Mette Solveig Müller

Alder: 74
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Bahai-troens prinsipper

Publisert over 8 år siden

Den 23 mai 1844 regnes som starten / den absolutte begynnelse for bahailæren. På denne dagen møtte Bab en ung mann ved byporten i Shiraz. Et møte som ble starten på en fornyelse av religiøs forståelseog en modernisering av islam.

Jeg hadde planer å poste dette innlegget i dag, i forbindelse med helligdagen. Men fant den aktuelle situasjonen i Iran mer preserende. Skjønt nå har jeg kommet til, at akkurat disse punktene kanskje kan formidle noe av den trusselen styresmaktene i Iran ser i troen? Dette stoffet er jo i høyeste grad aktuelt ut fra situasjonen. Derfor poster jeg denne tråden i tillegg.

Disse tankene hadde faktisk  i mange år en moderniserende virkning på islam i Iran, inntil landet fikk ny ledelse i 1979. Da fikk bahaiene status som samfunnsfiender, alierte med vesten. Slik ble de også forfulgt og spredd verden over.

.........

Underlig nok, ble profeten Baha'u'llahs sønn Abdul'baha, også født denne dagen, 23. mai 1844 i Iran. Han fulgte sin far, også i dennes fangenskap i Akka.

Men etter farens død i 1892 ble han selv fri til å reise rundt i verden og føre samtaler med mange folk og kulturer om sin fars lære i henhold til sin egen forståelse. Han ble invitert til å holde taler i mange forsamlinger. I årene 1911 – 1913 gjestet han Europa og var spesielt invitert til å holde taler i de teosofiske forsamlingene i Paris og London. Taler som er samlet i boka «Abdul'bahas visdom».

Abdul'baha blir mer sett på som en filosof enn en teolog, da bahailæren ikke bygger på dogmer og overtro. Selv om den har en klar «troslære», som bygger på de evige religiøse sannheter, slik vi kjenner dem fra bibelen.

For meg selv ble denne opplevelsen av religion og filosofi som ulike tilnærminger overfor den samme «åndelige virkelighet», en opplevelse av å likestille høyre og venstre hjernehalvdel og be dem samarbeide. For min egen del, er den logiske halvparten sterkest utviklet, men jeg opplevde en utvidelse av meg selv, ved nettopp å tilegne meg også den religiøse dimensjonen. Og jeg må bare få si, at jeg har en dyp respekt for sanne troende og den kjærlighet og hengivenhet som de er styrt av for sine medmenesker. Den religiøse forståelsen basert på bibelens tekster har vært spennende å følge med på i de debatter jeg har fulgt "med egen penn" her på VD. Det har vært lærerikt :-)

Så på tross av «Gudsbegrepet» som brukes, opplever jeg at innholdet ikke bare bygger bro muslim- kristen, men også troende – humanist.

I talene hans fra Paris kom Abdul'baha inn på det vi ofte betegner som «Troens prinsipper», eller «Prinsipper for fred i verden», som han enkelt har forklart i flere punkter som senere blir mer utførlig kommentert:

 1. Mennesket må være fri i sin søken etter sannhet

 2. Menneskeheten må få forståelse av sin «enhet», og religionenes «enhet»

 3. Religion bør være årsak til kjærlighet og hengivenhet.(ikke vold)

 4. Det må være overensstemmelse mellom religion og vitenskap.

 5. Avskaffelse av fordommer og overtro, da disse har stor skyld i verdens sykdommer.

 6. Mer rettferdig fordeling av eksistensmidlene

 7. Likhet for loven, da hensikten ikke er straff men å forhindre forbrytelser

 8. Universell fred.

 9. Religion og politikk må ikke gripe inn i hverandre

 10. Kjønnenes likestilling –

 11. Utdannelse for alle – spesielt nevnes kvinner som nå må få forrang

 12. Den hellige ånds kraft

Bahaier snakker ofte om «troens prinsipper» om enn med litt ulik ordlyd. Noe av det som kommer fram andre steder hører vel inn under det merkelige punktet 8. Universell fred? Da det spesielt påpekes at det må opprettes - en universell lovgivende forsamling som ordner mellomværendet mellom våre nasjoner, og at det etableres - en verdensdomstol, som kan treffe avgjørelser i konflikter landene imellom. Likeledes er det vært påpekt viktigheten av at vi alle lærer ett språk som vi kan forstå hverandre på, uten at dette språket er spesifisert.

Disse prinsippene tilhører vel mer det samfunnsbyggende aspektet ved troen, slik jeg ser denne læren også som en fornyelse av Muhammeds lære. Jeg ser det for meg at Abdul'baha samtalte med personer i Egypt blant annet, da han var der, og setter mitt håp til at hans tanker har blitt spredd og finner god grobunn.

Dette blir tanker til forskjell fra den veiledning som gies det enkelte individ til styrking av sin ferd i livet gjennom bønn og faste med mer. Men ut fra de forfølgelser troen utsettes for i sitt opprinnelsesland, er det vel gjerne disse punktene de ikke er klare for?

Håper dette kan gi dere litt forståelse. Jeg kan forsøke å utdype spørsmål i henhold til hva Abdul'baha selv sa under de ulike punkt, om det skulle være ønskelig?

Avslutnigsvis vil jeg gi dere en smak på hans egne ord da han kom for sent til et møte i det teosofiske samfunn dagen etter et møte med Dreyfus som hadde gjort han meget trett:

«Jeg beklager meget at jeg har latt dere vente i formiddag, men jeg har så meget å gjøre i løpet av så kort tid for Guds kjærlighets sak. Jeg har ventet i årevis i fengsel, slik at jeg kunne komme og besøke dere nå.

Fremfor alt er, Gud være lovet, våre hjerter alltid samstemte og drages til Guds kjærlighet idet de streber mot det samme mål. Våre ønsker, våre hjerter, vår ånd – er ikke alle ved Guds rikes godhet forenet ved samme bånd? Våre bønner, er ikke de for å bringe alle mennesker sammen i harmoni? Derfor, er vi ikke alltid sammen?»

(Dreyfussaken var en meget stor sak på den tiden, som hadde engasjert vår egen B. Bjørnson og E. Grieg i hans forsvar. Tar dette med for å få med litt av «tidsånden» )

med vennlig hilsen  mette

 

 Gå til innlegget

Arrestasjoner i Iran

Publisert over 8 år siden

Mange bahaier er arrestert i Iran etter at myndighetene utførte en razzia mot Bahá'í Institutt for Høyere Utdanning (BIHE)

 

21.mai kunne vi lese i nyheten at Iran hadde arrestert 30 personer som angivelig skulle være spioner for Iran. De skulle ha avdekket en omfattende «spionring», ble det sagt. TV2-nyhetene her.

Da jeg hørte om denne saken, fryktet jeg i mitt stille sinn, at dette kunne være bahaier.

Og i dag, 22.mai fikk jeg dette bekreftet på bahaisidene. Det var 30 bahaier ved The Bahai Institute for Higher Education, BIHE, som var arrestert:

http://news.bahai.org/story/825

I 1987 ble det opprettet et bahai institutt for høyere utdanning, BIHE, som et resultat av at bahaier systematisk ble nektet høyere utdannelse i Iran av myndighetene som kom til makten i 1979. Bahaier har ikke de samme rettigheter i samfunnet som andre trossamfunn, da de blir sett på som dhimmier og samfunnsfiender.

Dette instituttet for høyere utdanning har flere ganger vært utsatt for angrep av de iranske myndigheter, men har vist bemerkelsesverdig kreativitet i å klare og fortsette sin undervisning. Dette selv om alt materiell også kunne bli beslaglagt. Som i 1998, da materiale fra mer enn 500 hjem, som var baser for dette universitetet, ble beslaglagt og 36 personer arrestert.

Det er å håpe på, at verden reagerer på denne arrestasjonen, som har rammet uskyldige, og på de urimelige forfølgelsene de nå har vært gjenstand for i over 30 år. - Sju ledende bahaier er for tiden i fengsel på 4de året, nå med en 20 år lang dom: http://www.bahai.no/1424.0.html

Denne nye arrestasjonen nå kom rett i forkant av en av samfunnets største helligdager, nemlig 23.mai. Starten på troen regnes fra denne datoen i 1844.

Det er mitt håp at verden evner å protestere på disse falske beskyldingene. Som en alminnelig norsk kvinne, har jeg forståelse for at de kristne som forfølges har mange talsmenn her i landet. Men jeg tenker at iranere her i landet vanskelig kan stå fram, uten at deres egne pårørende i landet rammes.

Derfor ber jeg dere vennligst om å ta denne henvendelsen fra meg like seriøst som dere ville forholdt dere til kristne som blir urettferdig forfulgt, og spre kunnskap om det i deres egne organer.

Hamid Dabashi har påstått at: «When the bahai's are free, all the iranians will be» Skulle dette bare ha et snev av sannhet, så burde det innebære at vesten våger å reise seg mot denne urettferdige behandlingen av iranske borgere. Han er ingen hvem som helst heller, professoren ved Columbia university.

 

Med vennlig hilsen mette

 

 

 

 

Gå til innlegget

Spis opp ugraset

Publisert over 8 år siden

Jeg fikk en mail nå før helgen med påminnelse om alt det spiselige som finnes rundt oss. Tenkte det var en ide å dele den med dere.

"Vi klager over at maten er dyr.

I gjennomsnitt bruker hver nordmann 10 -12% av lønna på mat.

Vi kaster hver 4 handleposer med mat....

For 50 år siden brukte de ca 40 % av lønna på mat. Da bakte man brødet selv og det var vanlig med "matauk".

I tillegg til bær, sopp, jakt og fiske er det mye grønt som vi kan spise. bli med på å ta vare på denne kunnskapen. Kanskje er det ugress i hagen, men det blir nyttig ugress når det også kan spises. Sunn og gratis er det!

Alt grønt kan brukes slik som spinat hvis du leter etter oppskrifter. Jeg pleier å smake det til med hindus hvitløkspepper (uten salt). Blåmuggost er flott smaksetter."

.........

Ja, slik lød mailen, og i går sto ugrassuppe på menyen her i huset. Kan jo suplere mailen med min egen erfaring? Jeg koker ofte slike supper med fiskebuljong, da den ikke har så kraftig smak. I tillegg tar jeg med både hvitløk og løk i suppa, og har gjerne andre grønne kvaster som bjønnrot, merian, sitronmelisse etc oppi også, når jeg har tilgang på det. Etter en omgang med stavmikseren, servert jevnet med kokte halve egg og noe brød er det rene selskapsmaten, jeg ikke skammer meg over å servere gjester.

Suppa mi i går inneholdt nesle og skvalderkål. Det er disse jeg pleier å bruke, og de finnes gjerne i store mengder akkurat på denne tiden.

Både løvetann, meldestokk, engsyre, skvallerkål og stornesle kan du spise, men du må vite at det er de riktige plantene du plukker, og du må vite på hvilket tidspunkt de er egnet for bruk på kjøkkenet.

Mye av kunnskapen om spiselige planter fikk oppsving i krigsårene 1940-45 her i Norge. Tilbudet av mat var meget redusert i forhold til hva vi har i dag. Mye av kunnskapen om de spiselige plantene som står rett utenfor døra vår kan derfor med fordel friskes opp. Ikke alle planter er like velsmakende, men det handler svært mye om plantens utviklingstrinn når de plukkes. For det sier seg selv at store gamle planter ikke smaker like godt

Avslutningsvis gir jeg dere bilder mm på disse to delikatessene jeg bruker mest. Mere kunnskap kan dere finne hos Bioforsk.  tiden. Der kan dere studere mer om plantene, og i tillegg få viktig informasjon om planter en ikke må forveksle dem med. Slik sett er nesla veldig grei, for har du i tillegg brent deg er saken ganske grei.

 

Stornesle Brennesle

Stornesle er en flerårig plante som både sprer seg med frø og med krypende jordstengler. Det er vel ingen som har kunnet unngå bekjentskap med brennhårene som dekker hele planta. Brennesle vokser gjerne nær dyrket mark og bebodde steder, langs hekker og i veikanter. Plantene liker næringsrik jord og er indikatorplante for jord med høyt nitrogeninnhold. Stornesle regnes som ugras i hager, parker, eng og beite, og på ”feit jord”. Stornesle er også egnet i kompost på grunn av det høye nitrogeninnholdet.

Stornesle har tidligere blitt utnyttet som fôr til dyr og i folkemedisinen som te mot nyresjukdom, gikt og te laget på rota mot kikhoste. Dagens bruk er helst unge blad som kan kokes til neslesuppe eller brukes i neslestuing. (Les mer om nesler)

Skvallerkål Skvallerkål

Skvallerkål er en flerårig plante som formerer seg med frø og jordstengler. Jordstenglene lar seg lett dele opp når jorda bearbeides og nye planter etablerer seg. Skvallerkål følger lett med når man spar opp planter eller trær med jordklump. Planta ligner litt på hundekjeks når den blomstrer, men har et helt annet bladverk. Den vokser vanligvis på næringsrik jord i halvskygge. Du finner den derfor ofte i utkanten av hagen eller parker mellom trærne og den er ganske vanlig og når du først har fått øye på den ser du den overalt. Den er karakterisert som et utrolig besværlig ugras i hager, planteskoler og parker osv.

For å kunne bruke skvallerkål til mat må den plukkes når bladene er unge om våren. Bladene kan brukes til stuing og i supper. (Se oppskrift på Skvallerkålsuppe)

 

med ønske om en god helg fra mette

Gå til innlegget

Tvilling-gudens barn

Publisert over 8 år siden

Når jeg ser på den jødiske kabbalah eller nærmer meg taoistiske tanker som yin og yang, så fremkommer det tydelig denne todeling av skaperverket i en feminin og en maskulin natur. Jeg ønsker et fokus på "kvinnerollen" og kvinners "verdighet".

Den ene siden av denne to-delingen kan stå for strenghetens og den andre for barmhjertigs søyler, og i mine egne tekster finner jeg denne tanken uttrykt i bildet av en fugl:

Ikke før begge vingene er like godt utviklet, vil fuglen kunne fly rett. Skulle en vinge forbli svak, vil fuglens flukt bli sterkt preget av dette.

Vi snakker mye om "likestilling" og tror vi har verdens mest likestilte samfunn. Samtidig som kvinner faller ut av yrkeslivet med en overhyppighet av uforklarlig sykdom.

Dette tror jeg er noe av den mest essensielle utfordringen vi står overfor i dag. Fokuset på "kvinnerollen". Ikke minst, når vi i tillegg til det patriarkatet vi har hatt her i vesten, nå får et enda sterkere patriarkat inn med islam? Da må hver stein snues. Da trenger vi virkelig fullt fokus på «kvinnenaturen», og kanskje "mannsnaturen"? - Jeg pleier å si; - at jeg lærte mer om menn 6 måneder på nett enn i 30 års samliv ;-)

Flere på forumet mener de har den fulle frihet til å spille ut sin seksualitet i det offentlige rom, uten å skulle oppleve krenkelser fra menn av den grunn? - Men er de helt sikre på at de ikke krenker andre kvinner? Kan deres frihet bety andre kvinners ufrihet, spør jeg?

Tidlig på 70-tallet het det, at jo flere kvinner som ble alene, jo flere ekteskap ville gå i oppløsning. Og det har skjedd i en slik grad i dag, at i dag er det nesten er mer naturlig å leve singel i vår del av verden. Har muslimske menn en virkelig god grunn til å være redde for sine kvinner i våre samfunn? Er vår kvinneadferd med på å holde andre kvinner i fangenskap?

Jeg var meget uskyldig i min ungdom. Så jeg opplevde en ung voksen tid, som jeg faktisk kan gjenkjenne i muslimske kvinners fortellinger. Da jeg var ung og forelsket, og vandret på gaten med Han, så gjorde det meg usigelig vondt at han måtte snu seg etter alle veldreide dameben som kom oss i møte. For jeg ønsket jo at det var meg han så? Jeg kjenner enda på den ufriheten jeg opplevde. - Tanken vandrer fort til all plastisk kirurgi i vår tid. - Jeg "manglet" 5 cm på leggen der den var slankest fikk jeg høre.

Senere kom «friheten» med 68-generasjonen. Da var det fest og morro, og da lå kurtisen av de andre kvinnene på et høyt plan med vakre kompliment og nokså mye alkohol innabords.  Konfrontert med dette, kunne svaret fra «den moderne mann» da gjerne lyde:

«Ekteskapet handler om å gå ut og bli sulten for så å komme hjem og spise»

Da jeg hørte denne setningen første gang, så satte den seg helt fast i meg, og jeg kjenner virkelig ubehaget fra den. Snakk om å være en bruksgjenstand? - Noe så kvinneundertrykkende? - Men alle de andre kvinnene så jo ut til å ikke bry seg? - Det er "Hans frie valg", sa de andre kvinnene? -

I moskeen hørte jeg imamen begrunne hvorfor han ikke håndhilste på andre kvinner. Han sa det var fordi hans hender var forbeholdt hans egen kvinne. - Jeg tørket en liten tåre i øyekroken av disse ordene :) Og klippet ut et sitat der det sto: "Vi lengter etter hendenes innside", og festet det under min mors brudebilde på veggen.

Men så leser jeg i boka til Bente Müller «Gjennom lysmuren» om denne tvilling-gudens barn og den «hellige gral», og kjenner at her er det virkelig noe som kommer på plass for meg:

«Min kropp er mitt Tempel

Ingen pakt gir deg rett til å trenge inn i denne kirke

Du må vakkert vente ute til tempelportene åpnes

og du ønskes velkommen til det gåtefulle nattverdsmåltidet

der symbolenes edleste vin skjenkes deg av Gralsbegeret

Og før du begir deg opp altergangen

skal du blotte ditt tilslørede hode

og reise deg naken for det ufødte barn

du skal møte mellom mine tente fakler

Aldri fattet du symbolikken i den talende nattverdsakten

Ditt forhold til dette ritualet er en tragedie.

-gjennom nattverdens billedsprog fikk mennesket nøkkelen

til Jordsamfunnets karmiske botshandling!

Men hva gjorde kirkens patriarker med denne livsviktige nøkkelen?

 

Bente Müller er spennende og annerledes å lese. Hun skriver senere:

«Vinbegeret, kvinneskjødet , den Feminine Tankes skjød, Kunstens inneste vesen.

Brødet er mannslemmet, den Maskuline Tankes spyd, Vitenskapens ytterste.

Nattverdshandlingen er oppfordringen til å la disse punktene møtes.

«Ved den første symbolske nattverdsakt var Brødet usyret

vinen var det ikke

Bak hver detalj skjuler det seg en dypere sannhet

For at brødet skulle modnes måtte kvinnen dele sin spiritus med brødets bærer»

 

Så i dag er det opp til oss kvinner? Jeg deler disse tankene med dere nå. Kanskje var Bente Müller litt for tidlig ute med sin bok til at vi evnet å forstå henne? Men med disse tankene vender jeg tilbake til «Det hellige ekteskapet», slik jeg mener det er innstiftet nettopp med tanke på det ufødte barns liv?

Kanskje får Einar Gelius litt drahjelp i tillegg ;-) Ikke vet jeg – men kvinnens/ dualismens rolle i denne verdens utvikling åpenbares gradvis for meg?

Vennlig hilsen mette

 

 

 

Gå til innlegget

Vinoppskrift med mer?

Publisert over 8 år siden

Anbefales for store samfunnsgrupper der det hersker mye uro

Man tager den vannmengde man har,

og fyller opp med masse epler fra kunnskapens tre i Edens hage.

Denne blandingen tilsettes så litt gjær, også kalt "etikk og  Guds evige visdom". Uten den riktige gjæren kan vinen bli dårlig.

Lar du denne blandingen få stå og modnes i en viss tid, vil du få en utrolig flott vin. "Den Nye Vin" kalles den, og innevarsler "Jesu gjenkomst".

Det må bemerkes at Kjell K. har lært meg at "vann" i bibelen er menneskemengder. Men så lenge de er "nedsenket i havet" vil de være ubevisste om sitt eget potensial og ofte ganske syndige, slik jeg nå forstår at "synden" oppholder seg i vannet.

Men tilsetter du epler / nok kunnskap  og gjær /etikk og Guds evige visdom i passe blandig til dette "vannet" /menneskemengde, så fremkommer altså denne "nye vinen" / "det nye mennesket".

Nå viste Jesus også til, at når hun/yin og han/yang ble forenet i det store bryllupet, så fikk han også til å lage denne vinen, dette nye mennesket,  på et øyeblikk? Utrolig at han kunne lage en ny vin så enkelt, ved bare å bære frem disse "vanndunkene" til velsignelse og vielse?

Så det er tydeligvis to litt ulike vinoppskrifter her? Den siste har mange opplevd og kaller seg da "frelst". - Den første oppskriften er på mange måter sikrere og har i tillegg vært i bruk av mange humanetikkere ;-)

Jesus viste  sine disipler at han faktisk kunne gå på vannet uten å synke. Han var nok fyllt av "denne nye vinen", eller den våkne bevissthet som framkom da han steg ut av sin spirituelle fostertilværelse?  Uten å synke mer ned igjen, til den tidligere ubevisste tilstanden nede i vannet; det spirituelle "fostervannet",  var han blitt et menneske uten synd. -

Han ba sine disipler også om å bli "menneskefiskere", da det var masse "menneskefisk" i sjøen, de burde se å hjelpe opp på land. - Men hvorfor sa han ikke alt dette mye enklere, hvis det skulle være slik å forstå?

----

Dette er et forsøk fra min side på å forstå det spirituelle språket i biblen. Mener dere jeg er på rett vei, eller er jeg helt på viddene?

Det er vel greit å bli fortrolig med at bibelen er i symbolspråk, og at det religiøse språket ikke skal forståes bokstavelig. Tekstene oppfordrer oss altså sannsynligvis ikke til å drikke alkohol, men til å tilegne oss kunnskap og etisk høyverdig vandel med en våken bevissthet i forhold til alt som skjer i og rundt oss her på jord?

De fleste vil vel umiddelbart forstå av hvilken voldsom betydning gjærens beskaffenhet har i denne vinindustrien?

med vennlig hilsen mette

ps jeg prøvde å fjerne bildet igjen, men det klarte jeg ikke ;-) Fant bildet her

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere