, ifølge hans forhåndspremiss, per definisjon forklares med årsak-virkning innenfor vårt fysiske univers

b)Han har med andre ord på forhånd avvist Gud som forklaring på noe som helst i vårt univers.

Er begge i verste fall løgn, i bestefall enda et eksempel på svært unøyaktig gjengivelse.

Jeg har ikke avvist gud som forklaring, jeg har AVVIST at det finnes en forklaring for gud/ID.


I en logisk verden må man FØRST påvise at noe finnes, for så finne ut om det er forklaringen.


Jeg sier, og har dekning for (uavhengig om du kan påvise at gud finnes eller ikke) at selv om noe er komplekst betyr det ikke at gud står bak. For at dere skal kunne demonstrere dette må dere i denne rekkefølgen 1. Bevise gud. 2) Bevise at han står bak.

5)Vi kan dermed også forkaste alle slike sykliske modeller, inklusive alle multiversmodeller

Nei, du kan ikke bare forkaste. Hvor er argumentene dine ? Hvor er bevisene for argumentene dine ?

Du kommer med en vag påstand (synsing) og så rett til en vitenskapelig banebrytende konklusjon, hvorfor ?

6)Vann og Sand

Kjære Sigurd, du forsto dessverre ikke poenget. Vann og sand eksemplet var at selv om det er mye av noe er det ikke fantastisk av den grunn. Selv om det er mye DNA i det menneskelige genom (vi fortsatt pingler i forhold til planter og amøber) er ikke det noe fantastisk og heller ikke argument for gud.

At DNA inneholder informasjon er noe vi sier ut fra hvordan vi ser det fungerer. For amøben er dette ikke noe informasjon pr.se.

Dessuten så inneholder DNA informasjon om det er EN base eller 30milliarder.  Det er heller ingen problem å tilknytte både vann og sand informasjonspotensiale. Vann er f.eks et signal hos en rekke organismer for spesifikke handlinger og et signal er pr. definisjon informasjon.

Så igjen tar du feil.

7)Epigenitikken

Nei, epigenikken er inkludert. Mutasjoner/endringer i epigenetiske trekk er godt kjent.

8)Nytt protein

Et raskt søk i litteraturen gir følgende bilde:

Hundrevis av bøker og 10tusenvis av forskningsartikler på ”Novel protein”. Er du virkelig så smart at du veit bedre enn alle disse.

Dessuten så er en det et NYTT protein SELV OM det kommer fra et gammelt utgangspunkt. Det er hele essensen i evolusjon, man begynner ikke fra start, man bruker det man allerede har. Vi kan godt kalle dette en stråmann men jeg har ingen tro på at du vil slutte å bruke han.

9)Ape til Menneske

Hvilke proteiner sikter du til her som IKKE kan være et resultat av evolusjon.

Du kommer her med en konkret påstand om et konkret tilfelle som skal enkelt vise til konkrete data. Hvor er disse proteinene du snakker om ?

Genomet til begge organismene er godt kjent så det er ingen unnskyldning og jeg forventer at du svarer på dette.

10)Antallet gener i genomet jo forblir det samme

Det er uhyre teit påstand når du få setninger tidligere sier at gener kan bli kopierte i geneomet. Selvfølgelig er ikke dette sant.

11)Endatil kan ren degenerering øke det biologiske mangfoldet.

Ser at du også velger å bruke degenerering for evolusjonær tilpassing.

Jeg forstår ikke at det er så vanskelig å ta inn over seg at det er ikke finnes noen evolusjonsmessige mål. F.eks og ha mest  (eller minst)  gener og at færre gener betyr degenerert. Men dere er vel kjørt fast i tankegangen selv om jeg ikke tror dere er enig i utfallet.

12)Mutasjoner fører i realiteten alltid til degenerering

a)Mener du VIRKELIG at bakterier som får tilgang til en matkilde som INGEN andre har er degenerte og alltid bli mindre levedyktig.

b)Mener du VIRKELIG at bakterier som får leve under betingelser der ALLE ANDRE dør er degenerte og alltid bli mindre levedyktig.

Jeg ser at du legger inne en klausul om videre endringer i miljøet. Men hvor ufattelig teit er ikke denne haken. De som overlever i neste miljø MÅ OGSÅ overleve i gjeldende miljø. Man kan liksom ikke bare hoppe over det man lever under i dag.  

ALLE organismer du ser rundt deg i dag (oss mennesker inkludert) har 100% garantert overlevd forrige miljø, men ikke alle vil overleve neste (les klimakrisen).

Ta mennesket som utgangspunkt, ikke bare har vi overlevd forrige miljø vi har gjennom våre forfedre overlevd alle – ALLE – miljø siden tidenes morgen. Der er vi heldige, de fleste organismer har ikke det. Da også våre søsken. Ja for vår familie var før i tiden betydelig større, men i dag er vi enebarn ved at alle de andre er døde, inkludert Neandertalerene.

De overlevde ikke sitt miljø og for ikke muligheten til å overleve neste, selv om det skulle vise seg at de hadde fantastiske egenskaper. F.eks alle sammen var immune mot alle verdens virus. Men, deler av dem lever videre i våre gener f.eks har vi mye å takke dem for mtp vårt immunsystem.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1204 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1203 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 840 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 623 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 582 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere