Mette Solveig Müller

Alder: 74
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

En tilnærming til "multikultur"?

Publisert over 7 år siden

Jeg har oppdaget at jeg er multikulturell. Ikke bare gjennom mine aner innen Smiths venner, Luther, katolisisme med mer, men i høyeste grad også i forhold til egne valg. Hva med deg? Hva betyr dette for den utviklingen vi står oppe i?

Med min tro opplever jeg å stå med ett ben godt plantet i min norske kulturarv, mens det andre benet nysgjerrig søker fotfeste i en helt fremmed kultur; den persiske. Jeg begynner å ane rikdommer i denne kulturen som i utgangspunktet er helt ukjent for mange av oss.

Dikteren Hafez, som døde i 1390, er en dikter som kanskje er en av dem som utøver den sterkeste påvirkning innenfor den iranske kultur i dag? Det ble sagt i et TV-program, at små strofer fra hans skrifter gjerne blir delt ut på gaten i dag til oppmuntring og glede.

Hafez levde selv i en urolig tid som kan ha likhetstrekk med vår egen tid. Djengis Khan (1162 . 1227) hadde styrt i Iran, og inntil den mongolsk – tyrkiske hærføreren Timur Lenk (1336 – 1405) fikk grunnlagt det timuridiske dynastiet (eller Gurkani – dynastiet) på slutten av 1300 tallet, var Iran delt i mange mindre kongedømmer som bekjempet hverandre innbyrdes. Antagelig ikke ulikt forholdene i Norge før vi ble samlet til ett rike?

Stilen Hafez bruker i sine dikt, tilhører en tradisjon for kjærlighetsdikt; - Ghazaler, som betyr elskov, eller samtale om noe vakkert med en kvinne. Sanger om vin beruselse og kjærlighet sto sentralt.

Hafez sprengte denne sjangeren, ved at han lot politiske forhold, hverdagsliv, sosial satire, religiøs kritikk og et mangfold av andre aspekt gjøre sin entre i hans litterære form, som likevel klarte å bevare kjærligheten og mystikken som det helt sentrale. Slik ble han også en nyskaper. Det gir oss en forståelse for hans popularitet i dag.

Hafez var fra byen Shiraz i Iran En by som er kjent for å være spesielt fruktbar, med gode forhold til vindyrking. Shirazdruen kommer herfra, og arkeologiske utgravinger går 7000 år tilbake i historien. - Vi snakker altså om tradisjoner.

Shiraz var også kjent som et persisk kultursentrum, mange moskeer , skoler og kunstnere, og et senter for sufisme siden 900 tallet. Samt med en levende zoroastrisk tradisjon. Dette miljøet har nok vært en viktig inspirasjon for dikteren Hafez; som faktisk er en av de mest siterte også i vår tid, slik strofene hans deles ut på gaten til inspirasjon som små «manna-korn» Litt «mat for sjelen» for et folk som lever under meget strenge forhold i dag.

Jeg opplever nå å se linjene fra Hafez og fram til Bab. Slik han i 1844 møtte den unge mannen i byporten i Shiraz, og derved fikk sin aller første tilhenger. Raskt kom det til 18 personer som hver for seg gjenkjente hans tolkninger av de hellige tekster som sanne. Det var nemlig ikke bare her i vesten man ventet på en ny gudsmaniestasjon i 1844, det gjorde de også i den muslimske verden. Mange var derfor ute på leting etter den fornyende visdommen.

Men historien vi kjenner fra Jesu dager, gjentok seg. Styresmaktene likte ikke hans lære. Derfor ble han henrettet i 1850 etter 4 års virke, og det sies at 20000 tilhengere ble henrettet i tiden som fulgte. Også Taheri, en kvinne, som ble den første virkelig moderne kvinne i Iran. Hun tok av seg hodeplaggene og blottet sitt ansikt og hår foran flere forferdede menn. Hun ble steinet til døde.

Baha'u'llah fikk fortsette på Babs gjerning, selv fengslet og landsforvist, inntil han endte i det osmanske rikets største fengsel i Akka (nå Israel)

I Baha'u'llahs korte vers, presentert i boka «Skjulte ord» gjenkjenner jeg noe av formen til Hafez. Denne formen som med få ord inneholder dybder vi nesten bare aner og som stadig tilfører oss ny kunnskap. De er «mat for sjelen».

Jeg er ikke et menneske som har reist mye rundt og opplevd mye. Men de rike tradisjonene som skjuler seg i den eldgamle persiske kulturen tror jeg inneholder helbredelse for hele vår verden. For dette å bevege seg med en fot over i en annen kultur har vært veldig berikende. Det har gitt meg en forståelse av de rikdommer som faktisk hersker i de eldgamle kulturene, og hvor unge våre egne tradisjoner faktisk er? Men mest av alt skjønner jeg, at det å tilegne seg mer fra andre kulturer, aldri vil gjøre oss fattigere, - men snarere rikere. Andres erfaringer utvider meg, slik andre kulturer kan utvide vår kultur.

At andre kulturer får del i den kunnskap og vitenskap som vi her i vesten har utviklet, tror jeg nettopp kan tilføre dem den kunnskap som er deres vei ut av fattigdom og nød? Så må vi bare håpe at det ikke går som forrige gang øst og vest møttes under korstogene? Da har  beleste hjerner fortalt meg, at det kunne virke som vi fullstendig byttet på innholdet i våre erfaringer? Vi forsto viktigheten av kunnskap som virkelig kjennetegner det opprinnelige islam, mens de fortsatte med sine stridigheter.....

Håper vi innser at vi også må ivareta vår egen kulturarv i dette nye møtet i vår tid?

Jeg har begynt å anerkjenne at jeg blir rikere av andres kulturer. Men det er vel å bygge videre på våre egne kunnskapstradisjoner som må være vår egen vei også?

med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Sammenhenger eller tilfeldigheter?

Publisert over 7 år siden

Jeg er av den oppfatning, at disse to ordene best kan beskrive forskjellen menllom religiøs tro som livssyn og det å ikke ha noen tro? Mitt spørsmål er om dere tror det stemmer?

Som troende mener jeg at jeg lever mitt liv i sammenhenger, som jeg bare glimtvis får øye på. Målet handler om å se klarere og klarer med mine egne øyne, slik at jeg kan søke de sannferdige svarene og de rettferdige løsningene i det som finnes av opplysninger i meg selv.

Mens de som ikke har et religiøst livssyn, velger kanskje å "la humla surre", og tror det som skjer bare er tilfeldigheter? Noen mener sogar de kan manipulere folket, da folket likevel sover å er så lite bevisste på hva som egentlig skjer? Hvis man gir folket det folket vil ha, så holder de sikkert fred?

Men som troende, tenker jeg, at jeg kunne ha vært en miss Marple, eller en Poirot, som samlet inn alle data om det som nå skjer i verden. Deretter lot jeg underbevisstheten arbeide med alt dette materialet, uten å ha en egeninteresse av svaret. Hva ville jeg da komme opp med? - Jeg tror uansett dette er veien for større bevisstgjøring.

Noen ganger hender det meg noe, som bekrefter slike sammenhenger. Det er akkurat som en usynlig hånd styrer mine medmennesker og meg selv. Et lite eksempel kan være sønnens kammerat, som tilfeldigvis sier; "Jeg støtte på mannen din i sta, da han gikk av bussen ved...." Hva? Akkurat der han har lovet å ikke befinne seg?  ;-)

En annen sak, at jeg opplevde at det var min avdøde far som styrte den situasjonen som oppsto da jeg fikk min tro, 5 mnd. etter hans død. Atter et annet eksempel som dere selv kan være vitne til, er at jeg den 22 juli om morgenen, formidlet at jeg aldri hadde stemt på Ap av mer personlige grunner. Dette til tross for at jeg egentlig var ganske bevisst på å ikke flagge noen partipolitisk tilhørighet her på VD. - Det kjentes vanskelig der og da? Var det i en sammenheng?

Lever vi slik våre liv i en større sammenheng (i Gud), der det egentlig handler om å lære disse sammenhengene bedre og bedre å forstå? Handler alt bare om større bevissthet her og nå? Hva er deres erfaringer?

vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

En verden uten fri flyt av kunnskap?

Publisert nesten 8 år siden

Hvis du prøver å lete opp en Wikipediaside i dag, vil du ikke kunne få lest den. Du blir møtt med følgende forklaring:

Imagine a World
Without Free Knowledge

For over a decade, we have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Right now, the U.S. Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open Internet. For 24 hours, to raise awareness, we are blacking out Wikipedia. Learn more.

Make your voice heard.... Facebook, Twiter,  Google

.............................

Jeg leser dette og undrer meg på hva det er vi nå opplever fra ledelsen i vår vestlige kultur?

Hva er det U.S. Congress nå ønsker?

Har dette sammenheng med de restriksjoner vi har opplevd i eget land etter 22 juli?

Jeg evner foreløpig bare å stille spørsmålene. - Har dere noe svar?

vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

På kvelden 1 ste juledag var det et TV-program om «Tempelriddere» på National Geographic. Det ansporet meg til å skrive det som følger.

Vi lever i en meget urolig tid på mange måter. Det ligger i meg å søke etter forståelse for hvordan saker og ting hører sammen. Da er det viktig i seg selv, å lytte til de ulike stemmene og hva de har og komme med. Har en opplevelse av at vi sitter med ulike biter til et kjempestort puslespill. Et puslespill vi bare kan løse ved å lytte seriøst til hverandre, og bistå hverandre i stort og smått. Men jeg fristes til å filosofere litt høyt.

På kvelden 1 ste juledag var det et TV-program om «Tempelriddere» på National Geographic. Det handlet om hvordan tempelridderne engasjerte seg under korstogstiden, for å vinne tilbake tempelhøyden i Jerusalem. Det var bønn 7 ganger om dagen, og dernest våpentrening med mer. - Kanskje ikke ulikt nettopp det vi ser noen politiske muslimer driver med? Kanskje dette er noe de nettopp har lært av tempelridderne? De ser det antagelig som en politisk nødvendighet, å trosse «fredsbudskapet» i religionen? Men hvorfor det? Dette spørsmålet blir jeg ikke ferdig med sånn uten videre. Da jeg vet at alt henger sammen. Det finnes alltid en grunn.

På Wikipedia står det om  tempelriddernes opprinnelse med følgende ord: «Ordenen ble opprettet av paven i 1128 og nedlagt i 1312. De hadde oppgaven å beskytte pilegrimmer som skulle til Jerusalem.»

Men det kommer fram mye mer. Det kommer fram, at det var disse tempelridderne som faktisk startet å kreve renter av lån! Det hadde tidligere ikke vært lov, i noen av våre religioner (jødedom, kristendom og islam) å ta renter for lån. Slik vi kjenner det fra islam i dag. Men med denne praksisen begynte de å etablere store rikdommer på sine egne hender. Det ble sagt i programmet, at de fleste av våre praktfulle middelalderkirker nettopp er finansiert av tempelridderne. - Er dette opptakten til det økonomiske systemet vi lever i, og som vi nå opplever at knaker i sine sammenføyninger? Handler denne rente, og rentesrente økonomien ikke om det som har gitt vesten et forsprang? Et forsprang som det nå forventes at vi deler med hele kloden på et forsvarlig vis?

Da tempelridderne ble slått i Acre (1302) var deres storhetstid over, og de møtte store forfølgelser. Hardest hos. Filip IV av Frankrike anklaget ordenen for en rekke lovbrudd, blant annet:

  • ha satt ordens velferd foran moral og religiøse prinsipper,

  • ha hemmelig brevveksling med muslimer,

  • spytte på korset og avskrive seg Kristus,

  • myrde medlemmer som avslørte ordenen,

  • forakte kirkens testamenter,

  • umoral og homoseksualitet,

  • ha forrådt det hellige land, og

  • dyrket djevelen, som regel i form av en katt.

Dermed forsvant tempelordenen. Men ble de borte? Eller var nettopp det å gå under jorden i et hemmelige brorskap resultatet av dette tapet? - I TV programmet kom det fram utrolig mange likhetspunkt i ritualene tilknyttet frimureriet og de gamle tempelridderne. - Likheter som mange mener bekrefter, at de bare gikk under jorden.

Hvordan vil en «tempelridder» i vår vestlige verden måtte  tenke dersom han vil forsvare våre vestlige verdier i dag? Vil han ikke nettopp demonisere muslimene for deres tro og tenking? - Aner jeg konturene av den muslimhets vi har opplevd i vårt ellers fredelige verdenshjørne? Og den konflikt som «tilsynelatende « står mellom verdens religioner i forhold til «verdensherredømme»? Kanskje står det heller mellom et materielt eller et åndelig verdensherredømme?

Religion og politikk må ikke gripe inn i hverandre, forteller mine skrifter meg. Men jeg aner at det finnes en både kristen og muslimsk politisk bevegelse? Hvilke motsatte krefter står i så fall disse bevegelsene egentlig for?

Det finnes flotte religiøse mennesker innenfor begge trosretninger. Trosretninger som etter mitt skjønn lett lar seg forene under den éne Gud som evner å knytte alle bånd mellom mennesker. Men politikken skal jeg vokte meg vel for å blande meg inn i.

Men vi reagerer selv, når vi i vår overflod, hører at eneste løsning er å forbruke mer, da vi trenger å skape vekst? Samtidig som vi ser hvordan vårt forbruk ødelegger miljøet for kommende generasjoner. Det går liksom ikke i hop lenger? Hvor er løsningen?

Som troende, har jeg sett det som min viktigste oppgave, å se med mine egne øyne, og ikke forholde meg til andres «sannheter». Den eneste jeg har å forholde meg til, er min Gud, min frelser, og det Han forsøker å opplyse meg om. - Dette må også gi meg mot til å formidle de tanker som kommer til meg, for å dele dem med andre.

Om Breivik, kan det se ut som han lot seg bruke i disse «tempelriddernes tjeneste», slik vi vet han ser på seg selv som en tempelridder. - Vi vet at han ikke er alene om de tankene. Vi vet også, at hele vårt vestlige styresett er infiltrert av den samme finansielle situasjonen, samt av frimurere på mange av de viktigste postene. Hvor reelt er det da å prøve å forby de tankene han står for? Må vi ikke nettopp våge å løfte dem opp på bordet til beskuelse?

Tørr vi tenke selvstendige tanker om dette? Og ikke minst – Tørr vi tro på at det finnes «en bedre verden» på den andre siden av de konfliktene vi i dag opplever?

Det er i allefall dette jeg tror på. At vi evner å skape «en ny verden». - Det fortoner seg ikke engang utopisk lenger? Det skjer så mye positivt når en ser seg rundt.

I henhold til Pred. Kap. 1, så vet jeg med visshet at alle Guds profeters innerste vesen er ett og det samme. Deres enhet er absolutt! - Dette medfører at vi bare har en menneskehet på denne jord, som snart må komme sammen og finne løsninger for sin «Enhet», dersom vi skal bevare kloden. Vi må selv skape oss den fremtid vi ønsker å leve i.

Snart vil den nåværende orden rulles sammen," erklærer Bahá’u’lláh med sine egne ord, "og en ny spres ut i dens sted. Sannelig, din Herre taler sannhet og er den som kjenner alle usette ting." "Ved meg selv," forsikrer han høytidelig, "dagen nærmer seg da vi vil ha rullet sammen verden og alt som er i den, og ha spredt ut en ny Orden i dens sted. Han har sannelig makt over alle ting."

Disse tankene henger sammen for meg, og gir meg en slags forståelse av den situasjon vi befinner oss i? Men gir de mening for andre? Jeg bare lufter dem. - Vær snill å opplys meg ;-)

Vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Våkn opp!

Publisert nesten 8 år siden

Hvorfor fikk Anders Behring Breivik diagnosen paranoid schizofren? "Kan det være at de vil "ha frie tøyler" til å dope han ned", utslette hans tilregnelighet?(derfor "mørk makt straffes av mørk justis") Jeg bare spør . . ."

Groth skrev nettopp ordene over, som gir meg mot til å poste det jeg selv nettopp har skrevet.

Nå har de psykiatsk sakkyndige kommet med sin rapport, eller kanskje mer et bestillingsverk? For ved å gi han diagnosen psykisk utilregnelig, så vil statsapparatet nok få viljen sin til å holde rettssaken bak lukkede dører? De kan vel ikke tillate, å stille en psykisk utilregnelig person til offentlig skue? Hva han har å si om hva som fikk han til å begå disse forferdelige handlingene, er opplysninger som ikke skal tilfalle folket.- Dørene lukkes.- Den «totalitære stat» viser sine kraftige muskler.

Dette var første terrorhandling på norsk jord, etter oppskrift fra alle andre terrororganisasjoner som historien har kunnet fremvise. Og vi begynner å se mønsteret. - Det er grupper som opplever at de ikke når fram overfor egne myndigheter. Noe som skjer, når statsmakten sitter med alt for stor kontroll over alle samfunnsinstitusjoner. De kan rope i debattspaltene, men blir overhørt i media. Statsmakten velger selv ut hvordan folkeopinionen skal dannes ut fra sin egen påvirkning.

Ene og alene oppvåkning til større bevissthet i store deler av befolkningen, vil evne å gjøre det opprøret mulig, som kan velte den sittende statsmakt. Jeg opplevde det som merkelig, at jeg den 22 juli, om morgenen, nettopp kom med denne uttalelsen på nett. I dag gir den meg mulighet til å skrive dette, da jeg har den fordelen at jeg ikke kan beskyldes for denne redsel for islam, som mange andre debattanter har.

I lys av det vi nå selv har opplevd her i landet, blir det mulig å forstå hva den muslimske terrorismen har stått for. Det ser ut som ytterligheter i en «muslimsk bevissthetsrevolusjon». Der noen har vippet over og begått ugjerninger av typen ABB. Der hensikten har vært å bekjempe korrupte diktaturer, ofte skapt med vestlig støtte og innflytelse. Men våre medier har skapt et annet bilde av disse farlige muslimene, som ligger i begrepet «islamister.»

Så skal vi komme videre med samfunnsdebatt, må vi først legge islamistkortet dødt. Fullstendig dødt! Muslimene har vært en slags syndebukker i systemet, nettopp for myndighetene. Men at muslimer på noen måte er skapt annerledes enn oss andre, eller har andre behov enn oss for et godt velfungerende demokrati, er i seg selv en så fatal avsporing av debatten som vel mulig? Og hvem har har plantet denne holdningen? Jeg reagerte selv da NRK i programmet «Sånn er livet»i februar 2002 formidlet sine opplysninger om Qutb, som ideologen bak terroren. Bush kom så med «ondskapens akse» etc. Det er altså våre egne statsmakter som har plantet disse holdningene til muslimer i vårt folk; - holdninger som de nå må beskytte hele samfunnet overfor. - Våkn opp!

Media har ellers plantet meningsløsheter inn i vår bevissthet via TV. Har ønsket å skape kaos, med fotball,sex, alkohol og rusmidler; noe som alltid selger. - Selvfølgelig kunne de gjort et opprør mot dette, om det ikke tjente deres egne interesser? Nemlig å sløve oss fullstendig ned?

Det er bare VI, et stort VI, som kan velge annerledes. - Vårt demokrati er i sterk bevegelse vekk fra et åpent demokrati. Slik ser jeg det i dag.

Det vi sitter igjen med er manipulerende statsmakter her i vesten, som beskytter sine egne politikere og deres økonomiske interesser. Økonomiske interesser som vi i dag vet er bygd på luftslott og andres undertrykking. Forskjellene mellom fattig og rik vil bare øke framover. Vi har løst opp familier og samfunn, da det har tjent de økonomiske markedskrefter som alltid må søke vekst. Den øker jo mer alene hver enkelt av oss blir.

Når skal vi si stopp?

Visjonene og de som skaper dem er avhengige av å skape illusjoner hos sine tilhengere. Hva skiller en illusjon fra en løgn ?

Med vennlig hilsen mette

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere