Mette Solveig Müller

Alder: 74
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Veien videre i Egypt?

Publisert over 8 år siden

Jeg kom over dette åpne brevet til folket i Egypt fra bahaisamfunnet der. De har ikke tidligere hatt rettigheter til kunne uttrykke seg fritt. Men den nye situasjonen har nå frembrakt denne muligheten som de utnytter.

Jeg tror det er interessant også for VD's lesere her i Norge å gjøre seg kjent med de tankene de har om den nye situasjonen som har oppstått i landet sitt? Det synes klart at de står overfor et vendepunkt og må ta alvorlige valg i forhold til veien videre og hva de ønsker, og hvordan de skal nå sine mål.  Så her kommer linken til brevet:

http://basmagm.wordpress.com/2011/04/07/an-open-letter-to-the-people-of-egypt/

Sakser litt herfra:

"The fact that, as a people, we have chosen to become actively involved in determining the direction of our nation is a public sign that our society has reached a new stage in its development. A planted seed grows gradually and organically, and evolves through stages of increasing strength until it attains to a state that is recognizably “mature”; human societies share this trait too. At a certain time, dissatisfaction grows within a population at being held back from full participation in the processes that steer the course of a country, and the desire for more responsibility to be ceded to the citizens becomes overwhelming. Set in this context, the events that have taken place in Egypt can be seen as a response to forces that are, in fact, drawing the entire human race towards greater maturity and interdependence. One indication that humanity is advancing in this direction is that aspects of conduct which did not seem out of place in an earlier age—behaviours that resulted in conflict, corruption, and inequality—are increasingly seen as incompatible with the values that underpin a just society. Over time, people everywhere are becoming bolder in rejecting the attitudes and systems that prevented their progress towards maturity"

Jeg vil ikke forstyrre skrivet mer med mine ord. God lesning.

Vennlig hilsen mette

 

Gå til innlegget

Godt Nytt År ;-)

Publisert over 8 år siden

I dag markerer verdens bahaier den første dagen i et nytt år! Vi har beveget oss inn i år 168 siden troens start i 1844

Dette hadde jeg lyst til å gi litt informasjon om. Bahai- kallenderen er bygget opp over 19 måneder á 19 dager.- Går det ikke opp sier du? - Det stemmer. -Derfor er det noen innskutte dager i siste del av februar  med gavmildhet og mye glede, før fasten setter inn, som den siste måned i året. Den starter 2 mars og avsluttes altså med et nytt år. Det samme skjer til samme tid hvert eneste år. Og hvilken praktfull tid på året å ha gått igjennom en slags "renselse", for å møte det nye året?
Nyttår er også vårjevndøgn.   Så godt. Slik sett er det faktisk et "Nytt År" for oss alle?

For akkurat nå vil solens tilstedeværelse hos oss, være lengre enn mørket :-)   "Lyset har vunnet over mørket"! - En vakker symbolikk og forståelse?- Kan det vært annerledes? De religiøse uttrykkene er ofte vakre I fastetiden har jeg prøvd å kaste vinterens dvale av meg. Kommet opp litt tidligere, og kanskje lagt et grunnlag for litt bedre vaner?

Jeg tenkte å finne en vakker soloppgang, men endte opp med dette bildet av de bahaisymboler du kan møte på. De kan jo stå som et bilde på det jeg opplever som "en åndelige soloppgang"?

Det øverste symbolet er nistjernen. 9 tallet er sentralt i bahai, det mest fullkomne tallet som evner å romme alle de andre tallene. Jødestjernen har fått en trekant til, med tre nye religioner etter seg.

Det mellomste tegnet er fyllt av symbolikk. Der vi ser at det oppe er likt det nede, - "som i himmel - så og på jord". Dette bindes sammen med en loddrett hake, uløselig. I mellom står alle profetene og stjernene på siden er symbol for tvillingprofetene i bahai.

Det nederste symbolet er Baha'u'llahs navn på persisk. Der betyr visst "Guds herlighet"?
Dette ble visst mest for orientering. Men det kan jo stå som en tråd for spørsmål, som jeg eller andre som kjenner til bahai klarer å svare på etter hvert?
Her og nå

ønsker jeg dere alle Et Riktig Godt Nytt År - I LYSET - Spesielt interesserte kan lese mer om bahaikallendern her

med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Jus på tvers

Publisert over 8 år siden

Petter Wessel Zapffe var en norsk filosof, som virkelig kunne uttrykke seg i korte fyndige setninger. I debatten om "Guds dom" fikk jeg lyst til å sitere litt fra det diktet som handler om "præjudikater og deres betydning for retsutviklingen".

Så kan leseren filosofere videre.  - Det var først hans tilnærming til Jobs bok som fasinerte meg, men nå mener jeg å se han har en betydning langt utover det.

Petter Wessel Zapffe er vel kanskje en av våre aller største filosofer, som mange kan finne glede i et gjensyn med?  Link her til Store norske leksikon.

Han hadde studert jus, og starter sitt lange dikt "Jus på tvers" slik:

 

Et præjudikat er en høiesteretsdom

- stort mere man kan ikke sige derom.

Og høiesteret er al ære værd,

den er trygg og forstandig i all sin færd.

En dom av Høiesterets-kvalitet

den skulde ha virkning til evighet.

Og da var jo saken grei, men nei,

så enkel er den dessværre ei.

Selv assessorer er mennesker kun,

med menneskers tanke og menneskers mund.

Og ordet: Errare humanum est, (å feile er menneskelig)

det passer på dem som på mennesker flest.

 

Etter tre lange vers kommer avslutningen som følger:

 

Men på den anden side

kan rettens ENHET lide

ved alt for stor vilkårlighet

Man vet

at hvo sin hund opdrage vil

han tukte må med konsekvens

så dyret gjennom spark og smil

kan spore en bestemt tendens.

For hvis han blir i utid vred

han mister dyrets kjærlighed.

 

Slik også RETTENS vokter må

i folkets skarpe øine stå,

som prøvet ven, som vis og god,

som suveræn og tjener tro.


Det synes efter dette, som om dommen av igår

skulde kræve større hensyn end en gammel uten anke;

men herved er at merke, at jo lenger tiden går

desto fastere gror dommen i folkets sind og tanke.

 

Moral:

En kræftbyld av igår

den kan du trygt la skjære.

Men er den mæt av år

bør helst du la den være.

 

vennlig hilsen mette

 

 

 

Gå til innlegget

Tro, kunnskap, profeter og veien videre

Publisert over 8 år siden

Tro og kunnskap vil aldri stå i motsetning til hverandre. Jeg vil her forsøke å påpeke forskjeller og hvordan tro og kunnskap må utfylle hverandre. Vår tid skriker etter en sunn forståelse av religionene, deres vesen, muligheter og ja begrensninger.

Jeg har en tro, og jeg har virkelig tro på kunnskap/ vitenskap! Stadig konfronteres jeg her på VD om konfliktene og motsetningene som ligger i dette.

Selv er jeg av den oppfatning at min tro hviler på det grunnlaget som er lagt en gang for alle: »Guds uforandelige tro, evig i fortid, evig i framtid.»

Denne tro har alle store religionsstiftere tuftet sin visdom på, når de har fremstått som lærere for folket og vunnet deres kjærlighet. Kjærligheten som strømmer mot dem, er forårsaket av «gjenkjennelsen av Sannhet» .i de ord de kommer med. - Det Gud har nedlagt i oss, gjenkjenner vi som Sannhet, når vi «nakne», (uten egoets påvirkning) lar oss konfronteres av den.

Men de store religionsstifterne, har i tillegg kommet med noen egne lover for den tiden de gjør sine åpenbaringer. Slik tilhører alle religioner en evig fremadskridende prosess som bringer sivilisasjonene framover i lyset; - og ut av mørket. - «Alle religioner stammer fra den samme kilden» - «Alle profetenes innerste vesen er ett og den samme». «Alle har forkynt Enhet og Fred mellom mennesker». En mulighet som ligger i den dype forståelsen av Guds ord og de evige lover på de tre områdene nevnt over. Tidligere virket de i mindre samfunn,- klaner og byer -, senere nasjonalstater. Men nå står vi overfor å skape denne Fred på hele jorden! - Derfor må det være viktig å gjenkjenne Guds profet for den tiden vi selv lever i? Eller i  allefall stå på essensen av den "evige visdom" slik den har framkommet i alle religioner?

Jeg selv er ikke så flink til å uttrykke meg, men har gjenkjent mye jeg finner bra i det dere andre skriver her på VD. Da er det ikke nødvendig å skjele til HVEM som skriver det? «Etiketten" dere bruker for å beskrive dere selv betyr svært lite, det er innholdet jeg finner glede ved ut fra egen forståelse. (Etikkett - heisan - her er også ordet etikk ;-))

Troens forhold gjelder lover for 3 områder.

  1. Den enkeltes forhold til Gud, fysiske og åndelige forhold som er til gagn for den enkelte

  2. Forholdet mellom enkeltpersoner, etikken i vår samhandling

  3. Forhold som angår den enkelte og samfunnet

I bunnen for all kunnskapstilegnelse, må «levereglene» som angår de 3 forhold jeg nevnte ligge. På dette grunnlaget må all undervisning formidles. Det er derfor så tragisk at vi ikke kan samhandle om noe så grunnleggende som den etiske dannelsen av barna våre i skolen?

Hvordan mener noen at disse forhold skulle begrense meg i forhold til kunnskapstilegnelse? Snarere tvert imot? Nettopp ved ved selv å finne harmoni, og leve i fred med min neste i et velordnet samfunn, vil jeg få mulighet til virkelig å tilegne meg kunnskap om alt som er og virkelig kunne bruke mine iboende evner (av Gud)?  Når jeg ser hvordan alt henger sammen i meget bestemte lover, så vekkes faktisk utforskertrangen stadig mer? Virkelige vitenskapelige fakta kan ALDRI stå i konflikt med Guds ord!

Profetene kommer med sine åpenbareringer når menneskene har forvrengt budskapet og følger sine egne iboende lavere karakter. Å anerkjenne Guds manifestasjon for den tiden en lever i, blir det viktigste for å bringe vår sivilisasjon fremover. Det er denne handling alene som vil kunne forene oss og muliggjøre den gode fremtiden! - Muslimer har blitt «stående fast» i begrepet «Profetens segl», slik mange kristne står fast i at «bare navnet Jesus kan frelse» Ateistene vil ha bort all tro, men er det egentlig det de vil? Jeg tror ikke de heller ønsker å avvise den visdom vi har lagt vår sivilisasjons grunnvoll på? Alle disse forhold er bare egnet til å skape koflikt; - det motsatte av hva vi alle ønsker...

Selv opplevde jeg å bli ufør med hukommelsestap og konsentrasjonsproblem. Det var en forferdelig opplevelse å ikke kunne lese en bok, da det neste dag var umulig å huske hva jeg hadde lest dagen før. Jeg hadde i mitt arbeid mange personlige samtaler med mennesker. Men jeg ble redd dem og skygget unna, for jeg var jo ikke i stand til å huske hva de hadde sagt. - Dette fikk meg til å trekke meg vekk fra mennesker. I en slik situasjon, når tapene er store, betyr troen enormt. Ny kunnskap er det vanskelig å tilegne seg. Troen bærer deg igjennom, med en forståelse av at det sikkert er noe, nye erfaring og erkjennelse, som kommer ut av dette også.

Jeg er blitt bedre, men klarer ikke tilegne meg kunnskap som før. Jeg må rett og slett erkjenne, at veldig mye går over hodet på meg. Men i dag er det lettere å erkjenne, at vi utfyller hverandre med vår kunnskap og erfaring, og at livet ikke er en konkurranse i å tro riktigst eller å vite mest. Slik det lett fremstår i debattspaltene ;-) Det handler jo egentlig om å gjøre hverandre gode, tenker jeg?

I går begynte bahaifasten, som sterkt griper inn i punkt 1. Jeg har ikke turt å faste siden min «åreforkalkning» (hyperkalsemi -rent bokstavelig altså). Men jeg har minner om den klare og skjerpede tanken fra den gang jeg klarte å gjennomføre fasten, og ønsker så inderlig å gjøre et nytt lite forsøk.

Onsdag fk er «Askeonsdag». Da begynner også den kristne fasten. - God faste :-)

beste ønsker fra mette

Gå til innlegget

Guds Navn

Publisert nesten 9 år siden

Vi har hatt en tråd om «Navnet Jesus», og stadig etterspøres det hvem Jesus var? Jeg lurer på om det ikke er sammenfallende med Guds eget navn? Dette må være særdeles sentralt i forståelsen av alle de hellige tekstene?

Guds navn ble åpenbart for oss av Jesus selv

Joh:17:6:

“Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du gav mig av verden.”

Guds navn ble gitt til Jesus

Joh. 17:11:

“Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig.”

Jesus befalte oss å døpe i Guds navn

Matteus 28:19, :

“Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.”

.......

Hvilke Navn er det Jesus åpenbarte for oss i sitt liv?

Hvilke Navn er det de Guds barn skal bevares i?

Hvilke Navn er det «den hellige ånd» innehar, som vi skal «døpe» Guds barn i?

Jeg går til bahai-skriftene for å se om de har tilleggsopplysninger til meg. Der står det bl.a. :

"O mine elskede venner! Dere er de som bærer Guds Navn på denne dag. Dere er blitt utvalgt til å være skattkamrene for hans mysterium. Det sømmer seg for hver og en av dere å tilkjennegi Guds egenskaper og være eksempler i gjerninger og ord på tegnene på Hans rettskaffenhet, makt og ære."

"Bli som sanne brødre i Guds ene og udelelige religion, fri for alt som skiller dere, for sannelig, Gud ønsker at deres hjerter skal bli som speil for deres trosfeller, slik at dere finner dere selv gjenspeilet i dem, og de i dere."

(Utdrag fra Bábs skrifter, 7)

Her har jeg fått forklart, at Guds Navn faktisk handler om Guds egenskaper ?

Slik alle gode egenskaper ble åpenbart for oss i Jesu eget liv? - I disse Guds egenskaper vil vi selv bli bevart? Og sik vi ble befalt å «døpe», våre medmennesker i disse egenskapene? Handler ikke det rett og slett om hvordan vi skal være overfor hverandre?

For meg gir dette mening til ordet: «Jesus er sannheten, veien og livet»

Det gir meg også mening når det står følgende i mine andre tekster: «"Sannferdighet er grunnlaget for alle dyder i menneskehetens verden». ... « Og det er med «rettferdighet vi skal se med våre egne øyne» Det gir mening til min forståelse, av at det bare er kjærlighet som har skaperkraft.

Dette er kanskje nettopp det valget vi står overfor – søke "Guds navn" i all vår ferd, eller søke alt i vårt eget navn?

Alt dette høres logisk ut for meg, og jeg er egentlig en logiker. Men hvilke tanker gjør dere andre dere om denne forståelsen?

Mvh mette

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere