Morten Andreassen

Alder: 46
  RSS

Om Morten

Følgere

Røyne på for hvem, for hva og hvorfor ?

Det er ingenting i innlegget ditt som skulle få vitenskapen til å løfte på øyebrynene. Innlegget er mer et hyl for flokken. Et hyl fordi det er funnet føde i penger fra en riking. Dette er heller ikke noe nytt, det er mye penger i kirken og religion generelt, men det betyr ikke at de har rett.

Det er også slik at de du siterer skal man være forsiktige med å gi rett. Det er personer i et svært pengesterkt miljø. Det er et miljø som har eksistert lenge, de var lenge forkjempere av kreasjonistpropaganda og ville ha dette inn i det amerikanske skolesystemet. Dette ble stoppet i rettsalen med klar beskjed om dette var religion, ikke vitenskap. Men gruppen tok ikke dette som et nederlag, de døpte likegodt om hele kreasjonisme til intelligent design, rett og slett ved søk og erstatt funksjonen i en tekstbehandler.  Dette ble også oppdaget og ente i en heller ny flau rettsak der konklusjonen var ID er kreasjonisme - same shit, new wrapping.

Dette er gammel nytt, men det er heller ikke kommet noes mer nytt etter det. Joda, selvfølgelig krøp de tilbake til hulen med halen mellom bena og begynte å legge frem nye mulighet for å gå trakket religionen deres inn skolen. 

Du skjønner, det er det som er det viktigste. få religionen inn i skolen, slik at barna kan bli hjernevasket før fornuften og egne meninger tar dem.

Evolusjon er knekkstanga da det er så lett å lage konflikt mellom den og den religiøse doktrinen.  Men det trengs også en skurk for reddende superhelt religion. Og her velger man Darwin, en man som har vært død i snart 140 år.

Hvorfor tror du at evolusjonsteorien er den samme i dag som da Darwin la den frem. Hvorfor tror du at det ikke er noen fremgang innen vitenskapen.

Jeg er forundret over at du fokuserer slik på en forlengs død person. Selvfølgelig er det en grunn til dette, det er nok nøye utvalgte ord.

Et hyl for flokken !

Gå til innlegget

Evolusjon – hvorfor er det så skummelt ?

Publisert 12 måneder siden

Har kommer slutten av del 1 som pga lengde restriksjoner måtte deles opp.

D) Evolusjon, det er bare en teori det.

Utsagnet er svært vanlig og utsagnet bommer kraftig på blinken.

Evolusjon er både observerbar fakta og en vitenskapelig teori (se ovenfor).

Men ha det også klart at en vitenskapelig teori ikke er det samme som en husmor teori. Det er bevis satt i system, og for evolusjon er disse bevisene i overflod sammenlignet med andre teorier.

Det er heller ikke en hypotese og en teori kan ikke bli en lov. Vitenskapelige teorier står over vitenskapelige lover ved at også lovene inngår i forklaringsmodellen. Innen evo.t finnes det flere lover, f.eks arvelovene fra Mendel.  Lovene er ikke absolutt og sannsynligvis har alle lover flere unntak, Mendels inkludert.

Se f.eks nettsiden http://www.notjustatheory.com/ for mer informasjon vedr. vitenskapelige lover.

Er det mulig å forkaste en vitenskapelig teori. JA, det er mulig, men da må den også erstattes med noe som forklarer bevisene på en bedre måte enn originalen.

Alle teorier er dynamiske ved at de tilpasser seg nye opplysninger og beviser. F.eks har evo.t innlemmet DNA bevis som en helt sentral det av teorien. Dette var beviser som Darwin ikke hadde tilgjengelig. Forståelsen av arvematerialet styrker evo.t ved at de passer 100% inn langs den røde tråden.

G) Hva er meningen med evolusjonsteorien.

Som det er blitt sagt av AE. Lund  her inne: ”Det skal godt gjøre å tenke seg noe som er mindre logisk sammenhengende med mening enn evolusjonsteorien

Utsagnet er så dårlig, et det med første øyekast er klart at dette ikke er rett. Men ser man etter så er det faktisk så ille at det er ikke engang galt. Det er så absurd, en ordsalat av ugress.

Hva er meningen med gravitasjonsteori, hva er meningen med atomteori osv. Det er tydelig at det som gjøres er å blande menneskelige følelser og handlager inn i vitenskapelige modellen på hvordan naturen virker

Hvorfor.. Hvorfor skal man ikke kunne forklare noe fullstendig nøytralt med tanke på gitte følelser. Jeg har forstått at det er mange som ikke ønsker at evolusjon var fakta, men dette hjelper så sørgelig lite på om det er sant eller ikke.

Man kan ikke benekte evolusjon fordi det føles urettferdig. Man kan ikke benekte atomteori fordi man er mot atomvåpen osv osv. 

Hva er meningen med evo.t, det skulle vært opplagt for en hver som legger ut noe om dette i det offentlige rom at evo.t har en mening i å forklare evolusjon. Den har en mening i å gi predikativ styrke. Dette vises elegant i søken etter missinglink mellom sjø og land. Gjennom evo.t kan man predikere hvilke egenskaper disse dyrene måtte ha. Man kan si noe om i hvilken tidsepoke dette sannsynligvis sjedde og man kan ha en formening om hvor dette skjedde. Basert på denne informasjon gikk Neil Shubin og kollegaer i gang med letingen i nord Canada som var utpekt som den beste plassen å lete. Det var ikke enkelt, men akkurat innen at pengene gikk ut  fant de akkurat det de leitet etter. Organismer/fossilet går under navnet Tiktaalik og er et klassisk/lærebok eksempel på hva som er betegnet som et missing link.

For 2018 gikk Nobelprisen i kjemi til forskere som benyttet evolusjon og forståelsen av evo.t til å utvikle effektiv biodrivstoff og kreftmedisin.

De tok i bruk samme prinsipp som Darwin la frem, naturlig seleksjon, og hvordan denne velger ut egenskaper ut fra organismens akkumulerte mutasjoner. Vanligvis er disse introduksjonene mutasjoner med tilhørende utvelgelse av forbedrede egenskaper en langsom prosess. Forskerne fant ikke bare ut en måte å både øke hastigheten på prosessen, men også en måte og velge ut enzymer med de forbedrede  egenskapene de ønsket. Gjennom disse utvelgelsene fikk de enzymer som var flere hundre ganger mer effektiv enn utgangspunktet.

Meningen med evo.t er å forklare evolusjon, det har det gjort med stor suksess i 150år. Det dag i dag står det sterke enn noen gang.

H) Forkastelse av moderne rettsmedisin. 

Man forkaster hele grunnprinsippet i at vitenskapen kan avgjøre slektskap på bakgrunn av DNA analyser. Man forkaster at man kan identifiserer alt fra mordere og overgripere til simple innbruddstyver og ”uskyldige” fedre ved bruk av DNA teknologi. Man kan også indentifisere grupper/populasjoner av mennesker uten noen gang  å ha sett vedkommende som prøven stammer fra. Dette inkluderer regional tilhørighet, farge på hud, hår og høyne.

Av samme prinsipp som for identifisering av nevnte individer og på tvers av grupper/populasjoner kan vitenskapen benytte DNA teknologi til å identifisere slektskap på tvers av artsgrupper. Det er ingen rasjonelle muligheter å benekte at den ene er mulig og den andre ikke.

Gjennom DNA analyse av mennesket og sjimpansen er det uomtvistelig bevist at begge artene har et felles opphav. En felles stamfar som har vært utspring for begge organismene. På samme måte kan man gå enda ett hakk tilbake ved at opphavet til opphavet  (..til sjimpansen og mennesket) var utgangspunktet for både det som skulle bli mennesket, sjimpanse og gorilla. Vitenskapen kan ved bruk av DNA alene avgjøre hvordan denne rekkefølgen av arter og hvordan de er i slekt med hverandre. Dette helt blindt uten å ha sett organismen i seg selv. Alt som trengs er et lite rør med DNA. Faktisk er dagens teknologi så sensitiv at det holder med en enkelt celle fra organismen.

Konklusjon er at om man benekter evolusjon, må man også forkaste moderne rettsmedisin basert på DNA, alt annet vil være hykleri.

Gå til innlegget

Evolusjon – hvorfor er det så skummelt ?

Publisert 12 måneder siden

Det at evolusjon er for mange noe så skummelt at redelighet og moral feies under teppet, er for meg både trist og fasinerende. Det at så mange har så sterke meninger og følelser kombinert med så liten lyst og evne til å undersøke temaet utgjør stor fare for å ufrivillig fremstå som uredelig. Har prøves det å tette igjen noen av disse fallgruvene samtidig som det er mulighet til å lære noe nytt.

Jeg vet det har vært mange innlegg om evolusjon på forumet allerede, både fra religiøse og ikke religiøse. Det jeg finner slående er at de poster som kommer fra religiøse alltid har en undertone og agenda der målet er å diskreditere vitenskap generelt og evolusjon spesielt. Tilsynelatende i den tanken om at om man rakker ned på evolusjon så hever man sitt eget syn. Det oser av logisk kortslutninger.

Jeg vil her komme med triologi for å få utløp for litt frustrasjon, belyse teama fra en livssyns nøytralt og vitenskapelig rettet perspektiv. Håper med dette at det er mulig å luke vekk noen oppfatninger som ikke er jordet i virkeligheten.

Ser for meg følgende overskrifter:

1. Religiøse "missoppfatninger"

    A) Evolusjon, et ateistisk onde.

    B) Darwin, en messias.

    C) Ateisme, Evolusjon og Hitler.

    D) Evolusjon, det er bare en teori det.

    E) Hva er meningen med evolusjonsteorien.

    F) Forkastelse av moderne rettsmedisin. 

 

2. Evolusjon og evolusjonsteori

     A) Evolusjon som forklaringsmodell.

B) Haeckels tegninger.

     C) Det er bare en Evolusjon.

     D) Mer evolusjon mer komplekst / mer komplekst mer DNA.

     E) Mutasjoner er ødeleggende.

     F) Pseudogene

     G) junk-DNA

     H) Artsdannelse.

 

3. Universet og livets opprinnelse

    A) Big bang.

    B) Dannelse av solsystemer.

    C) Abiogenese (dannelse av liv).

    D) Matematiske umuligheter.

    C) Selv-kopierende enheter

    F) Hva kom først, høna eller egget.

 

1. Religiøse "missoppfatninger

Evolusjon er fakta om ”dere” liker det heller ei.

Og med evolusjon menes det at organismer forandrer seg over tid. Mer teknisk vil man kunne si at endring i allelfrekvens fra generasjon til generasjon. Dette er et observerbart faktum. Det eneste som kan forklare dette er evolusjonsteorien (evo.t). Ingen andre forklaringsmodeller eksiterer, kreasjonisme/intelligent design inkludert.

Med dette er det også viktig å skille mellom evolusjon og evolusjonsteori. Evolusjon er observasjonene /  bevisene, mens evo.t er en forklaringsmodell som setter disse bevisene i system slik at de gir mening i et større perspektiv. Har man ikke en vitenskapelig teori blir man sittende med et hav av bevis og observasjoner men ingen rød tråds som binder dem sammen.

Det florerer av ”missomfatninger” om hva evolusjon og evo.t er. Du finner disse i bøker, tidsskrifter, og ikke minst diverse debattforumer, verdidebatt.no inkludert. Felles er for de alle er at de er tilsynelatende utelukkende er skrevet av religiøse og tilsynelatende alltid har en agenda i bunn.  Jeg tar fatt i noen her:

A) Evolusjon, et ateistisk onde

Religiøse skal med alle midler ha frem at evolusjon er et ateistisk onde. Dette er fullstendig uforståelig, og kan på ingen måte forsvares. Det inntrykket man sitter igjen om vedkommende som sier dette er at de ikke forstår verken evolusjon eller ateisme, men mest sannsynlig forstår de ingen av delene. Ateisme handler utelukkende om man aksepterer påstanden om guds eksistens eller ikke. Det er alt.  Ja, det er korrekt at ateisme er overrepresentert i de vitenskapelige kretser, men det er fullstendig irrelevant. Ingen av disse akseptere evolusjon pga sin ateisme, på samme måte som alle religiøse vitenskapsmenn og kvinner ikke aksepterer evolusjon på religiøst grunnlag. Ta for eksempel Kennth Miller en kjent biolog og forfatter av lærebøker. Under Kitzmiller vs Dover rettsaken var han klokkeklar på at han tror på en personlig gud (Kristen), men han tror IKKE på en ”lure gud” som prøver alt for å lure oss til å tro på evolusjon. Han anerkjenner bevisene for evolusjon og han anerkjenner hvor dette bær hen. 

Han var høyst delaktig i å avsløre religiøse løgner under nevnte rettsak. Her satt Kreasjonist/ID bevegelsen som saltstøtter og kunne ikke forsvare sitt syn, ei heller vise feil ved det vitenskapelige synet. Hvor var liksom alle de fantastiske ”argumentene” mot evolusjon som florerer i det religiøse miljøet? 

Og ikke minst, hvor var argumentene for ID/kreasjonisme. Vel, jeg mistenker at de høye herrer allerede viste hvor det lå an lenge før rettssaken startet, derfor forble de helt fraværende.

B) Darwin, en messias.

Religiøse bruker Darwin på en usedvanlig merkelig måte. Det er akkurat som Darwin er den ultimate autoritetspersonen. Han blir nærmest referert som en messias for ateisme. Ateisme har ikke, trenger ikke og kan ikke ha en slik autorietesperson. Dette er fullstendig sprøtt, og direkte uredelig og om man ikke forstår dette så burde man sette seg inn i hva ateisme er (hit: det står i denne posten). Religiøse er meget rask med å stemple folk som Darwinist, dette uten å i det hele tatt kjenne noe til vedkommende som får dette stemplet. Jeg har selv fått det, og jeg hater det, jeg er på ingen måte en Darwinist. Likeledes er jeg heller ikke det mindre benyttede, evolusjonist. Jeg er en som aksepterer evolusjonsteorien som forklaring for biologisk mangfold. Jeg er på ingen måte noen tilhenger, eller på annen måte tilknyttet teorien. Begrepene ble opprinnelig brukt som skjellsord, og for meg er det nettopp det.  I utlandet, og sikkert også for noen her til lands, er det krefter som vil ta i mot begrepene med åpne armer og fjerne brodden og den belastede historien.

Når noen i en diskusjon om evolusjon begynner å hamre løs om Darwin, og gjerne hans ikke faglige meninger, så har man allerede på defensiven. Er ikke kunnskapen såpass oppdatert vil man ha et seriøsitets problem.

C) Ateisme, Evolusjon og Hitler

Når en diskusjon har pågått en stund er det ikke uvanlig å få kastet Hitler i fjeset både som ateist og som forkjemper for evolusjon og Darwin dyrkelse. Dette er bare trist. Og som et internettfenomen så heter det seg at den som blar opp Hitler i en diskusjon har i det samme øyeblikket tapt, blottet for kredibilitet.

Hvorfor Hitler kommer frem, er merkelig. Det er både vitner om kunnskapsløshet innen både vitenskap og historie. For ironisk nok var Hitler ikke ateist, han var kristen. Han aksepterte ikke evolusjonsteorien som forklaring på biologisk mangfold, han var kreasjonist. Dette er godt dokumentert og det er høyst merkelig at Hitler kortet brukes i forbindelse med evolusjon. Det er riv ruske galt, og det er enkelt å sjekke dette.

Men la det være klart, jeg mener ikke at Hitler var ondskapen sjøl på grunn av han var kristen. Jeg tror han var ond fordi av var en bitter og gal psykopat.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 5273 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
15 dager siden / 3720 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
16 dager siden / 1281 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1152 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 975 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
4 dager siden / 919 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
22 dager siden / 899 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere