Mette Solveig Müller

Alder: 74
  RSS

Om Mette Solveig

Jeg er bare meg, og representerer ikke andre enn meg selv i denne debatten. - Bahailæra, som på det sterkeste fortsatt forfølges i Iran, ble et vendepunkt for meg og fikk meg til å se Jesu lære i et for meg tydeligere lys.

Følgere

Debattantene på verdidebatt?

Publisert nesten 10 år siden

Det slo meg at han dikteren Olav H. Hauge må ha vært litt synsk (ler) Han har noen treffende karakteristikker av oss debattanter her på verdidebatt i sine dikt? – Les selv og se om du kjenner deg selv igjen (ler ) ?  - (dette er et humoristisk innlegg til ettertanke - som jeg ikke forventer besvarelser på)

Steinguden

Du ber steinguden

der inni deg.

Og tener han truge

og ofrar til han i løynd.

Kransar og kvikte kjertar

ber du til han

med blodige hender,

endå du kjenner

kjøldi av han

i hjarta ditt

og veit dine drag

vert stive som hans

og dine smil

 like kald.

Kom ikkje med helile sanningi

Kom ikkje med heile sanningi,

kom ikke med havet for min tørste,

kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,

men kom med et glimt, ei dogg, eit fjom,

slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget

og vinden eit korn av salt.

Eit korn

Eit korn av rettvise

slo rot i hjarta mitt, voks

og vart til ein salt eld.

Eg ofra til han og gjødde han

med feitt slakt.

Og elden vart ei øgle.

Når det kjem til stykket

År ut og år inn har du site bøygd yver bøkene,

du har samla deg meir kunnskap

enn du treng til ni liv.

 Når det kjem til stykket, er det

so lite som skal til, og det vesle

har hjarta alltid visst.

I Egypt hadde guden for lærdom

hovud som ei ape.

Her har eg butt

Her har eg butt meir enn en mannsalder.

År med vind og stjernor i høg rigg

har siglt framum.

Tre og fuglar har slege seg til her,

 men eg har ikkje roa meg.

Det er den draumen

Det er den draumen me ber på

at det må skje –

At tidi skal opna seg

At hjarta skal opna seg

At dører skal opna seg

At berget skal opna seg

At kjeldor skal springa –

At draumen skal opna seg.,

At me ein morgonstund skal glida inn

På en våg me ikkje har visst um.

Framfør undergangen

Jesu ord

Og Heraklits vassgraut

Kan enno frelsa verdi.

So liketil er det

Fristende å avslutte med setningen fra første diktet i samlingen: "Eg er berre ein gneiste av den store eld", - så har vi fått med "den sammenbindende kraften" ;)

Diktene er alle hentet fra: ”Dikt i samling” av Olav H. Hauge”

Mvh  Mette

Gå til innlegget

Shirin Ebadi og kvinners rettigheter

Publisert nesten 10 år siden

Vi leser i dagens nyheter at Shirin Ebadi er fratatt sin fredsprismedalje og diplom av sitt eget lands myndigheter. Dette opprører oss, og stiller mange spørsmål

I sitt arbeid har hun nettopp stått opp for kvinners og barns rettigheter innenfor islam.

Jeg har det siste året lest om hennes arbeid, der hun selv har valgt å stille opp som forsvarer for de sju lederne av bahaisamfunnet, som sitter fenglet uten lov og dom i langt over ett år, og om hvordan Irans myndigheter har hindret henne i å utføre dette arbeidet.

Kan disse forhold ha noen sammenheng med det vi nå hører om?  - Jeg mener det kan ha det.    Det har vært flere pressemeldinger som denne fra 25 mai i år: http://www.bahai.no/1369.0.html      for dem som ønsker å lese sev, men klipper følgende:

"Angsten for baha’iene har vært utbredt blant prester og politikere i Iran helt siden 1844. Det provoserer at baha’iene hevder at kvinner skal ha samme rettigheter som menn, at det må være obligatorisk skolegang for alle (med prioritet til jenter), at de store skillene mellom fattig og rik må fjernes, at alle religioner er som kapitler i én og samme bok og at baha’i-troen er det foreløpige siste kapittelet i denne boken, at presteskapet har utspilt sin rolle, at menneskeheten har nådd sin modenhetsalder og må etablere en verdensorden som vil kreve at alle nasjoner avgir suverenitet på enkelte områder, at det internasjonale baha’i-samfunnet har sitt åndelige og administrative verdenssenter i Haifa, Israel, ikke for å provosere Iran, men som direkte konsekvens av at iranske statsledere selv fordømte baha’i-troens grunnlegger, Bahá’u’lláh, til landsforvisning og 40 års fengsel som endte i fangebyen Akka, nær Haifa, i det som da var del av det ottomanske riket. 

Nobelprisvinner Shirin Ebadi og hennes medarbeidere, som har påtatt seg å forsvare de sju baha’iene, får ikke snakke med dem. Ingen får se dem. Ingen får vite hva som skal skje med dem. "

At bahaitroen nettopp står opp for like rettigheter for kvinners og med menn, ser ut til å være noe av det mest "samfunnsfiendtlige" med denne troen for det muslimske styresettet i Iran.  - Bahaitroen  har  og har hatt perioder med voldsomme forfølgelser opp gjennom hele sin historie. - Jeg ser ikke bort fra at det nettopp er ved å påta seg dette forvaret av de 7 fengslede bahailederne, at hun har opplevd den urett vi nå får høre om angående sin medaljer og diplom. for fredsprisen. 

Det er bare få dager siden en stor avis ble forbudt, ene og alene da den hadde publisert et bilde av et bahaitempel. -  Det sier noe om intensiteten i motstanden mot troen. Link: http://www.nytimes.com/aponline/2009/11/23/world/AP-ML-Iran-Bahais.html?_r=2&emc=eta1

mvh  Mette

Gå til innlegget

12.11.1817

Publisert rundt 10 år siden

Den 12.november er en annen helligdag innen bahatroen.

Det var dagen da Baha’u’llah ble født i 1817. Han er blitt stående som grunnleggeren av troen, og navnet hans betyr: ”Guds Herlighet”.(mer kan leses på min kommentar til Erling Rimehaugs tråd: ”En tro for meg”. og min egen tråd 20.10.1819)

Det er så uendelig mange innfallsvinkler til dette stoffet om han, at jeg har hatt store problem med å finne ut hvordan jeg skulle presentere det. – Skal jeg beskrive hans bakgrunn med aner fra Persias storhetstid?- Eller de ufattelige lidelsene han ble utsatt for istedenfor henrettelse?. Skal jeg beskrive reisen hans som landsforvist, og som fange til / i det største fengselet Akka? Eller hva hans skrifter formidler om hva som er og blir nødvendig for å skape fred på jord?

Eller må jeg heller gå rett på hans budskap og fortelle hvorfor han har navnet ”Guds Herlighet”. – Jeg tror det er dette jeg må i dag. –

Vi har unnlatt å fortelle om dette alt for lenge. Mens vi har konsentrert oss om vår egen selvutvikling. Selv har jeg ikke forstått det, og forventer knapt at andre gjør det. – Men når verdens uro når slike høyder som vi ser i dag, blir det viktig å fortelle om det aller viktigste! - For alle dem som lider under de forferdeligste forhold, de trenger hans budskap:

 Baha’u’llah har nemlig ved sitt budskap "gjort alle ting nye". Det tror jeg  Han er ”En profet for vår egen tid”.

Av alle de verk han skrev og ord han talte, står ett eneste verk igjen som ”Den Aller Helligste Bok”. – Dette er en ”ny lovsamling”. – Med et pennestrøk har han fjernet det som er årsak til stridigheter mellom Guds folk, slik bare en Guds manifestasjon eller profet  kan gjøre det!

Huff – lover – Er ikke det slike DU SKAL – DU SKAL IKKE? - Nei -  Tro ikke”, sier Baha’u’llah, ”at det bare er en lovsamling vi har åpenbart for dere. –Nei, snarere har vi brutt seglet på den utsøkte vin med maktens og styrkens fingre”. – Han sier videre at vi skal overholde Hans lover av kjærlighet til Han. Dette er et personlig anliggende for den enkelte. – Slik vi kjenner budskapet til alle tider,  sier han, ”at vi skal overholde hans lover av kjærlighet til Hans skjønnhet ”  Jeg spør meg selv om dette er ”Det nye Jerusalem”?

Jeg forenkler heller min oppgave denne gang, med å formidle hva professor Edward Browne fra universitetet i Cambridge berettet, da han som den eneste ”vestens mann”  har formidlet hva han opplevde da han fikk et møte med han i fengslet i Akka:

”En mild, verdig stemme ba meg sitte og fortsatte så: ”Lovet være Gud at du er kommet!.... Og det for å besøke en fange og en forvist… Hvis man bare kunne forstå at vi ikke vil annet enn verdens beste og alle nasjoners lykke! Men vi blir ansett for å være agitatorer og oppviglere som ikke fortjener annet enn trelldom og utvisning… Hva galt er det i å forkynne at alle folkeslag skal bli som ett folk i den samme tro, at kjærligheten og brorskapets bånd mellom menneskene må styrkes og all religionsforskjell og rasestrid opphøre? Det vil jo måtte bli slik at.  ”Den største Fred” en gang skal komme. Trenger ikke dere i europa også denne fred? Var det ikke det Kristus forkynte?... Allikevel bruker konger og keisere sine skatter til å ødelegge menneskene, i stedet for å skape lykke og fred. Alle strider, all blodsutgydelse må en gang opphøre, og alle må bli som en slekt og en familie. Man skal ikke hedre et menneske fordi han elsker sitt land, la han æres fordi han elsker hele menneskeheten.”

”Så vidt jeg erindrer”, skriver Browne videre, ”var det blant annet disse ord han talte, og leseren får selv avgjøre om tilhengere av en sådan tro fortjener død og slaveri, og hvor vidt verden vil vinne eller tape ved at den blir utbredt.”  (E.G.Brownw, The Travellers Narrative, intr.) Nå er det jeg som stiller det samme spørsmålet.

Det er nå 146 år siden 1863, da Baha’u’llah formidlet den oppgaven han hadde fått av Gud  til sine tilhengere i en hage i Bagdad.. Men fortsatt blir hans  tilhengere undertrykt på verst tenkelige måte i hans opprinnelsesland. Og ikke bare tilhengerne. Alle lider under at gamle religiøse lover settes inn i håp om å tilveiebringe mer orden samfunnet. Baha’u’llahs budskap handler om ”FRED”. – Dette kan vel bare forståes, om vi virkelig fatter hva Jesu lidelse egentlig betyr for oss?

”Det du har lært om Abraham, den All-Barmhjertiges venn, er sannhet, der er ingen tvil om det. Guds røst befalte Ham å ofre Isak, så at Hans standhaftighet i Guds Tro og Hans løsrivelse fra alt annet enn Ham måtte bli bevist for menneskene. Guds formål var, imidlertid, å ofre ham som løsepenger for alle jordens folks synder og misgjerninger. Den samme ære søkte også Jesus, Marias sønn, og bønnfalt den Ene sanne Gud, opphøyet være Hans Navn og herlighet, å bli seg tildelt. Av samme grunn ble også Husayn gitt som offer av Muhammed, Guds apostel.” (Glimt XXXII)

Hva gjør vi med alle de murene vi bygger for å trygge oss selv? Hva gjør de med oss?

Forstå dette den som kan. .  

 Mvh  Mette

PS Bildet jeg har valgt å la følge dette innlegget er ikke fra de fredelige hagene i Haifa, bahaitroens verdenssenter, slik det kunne synes naturlig. Jeg har valgt et monument som står i sentrum av Teheran! – Det kalles Tehran Azedi Tower. Dette er et monument tegnet av en arkitekt, som selv er/var(?) bahai og har lagt inn mange bahaisymboler i utførelsen. Det ble satt opp av tsaren i 1971 midt på torget i byen. – Det har i senere tid vært et scenario for noen voldsomme uroligheter i Teheran sentrum. Likevel er det byens stolthet!

 

 

Gå til innlegget

Forhåndsvisningen?

Publisert rundt 10 år siden

Jeg skrev et innlegg i går, og ønsket å se på det undervei. Brukte knappen "Forhåndsvisning", og alt forsvant. Jeg fant ikke innlegget mitt igjen!!! - Logget meg ut og gjorde noen ærend, .... men syntes det var merkelig og ville gjøre et forsøk til......

Stor var min forbløffelse, når jeg så at "min kladd" alt var nevnt som mitt siste innlegg under mitt navn? - Men det var absolutt ikke "klikkbart"!

Jeg logget meg inn igjen, og da først dukket det opp på min side! - Da opplevde jeg et visst press på å få det avsted ganske fort......

Er det slik denne funksjonen er ment å fungere?

mvh  Mette

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere