Mette Solveig Müller

Alder: 74
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Her følger en uttalelse jeg fant på www.riksavisen.no

Denne uttalelsen er skrevet av patriarker  og lokale ledere av kirker i Jerusalem. Dette er vel nettopp troende som kjenner hvor skoen trykker i der i Midt-Østen. Jeg lar utsagnet stå uten mer kommentar, da det viktigste vel er å gjøre innholdet kjent.

mvh  mette

-------------

Kristen sionisme er en moderne teologisk og politisk bevegelse som omfavner de mest ekstreme ideologiske posisjoner av sionismen, og dermed blir skadelig for en rettferdig fred i Palestina og Israel. Det kristne sionistiske programmet gir et verdensbilde der evangeliet blir identifisert med ideologien til imperiet, kolonialisme og militarisme. I sin ekstreme form,  legger det vekt på apokalyptisk hendelser som førte til slutten av historien snarere enn å leve Kristi kjærlighet og rettferdighet i dag.

Vi kategorisk avviser de kristne sionistiske doktriner med en falsk lære som ødelegger for det bibelske budskap om kjærlighet, rettferdighet og forsoning.

Vi videre avviser samtidens allianse av kristne sionistiske ledere og organisasjoner med elementer i regjeringene i Israel og USA som i dag er med på å pålegge sin ensidige forkjøpsrett for grenser og herredømme over Palestina. Dette fører uunngåelig til uendelig sykluser av vold som undergraver sikkerheten til alle folk i Midtøsten og resten av verden.

Vi avviser læren til kristen sionismen som fremmer og støtter disse retningslinjene ettersom de oppfordrer til rasemessig eksklusivitet og evigvarende krig heller enn evangeliet om universell kjærlighet, forløsning og forsoning som undervist av Jesus Kristus. Heller enn å dømme verden til undergang i Armageddon oppfordrer vi alle til å frigjøre seg fra ideologier av militarisme og okkupasjon. La dem istedet gå for å bringe legedom for folkene!

Vi oppfordrer kristne i kirker på hvert eneste kontinent å be for det palestinske og israelske folk, som begge lider som ofre for okkupasjon og militarisme. Disse diskriminerende handlinger skaper Palestina om til fattige ghettoer omgitt av eksklusive (luksuriøse?) israelske bosettinger. Etableringen av ulovlige bosettinger og byggingen av muren på konfiskert palestinsk land undergraver levedyktigheten til en palestinsk stat, så vel som fred og sikkerhet i hele regionen.

Vi oppfordrer alle kirker som forblir tause, å bryte tausheten og snakke for forsoning med rettferdighet i Det hellige land.

Derfor forplikter vi oss til følgende prinsipper som en alternativt veikart:

  • Vi bekrefter at alle mennesker er skapt i Guds bilde. I sin tur er de kalt til å ære denne verdighet av ethvert menneske, og å respektere deres umistelige rettigheter.
  • Vi bekrefter at israelerne og palestinerne er i stand til å leve sammen i fred, rettferdighet og sikkerhet.
  • Vi fastholder at palestinerne er ett folk, både muslimske og kristne. Vi avviser alle forsøk på å undergrave og fragmentere deres enhet.
  • Vi oppfordrer alle mennesker til å avvise det smale verdensyn til kristen sionistene og andre ideologier som gir privilegium for ett folk på bekostning av andre.
  • Vi er forpliktet til ikke-voldelig motstand som den mest effektive måte å avslutte den ulovlige okkupasjonen for å oppnå en rettferdig og varig fred.

Med videre advarer vi mot at kristen sionisme og andre allianser rettferdiggjør kolonisering, apartheid og imperie-bygging.

Gud krever at rettferdigheten skjer. Ingen varig fred, sikkerhet eller forsoning er mulig uten at grunnlaget er rettferdig. Rettferdighetens krav vil ikke forsvinne. Kampen for rettferdighet må gjennomføres flittig og iherdig, men ikke voldsomt.

Han har åpenbaret dig, menneske, hvad godt er; og hvad krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? ” (Mika 6:8. KJV)

Det er her vi tar stilling. Vi står for rettferdighet. Vi kan ikke gjøre noe annet. Rettferdighet alene garanterer en fred som vil føre til forsoning med et liv i trygghet og velstand for alle folkene i vårt land. Ved å holde oss på rettferdighetens side, vier vi oss til arbeidet for fred – og arbeide for fred gjør oss til Guds barn.

Gud som forsonte verden med seg selv i Kristus, teller ikke menns synder mot dem; og han har forpliktet oss til budskapet om forsoning.” (2 Kor 5:19. KJV)

His Beattitude Patriark Michel Sabbah
Latin-patriarkatet, Jerusalem

Erkebiskop Swerios Malki Mourad
Syrisk ortodokse patriarkat, Jerusalem

Biskop Riah Abu El-Assal
Episkopale kirke i Jerusalem og Midtøsten

Biskop Munib Younan
Evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Gå til innlegget

Jul, sjutallet, islam, big bang mm

Publisert nesten 9 år siden

Dette blir en liten oppsummering av de tankene jeg ikke fikk til å plassere som kommentarer til de senere trådene. Så det får bli et innlegg i stedenfor.

Vi skal snart feire jul og «åndens fødsel» i mennesket og menneskeheten, og vi feirer med så mange materielle goder vi kan rekke over. Da melder det seg noen refleksjoner. Og vi feirer det naturligvis, når det er som mørkest, da ånden alltid fødes under trange kår, som i stall og mørke rom.

Det er menneskets intelligens, ånds og skaperkraft,  som skiller oss fra dyrene. Dette er også den kraften vi har brukt til å skape alle våre materielle goder og forbedrede muligheter opp gjennom historien.

Mennesket er vel den eneste skapningen, som med denne muligheten, også har skapt et skille mellom kropp og sjel? Hos dyrene vil vi finne en mye større overensstemmelse og forutsigelighet i hele deres vesen. De lever i forhold til sine sanser og det som bor i dem, nedlagt fra skaperens hånd. Vi mennesker er mer utstyrt til å oppføre oss som apekatter, og tror andre har svarene for oss. Slik herlige Gamal el-Banna uttalte på Walid al-Kubaisis film mandag kveld.

Var vi mennesker også i denne tilstanden i paradiset? «Kropp og sjel et samlet hele, som består av tvende deler?» Mens vi med vår intelligens ble fremmedgjorte, og oppdaget, som Adam da han hadde spist av kunnskapens tre, at han var naken? Dyrene ser jo ikke dette :)

Nå har vi kommet til et punkt i denne skapelsen, at vi faktisk skaper og produserer mer enn vi nesten klarer å konsumere, men vi vet at vi må skape mer for å holde veksten oppe. - Slik har vi blitt dyktige konsumenter, som kjøper og kjøper, og bruker all vår skaperglede til å få det stadig penere rundt oss. - Vår skaperevne ligger i forbrukskulturen vår og alle valgene vi til enhver tid står overfor. Samtidig som vi blir hverandres behandlere, og flytter papir på offentlige kontorer.

Bare da jeg var ung, så strikket jeg faktisk alle genserne mine og sydde kjolene mine. Jeg sydde til og med babytrøyer og barneklær de første årene, og selvfølgelig bleiene - Men så ble alt så lettvint og billig, og jeg kastet meg med i forbrukskulturen, veksten. - Barna ble taperne, vi skulle «realisere oss selv».  I dag vet vi, at barn fra stabile ekteskap skårer på det alene.

I alt dette har vi blitt mer og mer fremmedgjorte for oss selv. Følelsene sliter virkelig ofte i oss.. Kropp og sjel befinner seg liksom i adskilte verdener, og vi kaster oss med på alle motebølger i et håp om å bli hele igjen.

7 tallet står for dette, der «himmel og jord» igjen møtes, der vi blir hele mennesker, tenker jeg. -

Så kanskje er den paradisiske tilstanden vi lengter etter å bli mer som dyrene igjen? - For mens vi har rast av gårde i en vill fart, har vi mistet evnen til «å lytte», til å virkelig se. Vi har mistet vår sans for begrensning og vår intuisjon og vårt tredje øye, og vi må vende oss mot vår skaper igjen for å bli hele.

Når jeg tenker på dette å vende meg mot Gud i bønn og stillhet, så er det med et inderlig ønske om å få min sjel på plass i min kropp, slik at jeg med «dyrets intuisjon» igjen kan se hva det er som foregår, - før vitenskapen oppdager det ;-)

..........

Nå blir det litt langt, men jeg tenker på sentrifugalkraften og sentripetalkraften. Men den første kraften, har vi vært slynget ut i verden på stadig nye oppdagelser. Det var på denne ferden vi mistet «vårt eget dyrs» finstemte sanser.

Dagens utfordring er å bruke sentripetalkraften, tenker jeg. Få oss til igjen å bli et samlet hele, der jord og himmel møtes. Er det denne kraften sufiene viser til når de snurrer slik rundt? Og var det med denne kraften at selve skapelsen «big bang» fant sted da universet ble skapt?

Vil dette si, at hvis vi fortsetter vår ferd ut i materien for å miste oss selv, så vil dette kunne resultere i endetid fordi vi igjen pulveriseres?

I dette lyset begynner jeg å ane at den islamske vekkelsesbølgen kanskje har med seg akkurat det vi trenger? Vi er livredde for å miste vår ytre frihet, men vet vi hva vi vinner om vi fant den indre friheten vi har i oss selv som hele harmoniske mennesker?

I tillegg tror jeg universet selv har sin egen plan for oss, slik Saturn visstnok  alltid har vært "ordensplaneten" i rommet.

Og kanskje var det nettopp meningen at vi skulle dele godene med hverandre og leve i fred på denne lille jordkloden, - i kjærlighet? For det er 9-tallet som er fullkommenhetens tall. Det er dette tallet som rommer alle de andre tallene i seg. Det er dette tallet som står for Enhet og Fred på jorden, slik vi synger så pent om det i julesangene.

Vennlig hilsen mette

 

Gå til innlegget

Muldvarper

Publisert nesten 9 år siden

Muldvarpen er et skadedyr. Den er en gnager som lever i ganger under jorda. Slik skaffer den seg et stort og mangfoldig nettverk

Vi forbinder også denne benevnelsen med personer som arbeider med uærlige og skjulte hensikter.

Slik ble Treholt nettopp kalt for en moldvarp.

Slik verden ser ut i dag;  -  Kan vi anta at vi har andre moldvarper blant oss?

Hva står de eventuelt for? Hvordan vil de oppføre seg?

 

Jeg poster bare denne tanken under religion / livssyn og etikk, da den er vel verdt å tenke igjennom for de fleste.  Spesielt siden livssyn er en så stor ingrediens av dagens konflikt.

For det handler vel alltid  om å gjøre seg opp sin egen mening og ikke la seg veilede av andre?

vennlig hilsen mette

......... nok en tråd som ikke trenger min deltakelse slik jeg ser det. Men man vet jo aldri

Gå til innlegget

Guds ord - evig for all tid?

Publisert nesten 9 år siden

Så er kirkemøtet over for denne gang, og vi har fått mange ord presentert her, med finurlige vinklinger på ritualene. Mine tanker går til den danske salmedikteren Thomas Kingo, som kom med sine åndelige sanger i 1681

Jeg får da spørsmålet; -  Representerer denne Kingo fortsatt kirkens lære?

Eller er budskapet forandret underveis? -Eventuelt hvordan?

Les selv og vurder saken. - Jeg kan bare si selv, at akkurat denne teksten var den som virkelig trøstet meg og ga meg mening når jeg hadde strevd og funnet en havn.

Far, verden, far vel,
Jeg vil ikke lengre være din trell,
De byrder du veltet meg mangefold på,
Dem kaster jeg av meg og vil dem forsmå.
Jeg river meg løs; for jeg kjedes nu ved
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Hva er det vel alt
Som verden så falskelig lykke har kalt?
Det er jo kun skygger og drivende sky,
Kun bobler som stiger og brister på ny;
Det er jo kun gyngeis, gjøgl og fortred,
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Å rikdom og gull,
Du jorderiks avgud i skinnende muld!
Du er dog av verdens de falskeste ting,
Som vokser og minker og veksler omkring.
Hva er du når man deg ved solen har sett?
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Akk ære, hva er,
Hva er dog de kroner og kranser du bær?
Misunnelse lurer så lett bak din rygg,
Rett aldri du føler deg sikker og trygg;
Du engstes og faller og varer ei ved -
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Akk, kjødelig lyst,
Hvis giftige lebe så mangen har kyst!
Ditt fengende tønder, din flyvende gnist
Blev mangen til evige luer til sist.
Din skål synes honning, men drikken er led -
Forfengelighet,
Forfengelighet.

Så far da , farvel!
Du skal ikke mere bedrage min sjel.
Du dårende verden, jeg sier deg av,
Og senker deg ned i forglemmelsens hav,
Jeg lenges å trøstes for sorger og savn
I Frelserens favn,
I Frelserens favn.

Der skal mine år
Begynne i evighets deilige vår,
Der skal ikke dagen med solen oppgry,
Ei månen tilmåle meg ne eller ny,
Min Jesus er solen, med lys som går inn
I innerste sinn,
I innerste sinn.

Så far da, far vel!
du skal nu ej længer bedrage min sjæl,
bedragerske verden, jeg takker dig af
og sænker dig ned i forglemmelsens grav;
jeg længes at trøstes for sorrig og nød
i Abrahams skød!

Min rikdom av gull
Skal være av idel bestandighet full,
Den skal ikke tyven bestjele meg da,
Den skal ei spissfindighet røve meg fra,
Min rikdom er fri for all jorderiks stød,
I Abrahams skjød,
I Abrahams skjød.

La meg avslutningsvis formidle en noe lysere av Kingo, som også har sterk  appell.

Nu rinner solen opp
Av østerlide,
Forgyller fjellets topp
Og bergets side.
Vær glad, min sjel,
Og la din stemme klinge,
Stig opp fra jordens bo
Og deg med takk og tro
Til himlen svinge!

med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Historien og planetene

Publisert rundt 9 år siden

... og vår framtid? I alle år har menneskene skuet ut i verdensrommet i stor undring. - Er det liv der et annet sted? Og vi gjør viktige vitenskapelige oppdagelser. Stor var min sorg, da Pluto ble degradert som planet.

Men i dag er nyheten, at Eris, - den 9 ende niende planeten, - den  som ble oppdaget nå nylig i bane utenfor Pluto, likevel er mindre. - Den er bare så utrolig kompakt!

 

Og nå begynner mine tanker på en spennende vandring. - Istedenfor å lure på om det er liv der ute, så går heller tankene mot hva disse planeter og deres oppdagelse betyr for oss her på jorda? Virkelig betyr?

.........

Fra gudeverdenen er vi godt kjent med alle de gudenavnene som nettopp har vært identisk med de nærmeste planetene, slik som 1. Merkur, 2. Mars, 3. Venus og 4. Jupiter. Ja endog 5. Saturn har vel blitt oppfattet som selve Satan, der den går i bane rundt sola i 7 års sykluser, og vil gjenopprette «Guds Orden» der individ , men også samfunn avviker fra de Lover som er nedlagt i dem. Guds lov har ikke opphørt å virke!

Da er det at jeg begynner å tenke mer historisk på de mer kollektive planetene som er oppdaget i vår mer moderne tid. Og ser en klar sammenheng, med at vi ikke lenger har dette mangfoldet i gudeverdenen, men skal fokusere på Guds Enhet – også her på jord.

6.  Uranus ble oppdaget i 1781. Den regnes som en planet som står for nye oppdagelser, individualisme og revolusjon. Det blir liksom ikke vanskelig å plassere dette inn i den franske revolusjon om «Frihet, likhet og brorskap»

7.  Neptun ble oppdaget i 1846. Denne planeten er i sin natur åndelig, men kan også ha en tendens til drømmer. En finner ofte planeten Neptun plassert i det 12 te huset hos personer med store rusproblem, har jeg lest i min hobby-astrologi. Dette huset viser til noe som er ukjent for en selv.  Derfor kan Neptuns påvirkning  slå ut i både åndelig og i mer materialistisk/ drømmende forståelse, - for å si det slik. - Kan jeg våge meg så langt som å si at vi her aner både Kristus og antikrist i historien? - For mine tanker går selvfølgelig til 1844, som er året da både bahaitroen og marxismen fikk sin spede begynnelse. Fra mitt virke som sosionom, ble jeg uhyre skeptisk til den ideologi som påberodde seg, at alle mennesker ville bli lykkelige om de slapp økonomiske bekymringer.

8.  Pluto ble oppdaget i 1930. Historisk tenker jeg på de voldsomme forsøk på forandring som satte inn på den tiden, og illusoriske forsøk på å skape kunstig enhet via krig. - Selv har jeg Pluto sentralt plassert i mitt fødselshoroskop, og forsto at det var et ord for dette. Jeg var en plutoniker. Dette er personer som virkelig sliter med forandringer. Hos meg virket disse forandringene sammen med følelsene mine, og var plassert slik at jeg ikke skulle vite hva som påvirket meg. Men det påvirket alt jeg gjorde. - Når man så har akseptert å ha vært en plutoniker i livet, blir det jo en voldsom skuffelse når vitenskapsmenn degraderer planeten til fordel for denne Eris?

9.  Eris – oppdaget 5 jan. 2005, på bilder fra 21.10.2003, og annonsert til folket 29 juli 2005. SANN! Det virkelig spennende er nå hva denne planeten representerer, og det var dette som var dagens nyhet. - Denne planeten befinner seg utenfor Pluto, og de trodde den større enn Pluto. Men nye metoder viser at den nok ikke er det, men at den er så aldeles utrolig KOMPAKT. Hva innebærer dette at en planet er kompakt? - Det vil innebære en stor massetetthet! Så da kommer vi til – hva er det denne planeten påvirker våre liv med i dag?

.........

Jeg flytter ned til jorda vår igjen og ser på hva som skjer rundt meg. Jeg har ønsket så inderlig å skape en familie med tette kjærlige bånd. Men jeg ser meg rundt og ser hvordan barn klandrer sine foreldre for at de ikke klarte oppgaven bedre, de river seg løs og skaper  andre allianser, og hele samfunnet drives ut i en voldsom eksperimentell individualisme. Kanskje denne planeten Eris varsler oss om, at vi må skape en jord der menneskene må bygge sterkere relasjoner til hverandre igjen? Slik budet om å hedre dine foreldre la opp til? Men nå må det bygges - i individene, - i familiene, i lokalsamfunnene, - i landene, - og på hele den vide jord! - Kjærlighetens evangelium skal knytte alle disse båndene. -

Men kravene er voldsomme - Vi må tilbake til Guds hensikt med mitt eget liv, og vi må hver og en overholde Guds lover for vår tid. Herfra må vi bygge alle relasjonene våre. - Dette er ikke noe overflatisk; for byggverket blir ikke sterkere enn den svakeste delen. Mange opplever en smertefull tid. -  Likevel påvirker Eris oss, tenker jeg - og hjelper oss nok om vi virkelig setter alt inn på å skaffe oss viten om vår egen skaper og hans vilje for vår tid..... For Han, den ENE Gud, -  åpenbarte sin siste vilje for menneskene i 1844, da han ga oss den  gjeldende åpenbaring for "Vår Tid". - Dette tror jeg....

Så er det litt tallmagi i disse planetene i tillegg. Vi kjenner alle bibelens 7 år sykluser, som gjør 7 tallet hellig. 8 tallet har tilhørt opprøreren i stor grad, og jeg kjenner at Enneagrammet kommet i tankene mine nå. Slik Jesu blir nitallet, - Freden – det fullkomne tallet. Dit vi nå er på vei, til en klode med større tetthet, også kalt kjærlighet i vår verden.

 

Så begynn å tenk! - Hvor fantastisk og stort er det at denne 9 ende planeten er oppdaget, og vi mennesker skal virkeliggjøre disse kreftene her på jord? Hvorfor skal noen planeter degraderes?

I radiogudstjenesten i dag snakket presten om at vi ber om tegn, for vi skal få tegn!! Er det ikke nettopp på himmelen vi nå har fått disse tegnene?

Håper dere er med på å undre dere videre? Dette er mine personlige filosoferinger, og må ikke utlegges som mer enn det.

 

Hjertelige hilsener fra mette

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere