Morten Andreassen

Alder: 46
  RSS

Om Morten

Følgere

(Først vil jeg belage for flere, mer en normal, rotete innlegg. Det har skjedd to ganger på rad at det er min kladd som blir publisert. Jeg har nå gått bort fra ordningen. All rot er nå innenfor det normale ;))


Velger et format med å sette sitater i kursiv med mine påfølgende kommentarer rett under.


Sitat: Vet ikke om De hadde en dårlig dag her , og selv om de mest hysteriske og elleville forsøk er blitt gjort for å eliminere kristendommen fra skolene så er det ikke det saken handler om.

-

Jeg kjenner ikke til at dette med å eliminere kristendommen fra skolen. Hvorfor mener du det om et tema du selv står frem å sier ikke er relatert til religion. Intelligent design er kreasjonisme og kreasjonisme har ingenting med vitenskap å gjøre. Og derfor har det ingen plass i naturfags timen på skolen. Religion finnes på fagplanen en annen plass.


Sitat: Denne saken handler om noe mer omfattende - vår opprinnelse og universet, og jeg ser ikke noen motsetninger mellom hverken deler av Darwins konklusjoner , ID eller kristen religion. 

-

Vel jeg ser motsetninger (kanskje ikke slik du tror, men).

*Darwin konklusjoner om universets opprinnelse, om det eksisterer noen da er de mest sannsynlig irrelevante i dag.

*ID har BARE "konklusjoner". "Konklusjoner" uten observasjoner, bevis, argumenter og logiske slutninger er meningsløse

*Kristen religion og dens skaperverk er beviselig feil. Det finnes andre skapelsesmyter som mer i tråd med vår kunnskap i dag. Selv vår egen, norrøne er bedre.

Ved du egentlig hva Darwin tenkte om universets opprinnelse, det vet ikke jeg. Evolusjon og evolusjonsteori har ingenting med dette tema å gjøre.

Jeg er interessert i hvorfor du/dere atter en gang blander Darwin inn i dette. Hva er det for kjærlighets/hatforhold du har til denne personen siden han hele tiden må taes opp i tema han ikke har noe med.


Sitat: Det er Darwins teori om selve opprinnelsen som skaper tvil - om vi er her på Jorden grunnet en serie tilfeldigheter eller om vi er skapt innenfor en ramme - teologisk "i Guds bilde". 

-

Om jeg forstår deg rett er ikke dette ett tema det er tre (minst)

1) Universets opprinnelse

2) Livets opprinnelse

3) Menneskets opprinnelse

Darwin har bare en (liten) finger med i å forklare punkt 3, så hvorfor nevne han. Det er heller ikke spesiell grunn til å nevne gud da det er ingen grunn til at han er påkrevet i noen av disse tilfellene.


Sitat: DNA koden er å betrakte som et språk , en melding , en utregning , som "vi" etterhvert har begynt å forstå - noe som kan være både til velsignelse og kan være farlig.

-

Ja det er et to egget sverd. Det kan være en velsignelse og en forbannelse. Likevel fjernes ikke det faktum at kunnskapen er der.

Jeg ser heller ikke bort fra at det er nettopp denne kunnskapen som kan sørge for menneskets overlevelse. Alle våre søsken er døde (og har vært det en stund), vi er de eneste igjen i vår nærmeste familie og det står ikke spesielt godt til med oss eller hjemmet vårt (kloden). Skal vi overleve må vi ta grep selv.


Sitat: Uansett , språket i DNA formelen kan tydes og leses , men med så ufattelig mange muligheter at hver gang man finner ut noe så ser det ut til at avstanden til å forstå blir større. Men det man har forstått brukes som redskap for mennesker - følgelig må det ha en forfatter.

-

Men hvorfor ?

Jeg har flere ganger sagt at dette virker som god-in-the-gap siden det er jeg forstår - ikke derfor ID. Det er nøyaktig dette du sier her. Jeg forstår ikke så derfor må det være en forfatter. Det er ikke noen observasjon, noen logikk, noen argumentasjon. Det er en tom påstand forkledd som en konklusjon på noe.


Sitat: Ut fra dette i religiøs sammenheng kan man gå igjennom verdens religioner og selv finne hvilken som passer best inn med ID - vi kan velge mellom det som i dag er menyen i pensum på norsk skole fra heksedoktorer til sjamaner og vår egen kristne religion. 

-

Ja du kan det, f.eks er dette fult ut i tråd med Scientologi kirken. Kanskje den best absurde av alle religioner. Du er med påstanden helt på bølgelengde med dem. Har du tenkt på det ? Har du sjekket opp hva for sprøyt disse personene egentlig tror på ?

Sitat: Her har vi en av de samtalene med Stephen Meyer som jeg synes er verd å notere seg - og konkludere i kraft av egen forstand . Her går man virkelig i dybden ; "The return of the God hypothesis"

-

Meyer en av de gutta jeg advarte mot i mitt opprinnelige innlegg til deg. Han er notorisk uredelig og ikke verd å lytte til i det hele tatt. Har du noe fra han du står inne for skal jeg gjerne fortelle hva jeg mener om det, men det å diskutere mot en youtube video er bortkastet tid. Du burde ofre litt tid til å høre hva vitenskapen mener om vitenskapelige spørsmål. Hvorfor mener du at disse er diskvalifiserte ?

Gå til innlegget

Men hvorfor er det likevel så vanskelig å få svar på påstandene som fremmes av ID bevegelsen innenfor dette tema.

Ta f.eks Sigurds svar til meg. Først av alt så var det bra jeg fikk svar. Posten min var egentlig en kladd som ikke var tenkt publisert slik den forelå.

Uansett, jeg la frem at ID ikke er noe annet enn god-in-the gap ved at resonnementet alltid følger samme generaliseringen ”jeg/vi vet ikke – derfor ID”. Sigur hadde en ypperlig anledning til å komme med informasjon som viser at jeg tok feil. Dessverre for begge parter var ikke så tilfelle.

Når Sigurd skriver ” ID og BioCosmos er dessuten ikke religiøse, og legger kun til grunn faktiske vitenskapelige funn i sitt arbeide” så er det litt merkelig at ikke disse funnene nødvendigvis ikke er spesielt interessant eller viktig. De nevnes ikke, men det som virkelig for spalte plass er Darwin, darwinisme og ateisme.

Det er stort sett påstander og observasjoner som er satt opp slik at det kan settes en konklusjon om at dette må være en designer for vi vet ikke om noe annet. En designer man ikke vet om eksisterer, og OM den eksister vet man ikke noen om vedkommende er involvert.

Det er vet ikke, på vet ikke som rett og slett ikke har noen verdi utover at det smarteste er egentlig å vente.

Nå er det også slik at noen av disse ”funnene” har et tilfeller av kjent kunnskap, som beviselig gjør dem falske. Så enten har man ikke giddet å gjøre undersøkelser eller så bryr man seg ikke om at det man sier ikke riktig. Om ”funnene” er reelle er de allerede hentet hentet fra etablert vitenskap. Det som IKKE medfølger fra vitenskapen er konklusjon, ID er rett og slett bare kaster sin egen konklusjon på, da helt uten begynnelse, annet enn ”vet ikke – derfor ID”

Jeg spurte direkte om å få bevis for at proteiner ikke kan bli til av seg selv. Det fikk jeg selvfølgelig ikke. Det jeg fikk var at sparkesykler ikke kan bli til av seg selv, noe som i seg selv ikke er et bevis for noe som helst annen enn en ny tom påstand og en fullstendig fravær av biologisk forståelse. 

Om det fantes bevis burde det være mye raskere med en link og 2-3 forklarende setninger. Et slik latterlig utspill viser bare at bevisene manglet (noe jeg allerede viste og forklare hvorfor i min opprinnelige innlegg).

Jeg skrev IKKE at vi deler 99% av genene med sjimpansene og jeg tilbakeholder ingen informasjon. Jeg sa spesifikt protein gener. Det på grunn av at DU pratet om proteiner og jeg spurte deg om hvordan dette passer inn. jeg fulgte deg opp på ditt eget team. Jeg ser at du ikke ønsket å svare på dette spørsmålet, men valgte heller å hoppe over på noe helt annet. Hvorfor ?

ID har ALDRI predikert funksjon til Junk-DNA. Og dessuten viste man om junk-DNA med funksjoner lenge før kreasjonisme ble til ID.

Begrepet Junk-DNA har en historie, sjekk denne opp. Det du legger frem er ikke i nærheten av redelig fremstilling. Junk-DNA ble introdusert (uheldig sådan) som en betegnelse på DNA som ikke koder for proteiner, dette på en tid der man trodde at proteiner styrte showet og potensielle andre funksjoner ikke var undersøkt. I dag vet man mye mer og DNA som ikke koder for proteiner kalles nå for ”ikke-kodende”. Selv om navet tyder på at disse er ikke kodende er det ikke sant, de er i høyeste grad kodende, bare ikke for proteiner. Det er ikke viktig å vite til historien så lenge begrepet bruke rett, i ditt tilfelle bruker du den ikke rett og du kjenner heller ikke til historien (vel du gjør det nå).

Og dessuten så er junk-DNA (som egentlig ikke er junk)  eller ikke-kodende DNA som det også heter (som egentlig ikke er ikke-kodende) svært gode bevis for evolusjon. Se, f.eks her, her, her, her og her bare i den siste måneden.

Proteiner med nye funksjoner er beskrevet til det kjedsommelige. Det er ikke krav om at et slik protein skal oppstå fra intet eller fra grunnen av for den del. Det er heller ikke krav til antall genomiske endringer som må til. Som jeg fortalte tidligere så er det eksempler for helt ny funksjon til et protein helt uten endringer av i DNA eller RNA. Det av vi vet dette beviser deg feil, Og, like viktig, om dette aldri var blitt observert så bidrar det ingenting til påstanden om ID er korrekt. Ingen observasjon er ikke en observasjon for ID. Og de observasjonene vi har er IKKE i tråd med påstandene dine eller konklusjon om en designer.


Sitat Sigurd: ”Når du viser til våre genetiske likheter med sjimpansene, så må du selvfølgelig være klar over at dette ikke utgjør noen evidens for darwinismen.”

Jeg antar at med darwinismen så mener du evolusjon. I såfall hvorfor sier du ikke det ?. Hvorfor skal du ha Darwin og ateisme med i alt ? 

Vår genetiske likhet med sjimpansen er et bevis på vårt slektskap på nøyaktig samme måte som at en farskapstest er bevis for slektskap. Vitenskapen har så god kjennskap DNA og så nøyaktige instrumenter at de er i stand til å avgjøre slektskap at en enkelt celle.

Dette er fundamentet i moderne rettsmedisin og konklusjon er fullstendig entydig. Genomiske data beviser slektskap mellom mennesket og sjimpanser, det er umulig på redelig vis benekte dette. Du åpne en konsulent tjeneste der du bruker Volvo trikset ditt for fritagelse for dine klienters farskapsbidrag.


Så er det også den merkelige situasjonen at det påståes at det ikke er noen konflikt mellom ID, vitenskap, kristendom og (mangel av) tro. Dette etter en innlegg der det utelukkende fokuseres på Darwin og ateister IKKE vitenskap og evolusjon. Du påstår at andre lager stråmenn, så følger du selv opp med en bekreftelse på at de hadde rett.

Se bare på tittelen som ble benyttet ” Morten A. – om tro, ID og darwinisme”.

Hva mener jeg om darwinisme?, Jo, ingen verdens ting.. Jeg spurte til og med deg om hva du mener med det. Selvfølgelig fikk jeg ikke svar så jeg måtte her bare anta hva du mener. Så tittelen din om at jeg har uttalt med om darwinisme er i beste fall en stråmann. Men mest sannsynlig en bevist handling for å skape splid og konflikt, akkurat det mottatte av det du skal ha det til.

Gå til innlegget

..for det stopper ikke der, I lag med flere tøves det også om evolusjon, evolusjonsteori, abiogenese, Ja vitenskap generelt, men disse spesielt.

Her kommer et utdrag for hvorfor man kan konkludere for at det tøves. 

Sigurds tekst i kursiv.  


Men her har Voje laget seg en stråmann å argumentere mot. For ID og BioCosmos handler ikke om noen konflikt mellom tro og vitenskap.

--

Hvorfor bruker du utelukkende religiøs vinkling. Du prater om darwinister og ateister og ingen vitenskap. Hvorfor lager du skille mellom disse ?

Et hyl for flokken ?


For eksempel forteller alle evidenser at til og med et protein ikke oppstår tilfeldig og av seg selv, men at proteiner kun blir til ved informasjon.

---

Hvilke evidenser, hvilke bevis har du for at proteiner ikke kan oppstå spontant og random  ? (husk dette er svært drøye påstander, og at du skal kunne føre et bevis for et negativ er i seg selv oppsiktsvekkende, men det er bare starten av problemet ditt ved at vitenskapen har allerede motbevist deg). Du må ikke bare motbevise vitenskapen og SÅ får du føre bevis for din påstand. Vel, unødvendig å be avisene holde av overskriftene.

Skulle du ha rett (noe du ikke har) er du ikke kommet en millimeter lenger med påstanden om en designer. Du er kommet til ”jeg vet ikke hvorfor” og det åpner ikke for ”jeg vet hvorfor likevel – en designer”

Darwinister forklarer…

--

Hvem bryr seg hva darwinister forklarer (hvem er det egentlig ?). Er  det ikke MYE viktigere å vite hva vitenskapen forklarer (men du er kanskje ikke interessert).

Men hvis et protein ikke kan mutere til et annet protein med helt ny funksjon, så kan heller ikke en art utvikle seg til en annen art som krever helt nye proteiner!

---

Det finnes eksempler av proteiner helt nye egenskaper uten en eneste endring i DNA/RNA, hvordan passer disse inn her ?

Teoretisk kan en eneste DNA/RNA mutasjon kan endre et helt protein, har du tatt høyde for dette?

Nå er vel også nærmere 99% proteinene de samme (og langt på vei identiske) for mennesket og sjimpansen, hvordan passer dette inn.

Ser virkelig ikke poenget ditt.

På samme måte med den påståtte abiogenesen. Her også påstås det at denne første levende celle må ha vært mye enklere enn noen celle som eksisterer i dag (for ellers ville en tilfeldig abiogenese vært umulig). Men igjen så er dette kun en tro, - et postulat ateistene trenger for å bevare sin ateistiske tro.

---

 • Abiogenese er ikke evolusjonsteori. Hvorfor blander du disse sammen ?
 • Om du mener at første levende celle må være identiske slik vi ser de i dag får du ta dette for egen regning. Det er logisk og helt naturlig å argumentere for at liv har startet med enklere utgangspunkt enn hva millioner av år med evolusjon har produsert. Kan DU argumentere mot vitenskapen og FOR din påstand. Svaret er innlysende NEI på begge.
 • Du viser også ditt sanne ansikt ved å referere til ateisme og ikke vitenskap, hvorfor ?
 • Ateister trenger ikke noe postulat, kjenner du til hva ateisme er.
 • Det er ikke et problem at vitenskapen er åpen og redelig med å fortelle hva, hvordan og hvorfor de argumenter slik de gjør

Ateistene derimot, er fullstendig avhengige av å tro på darwinismen. Ellers ville de måtte oppgi sin ateistiske tro, - selve sitt livssyn og ideologiske fundament!

---

Bare glem spørsmål 4 ovenfor. Her beviser du at du ikke vet hva ateisme er.

Kan du ikke bare spørre noen ateister, du finner de over alt, så slipper du dette med at DU skal diktere hva andre tror/ikke-tror på. Det er rett og slett skammelig av deg. Ateisme og ateister er ikke avhengig av Darwin, evolusjon, gravitasjon eller skummet melk for sitt livssyn. Alt som trengs har fravær av guder som noen påstår eksister, og det har vi plenty av. Det er DU som må bevise din gud og så lenge du ikke greier det, er ateisme den mest fornuftige og ærlige/redelige utgangspunktet. Men for et tema som ikke handler om guder og tro har du jaggu høyt fokus på det.

De siste 70 årene har man brukt enorme summer på å forsøke å få en levende celle til å oppstå tilfeldig, men man er ikke en gang i nærheten!

--

Rart, jeg har fulgt med dette fagfeltet i ca 20år. Har aldri sett slikt forsøk. Kan du gi meg noen referanser.

Vet om tilfeller der de har forsøkt (og med delvis suksess) med aldri har det vært snakk om tilfeldigheter.

Når de vitenskapelige argumentene mangler, blir hersketeknikker og stråmenn eneste mulighet. Slik Vojes innlegg er full av.

--

Ohh. The irony…

Det svært så slående at du beskylder andre for stråmenn og uredeligheter så er du full av det selv. Du greier ikke gjøre noe for dine egne påstander annet en å rakke ned på ateister. Akkurat som at så lenge du finner/lager noe dritt å kaste på ateister så blir det liksom gyldighet i påstandene dine. Vel du tar feil.

samt darwinismens stadig mer mangelfulle forklaringskraft,

---

Jeg vet ikke hva darwinismens forklaringskraft er for noe. Ikke tror jeg at du eller vet det. Uansett, hvorfor ikke hente forklaringskraften fra vitenskapen ? Og per i dag så finnes det ingen annet vitenskapeligforklaring som står sterkere enn evolusjonsteorien. Skal du angripe noe pga manglende vitenskapelig tyngde kan du faktisk velge hvilken som helst annen, inkludert gravitasjonsteorien. Men nå vet jo alle sammen at kreasjonisme/IC/ID aldri har handlet om ønske vitenskapelige forbedringer.

Men det er for ateistene, at vitenskapen kommer i konflikt med troen.

--

Du har ikke begrunnet noen av dine påstander gjennom hele innlegget, heller ikke denne. Må bare si at det fascinerende å lese at voksne folk kan være så bombastisk om tema de åpenbart ikke forstår. Det må virkelig trist å bry seg så lite om hva man skriver.

Gå til innlegget

Hva intelligent design (ID) ikke er.

Publisert 8 dager siden

Det er nok mye ID ikke er, men fremst av alt er det ikke en forklaring på noen som helst. Det er tilsynelatende en samling av ”jeg vet ikke – derfor ID”, ”vitenskapen kan ikke forklare – derfor ID”

Kjell Tveite ramser opp flere synspunkter på hva id er. Og det starter med at han mener det er det sterkeste alternativ til evolusjon. Det er ikke overraskende at det ikke medfører riktighet. I motsetning til ID er evolusjon er et observerbart faktum. Evolusjon er det det er og det observeres daglig. Det finnes ikke, og er heller ikke nødvendig med noe alternativ til. Det vil i såfall være å innføre et nytt begrep for de samme observasjonene, og hva er poenget med det.

Jeg vil ta noen av synspunktene til Tveiter (i kursiv).


 • 1) ID beskjeftiger seg utelukkende med å beskrive  funn i naturen, og er overhodet ikke opptatt av teologi.

ID beskriver i så fall disse funnene svært dårlig. Så dårlig at det i mange tilfeller er ”funnene” arrangert slik at konklusjon alltid blir den sammen – en designer.

Du må være rimelig uredelig om du går rundt å påstår at denne designerne ikke er gud.


 • 2) Selv den enkleste celle er mer kompleks enn noe vi mennesker har laget. Alle livets stoffskifteprosesser må følge en plan.

Slike celler er laget av mennesker, og enda mer avansert enn de levende cellene.


 • 3) DNAs opprinnelse. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan DNA ble til.

Om vitenskapen ikke kan forklare, er det ikke bare å slenge inn en forklaring. En tom påstand er heller ingen forklaring. Man har også bevis for at det finnes byggesteiner for DNA i verdensrommet. Så enten er denne professoren feilsitert, eller så tar han feil. Dessuten så har vi det faktum at DNA dannes, helt naturlig, i kroppen vår (og alt annet levende) i mengder. Hvordan dette skjer er kjent i detalj.


 • 4) Vitenskapen kan heller ikke forklare hvordan DNA kan inneholde målrettet og spesifisert informasjon.

Igjen om vitenskapen ikke kan forklare, så kan i alle fall ikke ID det heller. Det ironiske i at det såkalte junkDNAet er meget sterke bevist for evolusjonsteorien.


 • 5) Det neste område hvor ID representerer en god forklaring, er livets nano-maskineri. Hver eneste celle har tusenvis av motorer som utfører helt spesifikke oppgaver. Oppskriften for disse motorer ligger i DNA.(Hvordan  er det mulig?) Manualen for deres arbeidsoppgaver ligger også i DNA. Disse motorer er bygd av proteiner som må passe sammen strukturelt og funksjonelt.

Jeg må nesten påpekte at det legges ikke frem noen dokumentasjon på ID’s forklaring. At ”oppskriften” finnes i DNA er mulig, og om du leser en studie på tema vil du i detalj se hvordan det er mulig.

 

 • 6) Jeg vil omtale én av disse motorer, Kinesin, som flytter lass fra et sted i cellen til et annet sted. Det betyr at Kinesin mottar konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver.

Nei, kinesin mottar ikke konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver, den har bare EN oppgave. Den forflytter seg ved bruk av energi. Dette er temmelig nøyaktig slik muskler fungere i alle dyr inkludert oss. 

Dessuten så vet man svært mye om forskjellige kinesiner hvor de kommer fra og hvordan de virker. Les f.eks denne.


 • 7) Et lite spørsmål: Hvordan klarer kroppen å lokalisere nøyaktig dette genet som ligger i et DNA med 3.2 milliarder bokstaver hvis man utelukker intelligent årsak i livet?

Fortsatt er det slik at du ikke forstår svaret, derfor ID. Dette er ikke noe annen en ”god-in-the-gap”. Har du prøvd å finne ut hva man faktisk vet om dette, eller er det ikke viktig for deg.

Man har svært omfattende kjennskap til slik genregulering, både for hemoglobuling og andre gener. Man vet faktisk så mye om dette at det jobbes med å lage menneskeskapte systemer for genregulering av kunstige gener. Dette er intelligent design, basert på kunnskap om naturen. Men det er selvfølgelig ikke den designeren du er utetter. Se f.eks her og her


 • 8) Denne åpning er utstyrt med evnen til å kontrollere det som skal passere, og slipper ikke gjennom et m-RNA med feil. M-RNA blir merket med en oblat med "adressen" til det rette ribosom- slik som vi merker et brev med postkode.

Nei, det er plenty med mRNA som forlater kjernen med feil. Sannsynligvis (uten at det er feil) er det ingen mRNA som forlater kjernen som korresponderer direkte til det DNAet de kommer fra, samtlige er blitt endret på flere måter.

Dessuten så er det ikke riktig at et mRNA har en adresselapp til det rette ribosomet. Det finnes universelle sekvenser som blir gjenkjent av ribosomer men det er ikke slik du beskriver det. Og det er på ingen måte slik man merker med postkode.


 • 9) ET høna-eller-egget problem: Proteiner kan ikke bli til av seg selv. Livets proteiner dannes i ribosomet. Når det første protein skulle dannes, måtte det skje i ribosomet. Nå består ribosomet av 50 proteiner, og dessuten ligger ribosomet i en celle som består av hundretusener proteiner.  Så når det første protein i livet skulle dannes, måtte det allerede  eksistere en stor rekke proteiner.....

Ingen av proteinene i ribosomet er direkte involvert i dannelsen av nye proteiner. Det er slettes ikke nødvendig å påstå at du trenger en stor rekke proteiner osv. Sannsynligvis er ikke proteiner nødvendige i det hele tatt. Dessuten har dette ingenting med evolusjonsteori å gjøre.


 • 10) Jeg ser ingen annen forklaring enn at den  som skapte livet, visste at det undertiden kan opptre dehydrering (som hos barn er meget alvorlig). Derfor laget Han et system som ville bli aktivert ved behov.

Har du sett etter forklaring. Har du undersøkt hva man kjenner til av regulering over cellemembran (det er planter som har cellevegg).

Dette er bare nok et eksempel på jeg vet ikke så derfor ID.

Hele begrepet er ikke annet en intellektuell forsøpling, det er nettopp det kreasjonisme var/er, det irredusibel kompleksitet var/er, og det intelligent design er.

Gå til innlegget

Røyne på for hvem, for hva og hvorfor ?

Det er ingenting i innlegget ditt som skulle få vitenskapen til å løfte på øyebrynene. Innlegget er mer et hyl for flokken. Et hyl fordi det er funnet føde i penger fra en riking. Dette er heller ikke noe nytt, det er mye penger i kirken og religion generelt, men det betyr ikke at de har rett.

Det er også slik at de du siterer skal man være forsiktige med å gi rett. Det er personer i et svært pengesterkt miljø. Det er et miljø som har eksistert lenge, de var lenge forkjempere av kreasjonistpropaganda og ville ha dette inn i det amerikanske skolesystemet. Dette ble stoppet i rettsalen med klar beskjed om dette var religion, ikke vitenskap. Men gruppen tok ikke dette som et nederlag, de døpte likegodt om hele kreasjonisme til intelligent design, rett og slett ved søk og erstatt funksjonen i en tekstbehandler.  Dette ble også oppdaget og ente i en heller ny flau rettsak der konklusjonen var ID er kreasjonisme - same shit, new wrapping.

Dette er gammel nytt, men det er heller ikke kommet noes mer nytt etter det. Joda, selvfølgelig krøp de tilbake til hulen med halen mellom bena og begynte å legge frem nye mulighet for å gå trakket religionen deres inn skolen. 

Du skjønner, det er det som er det viktigste. få religionen inn i skolen, slik at barna kan bli hjernevasket før fornuften og egne meninger tar dem.

Evolusjon er knekkstanga da det er så lett å lage konflikt mellom den og den religiøse doktrinen.  Men det trengs også en skurk for reddende superhelt religion. Og her velger man Darwin, en man som har vært død i snart 140 år.

Hvorfor tror du at evolusjonsteorien er den samme i dag som da Darwin la den frem. Hvorfor tror du at det ikke er noen fremgang innen vitenskapen.

Jeg er forundret over at du fokuserer slik på en forlengs død person. Selvfølgelig er det en grunn til dette, det er nok nøye utvalgte ord.

Et hyl for flokken !

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1297 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1272 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1151 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 849 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere